ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti a.s., není jen prostým prodejce Investičního životního pojištění (IŽP), které je dnes provizním evergreenem většiny makléřských firem. Pevné místo v našem portfoliu mají i investice, včetně investic do komodit, víte jak do nich investovat ?

Komodity, které jsou spojeny s potravinami, energiemi nebo kovy, představují velmi důležitou součást našeho každodenního života. Stejně tak mohou být komodity způsobem pro investory, jak diverzifikovat portfolio i mimo použití tradičních cenných papírů v podobě akcií či dluhopisů nebo profitovat z přesvědčení o jejich budoucích cenových pohybech.
Bývávalo faktem, že většina lidí neinvestovala do komodit, protože to vyžadovala značné množství času, peněz a odborných znalostí. V současné době existuje celá řada různých cest směřovaných na komoditní trhy a některé z těchto cest jsou dokonce lehce použitelné pro průměrné investory, pokud by chtěli participovat na těchto trzích. Tento článek by nám měl pomoci určit, které nástroje by pro nás bylo vhodné zvolit při investování do komodit.
Dříve než se pustíme do popisu vybraných investičních nástrojů, které můžeme využít pro zainvestování finančních prostředků do komodit, je dobré podotknout, že pro malého investora není úplně reálné a zároveň ani vhodné nakoupit danou komoditu ve fyzické podobě, pokud by se mělo jednat o větší objemy. Nebavíme se nyní například o nákupu malého množství zlata ve fyzické podobě, ale především o velkých objemech ropy, zemního plynu, stříbra, obilí či čehokoliv dalšího. V tomto případě by byly hlavním problémem vysoké a pro malého investora téměř nepřekonatelné transakční náklady a náklady spojené se skladováním.
Trhy s futures
Populárním způsobem, jak investovat do komodit, je prostřednictvím futures kontraktů, což jsou jedny z typů finančních derivátů, které představují určitou dohodu o budoucím nákupu nebo prodeji specifického množství komodity za předem stanovenou cenu. Futures kontrakty jsou k dispozici například na komodity typu ropa, zlato, zemní plyn nebo zemědělské produkty, mezi které můžeme zařadit dobytek nebo obilí.
Většina účastníků na trzích s futures jsou komerční nebo institucionální uživatelé komodit, kteří s nimi obchodují. Takto mohou například použít komoditní trhy pro zajištění otevřené pozice, což ve výsledku povede ke snížení rizika finanční ztráty, která by mohla nastat při pro investora nepříznivé změně ceny. Dalšími účastníky jsou spekulanti, kteří doufají, že budou realizovat profit ze změn v ceně futures kontraktu. Spekulanti typicky uzavřou své pozice dříve, než kontrakt dojde do splatnosti a nikdy se tak neuskuteční samotná dodávka komodity.
Investování s futures kontrakty bude vyžadovat, abychom si otevřeli nový brokerský účet, pokud nemáme brokera, který také obchoduje s futures kontrakty, a vyplnili formulář potvrzující, že jsme pochopili rizika spojená s obchodováním futures kontraktů. Každý komoditní kontrakt vyžaduje jiný minimální vklad (marži), jehož výše závisí na brokerovi, a hodnota našeho účtu bude růst nebo klesat s hodnotou kontraktu. Pokud by hodnota kontraktu začala klesat, budeme vystaveni takzvanému „margin callu“, který znamená, že musíme vložit další peníze na náš účet, aby pozice zůstala otevřená. V opačném případě by došlo k jejímu automatickému uzavření. Vzhledem k obrovskému významu pákového efektu mohou malé cenové pohyby znamenat obrovské výnosy nebo ztráty a účet s futures může být doslova zničen nebo naopak zdvojnásoben během několika minut.
Hodně futures kontraktů bude mít také na sebe napojené opce. Opce na futures kontrakty nám stále umožňují do nich investovat, ale limitují naše ztráty vzhledem k realizovanému nákladu na opci, což je cena opce neboli opční prémie. Opce jsou také jedny ze zajímavých typů finančních derivátů, což je dobré ve stručnosti zmínit.
Výhody instrumentu
– Jedná se o ryzí hru s podkladovou komoditou,
– Pákový efekt umožňuje realizovat velké zisky, pokud jsme na správně straně obchodu,
– Přes minimální vklad na účtech můžeme kontrolovat kontrakty v plné velikosti, na které bychom za normálních okolností nebyli schopni dosáhnout,
– Můžeme jít snadno do dlouhé (long) nebo krátké (short) pozice.
– Nevýhody instrumentu
– Trhy s futures mohou být velmi volatilní a přímé investice na těchto trzích mohou být velmi riskantní, a to především pro nezkušené investory,
– Pákový efekt nezvětšuje pouze zisky, ale také potenciální ztráty,
– Obchod může jít rychle proti nám a mohli bychom tak přijít o počáteční vklad dříve, než budeme schopni uzavřít vybranou otevřenou pozici.
– Akciové trhy
Mnoho investorů, kteří obchodují s komoditami, využívá akcie, které jsou méně náchylné k cenovým výkyvům v rámci vlastní volatility, což je rozdíl oproti trhům s futures, které jsou celkově více náchylné ke kolísání. Akcioví investoři musejí provést nějakou vlastní analýzu, aby si mohli být jisti, že finanční prostředky vložené do vybrané společnosti budou dobrou investicí. Společnosti napojené na ropu umožňují investorům vybírat z vrtných či rafinérských společností, společností s tankery nebo diverzifikovaných ropných společností. Akcie je jednoduché nakoupit, sledovat, držet a obchodovat s nimi v rámci konkrétního sektoru.
Opce na akcie, které vyžadují menší investici než tu spojenou s přímým nákupem akcií, jsou další cestou k zainvestování finančních prostředků do komodit. Zatímco riziko je omezeno velikostí nákladu, který je spojen s cenou opce neboli opční prémií, cenový pohyb nebude obvykle přesně odrážet podkladovou akcii.
Výhody instrumentu
– Investoři obvykle mají brokerský účet, takže je obchodování jednodušší,
– Veřejné informace o finanční situaci společností jsou snadno k dispozici,
– Trhy s akciemi jsou často vysoce likvidní.
– Nevýhody instrumentu
– Nejedná se o ryzí hru s cenami komodit,
– Jejich cena může být ovlivněna specifickými faktory společností a tržními podmínkami.
– Burzovně obchodované fondy a dluhové cenné papíry
Burzovně obchodované fondy (ETF = Exchange-Traded Funds) a burzovně obchodované dluhové cenné papíry (ETN = Exchange-Traded Notes), které se obchodují jako akcie, umožňují investorům participovat na změnách cen komodit bez nutnosti přímo investovat do futures kontraktů. Komoditní ETF obvykle sledují cenu určité komodity nebo skupiny komodit, které tvoří index s použitím futures kontraktů. ETN jsou nezajištěným dluhem vytvořeným tak, aby napodoboval kolísání ceny určité komodity nebo komoditního indexu. V obou případech není nutné vlastnit speciální brokerský účet pro investování do ETF a ETN.
Výhody instrumentů
– Vzhledem ke skutečnosti, že se obchodují jako akcie, nejsou zde žádné výstupní poplatky nebo poplatky za správu fondu,
– Poskytují snadný způsob, jak participovat na kolísání ceny komodity nebo koše komodit.
– Nevýhody instrumentů
– Ne všechny komodity mají na sebe napojené ETF a ETN, ETN mají kreditní riziko spojené s emitentem.
– Podílové a indexové fondy
Zatímco podílové fondy nemohou investovat přímo do komodit, tak naopak mohou investovat do akcií společností zahrnovaných do oblastí napojených na komodity, mezi které můžeme zařadit energetiku, zemědělství nebo hornictví. Stejně jako akcie, do kterých fondy investují, i podílové listy mohou být ovlivněny faktory nenapojenými pouze na ceny komodit. Může se jednat o kolísání na akciových trzích nebo specifická rizika spojená s danými společnostmi. Malý počet komoditních indexových fondů investuje do futures kontraktů a na komodity navázanými deriváty. Tím poskytují přímější expozici k cenám komodit.
Výhody instrumentů
– Profesionální money management,
– Diverzifikace, likvidita
Nevýhody instrumentů
– Poplatky za správu fondu mohou být vysoké a některé z fondů mohou mít navíc poplatky spojené s nákupem, držbou a prodejem podílových listů
– Protože většina komoditních podílových fondů investuje do akcií, nejedná se o ryzí hru s cenami komodit.
Závěrem
Existují různé druhy investic ke zvážení napojených na komodity pro začátečníky i zkušené obchodníky. Ačkoliv futures kontrakty na komodity poskytují nejpřímější způsob, jak participovat na cenových pohybech v této oblasti, další typy investic s různým rizikem a investičním profilem nabízí také expozice na komoditních trzích. Klíčem k úspěchu je investovat s takovým investičním nástrojem, který nám samým nejlépe vyhovuje.