ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Jsme sociálním podnikem,


který přednostně zaměstnává osoby se zdravotním postižením (OZP) do administrativy, call center, vzdělávání dospělých… Naším cílem je dlouhodobě udržovat podíl OZP v minimální výši 80%. Jsme podporováni Ministerstvem práce a sociálních věci.


Jsme vzdělávací společnost,


kdy se zaměřujeme ve spolupráci s významnými zaměstnavateli na finanční osvětě, pořádáním vzdělávacích seminářů finanční odpovědnosti, na kterých se zaměstnanci dozví základní informace o finančním a pojistném trhu, a to formou interaktivního semináře, kde jsou jednotliví účastníci vtaženi do děje. Vše se navíc prezentuje pomocí skutečných příběhů našich klientů. Našim cílem je upozornit na základní nebezpečí finančního plánování, neboť do dluhových pastí se většina klientů dostane naprosto zbytečně, jen proto, že si nepřečtou smlouvu, či se nechají vmanipulovat do řešení, které je výhodné pouze pro zprostředkovatele obchodu. Zaměstnavatelé sami tento sociální benefit vítají, neboť věří alespoň v pokles exekucí na mzdy, který je dnes bohužel velmi častým jevem.

Vzdělávání zaměstnanců poskytujeme v režimu NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ!


Jsme investiční zprostředkovatel, pojišťovací makléř, pojišťovací agent, zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů,


který splňuje zákonné podmínky pro provozování těchto činností. Podléháme kontrole České národní banky. Každý spolupracovník musí dodržovat přísný etický kodex a interní směrnice.


A hlavně – jsme VAŠIM PARTNEREM


nejen při výběru vhodného produktu z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, ale hlavně, když dojde k pojistné události. Svěřením Vašich smluv do Programu pomoci a podpory Vám po celou dobu trvání naší spolupráce garantujeme unikátní kompletní servis, zajišťující zejména naši aktivní pomoc při vzniku a vymáhání pojistné události tak, aby Vám bylo vyplaceno 100% pojistného plnění.