ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Nemocenská, její výše, případně připojištění, evidují poradci ČIFO, jako jeden z velmi častých požadavků svých klientů, stále častěji však zaměstnavatelé, potažmo OSSZ sáhne až k jejiž odejmutí.

Od začátku roku do konce června 2014 provedli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) 74 692 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Jejich výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 1 255 osobám.
Oproti stejnému období roku 2013 se počet postihů zvýšil o 130. Nejvíce postihů uložili pracovníci OSSZ v kraji Plzeňském – 218 a Ústeckém – 135. V celorepublikovém průměru byl zkontrolován přibližně každý devátý pojištěnec v pracovní neschopnosti.
Lidé, kteří čerpají nemocenské, mají povinnost dodržovat režim dočasně práceneschopného pojištěnce, umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu a poskytnout k provedení kontroly nezbytnou součinnost. V souvislosti s tím jsou povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou a dodržovat rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem.
Vycházky může ošetřující lékař stanovit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 do 19 hodin vždy dle aktuálního zdravotního stavu. Může je vymezit na konkrétní časový úsek nebo více časových úseků. Ve výjimečných případech a po předchozím písemném souhlasu OSSZ může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu.
Kontroly provádějí pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru nebo z podnětu ošetřujícího lékaře či zaměstnavatele. V případě, že dočasně práceneschopný pojištěnec nebyl při kontrole zastižen na adrese uvedené na tzv. neschopence, je písemně vyzván, aby kontaktoval příslušnou OSSZ. Pokud se potvrdí, že k porušení režimu došlo, zahájí OSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského, tzv. postih. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.
Jak jste na tom s připojištěním nemocenské Vy ? Kontaktujte nás na info@cifo.cz, sjednáme Vám nezávaznou schůzku s našim specialistou ve Vašem regionu.