ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Komora velitelů uspořádala již několik seminářů pro starostky a starosty měst a obcí a velitele jednotek SDH obcí, které nazvala „Odpovědnost zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce“.

ČIFO, jako společnost stojící za vznikem nového pojistného produktu pro dobrovolné hasiče, jsme hrdým partnerem těchto akcí a velmi nás těší zájem zřizovatelů, kterým není lhostejná odpovědnost za práci dobrovolných hasičů.

Na těchto seminářích se starostové a velitelé dozvědí mnoho užitečných informací, které jsou spojeny s činností jednotky a jaká odpovědnost z této činnosti vyplývá zejména po účinnosti nového občanského zákoníku. Komora na semináři současně ale představuje i možnosti řešení, jak ochránit zřizovatele, ale i samotné velitele a členy jednotek SDH obcí před vysokými riziky, které z činnosti jednotky mohou nastat.

Součástí prezentace je rovněž představení vzorové smlouvy mezi obcí a členem jednotky a smlouvy o spolupráci mezi obcí a hasičským spolkem.

Ze zkušeností, které již máme, je seminář hodnocen samotnými starosty i veliteli jednotek velice pozitivně. Jsme velice rádi, že Komora nalezla cestu, jak lze snížit potenciální rizika s následnou odpovědností za vzniklou újmu vyplývající z výkonu služby členů jednotek SDH obcí, která pro členy jednotek SDH může mít nedozírné následky i přesto, že tuto činnost tito hasiči vykonávají v převážné většině zcela bez nároku na odměnu. Je velice přínosné, že i zřizovatelé si tato rizika uvědomují, řekl po semináři Jakub Novák, velitel SDH.

Máte-li zájem uspořádat seminář ve vašem kraji, nebo se dozvědět více informací, neváhejte nás kontaktovat.