ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Datum narození: 31.8.2016 Nárok na starobní důchod: 31.1.2090 Věk při odchodu na penzi: 73 let a 5 měsíců

Takové vyhlídky čekají děti narozené v roce 2016. Vzhledem k tomu, že se každoročně posouvá hranice odchodu do důchodu o 2 měsíce, je docela pravděpodobné, že později narozené děti čeká odchod do starobního důchodu až ve věku 75 let.

Chcete být závislí na pomoci svých dětí?

Samozřejmě se před volbami budou ozývat populistické sliby, že se hranice odchodu do penze musí snížit a důchody zvýšit, ovšem při trendu stárnutí populace je zřejmé, že stát na financování důchodů v současných poměrech, nebude mít peníze. Budoucí důchod, ať už je vám dnes 20, 30 nebo 50 let je dobré brát jako příspěvek k penzi, nikoliv jako hlavní zdroj příjmu, neboť v tomto případě je docela možné, že se stanete závislí na pomoci rodiny, dětí, kterým dokonce může být přiznána vyživovací povinnost vůči svým rodičům, pokud by rodiče se svým důchodem nedosáhli na existenční minimum. Žít s pocitem, že jste (nebo budete) závislí na pomoci jiných, na svých dětech, které budou mít i tak dost co dělat, není příjemný pocit.

Jak se stát finančně nezávislým?

Jelikož pokusy o zavedení penzijní reformy se zatím moc nepovedly, nezbývá než vzít odpovědnost do svých rukou a POSTARAT SE O SVÉ ZABEZPEČENÍ PENZE SAMI. Pro příklady nemusíme chodit daleko. Stačí se podívat na vyspělé státy, kde je zcela běžné, začít si od první mzdy odkládat část prostředků formou dlouhodobého investování. V dlouhodobém horizontu se dá i s menšími investicemi vytvořit dostatečná finanční rezerva, aby byl člověk finančně nezávislý. Pokud si potřebuji naspořit například 3.000.000 Kč, stačí mi pravidelná měsíční úložka necelé 2.000 Kč po dobu 40 let, nebo 3.500 Kč po dobu 30 let (počítáno s 5% p.a.).

Možnosti investování

Investice nemusí být nutně pouze do podílových fondů, akcií a dluhopisů, ale lze za ni považovat i pořízení nemovitosti na hypotéku, kdy se dá za příznivých okolností dosáhnout toho, že větší nebo celou část splátky za hypoteční úvěr zaplatí nájemce a vám v budoucnu zůstane časově zhodnocená a zajištěná nemovitost. Zde je třeba podotknout, že nízké úrokové sazby nevydrží věčně a při nedostatečné rezervě klienta, na něj může čekat velmi nepříjemné překvapení v podobě navýšení úroků při změně fixace (nejčastěji po 5 letech) a zvýšení měsíční splátky i v řádu tisíců korun. Tomuto tématu jsme se věnovali v minulosti již mnohokrát.

Jaký důchod budou mít podnikatelé?

Největší úskalí čekají na podnikatele, kteří si platí minimální odvody na sociální pojištění, ze kterých se jim v budoucnu bude nárok na starobní důchod vypočítávat. Tomuto tématu jsme se taktéž vícekrát věnovali a nejvíce emocí a nejvyšší zájem byl o článek „Ministryně práce a sociální věcí varuje OSVČ před nízkým důchodem!!!“.

Odchod do penze v padesáti

Nespoléhejte se raději na stát, ale zajistěte si finanční rezervu svépomoci, neboli myslete na zadní vrátka. Při chytrém způsobu investování, které lze dnes kombinovat i s garantovanými fondy, se můžete stát finančně nezávislými na státním důchodovém systému o 10 – 20 let dříve než budete mít nárok na starobní důchod a užívat si naplno života.

Přejeme všem zodpovědným klientům, ať je jejich cesta co nejpřímější.

Petr Olašin