ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Dnes se zamyslíme nad úvěrovou problematikou, kterou prezentujeme i v rámci školení Finanční gramotnosti pro zaměstnance spolupracujících firem. Zcela záměrně dnes budeme mluvit jazykem úvěrových smluv a v příštím článku objasníme formou příkladů.

Pro matematicky založené čtenáře doporučujeme přejít rovnou k „jednoduché rovnici“, která vše objasňuje a není potřeba dalších slov…Smějící se

Příběh č. 7:  Co znamená RPSN?

Podmínky zprostředkování a poskytování spotřebitelských úvěrů upravuje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon o spotřebitelském úvěru), v platném znění.
Roční procentní sazbu nákladů  na spotřebitelský úvěr zákon o spotřebitelském úvěru definuje jako „celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru“.
Význam RPSN na spotřebitelský úvěr lze spatřovat v tom, že jako ekonomický ukazatel, na rozdíl od úrokové sazby zohledňuje veškeré náklady spotřebitelského úvěru, které je spotřebitel povinen zaplatit.
Výpočet RPSN na spotřebitelský úvěr je realizován podle rovnice uvedeného v příloze č. 5 zákona o spotřebitelském úvěru. Tato základní rovnice, kterou se stanoví RPSN, odpovídá na ročním základě celkové současné hodnotě čerpání na jedné straně a celkové současné hodnotě splátek na straně druhé.
Základní rovnicí pro výpočet RPSN si můžete prohlédnout na obrázku u tohoto článku, kde:

X             je RPSN,

m            je číslo posledního čerpání,

k             je číslo čerpání, proto 1 ≤ k ≤ m,

C k              je částka čerpání k,

t k               je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t 1 = 0,

m´           je číslo poslední splátky nebo platby poplatků,

l               je číslo splátky nebo platby poplatků,

D l            je výše splátky nebo platby poplatků,

l           je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého splátky nebo platby poplatků.

Podle tohoto složitého vzorce, nejsme schopni si sami s obyčejnou kalkulačkou spočítat RPSN. Je nutné použít k tomu určené kalkulátory, které naši specialisté mají k dispozici.
Tolik nezáživná teorie. Příště si na příkladech ukážeme, jak RPSN ovlivňuje výši finančních prostředků, které musíme po uzavření spotřebitelského úvěru, vrátit bance.