ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Ceny povinného ručení se výrazně zvýší, lze se na to připravit a účinně se bránit ?

Mnoho dlouhých let jsme se těšili téměř neměnným cenám povinného ručení. To se však v tomto roce má změnit. Všechny pojišťovny na českém trhu hlásí zdražování, a to v rozpětí od sedmi do dvaceti procent. Nejvíce se tato situace dotkne těch, kteří mají v plánu letos uzavřít nové povinné ručení.
Postižení ale nakonec budou naprosto všichni. Citelné zdražení všech povinných ručení nastane ve druhé polovině či až ke konci kalendářního roku 2014.
Proč rostou ceny povinného ručení?
Situace rostoucích cen povinného ručení samozřejmě nenastala bezdůvodně. Všichni členové České kanceláře pojistitelů totiž musí přispívat minimálně třemi procenty z ročního přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti za každý kalendářní rok do nově zřízeného Fondu zábran škod. Z tohoto fondu bude následně hrazeno pořízení techniky či jiných prostředků, které jsou potřebné pro činnost složek integrovaného záchranného systému, provoz informačních středisek hasičského záchranného sboru, realizace projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu, či programů prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Dále musí pojišťovny platit hasičskému záchrannému sboru náklady vzniklé úmyslným jednáním osoby a při jeho zásahu u dopravní nehody. Dalším důvodem zvyšování cen povinného ručení je nový občanský zákoník. Náhrady škod totiž mohou být až mnohonásobně vyšší než tomu bylo doposud. Důvodů je tedy hned několik.
Konec roku 2014 přinese změny v peněženkách
Ještě v roce 2013 slibovala poslanecká sněmovna České republiky, že se tento nový odvod, tedy odvod do Fondu zábran škod, nijak nedotkne pojistného a konkrétně samotných pojistitelů. Pojišťovny dle nich totiž vyberou o 10 miliard korun ročně více, než vydají na pojistném plnění. Jenže rok se s rokem sešel a nyní vidíme, že ani deset miliard korun ročně pojišťovny nezastaví, aby nezdražily povinná ručení. Avšak každá přidává někde jinde. Klienti jsou totiž různí a právě podle nich a rizikových kritérií bude každý člen České kanceláře pojistitelů zdražovat někde jinde.
Koho se zdražení dotkne nejméně?
Nejméně si tedy letos na povinném ručení připlatí ti, kteří jezdí ohleduplně, bez nehod, spořádaně a bez jakýchkoliv problémů. Naopak tzv. rizikoví motoristé budou mít v tomto roce hlouběji do kapsy. Nejvíce si doplatí klienti společnosti Slavia, která bude zvyšovat ceny až o celých 20 %. Na druhém místě se nachází AXA, která bude přeceňovat o více než 15 %. Na třetí příčce společností, které budou nejvíce přidávat na cenách povinného ručení, se nachází Kooperativa, jejíž ceny budou růst obdobné jako u AXA. Naopak nejméně si doplatí ti, kteří mají sjednané povinné ručení u ČPP, České pojišťovny a Wüstenrot. Podle toho, jak se bude vyvíjet růst nákladů v důsledku nového povinného odvodu do Fondu zábran škod a vyšších náhrad škod, pak mohou pojišťovny ceny v budoucnu ještě zvyšovat.
Je nějaké řešení ?
Jediným možným řešením pro klienty pojišťoven je zafixování si výše pojistného na určitou dobu. Tato doba může činit od jednoho až po několik let v závislosti na té či oné nabídce daného ekonomického subjektu. Ovšem ani tato možnost nemusí být nejvýhodnější. Doposud totiž ani samotné pojišťovny netuší, jakým směrem se budou ceny povinného ručení vyvíjet. Mohou stoupat, což by pak bylo pro ty, kteří mají povinného ručení fixováno, výhrou, mohou ale také klesat, kdy by byla fixace naprosto kontraproduktivní. Sami klienti se tedy musí rozhodnout, jakým směrem se vydají. Do konce roku by však všichni měli počkat. To totiž bude zlomový okamžik, kdy se pojišťovny s konečnou platností rozhodnou o budoucí strategii.