ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Plnění s PPP + 800.000 Kč

V tomto případě plnila pojišťovna původní plnění ve výši 1.200.000 Kč. Po auditu pojistné události bylo zjištěno, že došlo k výplatě plnění v časových cenách, byť se plnění mělo počítat z cen nových. Tabulková amortizace byla totiž přesně na hraně mezi plněním v nové a časové ceně. Po zásahu zkušeného specialisty na pojistné událostí ČIFO, došlo k přehodnocení plnění ze strany pojišťovny a klient získal dalších 800.000 Kč rozdíl. 

Peníze v tomto případě pomohly na kompletní opravu rodinného domu po požáru, který je již tak velmi nepříjemný. Vzhledem k tomu, že se nikomu nic nestalo, dopadl příběh dobře. 

V rámci svého pojištění nemovitosti se ptejte, jestli je případné plnění v nových nebo časových cenách, jaké jsou výluky z pojištění a co je pojištěno. Někdy je například zbytečné platit za riziko pádu stromu na holé louce, povodně a záplavy na kopci, či pojištění vedlejších staveb, pokud žádné nemáte. Zásadní jsou také asistenční služby, či např. platba náhradního ubytování. 

Nejdůležitější u pojištění nemovitostí je správné stanovení pojistné částky, aby v případě plnění nedošlo ke krácení. V praxi to funguje tak, že máte-li dům pojištěn dlouhá léta např. na 2 mil. Kč, ale jeho hodnota je dnes 4 mil. Kč, v případě plnění budete krácen o 50%. Vezme-li vám vichřice střechu a škoda bude za 400.000 Kč, pojišťovna zaplatí pouze 50%, tedy 200.000 Kč a na vás budou další náklady. V tomto případě sice ušetříte na pojistném cca 2.000 Kč ročně, ale ztrácíte stovky tisíc, i milióny.