ČIFO - Najdete nás na Facebooku!
Pozor na změny v náhradním plnění 1.10.2017

1.10.2017 začala platit novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a poskytování náhradního plnění doznalo určitých změn, na které musí jak chráněné dílny poskytující náhradní plnění, tak zákazníci odebírající zboží, či služby v režimu náhradního plnění, reagovat.

Novinkou je zavedení centrálního registru poskytovatelů náhradního plnění, efektivnější kontrola kapacit poskytovatelů náhradního plnění (více na stránkách MPSV – www.mpsv.cz).

V minulosti často docházelo k situaci, že si firma objednala od chráněné dílny výrobky či služby, avšak musela si zkontrolovat více faktorů, aby měla fakturu uznatelnou v režimu náhradního plnění.

Přímá linka řešení NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: 736 472 120

Co si tedy nově hlídat z pohledu zákazníka odebírajícího služby chráněných dílen?

Předně to, že je subjekt zaregistrován u Ministerstva práce a sociálních věcí jako poskytovatel náhradního plnění, má evidován průměrný přepočtený stav zaměstnanců OZP a OZZ (osoba se zdravotním postižením / omezením) za předchozí kalendářní  rok, ze kterého se vypočítává maximální možná poskytnutá kapacita na rok následující (tedy evidence roku 2016, pro účely poskytnutí náhradního plnění v roce 2017) a evidence všech zaměstnanců vs. OZP a OZZ za každé kalendářní čtvrtletí daného roku, aby se průběžně kontrolovala podmínka zaměstnanosti OZP nad 50% z celkového počtu všech zaměstnanců.

Sociální podnik poskytující službu náhradního plnění má nově povinnost do 30 dnů od zaplacení faktury zákazníkem, tuto fakturu elektronicky zaevidovat do centrálního registru. V tom případě, dojde k odečtení uhrazené faktury z celkového limitu náhradního plnění a zákazník automaticky obdrží potvrzující e-mail. Díky tomuto postupu tak bude mít v budoucnu garantovanou 100% uznatelnost v režimu náhradního plnění (plní-li samozřejmě i další daňové náležitosti).

Ví o tomto zákoně všechny chráněné dílny?

Bohužel neví a nedávném telefonickém průzkumu trhu realizovaném začátkem října 2017 bylo zjištěno, že 52% majitelů chráněných dílen není dosud evidováno v centrální evidenci poskytovatelů náhradního plnění a o změně zákona neměli ponětí.

Co se stane v případě, že nebude úhrada zaevidována v centrálním registru?

Firma, která odebrala výrobky, či služby v režimu náhradního plnění nebude mít při případné kontrole po x letech fakturu uznanou jako oprávněnou nákladovou položku v režimu náhradního plnění a bude jí doměřen povinný odvod státu (pokuta), včetně penále, které za několik let může převýšit částku, kterou měla původně hradit. Zde je tedy obezřetnost na místě a zodpovědné osoby, které mají ve společnostech na starost nákupy v režimu náhradního plnění, by si měli vždy prověřit, s kým spolupracují, a že splnil veškeré nově dané náležitosti.

Týká se změna zákona i již proběhnuvších nákupů v roce 2017?

Ano, i v tomto případě je nutné si ohlídat, že váš dodavatel (chráněná dílna, sociální podnik poskytující náhradní plnění) zaregistruje uhrazenou fakturu, kde platba proběhla 1.1. – 30.9.2017 nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti novely zákona, tedy nejpozději do 29.11.2017! Na nákupy realizované po 1.10.2017 již platí pouze 30 denní lhůta pro zaevidování.

Jak poznám spolehlivého dodavatele náhradního plnění?

Určitě doporučujeme vyhnout se překupníkům náhradního plnění, kteří za určité procento pouze zprostředkovávají obchod mezi zájemcem a chráněnou dílnou a nemají naprosto žádnou odpovědnost za správnost provedení a daňově nákladovou uznatelnost transakce. Tyto firmy nepřináší zdravotně postiženým žádnou přidanou hodnotu a účel zákona, podporovat zaměstnavatele osob se zdravotním postižením se tak obchází.

Spolehlivý dodavatel náhradního plnění se snaží nabízet zákazníkům svůj produkt / službu. Je ochoten smluvně garantovat uznatelnost náhradního plnění. Dbá na to, aby nepřekročil fakturační kvóty dané počtem svých zaměstnanců OZP, neboť v minulosti docházelo občas k tomu, že chráněné dílny překročily maximální limit, který mohou fakturovat v daném roce a výsledkem toho bylo, že zákazníkovi byl doměřen povinný odvod státu a penále, přestože si myslel, že má náhradní plnění vyřešeno. Dále vám spolehlivý dodavatel potvrdí také evidenci a na e-mail zašle po úhradě potvrzení o zaevidování platby na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Přímá linka řešení NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: 736 472 120

Jak můžete vyřešit náhradní plnění a zároveň pomoci svým zaměstnancům?

Díky dlouholetým zkušenostem specialistů sociálního podniku ČIFO – Českého institutu finanční odpovědnosti a.s. jsme zjistili, že firmy napříč ČR trápí většinou tyto oblasti:

  • Získání, udržení a motivace kvalitních zaměstnanců

  • Finanční gramotnost vs. exekuce na mzdy zaměstnanců

  • U větších firem i pokuta za nesplnění podmínky zaměstnání patřičného počtu OZP / nákupu v režimu náhradního plnění

Při řešení problematiky náhradního plnění s našimi specialisty můžete vyřešit všechny oblasti najednou a ještě s výraznou úsporou. Jsme nejen finančně poradenská společnost, ale také se dlouhodobě zabýváme vzděláváním dospělých v oblasti finanční gramotnosti a odpovědnosti, dluhové a úvěrové poradny a dalších oblastech týkajících se financí, či občanského zákoníku. Pořádáme odborné semináře pro starosty, velitele dobrovolných hasičů na téma odpovědnost aj.

Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni zabezpečit vzdělávání zaměstnanců v této oblasti, měřitelně prokázat zvýšení finanční gramotnosti zaměstnanců, často viditelné snížením počtu exekucí na mzdy a zvýšenou spokojenosti v práci. Finanční úspora na vzdělávání v režimu náhradního plnění je po započtení úspoře na pokutě a dani z příjmu 55% a má řadu dalších doprovodných pozitivních efektů.

Je naprosto běžné, pořádání konzultačních dnů pro zaměstnance, auditu pojistných smluv – vše jako placená služba, ovšem opět v režimu náhradního plnění. Náklady na audit pojistných smluv se často vrátí již při první pojistné události nebo uhrazeném pojistném na další rok. Vždyť jen na podpojištění nemovitostí nebo chybně nastavené ochraně provozní odpovědnosti může firma, potažmo jednatel, statutární osoba, starosta, kteří ručí celým svým majetkem přijít o jednotky až desítky miliónů korun (tématu odpovědnosti jsme se věnovali a dále budeme věnovat v dalších samostatných příspěvcích – sledujte náš web a facebook).

Náhradní plnění formou vzděláváním zaměstnanců můžete efektivně řešit jak na aktuální rok, tak nastavit dlouhodobý vzdělávací cyklus seminářů a spolu s tím mít vyřešeno i náhradní plnění 2018, 2019.

Chcete více informací? Volejte přímou linku 736 472 120,

nebo pište na nahradniplneni@cifo.cz / info@cifo.cz

Mohlo by Vás taky zajímat:

Ukázka řešení náhradního plnění – firmě s 500 zaměstnanci hrozí pokuta 1,35 mil. Kč

Vzdělávání zaměstnanců v režimu náhradního plnění

Odkaz na informace MPSV (v pdf)

Petr Olašin