ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Pozor na alkohol a pojištění. Chybou v zákoně peníze nemusíte dostat.

Nový občanský zákoník měl pojišťovnám zabránit v automatickém zamítání plnění u událostí, kdy byl přítomen alkohol. Kvůli chybě v zákoně to je však nadále možné. Na co si dát pozor?
Alkohol jako zabiják
Podle statistik Světové zdravotnické organizace vypije každý Čech starší 15 let více než 16 litrů čistého alkoholu ročně. To nás řadí na přední příčky v Evropě i ve světě. Pivo, víno i další lihoviny už k nám zkrátka patří a jejich konzumace nevadí ani u nejvyšších představitelů státu, kteří by v tomto směru měli jít příkladem a být vzorem, což v podstatě podle výše uvedených statistik asi i naplňují, ale asi jinak, než bychom si přáli.
Pití alkoholu ovšem přináší zvýšená rizika. Alkohol figuruje až u jedné třetiny dopravních nehod. Významně se podílí na úrazech v domácnosti, při rekreaci a v pracovním procesu. Souvislost s alkoholem se odhaduje u zhruba 6 % úmrtí. Protože na krytí rizik si lidé sjednávají pojištění, pojďme se podívat, jak zafunguje v případě alkoholu.
Občanský zákoník neochrání
Zákonodárci si byli nepříznivých dopadů alkoholu vědomi, a proto chtěli zabránit odmítání plnění pojišťoven v souvislosti s alkoholem. V novém občanském zákoníku najdeme následující ustanovení:
Pojišťovna má právo snížit pojistné plnění až na jednu polovinu, došlo-li k úrazu následkem toho, že poškozený požil alkohol nebo požil návykovou látku nebo přípravek takovou látku obsahující, odůvodňují-li to okolnosti, za nichž k úrazu došlo. Měl-li však takový úraz za následek smrt poškozeného, má pojišťovna právo snížit pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k úrazu v souvislosti s činem poškozeného, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt.
Zákon tedy chrání pozůstalé osoby a dává pojišťovnám možnost snížit pojistné plnění v případě smrti pojištěného jen v případě, kdy pojištěný současně způsobil jiným těžkou újmu na zdraví nebo smrt. Pokud tedy pojištěný zemřel v souvislosti s požitím alkoholu, ale nikomu jinému se „nic zlého“ nestalo, nemá pojišťovna právo snižovat pojistné plnění. Bohužel toto platí jen v případě, bylo-li sjednáno úrazové pojištění (pojištění úmrtí úrazem), neboť občanský zákoník, stejně jako dřívější zákon o pojistné smlouvě obsahuje výše uvedené ustanovení jen v oddílu úrazového pojištění, nikoliv v životním pojištění.
ČIFO sleduje za Vás veškeré novinky a změny týkající se finanční sféry a pravidelně je zveřejňujeme v našich AKTUALITÁCH.