ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Soudnímu znalci v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví a zároveň vysokoškolskému pedagogovi Ing. Miroslavovi Červenkovi jsme položili několik otázek, týkajících se investic do zlata.

Proč by měl investor uvažovat o investici do zlata?
Zlato je jedinečným uchovatelem hodnot, ochranou peněz před inflací. Navíc, v určité fázi ekonomického cyklu, což je například nyní, jsou drahé kovy výborným prostředkem pro zhodnocení peněz. No a poslední důvod je spíš psychologický – český člověk prostě ke zlatu inklinuje už od dob Rakousko-Uherska.
Jak mohou drahé kovy ochránit naše peníze?
Zlato jsou měnové kovy, jsou to tedy skutečné peníze, které jsou neinflační. Na zlatě nikdo neudělá měnovou reformu, nikdo, na rozdíl od peněz. Při inflaci získávají drahé kovy nadstandardní kupní sílu.
Není na tuto investici již pozdě?
Je důležité spíše sledovat, kdo zlato kupuje a kolik se jej na trzích prodává. Ve vyspělém světě vlastní zlato pouze 1 – 2% populace, v ČR je to méně. Dá se říct, že ve velkém (s výjimkou Ruska) ještě nikdo nezačal zlato pořádně nakupovat. V poslední době nakupují zlato některé centrální banky, které se tak připravují na možný krach měnového systému. Skutečný růst nákupu zlata máme teprve před sebou. Tou dobou bude již vhodné zlato mít, na nákup bude pozdě.
Jsou nějaké další výhody investice do zlata?
Ty nefinanční výhody se dají shrnout do několika bodů – likvidita maximálně v řádu několika dnů, anonymitou, není žádná povinnost registrovat či evidovat kupce drahých kovů, investiční zlato je osvobozeno od DPH. Dále je to výhodný a osvědčený způsob, jak zabezpečit své děti do nadcházejícího života s jistotou toho, že jejich úspory nebudou znehodnocovány inflací.
Děkujeme za rozhovor a zajímavé informace.