ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Zlato a zlaté peníze fascinují lidstvo od samotného vzniku zbožní směny mezi lidmi. Pro svůj nezpochybnitelný obsah lidské práce obsažené přímo v samotném kovu, získalo zlato nimbus „věčných peněz“. Tyto peníze jsou po staletí těženy či rýžovány „v potu tváře“ a chrání již po tisíciletí své majitele před politickými riziky a různými formami finančního a sociálního inženýrství.

Zbývá už jen necelých 50 tisíc tun zlata…
Podle US Geological Survey se odhaduje výskyt zlata v zemské kůře na ca 240.000 tun. Nikdo dnes nedokáže přesně spočítat, kolik z tohoto množství lidstvo za dlouhá tisíciletí již odtěžilo a kolik z něj je disponibilních. Odhaduje se, že objem dosud vytěženého zlata činí 180-190 tisíc tun – tedy kolem 75% celkových zásob v zemské kůře. Zbývá tedy 50-60 tisíc tun zlata, tedy asi poslední čtvrtina.
Většina zlata byla odtěžena ve 20. století – odhadem 110.000 tun. Za první necelé dvě dekády 21. století dalších ca 50.000 tun. Pro srovnání – celá těžba až do roku 1900 činila pouhých 30.000 tun.

Vytěžené zlato má aktuálně hodnotu kolem 7 biliónů USD.
To je ve srovnání s celkovým světovým majetkem jen malý zlomek – tvoří aktuálně něco více než 2 % hodnoty celkových světových aktiv, která se vyčíslují na více než 300 biliónů USD.
Tempo těžby v posledních desetiletích tendenčně klesá a lehce dostupných a bohatých nalezišť ubývá. Při současné těžbě kolem 2500 tun ročně by to znamenalo, že těžba by měla vydržet přibližně jen 20 let.

Zlato jsou peníze a nic než peníze…
Význam zlata v jeho monetární funkci je často bagatelizován. Zejména finanční průmysl z pochopitelných důvodů nenalézá ve zlatu žádné perspektivní aktivum, přitom je velmi zdatně akumuluje v sejfech centrálních bank. Zejména země, které jsou na vzestupu svých ekonomických a mocenských ambicí navyšují své zásoby zlata (Čína, Rusko, Indie, Turecko a další). Zlaté zásoby vždy byly a budou znamením solidnosti vlastní měny.

Zlatu byl mnohokrát prorokován úpadek, zatím vždy nastal jen u státních měn.
Autoři finančně historické knihy K. Rogoff a M. Reinhart  -„This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly“, ve volném překladu „Tentokrát je vše jinak. Osm století finančního bláznovství“ uvádějí, že v moderních finančních dějinách došlo jen od roku 1800 k 320 státním bankrotům, 360 bankovním krizím a 65 zemí bylo zasaženo zničující hyperinflací. Za touto bilancí stojí téměř bez výjimky společný jmenoval- státní dluhy a politické manipulace s peněžním systémem. A tak nezvratnou pravdivou zkušeností lidstva zůstává samotný historický fakt, že všechny měny dříve či později odešly. Zlato zůstává.

Proč zlato neroste razantně v ceně?
Odpověď na otázku, proč již dnes není cena zlata násobně výše, musíme hledat na termínovém trhu. Jaké (ne)poměry panují na tomto trhu, jsme již mnohokrát referovali. Objem spekulativních obchodů, u kterých není zapotřebí dodat trhu fyzický materiál, ale stačí jen „sázky“ vyrovnat finančně, překračuje v řádech fyzickou disponibilitu kovu. Není to tedy poptávka po fyzickém zlatě, která určuje cenu. Tu určují virtuální sázky na desítky miliónů uncí, které ve fyzické podobě vůbec neexistují. Dokud hráči na „papírovém“ trhu netrvají na fyzickém dodání, může tento systém držet pohromadě. Pokud by však nepatrná část z těchto velkých hráčů, lhostejno z jakého důvodu, trvala na fyzickém plnění, cena zlata by v takovém případě doslova explodovala.
Zejména po roce 2008 se mnohokrát vyskytla situace, kdy byli obchodníci s fyzickým zlatem kompletně vyprodaní, avšak cena zlata se místo logicky očekávaného vzestupu na základě silné poptávky začala propadat. Proč? Odpověď leží právě na trhu s papírovým zlatem, kde je často vytvářen silný tlak proti ceně zlata.

Kdy nastanou panické nákupy?
Fyzické zlato je již dnes omezeným aktivem.
Kdy a za jakých okolností nastanou panické nákupy, nelze samozřejmě určit. Tendenčně lze říci, že dříve, než se očekává. A to v okamžiku, kdy budou lidé chtít intenzivně ochránit své úspory, majetek a výsledky své práce a opět si vzpomenou na opravdové hodnoty.
Do té doby budeme možná ještě několikrát svědky nelogických propadů ceny. Důležité je však vědět, že čím déle trvá tlak živený manipulacemi, tím razantněji dojde k navození rovnováhy.
Do té doby budeme doporučovat využívat každé příležitosti, jak tuto vzácnou a omezenou fyzickou komoditu v podobě investičních slitků a mincí nabývat za stále ještě historicky nízké ceny.

Víte, že zkušení specialisté ČIFO – Českého institutu finanční odpovědnosti dovedou zprostředkovat investice do zlata několika způsoby?

  1. Nákup fyzického zlata, mincí, slitků.

  2. Zřízení „zlatého účtu“, kdy posíláte peníze dle svých možností. Po každé platbě jste informováni, kolik zlata jste si zakoupili a kdykoliv si jej můžete nechat zaslat pojištěnou zásilkou ve fyzické podobě.

  3. Při naspoření množství zlata, např. dle nastavené cílové částky, se můžete rozhodnout, jestli si necháte zaslat fyzické zlato, jednorázově prodáte zpět a směníte za peníze, nebo vybíráte pravidelnou měsíční „zlatou“ rentu“ – tomuto tématu se budeme věnovat v dalších článcích.

Mohlo by Vás také zajímat:

Zlato sbírá síly k dalšímu postupu

Akcie dolů, zlato nahoru?

Když mluví zlato, mlčí svět

Manipulace s penězi

Ztráty na akciových trzích. A zlato neroste. Proč?

ZLATO: Trendy se rodí ve skepsi a umírají v euforii

Povinné ručení na život – ODPOVĚDNOST

Autor: Zdeněk Ďuriš