ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Po téměř roční práci na vývoji nového produktu se nám podařilo ve spolupráci s KOMOROU VELITELŮ jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) a pojišťovnami, připravit produkt šitý na míru lidem, jenž často musí nasazovat svůj život, aby pomohli zachránit jiný.

Dobrovolné hasiče trápí dlouhá léta mnoho problémů, které chce Komora velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů (Komora) pomoci řešit společně se zřizovateli, HZS i samotnými jednotkami sborů dobrovolných hasičů (jednotky SDH). Komora velitelů vyhodnotila jako prvotní oblast k řešení, kterou je postupné zlepšování zabezpečení samotných členů zařazených v jednotkách SDH. Tito členové nemají dostatečné zaopatření, které jim náleží. Členové jednotek SDH si zaslouží širší a kvalitní zabezpečení pro případ úrazu nebo odpovědnosti za vzniklou újmu.

Díky dlouholetým zkušenostem pracovníků ČIFO – Českého institutu finanční odpovědnosti a.s. nám bylo ctí, být hlavním partnerem podílejícím se na konstrukci nového produktu pro dobrovolné hasiče, jeho nastavení, dodání podkladů pro pojistně technické matematiky… a výsledek opravdu stojí za to.

 

Myslíte si, že se dá dosáhnout kompromisu v symbolické ceně pojistného a adekvátního zabezpečení? Posuďte sami, jestli toto umí Vaše pojištění?

 

Úrazové pojištění:

 

 

Smrt úrazem (SÚ) – pojistná částka: 400.000 Kč

Pojištění SÚ – pojistnou událostí je úraz pojištěného, na jehož následky pojištěný zemře do 1 roku ode dne tohoto úrazu. Pojistitel vyplatí sjednanou pojistnou částku.

 

Trvalé následky (TN) – pojistná částka: 400.000 Kč

Pojištění TN – pojistnou událostí je vznik trvalých následků, které nastaly v důsledku úrazu pojištěného. Trvalými následky úrazu se rozumí takové následky úrazu, u nichž již není možné zlepšení, tzn. trvalé ovlivnění tělesných a duševních funkcí.

 

Denní náklady léčení (DNL) – částka: 300 Kč/den

Pojištění DNL – pojistnou událostí je úraz pojištěného, jehož doba nezbytného léčení přesáhla stanovenou karenční (čekací) lhůtu. Karenční lhůta je 7 dnů. V případě, že je DNL delší, pojistné plnění se vyplácí od 1. dne léčení. Maximální počet proplácených dní je dán oceňovací tabulkou.

 

Odpovědnost za škodu:

Roční limit plnění na jednoho člena JSDH 10.000.000,- Kč

Pro finanční újmu vzniklou v příčinné souvislosti se škodou či újmou uvedenou výše, pokud se na takovou škodu či újmu vztahuje sjednané pojištění (tzv. následná finanční škoda či újma) je omezen částkou 1.000.000 Kč.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu či újmu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem člena JSDHO.

 

 Roční pojistné na jednoho člena zařazeného v jednotce SDH:

 

Člen JPO II 375,- Kč

Člen JPO III 275,- Kč

Člen JPO V 175,- Kč

 

 

Uvedené částky jsou ROČNÍM pojistným za výše uvedené plnění při úrazu nebo odpovědnosti za škodu. Jste-li dobrovolným hasičem, porovnejte si, kolik platíte ročně za Vaše pojištění, v porovnání s uvedenou cenou. Neskromně musíme uvést, že se nám povedl mistrovský kousek v kompromisu mezi cenou a zabezpečením hasičů, jejichž práce si nesmírně ceníme.

Pojištění je nutno uzavřít pro skutečný počet členů jednotky SDH, nejméně však pro počet členů stanovených právním předpisem pro příslušnou kategorii jednotky SDH.

Pokud vás podmínky pojištění zaujaly a rozhodnete se vaši jednotku SDH pojistit, neváhejte se na nás obrátit přes kontaktní formulář, e-mailem nebo telefonicky.

Mohlo by Vás také zajímat:

Přežitím vážné nemoci starosti nekončí

Petr Olašin