ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Aktuálně zaznamenáváme zvýšený zájem o informace z řad firem, ať již jde o chráněné dílny – poskytovatele náhradního plnění, tak samotné odběratele náhradního plnění, kteří často tápou v množství nových informací. Naší prioritou je přednostně zajistit informace pro naše stávající klienty, či klienty poptávající u nás VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI a další, často v režimu Náhradního plnění, které zvýhodní konečnou cenu o 55%.

Protože chceme vyjít vstříc i dalším klientům, hledajícím na internetu dostupné informace, rozhodli jsme se zveřejnit nejdůležitější informace a odkazy, na kterých naleznete odpovědi na nejčastější otázky a přímou pomoc.

Kdo musí řešit náhradní plnění?

Každá společnost zaměstnávající 25 zaměstnanců musí zaměstnat minimálně 4% osob se zdravotním postižením. Pokud tuto podmínku splní, nemusí dále řešit. Pokud dostatečný počet osob OZP nezaměstnává, zbývají 2 možnosti:

  • Zaplatit povinný odvod státu dle vzorce průměrná statistická mzda za 1. – 3. čtvrtletí předchozího roku x koeficient 2,5 x počet OZP, které měla mít v přepočteném stavu za kalendářní rok. Vyjde částka, kterou firma z čistých peněz, jako nenákladovou položku zaplatí státu – každoročně (částka se přepočítává dle výše průměrné mzdy, tedy navyšuje).
  • Nakoupit u chráněných dílen zboží či služby dle vzorce totožného vzorce jaký je uveden výše, pouze koeficient se mění z 2,5 na 7. Tuto částku musí v daném roce utratit za zboží či služby chráněných dílen (zaměstnavatelů s nadpoloviční většinou OZP).

Ukázka potřeby NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ, podle velikosti firmy

25 zaměstnanců = pokuta 67 500 Kč / náhradní plnění 189 000 Kč

100 zaměstnanců = pokuta 270 000 Kč / náhradní plnění 756 000 Kč

300 zaměstnanců = pokuta 810 000 Kč / náhradní plnění 2 268 000 Kč

2 000 zaměstnanců = pokuta 5 400 000 Kč / náhradní plnění 15 120 000 Kč

S velikostí firmy roste i potřeba řešení Náhradního plnění. Společnost zaměstnávající 2000 zaměstnanců by musela mít na hlavní pracovní poměr zaměstnáno 80 invalidů, což není vždy realizovatelné. Vyřešit tak potřebu nákupu v chráněné dílně ve výši přesahující 15 miliónů korun není jednoduché a zpravidla je nutné mít desítky dodavatelů zboží a služeb a výsledný nákup tak vyskládat v průběhu kalendářního roku.

Důležité je si ohlídat, aby dodavatel zaregistroval proběhnuvší nákup v centrálním registru náhradního plnění u MPSV do 30 dnů a tuto fakturu validoval, po e-mailovém potvrzení, které odběrateli dojde po vložení faktury do systému. Pokud by chráněná dílna fakturu nezadala do registru, nemůže si ji odběratel dát účetně do realizace náhradního plnění.

Náhradní plnění 2018 ve znamení poklesu kapacit chráněných dílen

Náhradní plnění 2018 bude realizovatelné ještě obtížněji, neboť stát snižuje maximální částku, kterou lze fakturovat na 1 zaměstnaného OZP a kapacita chráněných dílen tak ze dne na den prudce poklesne. Často nemusí pomoci ani garanční / rezervační smlouvy na kapacitu náhradního plnění 2018, 2019 neboť zaměstnavatel OZP nebude moct rezervovanou kapacitu vyfakturovat.

Níže uvádíme důležité odkazy, které mohou pomoci při hledání informací o náhradním plnění:

Linka MPSV pro dotazy: 844 844 803

Přehled změn v náhradním plnění od 1.10.2017

Novela zákona 2017 – informace ke změnám v náhradní plnění od MPSV

Technická podpora a odpovědi na nejčastější otázky k náhradnímu plnění (MPSV)

Registrace firmy k náhradnímu plnění na stránkách MPSV

Ukázka řešení náhradního plnění – firmě s 500 zaměstnanci hrozí pokuta 1,35 mil. Kč

Vzdělávání zaměstnanců v režimu náhradního plnění

Chcete více informací? Napište nám na nahradniplneni@cifo.cz / info@cifo.cz

Petr Olašin