ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Počínaje měsícem dubnem začneme pravidelně informovat o výhodách spolupráce se společností ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti. Každý týden přineseme 1 výhodu a podrobně si ji rozebereme. Věřte, že dlouhodobě, bude o čem psát.

Od nového roku jsme zaznamenali zvýšený nárůst zájemců o spolupráci a to nejen díky koncepčním změnám v kariéře, která se nově vejde na 3 řádky a podporuje více samostatné poradce a manažery, ale taky díky mnoha podpůrným nástrojům, z nichž netěží jen vybraní spolupracovníci, ale také hlavně klienti. Když se ptáme nejen nových, ale i stávajících spolupracovníků „Proč pracujete pro Český institut finanční odpovědnosti, jaké jsou Vaše zkušenosti s ČIFO a.s.“, nejčastěji zmiňováno je:
–          Pro klienty mám jasné garance, že v případě pojistného plnění budou vždy uspokojeny jejich oprávněné nároky ze smlouvy. Toto jim garantujete písemně!
–          S jednoduchou a jasnou garanci pasivního příjmu mám jistotu, že po pár letech aktivní spolupráce, budu mít vždy pokryty své běžné náklady a mám čas se kvalitně věnovat svým klientům.
–          Jednoduchá a motivující kariéra o 3 řádcích, která motivuje i manažery. Žádné „brzdící“ podmínky. Vysoké odměny. Provize i ze spolupracovníka na stejné pozici v kariéře…
–          Neberete každého a spolupracovníky si důkladně prověřujete. Ti, kteří s Vámi spolupracují, získají hlavně nástroje, které jim zajistí klientelu. Díky Programu pomoci a podpory mám klidné spaní a vím, že o mé klienty bude vždy dobře postaráno.
–          Konečně někdo, kdo nebere za hlavní zdroj příjmu pouze životní pojištění a dal tomu i jasná pravidla v rámci interních předpisů a dbá na jejich dodržování. Tyto omezení sice odradí některé „bouchače životek“, ale to asi bylo jejich cílemMrkající.
–          Jsem manažer menšího týmu a vím, že mohu čerpat příspěvky na kanceláře bez horní výše limitu, můj tým bude mít zajištěnou práci a garantovaný pasivní příjem pro všechny. Jednoduchá pravidla k čerpání benefitů.
–          V Českém institutu finanční odpovědnosti a.s. pracují nebo s ním externě spolupracují osobnosti, které v životě už hodně dokázaly, ať jde o zakladatele pojišťovny, spolupracovníky na vysokých postech v bankách, ČNB… I toto je pro mě záruka dlouhodobě stabilní spolupráce.
V následujících příspěvcích se můžete těšit na postupné vysvětlení našich výhod pro klienty i spolupracující poradce a lépe tak poznáte Český institut finanční odpovědnosti, obohacený o praktické zkušenosti z denní praxe.
Děkujeme za Vaší přízeň.