ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Plnění s PPP + 5.600 Kč  

Zde došlo ke sníženému plnění nikoliv vinou pojišťovny, ale lékaře, který omylem uvedl do hlášení pojistné události – denního odškodného při úrazu – méně závažný úraz, než se skutečně stal. Při náhodném setkání se zkušeným poradcem ČIFO byl klient upozorněn na tento nesoulad, mezi skutečným úrazem a úrazem, který se hlásil pojišťovně jako méně závažný, a díky podání žádosti o doplatek, bylo vyplaceno navíc plnění za dalších 28 dní léčení á 200 Kč za den.