ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

V dalším díle si vysvětlíme, kdy se vyplatí fixace úrokové sazby a tzv. float.

FIXACE vs. FLOAT
ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti organizuje ve firmách školení „Finanční gramotnosti“. Postupně uvádíme na našich stránkách příběhy, jak školení „Finanční gramotnosti“ může zaměstnancům firem pomáhat.
Jakmile účastníky školení seznamuji se sektorem bankovních produktů, tak vysvětluji co je fixace a float.
Fixace úrokové sazby (u hypotečního úvěru): Je období, po které je smluvně stanovena pevná (neměnná) úroková sazba z úvěru. Délku fixačního období si klient (dlužník, příjemce úvěru) dohodne s bankou a je uvedena ve smlouvě o poskytnutí úvěru. Pokud se předpokládá růst úrokových sazeb, je vhodné volit delší období fixace úrokových sazeb, avšak pozor na poplatky za předčasné splacení mimo období fixace. V případě předpokládaného poklesu úrokových sazeb z úvěrů, je naopak vhodnější kratší období fixace úrokové sazby. Během fixační doby je splátka úvěru stejná a skládá se z úroků a jistiny.
Floatová sazba: Používají se i názvy plovoucí nebo variabilní sazba. Variabilní úroková sazba se odvíjí od vývoje úrokových sazeb na finančním trhu a měnit se může teoreticky každý den. Variabilní sazba je vhodná pro klienta, který sleduje vývoj v ekonomice. Vývoj variabilních sazeb se váže na vývoj mezibankovních sazeb PRIBOR. Některé banky vycházejí z 3měsíční sazby PRIBOR (3M PRIBOR). Pro některé je základem měsíční PRIBOR. Většina bank však váže variabilní sazbu na 1měsíční PRIBOR (1M PRIBOR). Nad úroveň této sazby si dále banky připočítávají pevnou marži, uvedenou ve smlouvě o hypotečním úvěru.
Výhody: Sazba bývá zpravidla nižší než v případě fixní sazby, rychlejší reakce na vývoj trhu, možnost kdykoli přejít na fixní sazbu.
Nevýhody: Nutnost sledování vývoje sazeb, splátka se mění v závislosti na vývoji sazeb na mezibankovním trhu. fix vs. float
Zdroj: ČNB
Není lepší, za pomoci našich specialistů, si nechat bezplatně poradit?  Dozvíte se aktuální úrokové sazby a posoudíte, jaké si můžete dovolit měsíční splátky, aby to neohrozilo i v budoucnu rodinný rozpočet. Co myslíte?