ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Co provést se stavebním spořením, které je uzavřeno na naše nezletilé dítě, když skončila šestiletá vázací doba?

ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti organizuje ve firmách školení „Finanční gramotnosti“.Postupně uvádíme na našich stránkách příběhy, jak školení „Finanční gramotnosti“ může zaměstnancům firem pomáhat.
Příběh č.5:  Rozhodování jak naložit se stavebním spořením u dítěte.
Během školení procházíme různá témata. Jakmile si vysvětlujeme princip stavebního spoření, tak v současné době vyvstává naléhavá otázka. Co provést se stavebním spořením, které je uzavřeno na naše nezletilé dítě, když skončila šestiletá vázací doba?
Musíme si uvědomit, že podle nového občanského zákoníku (dále NOV), který platí od 1.1.2014, nelze bezdůvodně stavební spoření vypovědět, pokud je dítě nezletilé.
Jak postupovat? Nabízejí se dvě možnosti:
  1. Účastníci školení mají názor, že je lepší pokračovat ve spoření do té doby, než bude dítě zletilé.
  2. Řešit vzniklou situaci přes opatrovnický soud, což je nová povinnost, kterou nám ukládá NOV.
Napřed se zastavme u bodu 1:
Výnosnost stavebního spoření

 

Rok spoření

Cílová částka

Vložená částka

Efektivní úrok

Naspořená částka

6.rok

150.000 Kč

120.024 Kč

3,13 % p.a.

131.162 Kč

 

12.rok

300.000 Kč

240.048 Kč

1,99 % p.a.

270.509 Kč

 

18.rok

450.000 Kč

360.072 Kč

1,59 % p.a.

416.050 Kč

Z tabulek vidíme, že efektivní úrok (jsou v něm zahrnuty vklady, veškeré poplatky, úroky po odečtení daně) klesá. Musíme navyšovat cílovou částku, abychom tzv. nepřespořili a to nám samozřejmě zvyšuje naše náklady. Je třeba si uvědomit, že za 18 let si můžeme lepšími způsoby nachystat daleko vyšší částku než je 416.050 Kč.
Ilustrativní příklad také počítá úrok s optimálně nastavenou cílovou částkou. Pozor, právě tady si často zbytečně snižujete efektivní úrok. Pokud máte nastavenou cílovou částku na vyšší sumu než plánujete naspořit, platíte nevratný poplatek z celé cílové částky a tento postup je často výhodný pouze pro zprostředkovatele smlouvy. Není výjimkou vidět mezi lidma cílové částky např. 1.000.000 Kč, kde je poplatek za uzavření 10.000 Kč a měsíční úložka pouhých 500 Kč. V tomto případě jdou Vaše vklady v prvních 2 letech pouze na krytí poplatku za uzavření!
Není lepší za pomoci našich specialistů, vzniklou situaci řešit přes opatrovnický soud hned, po uplynutí šestileté vázací doby? Co myslíte?