ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Snaha o manipulaci s peněžním systémem ve prospěch panovníků, vládců, vlád či obecně estabilishmentu se táhne lidskými finančními dějinami jako červená nit. Je možná jen proto, že není zjevná ihned. Dokud si jí nevšimne dostatečná většina lidí, může manipulace s peněžním systémem po jistou dobu budit dojem progresivity či dokonce i řešení.
 
Bohužel, klam dříve nebo později vyjde najevo ke škodě těch, kteří mu vědomě nebo nevědomě uvěřili, neboť žádná politická moc nedokáže trvale zbavit platnosti ekonomické zákony, řečeno slovy Eugena Böhm Bawerka.

Problém manipulace s peněžním systémem odhalil a trefně formuloval ve svých časech také Mikuláš Koperník:
„Mezi nespočetnými zly, která přivozují rozpad celých států, jsou čtyři zvláště významná: vnitřní rozbroje, velká úmrtnost, neúrodnost půdy a znehodnocování mincí*. První tři jsou tak zjevná, že je bude sotva někdo popírat. Čtvrtého zla, které vychází z peněz, si všimnou jen někteří, a to ti, jenž vážněji přemýšlí, neboť rozpad nepřichází s prvním případem, nýbrž postupuje neviditelným způsobem.“

*Poznámka autora k citátu:
Zlem vycházejícím ze „znehodnocování mincí“ mínil Koperník odvěkou praktiku zadlužených panovníků a vlád, kteří se snažili dostát svým (státním) dluhům tím, že „ředili“ obsah vzácného kovu v mincích nehodnotnými kovy. Jejich cílem bylo vyrazit z omezeného množství vzácných kovů větší počet mincí a splatit tak své narůstající dluhy. Měl na mysli praktiku, která se dnes skrývá pod eufemismem „kvantitativní uvolňování“ – tedy výroba peněz určená ke krytí státních dluhů.

Výsledkem politiky dluhů je měna znehodnocená skrytou (nikoliv oficiální) inflací, jak názorně ukazuje grafika 1.

Grafika 1: Vývoj kupní síly papírových měn oproti zlatu za jedno století.
ČIFO - investice - vývoj kupní síly měn proti zlatu

Všechny měny ztratily za 100 let mezi 97% až 99% své původní kupní síly. A jen od roku 1971 kolem 60-80%.
 (Zdroj: World Gold Council/GoldSwitzerland/Goldseiten.de)

V grafice lze zřetelně vyčíst, že k akceleraci ztráty hodnoty měn došlo po roce 1971. Fatálním rozhodnutím amerického prezidenta Nixona o zrušení povinnosti krýt měnu zlatem (tzv. zlatého standardu) se svět vydal cestou historicky bezprecedenčního finančního experimentu, jehož výsledkem je současné ekonomické paradigma o nekonečném růstu poháněného na dluh.

Nemusíte být žádný studovaný ekonom ani expert, abyste poznali z výše uvedeného grafu, kam vede další cesta. Anebo ještě lépe – zeptejte se svého malého syna/dcerky, kam si myslí, že tyto křivky spějí. Pokud se Vám odpověď nebude líbit, budete muset najít důvody, proč by měly tyto křivky právě dnes otočit svůj dějinný směr.

 

Je jen otázkou času, kdy dluhová a proinflační politika přivodí ztrátu zbylých tří procent kupní síly.

Opakovaně se naplní pravda obsažená ve Voltairově citátu:

„Hodnota papírových peněz se dříve či později vrátí k jejich vnitřní hodnotě – k nule.“

Máte-li zájem o investici do zlata, neváhejte kontaktovat naše specialisty. Pravidelná investice do zlaté renty je možná již od 300 Kč měsíčně.

Čtěte také: