ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

V rámci ohlédnutí se za minulým rokem přinášíme rekapitulaci Programu pomoci a podpory (PPP). Některé případy se podařilo úspěšně dotáhnout až v posledních dnech, proto se k výsledkům dostáváme až dnes, avšak čísla jsou to velmi zajímavé.

Nutno podotknout, že za každým číslem je lidský příběh, přičemž ty nejzajímavější postupně na těchto stránkách zveřejňujeme, protože se mohou týkat každého z nás a nikdy nevíte, kdy budete potřebovat pomoc specialistů našeho institutu, kteří se za Vás postaví, když to budete nejvíce potřebovat.
Přestože byl Program pomoci a podpory aktivně zaveden až ve 2. polovině roku 2014, i za tak krátkou dobu jsme dokázali poradit, či aktivně řešit pojistné události desítkám klientů a společným úsilím jsme dokázali pro klienty získat plnění výrazně přesahující 10 mil. Kč.
Postupně se na ČIFO, a.s. obracelo stále více klientů zahrnutých do Programu pomoci a podpory. Z celkového počtu klientů téměř 15% využilo možnost konzultace, či asistence Programu pomoci a podpory. Nejvíce klientů (45%) se na ČIFO, a.s. obrátilo se svými problémy s likvidací pojistných událostí z úrazového pojištění. Další část problematických likvidací pojistných událostí (dle klientů) se týkala odpovědnostních škod (30%), majetkových škod (15%) a škod z životního pojištění (10%).
ČIFO, a.s. je úspěšné v těch případech, kdy klient uzavřel s pojišťovnou kvalitní pojistnou smlouvu. Bohužel stále častěji zjišťujeme, že klient v minulosti nezvolil pro své potřeby kvalitní pojistné krytí. Řada klientů je přesvědčena, že sjednáním pojištění přes různé kalkulačky nebo srovnávače s nejnižším pojistným, je to nejlepší, co může udělat. Myslí si, že tímto sjednáním ušetřili na pojistném. Ale opak je většinou pravdou, protože pojištění není o výši pojistného, ale o pojistném krytí potřeb klienta. Bohužel kalkulačky většinou srovnávají jen výši pojistného mezi jednotlivými pojišťovnami, snižují nákladů daného pojišťovacího zprostředkovatele, u kterého se vytrácí elementární servis, který by měl klientovi poskytnout. Pojistné je jen jeden z parametrů, který nemusí být tím nejdůležitějším. V porovnání tak nemusí být v kalkulačce zohledněny např. limity pojistného plnění, spoluúčast, různé výluky apod. Klient, který nezná detailně pojistné produkty, může uzavřít a většinou uzavírá pro něj nevýhodnou smlouvu. Bohužel tuto hořkou zkušenost klient zjistí většinou až po vzniku škodné události. To je ale již pozdě. Přitom klient mohl platit pojistné mnoho roků, aniž tušil, že jeho pojistné krytí není dle jeho potřeb.
Zavedením Programu pomoci a podpory poradci ČIFO, a.s. mají zpětné informace, které produkty a od kterých pojistitelů vyvolávají problémy při likvidaci škodných událostí nebo jaká tvrzení pojistitel používá při jejich zamítnutí. ČIFO, a.s. ohledem na komplexnost poskytovaných služeb tak poskytuje svým klientům důležité informace, na základě kterých se klient může rozhodnout.