ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Jedním z markantních rozdílů v přístupu je fakt, že ČIFO je schopno nejen zprostředkovat široké spektrum finančně-poradenských produktů, ale zejména pracuje v rámci managementu úspor s rodinným rozpočtem klienta.

Práce poradců ČIFO, začíná analýzou současné situace klienta v rámci rodinných financí. Nalezením a pojmenováním finančních rezerv a jejich transformací do produktů či služeb, majících vliv na zabezpečení a kvalitu života klienta, ovlivňujeme vnímání tzv. „pojišťováctví“ a měníme ho na poradenství.
Nabízíme rovněž dluhový servis pro ty, kteří spíše než dlouhodobou strategii finančního plánovaní, řeší otázku přežití v dnech následných. Pro ČIFO je klientem opravdu každý.
Rezervy v rodinných financích nalézáme i v hospodaření s energiemi, plynem, jejich nákupem, telekomunikacích a samozřejmě v oblasti financí. Pracujeme na snížení úvěrové zátěže klienta, mnohdy sloučením úvěrů, ale také na nákladech za bydlení, přenastavením a refinancováním hypoték.
Aktuálně nalézáme průměrně rezervy ve výši téměř 950 Kč, které pak díky nám, pracují pro klienta.