ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Služby pro obce, firmy a podnikatele

Vzdělávání zaměstnanců firem

Prevence je základ. Pro majitele firem máme připraven osvětový vzdělávací kurz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, kde se zábavnou formou proberou reálné situace, které v životě každého mohou nastat, upozorníme na nástrahy finančního a pojistného trhu a nabídneme možnosti osobní individuální konzultace.

Pořádání odborných seminářů

Naše společnost je pořadatelem řady odborných seminářů zaměřených na prevenci a osvětu. Proškolili jsme již stovky starostů, velitelů hasičů, majitelů firem… Cílem školení je formou příkladů z praxe upozornit na možná rizika, se kterou je jejich pracovní činnost spojena a pomoci jim aktivně předcházet, případně řešit pojistnou událost a samozřejmě dbát na správné nastavení smluv, neboť podcenění rizik může mít fatální následky.

Naše společnost má svou zásluhu také na přípravě nových pojistných produktů uváděných na trh.

Služby pro firmy

Pro majitele firem jsme schopni zabezpečit výběrové řízení, při aktualizaci pojistných produktů, zabezpečit motivační programy pro zaměstnance s finančním přínosem + 30.000 Kč pro každého zaměstnance a zvýšit tak loajalitu ke svému zaměstnavateli. 

Odpovědnost, odpovědnost a znovu odpovědnost!!!

Z pohledu majitelů firem, starostů i občanů zanedbávaný produkt, bez kterého se však mohou dostat do obrovských, až likvidačních finančních problémů. Nechte si odborně posoudit správnou výši nastavení pojistných limitů pro případ odpovědnosti z provozní činnosti, křížové odpovědnosti, profesní odpovědnosti, odpovědnost zaměstnanců vůči zaměstnavateli, odpovědnost za zaměstnance, odpovědnost statutárních orgánů, odpovědnost za vadu výrobků, přerušení provozu, ušlého zisku, odpovědnost v běžném občanském životě a další!

 

Vzdělávání zaměstnanců v režimu Náhradního plnění

 

„Nemůže býti bohatství tam, kde jsou lidé zaměstnání vlastním bojem o přežití,

nemají pak energii na budování hodnot ani tvorbu bohatství.“

Tomáš Baťa

ČIFO vzdělávání zaměstnanců náhradní plnění

ČIFO vzdělávání zaměstnanců náhradní plnění

Vzdělávání zaměstnanců finanční gramotnosti funguje od samotného založení společnosti jako samostatný projekt, přinášející osvětu v oblasti financí. Novinkou je nově poskytování této služby zaměstnavatelům napříč ČR také v režimu Náhradního plnění, kdy si při realizaci tohoto projektu mohou zajistit splnění povinného podílu zaměstnávání zdravotně postižených osob dle § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti zadáním zakázky chráněné dílně a zároveň poskytnou svým zaměstnancům cennou službu, díky které je mohou ochránit před nástrahami finančního trhu.

3 základní jmenovatele problémů zaměstnanců

Ze zkušeností pracovníků ČIFO – Českého institutu finanční odpovědnosti a.s. za prvních pár let vyplynulo pár alarmujících faktů, na které by měl každý myslet, a zaměstnavatelé by měli jít příkladem, neboť problémy zaměstnance v osobním životě se projeví i v práci. Častým společným jmenovatelem jsou tato ohniska budoucích problémů:

 1. Zadlužení!
 2. Odpovědnost!
 3. Neznalost pojmů! Čtěte smlouvy!

Ad1.) Bohužel, i ve firmách, kde jsou platy nad republikovým průměrem, často řešíme předlužení zaměstnanců, kdy některé jsou řešeny exekučními srážkami ze mzdy. Mnohdy jde jen o nedbalost klienta, kterému padesátitisícová půjčka, jen za 999 Kč měsíčně přijde zajímavá a už se nezajímá o dobu splatnosti, RPSN, sankce…

V rámci vzdělávání zaměstnanců naši lektoři osvětlují základní produkty nejen bankovního trhu, od kreditních a debetních karet, přes spotřebitelské úvěry, hypotéky, či dnes tolik oblíbené půjčky před výplatou (s PRSN v řádu stovek i tisíců procent). Formou příkladů vysvětlujeme rozdíl mezi „dobrou“ a „špatnou“ půjčkou a snažíme se vtáhnout zaměstnance do děje.

Ad2.) Se změnou občanského zákoníku se výrazně změnil i pohled na odpovědnost fyzických i právnických osob. Věci, které se v minulosti daly běžně řešit domluvou, či peněžitým plněním přihlížejícím ke skutečnému stavu viníka, se dnes velice jednoduše a rychle řeší tabulkově. Jak firma, tak zaměstnanec se mohou velmi efektivně chránit proti nepříznivým situacím v životě pojištěním odpovědnosti. Byť většina občanů i firem nějaké pojištění odpovědnosti má, obvykle je nastaveno na pojistnou ochranu 500 tis. až 1 mil. Kč, což je dnes částka naprosto nevyhovující.

Ad3.) Tady to podepište a už dnes večer se můžete dívat na nové televizi se svou přítelkyní na romantický film. Žádná akontace, jen výhodné splátky. Kdo by odolal? Bohužel málokdo, neboť nečtením smluv se často klienti dostávají do svízelných životních situací a často drobné desetitisícové půjčky jim začnou přerůstat přes hlavu. V rámci vzdělávání zaměstnanců upozorňujeme na nejčastější finty obchodníků a chyby našich klientů, kterých se v minulosti dopustili. Základním posláním tohoto vzdělávacího modulu je osvěta a porozumění nejčastěji používaným pojmům a upozornění na nutnost si každou smlouvu před podpisem přečíst.

Předpřipravené / individuální moduly

Zaměstnavatelé si mohou vybrat z několika připravených vzdělávacích modulů, nebo si po dohodě nechat připravit samostatný vzdělávací modul. V minulosti jsme v celé řadě firem poskytovali např. tyto moduly:

 • Základy finanční gramotnosti
 • Odpovědná odpovědnost, aneb kdy může pojištění pomoci a na co si dát pozor při jeho sjednání
 • Dluhová past

Vzdělávací modul na přání zaměstnavatelů – dluhová past!

Posledně jmenované školení dluhové pasti vzniklo na základě přání některých zaměstnavatelů, kteří se bohužel ve svých firmách potkávají s paradoxem, kdy slušně vydělávající zaměstnanci začínají mít finanční problémy končící v mnoha případech exekucemi ze mzdy. Tato situace je nepříjemná jak pro samotného zaměstnance, který často ztrácí motivaci k dobře odvedené práci, neboť veškeré příjmy i s prémiemi získává exekutor na umoření jeho závazků věřitelům, tak pro samotného zaměstnavatele, který musí rozpočítat poměrově výši exekuční srážky a při chybě mu hrozí sankce 50.000 Kč. Tyto úkony často neúměrně zatěžují účetní oddělení společnosti a navyšují náklady společnosti.

Příklady z praxe jsou základ!

Vzdělávání probíhá formou popisu příkladů z praxe, příběhů našich klientů a všichni zaměstnanci jsou interaktivně vtaženi do diskuze. Nejedná se tak o pouhou přednášku, či předčítání slajdů z power pointu, ale řízenou diskuzi na dané téma, kde vždy zazní hlavní pilíře zvolené zaměstnavatelem.

Díky dlouholetým zkušenostem pracovníků Českého institutu finanční odpovědnosti jsme schopni zaměstnancům pomoci i nad rámec firemní prezentace, kde se na nás často sami obracejí, aby mohli řešit věci týkající se jak úvěrů, tak pojištění a investic. Určité procento zaměstnanců využívá i možnost navázat po semináři spolupráci v rámci bezplatné konzultace s našimi konzultanty pro finanční plánování. Tato volba je vždy dobrovolná a závisí na každém zaměstnanci, jestli se bude chtít setkat s našim konzultantem a mimo pracoviště probrat i soukromé finanční záležitosti, které nechtěl před kolegy v rámci veřejné diskuze řešit.

Výhody pro firmu i zaměstnance

Sečteno a podtrženo:

 1. V případě spolupráce s Českým institutem finanční odpovědnosti přinášíte svým zaměstnancům cenné informace a zároveň efektivně řešíte problematiku náhradního plnění bez překupníků – odebíráte službu přímo od chráněné dílny, jelikož ČIFO a.s. je zároveň sociální podnik dlouhodobě zaměstnávající přes 80% osob se zdravotním postižením, které se podílejí na realizaci vzdělávání a poskytují nezbytné administrativní zázemí.

 1. Snížíte % exekucí ze mzdy, neboť zaměstnanci si po tomto cyklu vzdělávání uvědomí hlavní rizika, které na ně čekají a pokud již zažehli oheň budoucích problémů, často jej můžeme ještě společně včas uhasit. Díky tomu snížíte také administrativní náklady na zaměstnance, kteří musí komunikovat s exekutory, vypočítávat poměrové srážky ze mzdy…

 1. Zvýšíte spokojenost zaměstnanců v osobním životě, který se automaticky promítá do výkonu a chuti do práce i atmosféře na pracovišti.

 1. Dáte najevo Vašim zaměstnancům, že Vám na nich záleží. V některých firmách zahajuje semináře vedení společnosti, což působí na zaměstnance vždy motivačně. Po první půlhodině se již zaměstnanci aktivně zapojují do průběhu semináře a ke konci často ještě bouřlivě diskutují a ptají se lektorů na detaily některých produktů.

 1. Nic neriskujete. Jsme připraveni představit pilotní projekt pro Vaši společnost, kdy se až po jeho absolvování rozhodnete, jestli budete chtít zorganizovat vzdělávání zaměstnanců, nebo modul individuálně upravit. Platíte až v případě, kdy shledáte vzdělávání zaměstnanců jako přínos!

 2. Garance uznatelnosti náhradního plnění. Jsme registrováni v centrální evidenci poskytovatelů náhradního plnění a do 30 dnů od přijetí platby, bude vyčerpaná kapacita náhradního plnění vždy registrována na portále MPSV. Firma tak bude mít 100% jistotu, že její faktura bude 100% akceptovatelná finančním úřadem jako oprávněný náklad v režimu náhradního plnění dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Díky daňové uznatelnosti vzdělávání a současné úspoře na invalidní dani, vaši firmu vyjdou čisté náklady na projekt o 55% výhodněji!

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně vzdělávání zaměstnanců, neváhejte nás kontaktovat přes e-mail info@cifo.cz nebo na přímém telefonu 736 472 120. Jsme připraveni Vám připravit individuální projekt řešení Náhradního plnění.

Mohlo by Vás taky zajímat:

Ukázka řešení náhradního plnění – firmě s 500 zaměstnanci hrozí pokuta 1,35 mil. Kč

Vzdělávání zaměstnanců v režimu náhradního plnění

Přehled změn v náhradním plnění od 1.10.2017