ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti organizuje ve firmách školení „Finanční gramotnosti“. Postupně uvádíme na našich stránkách příběhy, jak školení „Finanční gramotnosti“ může zaměstnancům firem pomáhat. Během školení procházíme různá témata. Jakmile účastníky školení seznamuji se sektorem pojištění, tak upozorňuji na závažnost oznamovat změny, které vznikly během našeho života, pojišťovně. 

Prováděl jsem kontrolu u klientky a zjistil jsem, že se na ni v současné době vztahuje jiná riziková skupina, než bylo sjednáno ve smlouvě na jejím počátku. Dříve totiž pracovala v administrativě a byla zařazena do rizikové skupiny č.1. Pak přišla o práci a po nějaké době našla zaměstnání dělnice v pyroprovozu. Zde je určena pro vykonávanou práci, riziková skupina č.4.  A nyní trochu teorie:

Změna činnosti pojištěného (podstatná změna pojistného rizika)

Pokud se v průběhu trvání pojištění změní výdělečná nebo zájmová činnost pojištěného tak, že jej zařazuje do jiné rizikové skupiny, má se za to, že dochází k podstatné změně pojistného rizika. Podstatnou změnu pojistného rizika je pojistník, v našem případě pojištěná klientka, povinná pojistiteli neboli pojišťovně, u které má sjednanou pojistnou smlouvu, oznámit bez zbytečného odkladu, (nejpozději však do jednoho měsíce), od okamžiku podstatné změny pojistného rizika.
Samozřejmě dojde po úpravě rizikové skupiny, k navýšení měsíční platby pojistného, ale klientka v tomto případě je správně ochráněna a to je to nejdůležitější.
Po vysvětlení klientce, že v případě pojistné události, by bylo jenom částečné plnění ze strany pojišťovny, protože pojistka neodpovídala skutečnému stavu, jsme formou změnového řízení, všechno napravili a nyní odpovídá pojistná smlouva skutečnosti.
Klienti si v mnoha případech nastaví trvalý příkaz u své pojistné smlouvy, tím mají zajištěno, že se měsíční splátka pojistného včas uhradí a více se o smlouvu nezajímají. Na výše uvedeném příběhu je vidět, že je nutné při změnách v našem životě prověřovat, zda naše pojistná smlouva odpovídá naším novým životním podmínkám. A nemusíme na to myslet, ale stačí obrátit se na odborníky, kteří nám provedou kontrolu a v případě potřeby všechno zařídí, aby smlouva odpovídala skutečnosti.
Není lepší, za pomoci našich specialistů, si bezplatně všechno nechat zkontrolovat? Co myslíte?