ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Jaké jsou hlavní odlišnosti ČIFO ? Má vůbec v době přetlaku makléřských a poradenských firem co nabídnout ? Přístupem, který určuje směr společnosti a jeho filosofii určitě ano.

ČIFO vzniká v době, kdy je na českém pojistném trhu velký přetlak, nicméně firmy se podobají, jako vejce vejci. Jedná se o multilevlové skupiny s cílem rychlého dosažení finančního prospěchu, mnohdy na úkor klienta. MLM je též velmi nekompromisní k poradcům ve firemních systémech, leckdy však je i zde prosazován finanční prospěch nad zájem klienta. Potlačování odborných dovedností na úkor obchodní dravosti. ČIFO je jiné.
Především je to přístup.
Přístup ke klientům a také k vlastním zaměstnancům i spolupracovníkům. Pojďme se podívat v čem je naše vnímání těchto vztahů odlišné.
Začneme přístupem ke klientům:
Klienti jsou pro nás i lidé kteří, mají chuť s námi třeba jen konzultovat své finanční situace, ověřit nějakou smlouvu, utvrdit o správnosti svých úvah. Neodmítáme méně bonitní klienty, jak je tomu často zvykem. Našim cílem je zvyšovat finanční odpovědnost u všech, kteří o tuto problematiku projeví zájem.
Chceme otevřeně hovořit o tématech jako je zajištění na důchod, pojištění rizik, zajištění majetku, dluhy, hypotéky a vše kolem. Říkáme vždy nejen klady, ale i zápory daných věcí, jelikož ideální produkt neexistuje, je třeba si vybírat jen to co potřebujete a patřičně vše nastavit, následné  upravovat, dle toho jak se Vaše situace mění, to je nutnost. Stejně jako o majetek, je třeba se starat i o vaše finance, pojištění, dluhy apod..
A nyní ke spolupracovníkům:
Při průzkumu napříč trhem v ČR jsme se dotazovali poradců, manažerů na to, co je trápí, co vnímají jako negativa, co jim brání dělat práci na 100%  v pohodě a s úsměvem.
Většina dotázaných hovořila takřka totožně a dovolím si nyní v bodech uvést nejčastější odpovědi:
– Nikoho nezajímají mé podněty a návrhy či názory
– Je mi vtloukáno, že máme nejvyšší provize, ale už se neřeší mnohem důležitější věci, nejsou vnímány potíže nás poradců, jakoby o nás nikdo nestál
– Software je uživatelsky nepříjemný a složitý
– Manažer na mě nemá čas a nevěnuje se mi
To je jen kapka z toho s čím se nám dotázaní svěřili a jednoznačně z toho vyplývá, že jim chybí adekvátní přístup.
V ČIFU si zakládáme na tom, aby všechny inovace byly směřovány kupředu pro lidi, kteří pro nás pracují a například u softwaru všechny změny konzultujeme s poradci, manažery a dokonce je sami vyzýváme k tomu ať nás zahlcují svými poznatky, návrhy na úpravy či podněty ke zlepšení. Chceme ať naši poradci, manažeři a specialisté pracují v příjemném prostředí, kolektivu. Hlavně je však vnímáme jako naše PARTNERY a vážíme si každého jednotlivce !!!
Chcete se přidat ? Volejte 778 23 40 40 a dohodněte si schůzku s námi, nebo nás kontaktujte na facebooku.