ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Porušení nebo hrozící porušení zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů

Vaše jméno(nepoviné)

Váš email(nepoviné)

Vaše zpráva

Prostřednictvím tohoto zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu můžete hlásit porušení nebo hrozící porušení zákona o distribuci pojištění a zajištění, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění. Hlášení lze podat anonymně, pokud ale očekáváte naši reakci, sdělte nám, prosím, Vaše kontaktní údaje. Hlášení můžete provést také prostřednictvím písemného podání zaslaného na adresu ČIFO Český institut finanční odpovědnosti a.s., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava V souladu se zákonem 170/2018 Sb. Vám jsme při dodržení shora uvedených podmínek schopni zajistit ochranu včetně ochrany osobních údajů, ledaže je zveřejnění vyžadováno jiným právním předpisem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením. Poučení o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR naleznete zde https://www.cifo.cz/ke-stazeni/ Veškerá hlášení budou vyhodnocena úsekem vnitřní kontroly ČIFO v souladu s platným právním řádem a příslušnou interní normou.