ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Také Vám v minulých dnech přišel znovu dodatek k pojistné smlouvě životního pojištění? Víte, jak se správně rozhodnout do 31.3.?

Oproti dopisům zasílaným na přelomu roku 2014/2015, kdy v návaznosti na změnu zákona o daních z příjmu, posílaly pojišťovny dodatek, kde informovaly o 2 možnostech, pro které se můžete rozhodnout a v případě, že jste nereagovali, zpravidla smlouva přecházela do režimu s daňovým zvýhodněním. Na základě stanoviska České národní banky by však při nejednoznačném výběru jedné z možností mohlo docházet k reklamacím a proto nyní pojišťovny dodatky rozesílají znovu s žádostí o reakci do 31.3.2015.
Co pro Vás v praxi znamená reakce daňové výhody ANO / NE:
1.)    Daňově zvýhodněná smlouva ANO: V této variantě je hlavní výhodou trvající daňové zvýhodnění smlouvy, kdy na začátku každého roku, obdržíte od své pojišťovny potvrzení o zaplaceném pojistném za předchozí rok a to buď předložíte zaměstnavateli k vyúčtování daně nebo si jako OSVČ o tuto částku snížíte daňový základ. Za nesporné mínus je v tomto případě považována blokace naspořených prostředků, minimálně do doby dovršení 60ti let. V případě předčasného zrušení je nutné smlouvu dodanit za posledních 10 let, kdy byly odpočty uplatňovány.
2.)    Daňově zvýhodněná smlouva NE: V této variantě si sice nesnižujete daňový základ, na druhou stranu máte plný přístup ke svým průběžně ukládaným penězům (obsahuje-li smlouva rezervotvornou složku). Naši konzultanti pro finanční plánování doporučují smlouvy životního pojištění využívat spíše na kvalitní zabezpečení sebe a rodiny a v rámci investování využívat produktů s nižšími vstupními náklady.
Závěr tedy není jednoznačný ve prospěch 1. nebo 2. varianty, avšak po podrobné analýze smlouvy a očekávání našich klientů, se naší konzultanti přiklánějí k doporučení varianty – daňové výhody NE, protože riziko blokace peněz a riziko dodanění při předčasné potřebě peněz ze smlouvy, mohou celkovou výnosnost pro klienty velmi znevýhodnit a často pak počítáme se záporným zhodnocením. Díky změně zákona se jasně vymezily hranice, včetně podmínky dodanění, neboť ani při posuzování Finančními úřady naší klienti často neslyšeli jednoznačné stanovisko. Změna zákona tak dala nejen životnímu pojištění jasná pravidla.
Zkušenosti konzultantů ČIFO – Českého institutu finanční odpovědnosti a.s., často upozorňují na nekalé praktiky některých pojišťováků, kteří zneužívají změnu zákona k přepojištění pojistné smlouvy. Naše doporučení tedy jednoznačně zní: Nenechejte se vmanipulovat k „nutné“ změně smlouvy, protože stávající pojištění lze často snadno dodatkem upravit a zmíněné taktiky jsou pouze nástrojem na peníze některých zástupců na našem trhu! Pokud jste se setkali s bezdůvodným přepojištěním a je riziko, že jste byli finančně poškozeni, máte dnes i díky novele občanského zákoníku plné právo na náhradu škody.
V případě zájmu o podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat přes e-mail info@cifo.cz.