ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Termín daňového přiznání je 1. dubna, jsou však způsoby, jak lze přiznání bez sankce oddálit.

1. duben je termín uváděný pro podání daňového přiznání. Finanční úřady mají pětidenní toleranci, kdy ještě neúčtují pokutu, přesto už není času nazbyt. Tiskopis můžete na finanční úřad dodat osobně, doporučujeme s potvrzením převzetí, tzn. mít tiskopis vytištěn ve dvojím vyhotovení. Dobrou zprávou je, že finanční úřady mají do 1. dubna prodlouženou otevírací dobu až do 18 hodin. Další způsob je doporučenou poštou nebo také datovou schránkou. Pokud máte datovou schránku zřízenou, je Vaší povinností dodat daňové přiznání elektronicky, jinak Vám hrozí postih 2.000 Kč.
Termín podání je možné oddálit do 1. července, avšak pouze za předpokladu, že do 1.4. na finanční úřad odevzdáte plnou moc daňového poradce, který s Vámi mimo jiné může projít i různé daňově odečitatelné položky a snížit tak daňový základ.
Letos poprvé platí nové čísla účtu, máte-li tedy v internetovém bankovnictví přednastavenou šablonu k platbě, zkontrolujte si správné čísla účtu:
Praha 721-77628031/0710
Středočeský kraj 721-77628111/0710
Jihočeský kraj 721-77627231/0710
Plzeňský kraj 721-77627311/0710
Karlovarský kraj 721-77629341/0710
Ústecký kraj 721-77621411/0710
Liberecký kraj 721-77628461/0710
Královéhradecký kraj 721-77626511/0710
Pardubický kraj 721-77622561/0710
Kraj Vysočina 721-67626681/0710
Jihomoravský kraj 721-77628621/0710
Olomoucký kraj 721-47623811/0710
Moravskoslezský kraj 721-77621761/0710
Zlínský kraj 721-47620661/0710
Po podání daňového přiznání nezapomeňte podat do 4. května přehled zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení. Nedoplatky je nutné uhradit do 8mi dnů od podání přehledů. Pokud jste využili služeb daňového poradce, uvedené přehledy stačí odevzdat do 3. srpna.
Mezi nejčastější odpočitatelné položky patří odpočty z penzijního spoření a životního pojištění, kde jsme se nedávno věnovali problematice,zda se po změně zákona ještě odečty vyplatí, dále odpočty úroku z hypotéky na bydlení, odečty na děti, sleva na vyživovaného manžela / manželku, odpočty daru, sleva na dani…