ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

V rámci seznamování s výhodami spolupráce a praktickými zkušenostmi s ČIFO – Českým institutem finanční odpovědnosti a.s. přinášíme další poznatek, který jsme jednoduše nazvali „nalijeme Vám pravdu“.

Průběžně vzděláme naše konzultanty nejen v oblasti produktové, ale organizujeme workshopy a semináře na různá témata, která odhalí klady i zápory jednotlivých produktů. Na nedávném workshopu na téma investice zavládlo u některých poradců, s předchozí praxí v různých poradenských firmách, až zděšení a zklamání, když se šlo skutečně „na dřeň“ jednotlivým produktům a porovnávala se jejich skutečná výhodnost, podstata a zhodnocení pro klienta, které je bohužel u některých produktů mínusové i po 10 letech. Často slýcháme i od zkušených poradců „toto nám nikdo neřekl“, „takhle dopodrobna jsme nikdy nešli, většinou se na školeních udělaly 2, 3 srovnání, aby nabízený produkt vyšel dobře…“ a podobně.
Velmi pozitivně jsou hodnoceny i školení výluk z pojištění, kdy každého našeho konzultanta předem upozorníme, jaká pojišťovna má ty či ony výluky z pojištění a že při sjednání jakéhokoliv pojištění nemůže být hlavním hodnotícím kritériem cena. Pro přirovnání se stačí podívat do našich supermarketů a přečíst si složení na obalu některých „akčních výrobků“. Bohužel, nutno podotknout, že zatímco informace na obalu jogurtu je na 3 řádky, pojistné podmínky můžou být i na 30 stran a NEZNALOST NEOMLOUVÁ! Jakmile totiž klient smlouvu podepíše, prohlašuje, že se seznámil s podmínkami smlouvy a potvrzuje to svým vlastnoručním podpisem. To je hlavní důvod, proč velmi pečlivě vzděláváme naše poradce a manažery a dbáme na poskytování odborné péče o naše klienty.
Systém školení zahrnuje celou řadu speciálních seminářů, se kterými je dle názoru vedení společnosti, detailně seznámit všechny poradce, kteří svou práci chtějí dělat dlouhodobě, slušně a se zárukou kvalitního ohodnocení v jednoduché kariéře. Nahlédnou totiž „pod pokličku“ jednotlivým produktům a lépe pak následně dovedou doporučit vhodný produkt.
Výsledkem je jak spokojený klient, který se už před sjednáním produktu, dozví silné a slabé stránky a podle těchto informací si zvolí pojišťovnu či banku, tak poradce, který získá spokojeného klienta, bez rizika následného storna, s čímž mimo jiné výrazně pomůže i zařazení klienta do PROGRAMU POMOCI A PODPORY.