ČIFO - Najdete nás na Facebooku!
V únoru jsme měli s kolegy workshop, kde jsme rozebírali novinky v oblíbeném produktu FLEXI a zkusili porovnat nejen se starším typem, který lze stále uzavírat, ale i s konkurencí. Klienti Kooperativy, kteří mají uzavřen starší typ produktu (flexi, na přání, perspektiva) mohou na novou flexi přejít za specifických podmínek daných pojišťovnou tzv. navazující smlouvou, kdy k datu konce původní smlouvy začne platit nová. Kooperativa akceptuje již uběhlé čekací doby u shodných poj. částek (dle původní smlouvy). U navýšení běží standardní čekací doby. Jen je nutné uvést do výpovědi číslo nové smlouvy a u nové smlouvy uvést číslo původní smlouvy od Kooperativy. Zdravotní stav se však posuzuje u nových rizik standardním způsobem.

Vypočtěte si sami cenu pojištění v online kalkulačce ZDE


Uvedené srovnání je potřeba brát s rezervou. Nikdy nelze srovnávat životní pojištění pouze podle ceny, protože se může různit vnitřní konstrukce produktu. Např. počet závažných onemocnění, délka čekacích lhůt, tj. doba po kterou nenáleží klientovi odškodné, počet výluk a speciálních výluk, které jsou časté u pohybového aparátu, těhotenství, psychických onemocnění…, ale jen toto téma vydá minimálně na další obsáhlý článek. Cílem tohoto článku je ukázat si, jestli se změna ze staršího produktu na nový vyplatí, případně komu a na co si dát pozor. A když už jsme do kalkulaček zadali parametry, rovnou porovnat i s další konkurencí – vybrána byla Generali Česká pojišťovna a ČPP. Celkem tedy porovnáváme 4 produkty.

1._riziková skupina (učitel, účetní, úředník – aneb nejnižší riziko úrazu při zaměstnání)

FLEXI RS1 V první sloupci jde vidět ceny velmi oblíbeného a stále nabízeného produktu FLEXI a ve 2. a 3. sloupci nové FLEXI 2022, kde je jedna z výhod jednotná sazba pro jakékoliv povolání i sporty. Cena závisí na objemu připojištění vážných rizik (smrt, invalidita, závažné nemoci), kdy jejich součtem lze dosáhnout až 30% slevy. Příjemným benefitem je navyšování pojistných částek o +5% každých 5 let, bez zvýšení pojistného. Pokud by si vzorový klient zvolil zrovna porovnávané tarify, změnou produktu na nový ušetří přes 3000 ročně za tatáž rizika. Pokud by však neměl potřebu mít vážná rizika na miliónové částky, dostane se u nové flexi na základní ceny beze slev, a ty pro něj budou vyšší. V příkladu navíc počítáme s věkem klienta 40 let, ale přepočet by se měl udělat individuálně, podle skutečného vstupního věku klienta. Kdyby chtěl klient ušetřit ještě více, vyjde nejlépe rizikové životní pojištění Bel Mondo od Generali České, které akceptuje uplynuvší čekací doby u závažných nemocí, životního pojištění a invalidity předchozího pojištění. ČPP čekací doby u invalidity a závažných nemocí nemá. Naopak u pohybového a kosterního systému (zad) jsou čekací doby u Generali České 30 měsíců a ČPP 24 s tím, že u ČPP je dokonce omezena maximální výplata při onemocnění zad na 300 Kč na den, bez ohledu na sjednanou denní dávku. Tyto drobné, avšak velmi důležité rozdíly by měl znát kvalitní finanční poradce a říct je klientovi před uzavřením smlouvy, aby si vyhodnotil zda danou smlouvu uzavřít.

2. riziková skupina (zedník, záchranář, zámečník, zemědělec, značkář, zvonař – střední riziko úrazu)

FLEXI RS2 Tady už je porovnání jednoznačné. Pokud pracujete rukama, většinou se změna vyplatí i v případě, že nebude počítáno se slevou za pojištění vážných rizik. Pokud půjde o komplexní zajištění vč. životní pojištění, zajištění hypotéky apod. vychází dokonce FLEXI nejlépe i v porovnání s konkurencí a změnu tedy lze doporučit. Pozor je potřeba dát na změnu ve zdravotním stavu, protože onemocnění, které nastaly před změnou smlouvy mohou být v nové flexi ve výluce. Na tyto skutečnosti byste měli být upozorněni svým poradcem. 

3. riziková skupina (hasič, horník, hutník vysokopecař – vysoké riziko úrazu)

FLEXI RS3 V tomto případě je zajímavé vidět rozdíly ve stanovování rizikových skupin u různých pojišťoven. Cena nejvíce vyskočila u ČPP, kde je hasič ve 3. rizikové skupině. Naopak u Kooperativy byl ve staré flexi hasič i horník ve 2. rizikové skupině (řidič v 1.) a cena vychází stejně jako u zedníka ve srovnání výše. I v tomto případě lze změnu na nový typ produktu se zohledněním výše uvedených skutečností (čekací doby, nové zkoumání zdravotního stavu, vyšší vstupní věk…) doporučit. Pokud by však šlo horníkovi o zajištění života a invalidity, vyjde nejlépe Generali Česká. 

Shrnutí srovnání životního pojištění

VIG a GČP Nová flexi 22 může být v určitých případech výhodnější, ale málokdy se to bude týkat klientů v 1. rizikové skupině, nebo když nebudou mít vysoké pojistné částky, za které je sleva až 30% (na všechna rizika). Klienti s vyšším rizikem úrazu naopak změnou na nový produkt vydělají téměř vždy, ovšem ani konkurence nespí a pokud se u Generali České pojišťovny zvýší pojistné, může klient získat až 47% slevu. Generali Česká má velice drahé připojištění nemocenské od 15. dne. Obecně však spíše doporučujeme krátkodobé onemocnění vykrýt z finanční rezervy a plnění nastavit až od 29. dne (i pozdějšího). Výhodou ČPP je, že nemá čekací lhůty u některých vážných rizik a při bezeškodním průběhu vrací každoročně část zaplaceného pojistného zpět na účet klienta + po 5 letech přidává věrnostní bonus (každých 5 let).  Toto konkrétní porovnání platí pouze pro daného klienta a nelze brát jako obecné doporučení. Každý klient je individuální a i jeho požadavky na smlouvu se budou různit, proto je vždy dobré si nechat spočítat kalkulaci na míru svým potřebám. 
ČIFO pojištění, úvěry a hypotéky - jsme tu pro Vás online. Kontaktujte nás!

ČIFO pojištění, úvěry a hypotéky – jsme tu pro Vás online. Kontaktujte nás!

Další výhody produktu FLEXI z oficiálního zdroje od Kooperativy

Zjednodušili jsme pravidla a srozumitelně je vysvětlujeme. • Konec obecné výluky na onemocnění před počátkem. Po zodpovězení zdravotních dotazů klient přesně ví, na co je pojištěn. • Konec přirážek za zaměstnání a sport pro zábavu. Horník za stejnou cenu jako úředník, okresní přebor ani bungee jumping není problém. • Invalidita bez čekacích dob. • Přiznáváme všechny poplatky na rovinu. • U investičního pojištění transparentní oddělení investiční složky. • Celosvětová platnost všech pojištění. Pojistné podmínky sice nemáme na tři strany, ale dokážeme tak flexibilně reagovat na změny v životě klienta i pojištění zvýhodnit. • Klient má možnost zdarma měnit smlouvu kdykoliv v průběhu jejího trvání. • Vypadnou klientovi příjmy? Pojištění lze uspat a přerušit placení až na půl roku. • V průběhu pojištění budeme navyšovat plnění až o 20 % bez navýšení ceny. • Při významných životních událostech, jako je například svatba nebo narození dítěte, je možné navyšovat pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu. • Zvýhodněné pojištění pro případ smrti s výplatou důchodu pro páry se slevou minimálně 20 %. • Žijete zdravě, máte slevu 5 %. • Pojištění i pro vrcholové a profesionální sportovce. Ručíme za kvalitu: Podporujeme vážná rizika, za úrazy plníme ihned. • Výrazné slevy až 30 % při komplexním zajištění vážných rizik. Navíc klienti se smlouvou nad 1 000 Kč neplatí správní poplatek. • Žádné výluky na onemocnění zad u pracovní neschopnosti. • Dvojnásobné plnění, pokud dojde k přiznání invalidity III. stupně a zároveň nesoběstačnosti. Dvojnásobek také za invaliditu při dopravní nehodě. • Pracovní neschopnost bez limitu počtu dní plnění (bez účasti na nemocenském pojištění 548 dní). Lze sjednat variantu s plněním od 1. dne zpětně. Úrazovou PN plníme vždy od 1. dne zpětně. Navazující pojistná událost v rozmezí 90 dnů bez karenční doby a onemocnění související se zády nejsou ve výlukách. • Při delší hospitalizaci nebo doprovodu dítěte dostane klient až dvojnásobek plnění. • U vážných onemocnění plníme opakovaně, klienta mohou v životě potkat různá onemocnění. • U trvalých následků úrazu 10násobná lineární progrese. • Plníme za úrazy ihned, nečekáme na doléčení. Dnes si klient zlomí ruku, vše nahlásí online a zítra má peníze na účtu. Nečekáme na pojistnou událost, klienty podporujeme 24/7. • Služba MAJÁK nabízí konzultace ve zdravotní a sociální problematice. MAJÁK+ navíc podporu při psychických potížích, pomoc v právních otázkách, dálkovou IT pomoc, zásah při havárii v domácnosti nebo pomoc při její údržbě. • CESTA KE ZDRAVÍ uhradí náklady ve výši až 100 000 Kč na zotavení z velmi vážných nemocí a úrazů nebo prevenci nad rámec procedur hrazených zdravotní pojišťovnou až 3 000 Kč každých pět let.

Autor: Petr Olašin