ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Poměrně silně rozšířeným omylem souvisejícím s registry je domněnka, že se do nich zase tak jednoduše nedostanete. Opak je pravdou.

Jaké úvěrové registry existují?
Bankovní registr klientských informací (BRKI) – Údaje o svých klientech, kterým poskytly půjčku, sem zasílají bankovní domy. Jde o pozitivní i negativní registr – to znamená, že se zde objeví informace o všech úvěrech, které u členských bank máte, a to jak splácených, tak nesplácených.
Nebankovní registr klientských informací (NRKI) – Údaje sem zasílají nebankovní úvěrové a leasingové společnosti. Jde o pozitivní i negativní registr – to znamená, že se zde objeví informace o všech úvěrech, které u členských bank máte, a to jak splácených, tak nesplácených.
SOLUS – Členy jsou banky i úvěrové společnosti (ne všechny), ale také mobilní operátoři nebo prodejci energií. Jde o ryze negativní registr – to znamená, že shromažďuje pouze záznamy o úvěrech s prodlením se splátkami.
Další informace o úvěrech si můžete přečíst v aktualitách.
Jak registry fungují?
Poměrně silně rozšířeným omylem souvisejícím s registry je domněnka, že se do nich zase tak jednoduše nedostanete. Opak je pravdou. Stačí si vzít úvěr od banky či nebankovní společnosti a už si vaší historii může vyžádat kterákoliv z členských společností registrů BRKI a NRKI. Jde o pozitivní i negativní registry, z čehož vyplývá, že na vyžádaném výpise bude přesná výše úvěru i postupně splácené, případně nesplácené částky. Z toho také vyplývá, že neexistuje částka, kterou by banky nereportovaly, a tak se v registru objeví i informace o nezaplacených bagatelních částkách.
Úvěrový registr SOLUS funguje jiným způsobem. Shromažďuje pouze negativní záznamy, tedy delší dobu nesplácené dluhy. Bankovní domy a úvěrové společnosti nechtějí konkretizovat, kdy přesně informaci o delikventním klientovi do registru zanesou. Lze tak vycházet především z podmínek samotného registru. Tou první je, že dlužná částka musí být alespoň 500 Kč, druhou potom, že jde o více jak jednu dlužnou splátku.
Je možné negativní záznam vymazat?
Leckoho by mohlo napadnout, že po uhrazení dlužné částky, která byla důvodem k zápisu do registru, bude dotyčná informace z registru odstraněna. Tak tomu ale není – registry slouží mimo jiné ke zjištění historie klienta a do ní patří i to, zda splácí včas či příliš pozdě.
V případě úvěrového registru SOLUS je negativní záznam uchováván po dobu tří let. Platí to však jen pro bankovní a nebankovní společnosti. Pokud jste ale včas nezaplatili mobilnímu operátorovi a následně to napravíte, bude záznam vymazán už po jednom roce.
Aasa Czech Kontrolujeme dlužné částky, úvěrový analytik následně zhodnotí bonitu klienta. Může být tolerován malý dluh, avšak z historie, který je již řádně splacen.
Air Bank Posuzujeme konkrétní typ negativního záznamu
Cetelem V některých případech se zajímáme o detaily záznamu a jeho příčiny. Vždy však platí, že klient nikdy nesmí být v aktuálním prodlení s jakoukoli platbou.
Cofidis Každý záznam v úvěrovém registru je posuzován individuálně s ohledem na výši splátky po splatnosti a dobu po splatnosti, stejně tak s ohledem na předchozí platební morálku klienta při splácení jeho závazků.
Česká spořitelna Při posouzení bonity klienta zkoumáme mnoho charakteristik a faktorů. Informace z úvěrového registru tvoří jenom část profilu klienta, i když podstatnou. Nespokojíme se pouze s informací o faktickém dluhu uvedeném v registru, pracujeme samozřejmě s výší dluhu a počtu dní po splatnosti a také zda je klient po splatnosti nyní nebo například před 2 lety. Při bagatelních dluzích není automaticky diskvalifikován.
ČSOB Informace z registrů jsou detailně vyhodnocovány v celém dostupném detailu získaných informací. Equa Bank Informace o příčině vzniku dluhu není obsažena v databázích úvěrových registrů, takže s ní nijak nepracujeme. Kardinalita dluhu (výška, doba trvání, závažnost) je samozřejmě posuzována v rámci schvalovacího procesu a s ohledem na komplexní klientovu situaci.
Essox Zkoumáme příčinu, respektive další charakteristiky záznamu včetně výše dluhu. Evropsko-ruská banka Zkoumáme příčinu záznamu, a toto zároveň může ovlivnit schvalovací proces při poskytování úvěru. Záleží na okolnostech, které toto zapříčinily.
GE Money Bank Posuzujeme informace o výši dluhu, délce trvání dluhu a další dostupné údaje, které o klientovi máme nejen z registru.
Home Credit Při schvalování bereme kromě samotného negativního záznamu v potaz také výši dluhu, stáří problému či jeho opakování a podobně.
Komerční banka Každý případ je posuzován individuálně. Zohledňujeme celou řadu faktorů, především pak schopnost klienta hradit své závazky vůči bance.
mBank Žádosti o úvěrové produkty posuzuje úvěrový analytik, který ke každému případu přistupuje individuálně. Žádost je pak vyhodnocena podle konkrétní situace žadatele.
LBBW Záznamy v registrech jsou posuzovány komplexně s ohledem na platební morálku klienta a výši částky po splatnosti.
Oberbank Záleží na konkrétní situaci.
Profi Credit Ověření žadatele v úvěrovém registru je jeden z mnoha nástrojů společnosti PROFI CREDIT k tomu, aby posoudila rizikovost žadatele o půjčku. V rámci interního scoringu naše společnost posuzuje bonitu klienta z několika úhlů – například také v souvislosti s jeho příjmy, placením účtů apod.
Raiffeisenbank Jinak nahlížíme na klienta, který se např. jednou opozdil o den se splátkou úvěru a jinak na klienty, kteří se do potíží dostávají pravidelně.
sAutoleasing Každý klient je vyhodnocován individuálně a vždy je posuzována významnost negativního záznamu. Negativní záznam automaticky neznamená zamítnutí žádost klienta o poskytnutí financování.
Sberbank Rozhodnutí o tom, zda potenciálnímu zájemci může být úvěr poskytnut, je vždy individuální a není primárně vázáno na informace z úvěrových registrů, avšak tyto informace jsou jedním z kritérií při posuzování bonity případného zájemce o úvěr.
UniCredit Bank Banka údaje z úvěrové zprávy vyhodnocuje komplexně, takže nelze říci, že by jedna negativní informace v registru musela nutně vést k odmítnutí klienta.
Waldvirtler Sparkasse Lze říci, že bagatelní jednorázová přetažení nemají na posouzení bonity klienta žádný vliv, pokud jsou dlouhodobá či významná, pak samozřejmě ano. Z tohoto pohledu tedy přistupujeme k řešení/neřešení (zjišťování příčin) negativních záznamů. Je to tedy individuální.
Wüstenrot Každý případ se řeší individuálně.