ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Vzhledem k ohromnému zájmu ze stran klientů i samotných poradců, jsme se rozhodli celou jednu část portálu Českého institutu finanční odpovědnosti, věnovat PROGRAMU POMOCI A PODPORY.

Chceme se s Vámi podělit o praktické zkušenosti z každodenní praxe, lidské příběhy, komu jsme již pomohli a jak se nám za relativně krátkou dobu podařilo pomoci řadě klientů. Chceme upozornit na to, že prevence je vždy účinnější, než po pojistné události zjistit, že tu či onu oblast nemám ve své smlouvě vůbec sjednanou. Protože pomáháme řešit pojistné události i klientům, kteří k nám teprve do správy přechází, musíme bohužel mnohé žádosti odmítat, protože nejsou jejich požadavky ve smlouvách vůbec zabezpečeny. Cílem PROGRAMU POMOCI A PODPORY není tedy jen samotné řešení už vzniklé události, ale pomoci osvěty, učit klienty jak si zabezpečit určitá rizika, na co dát větší důraz a které připojištění pravděpodobně není nezbytně nutné. Právě dořešujeme poslední události z roku 2014 a v brzké době Vám podáme informaci, jak jsme skutečně pomohli mnoha klientům, jaké jsou zkušenosti s Programem pomoci a podpory a jak na tom profitovali samotní klienti.