ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Postupně Vás seznámíme s hlavními přínosy spolupráce s Českým institutem finanční odpovědnosti, praktickými zkušenostmi z terénu i názory našich spolupracovníků.

První výhodou je jednoduchá kariéra o třech řádcích. Při její tvorbě jsme si položili otázku, koho do svých řad hledáme?: Samostatné zkušené poradce a manažery, kteří se rekrutují buď z řad pojišťoven nebo makléřských společností, či „poolu“. A začalo se tvořit.Nevinný Opustili jsme klasický model multi level marketingu a vše zjednodušili tak, aby spolupráce s ČIFO a.s. byla motivují a přinášela spolupracovníkům mnoho nástrojů ke zvýšení úspěšnosti i spravedlivou odměnu. Podpůrným nástrojům se budeme věnovat později, nyní však přiblížíme samotnou kariéru.
Motivujeme manažery k rozvoji a jsme schopni garantovat provizi i manažerovi, kterého tzv. dohnal jeho podřízený manažer a ještě neplní obratové podmínky pro vyšší stupeň. U poradců máme pouze 3 poradenské stupně, přičemž už ten nejnižší začíná často na 2 násobných provizích oproti konkurenci. V případě, že manažer neplní předepsaný obrat, je mu podaná pomocná ruka a začíná mu individuální záchranný plán po dobu půl roku, kdy je nabídnuta manažerovi i poradci aktivní pomoc k tomu, aby nastavená kritéria obhájil. Aby však u nás někdo „klesnul“ z pozice, muselo by se stát, že předepsaný obrat nesplní 3 čtvrtletí v řadě. V praxi tedy není jednoduché poklesnout v kariéře směrem dolů, ba prostředků pro osobnostní rozvoj je nepočítaněÚžasný
Jaké jsou tedy požadavky na spolupracovníka, kterého zařadíte do „easy kariéry“? Je zde několik pravidel, kterými se musí řídit a ideálně se ztotožnit s naší vizí a to, že např. životní pojištění není většinou vhodným nástrojem k investování, že bude sjednávat systematicky i produkty neživotního pojištění a investic, bude se řídit etickým kodexem, pečovat o klienty s odbornou péčí a splní interní zkoušku konzultanta pro finanční plánování.
Manažeři u nás mají manažerské a ředitelské dodatky, které jasně definují jejich povinnosti vůči svým spolupracovníkům v týmu. Obratová odměna za vedení týmu náleží pouze manažerům, kteří plní své povinnosti a náležitě se věnují svému týmu.
Všichni společně následně získají přístup k nástrojům, které jim umožní zlepšit dosavadní výsledky.