ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

1.1.2018 se mění způsob výpočtu maximální kapacity poskytovatele Náhradního plnění – chráněné dílny – zaměstnavatele nadpoloviční většiny osob se zdravotním postižením (OZP). Do konce roku 2017 je maximální kapacita vypočtena vzorcem:

36 násobek průměrné mzdy za 1. – 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku x přepočtený stav OZP = maximální kapacita chráněné dílny, kterou může v průběhu roku vyfakturovat odběratelům v režimu Náhradního plnění.

Příklad chráněné dílny s 10 zaměstnanci – maximální kapacita Náhradního plnění:

 

36 x 27 000 Kč x 10 zaměstnanců = 9 720 00 Kč

 

V roce 2017 mohla chráněná dílna všem svým zákazníkům vystavit fakturu za odebrané zboží a služby v maximální hodnotě 9,72 mil. Kč (neboli 972 tis. za 1 OZP). Samozřejmě mohla dodávat své produkty zákazníkům i nadále, jakmile však došlo k naplnění limitu 9,72 mil. Kč, fakturace nemohla být zadána v režimu Náhradního plnění a zákazník tak přišel o výhodu plnění povinného podílů za zaměstnávání OZP.

 

Drobná úprava vzorce s velkým dopadem na kapacitu Náhradního plnění 2018 v ČR

 

Od 1. ledna 2018 se vzorec drobně upravuje, avšak s velkými dopady na celkovou kapacitu chráněných dílen na celém trhu. 36 násobek průměrné mzdy se mění na 28 násobek. Ve stejném příkladu uvedeném výše, se pro rok 2018 změní výpočet následovně:

28 x 27 000 Kč x 10 zaměstnanců = 7 560 00 Kč

Totožná chráněná dílna tak bude moct svým zákazníkům nabídnout své služby v režimu Náhradního plnění v částce 7,56 mil. Kč za kalendářní rok. Kapacita poskytovatele Náhradního plnění tak poklesne o 2 160 000 Kč z roku na rok, tj o 22%, což s ohledem na celou republiku znamená pokles kapacit chráněných dílen o miliardy a firmy tak mohou mít problém se zajištěním dostatečných kapacit.

 

Garanční smlouva nepomůže

 

Máte-li s poskytovatelem Náhradního plnění uzavřenou garanční, či rezervační smlouvu na poskytnutí Náhradního plnění, nemusíte mít vyhráno. Pokud chráněná dílna nemá kapacitu, Náhradní plnění jednoduše nemůže poskytnout, i kdyby měla uzavřenou jakoukoliv smlouvu. V praxi se většinou budou snažit chráněné dílny vyjít vstříc subjektům, se kterými podobnou smlouvu o dlouhodobé spolupráci mají uzavřenou, neboť při nedování jim často hrozí finanční sankce ze strany odběratele, avšak záleží na celkové kapacitě.

Byla-li firma zvyklá na tzv. přefakturaci neboli překup zboží, kterému byl následně přidán „cejch“ Náhradní plnění, může v roce 2018 při kontrole narazit a vše doplatit, včetně pokuty a penále.

Co zbývá? Zaměstnat 4% OZP ve vaší společnosti a pak Náhradní plnění neřešit, nebo zaplatit z čistých peněz povinný odvod státu (pokuta), či využít služeb chráněných dílen – s velkou obezřetností a kontrolou, jestli zadávají fakturaci do 30 dnů do centrální evidence (jinak nebude uznaná odběrateli jako Náhradní plnění)…

Doporučujeme Náhradní plnění 2018, 2019 řešit v předstihu a novou rezervační smlouvou, která již zohlední kapacity chráněné dílny po novele zákona. Naše společnost – sociální podnik – nabízí dlouhodobě efektivní řešení Náhradní plnění nejen formou vzdělávání zaměstnanců, ale také auditem pojistných smluv, organizováním výběrových řízení na pojištění firmy, konzultační dny pro zaměstnance… Všechny jmenované služby vyjdou díky daňové uznatelnosti a Náhradnímu plnění o 55% výhodněji.

 

Zeptejte se nás, jak můžeme vaší společnosti pomoci s řešením náhradního plnění:

nahradniplneni@cifo.cz / 736 472 120 – přímá linka vzdělávání zaměstnanců a řešení Náhradního plnění.

 

Mohlo by Vás taky zajímat:

Ukázka řešení náhradního plnění – firmě s 500 zaměstnanci hrozí pokuta 1,35 mil. Kč

Vzdělávání zaměstnanců v režimu náhradního plnění

Přehled změn v náhradním plnění od 1.10.2017

Petr Olašin