ČIFO - Najdete nás na Facebooku!
Statistiky říkají, že počet invalidních osob je v ČR obdobný jako počet nezaměstnaných, přesto nebývá finančními poradci na toto připojištění dáván dostatečný důraz.
Čísla jsou neúprosná a říkat si „mě se to netýká“ je rizikem do budoucna. Naše zkušenost je navíc umocněna tím, že jako sociální podnik zaměstnáváme právě osoby se zdravotním postižením v rámci administrativních činností… Ve vyspělých zemích je tomuto tytu pojištění přisuzován stejný důraz, jako má pojištění životní, kdy jeden z partnerů chce zabezpečit svou rodinu, pro případ nejhorší události – smrti. Kromě citlivé osobní ztráty někoho z rodiny je dalším nepříjemným důsledkem také častý pokles životní úrovně, neboť chybí 1 z příjmů domácnosti… Jenže, co když dotyčný onen úraz nebo nemoc přežije, avšak stane se částečně nebo plně invalidním. I v tomto případě se často stane, že nemůže vykonávat práci, kterou doposud měl, k tomu je nutné připočítat zvýšené náklady na léčbu a ač to zní strašlivě, přežití vážné nemoci nebo úrazu může mít pro rodinu z pohledu financí ještě vážnější dopad.

Vypočtěte si sami cenu pojištění v online kalkulačce ZDE

Riziko invalidity se dá dnes běžně pojistit, avšak naše zkušenosti s pojištěním invalidního důchodu jsou alarmující a v tuto chvíli necháme mluvit čísla: V rámci jedinečné asistenční služby Program pomoci a podpory (PPP) musíme přes 80% klientů žádajících plnění odmítnout, neboť nemají plnění vůbec pojištěno, nebo mají, ale dané plnění je ve výluce. 96% osob, které se staly invalidními, se tak staly následkem nemoci. 4% osob se staly invalidními následkem úrazu. Pokles příjmu po přiznání invalidity může být u člověka s průměrnou mzdou o 75%. Z výše uvedeného vyplývá, že je v dnešní době ono připojištění invalidního důchodu velmi důležitým pilířem zabezpečení rodinných financí. Je však nutné se podívat, máte-li pojištěnou invaliditu úrazem nebo invaliditu následkem nemoci i úrazu. Toto rozšířenější krytí rozhodně doporučujeme. Ovšem i když si sjednáte rozšířenou invaliditu, nemáte vyhráno. Ne všechny pojišťovny plní za všechny stupně invalidity. Ve své smlouvě si tedy zkontrolujte, máte-li pojištěn I., II. i III. stupeň. Dále je dobré si ověřit, jestli se za všechny stupně plní stejně nebo u nižších stupňů plnění procentuálně klesá. Neméně důležitá je i karenční doba, tj. doba po kterou pojišťovna neplní. Ta bývá u nemoci zpravidla 1 rok. Stanete-li se plně invalidními právě v této karenční době, nemáte právo na plnění. Zde je velké riziko u „pojišťováky tolik oblíbeného přepojišťování smluv po 2 letech“, kde Vám sice je nabídnuta smlouva novější, modernější, levnější…, jenže na nové smlouvě začíná znovu běžet karenční lhůta a byť jste v původní smlouvě byli zabezpečeni, od počátku nové smlouvy budete zajištěni nejdříve za rok, přesto však platíte za ono riziko pojistné. Na tuto informaci se při sjednání nové smlouvy bohužel často zapomíná. Pokud se Vám závěrem podaří vybrat vhodný produkt a nastavit optimálně požadovaná rizika za přijatelné pojistné, zdálo by se, že můžete začít klidně spát. Přesto je důležitá ještě poslední záležitost, které se často nevěnuje pozornost vůbec, a to VÝLUKY Z PLNĚNÍ, ale o tom až příště. Máte-li zájem o nezávaznou konzultaci nejen na téma invalidity, chcete provést audit stávajících smluv. Neváhejte nás kontaktovat.
Petr Olašin