ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Těch příběhů bych mohl vyprávět opravdu velké množství. Napadá mně jeden poměrně běžný, který se stává v životě velmi často – tedy zdánlivě drobný úraz.

Náš klient pan ing. Miroslav K je živnostník a protože je zodpovědný ke svému podnikání a také ke své rodině, tak si sjednal mj. kvalitní úrazové a životní pojištění, které máme jako ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti ve správě. Co to pro klienta vlastně znamená? Každý náš klient využívá bezplatně unikátní asistenční služby zajišťující naši aktivní pomoc a podporu v případě jakékoli pojistné události a klientovi písemně garantujeme, že dostane od pojišťovny 100% finančního odškodnění, na které má ze své pojistné smlouvy nárok. Ale vraťme se k našemu klientovi.

Pan inženýr se v roce 2014 při běžné manipulaci se „zalamovacím“ nožem řízl do kloubu ukazováku na levé ruce. Protože se mu rána nezdála nijak hluboká, tak si řekl, že není žádná „padavka“ (pozn. váží 95 kg a měří 198 cm:-), aby s tím zraněním šel k lékaři. Ukazovák si ošetřil a zavázal sám a normálně chodil do práce. Jenže 4. den po úrazu měl již velké bolesti a vyhledal lékařskou péči u obvodního doktora. Ten jej poslal rovnou do Fakultní nemocnice na chirurgické oddělení a druhý den nastupoval na operaci poraněného kloubu. V rámci našeho Programu pomoci a podpory jsme během několika dní klientovi vyřídili proplacení denních dávek za úraz a pobyt v nemocnici – hospitalizaci. Tím se zdálo být vše vyřízené a klient byl spokojen.

Asi za 6 měsíců jsem si domluvil s panem inženýrem schůzku u něj doma za přítomnosti manželky a jejich dospělého syna abych zjistil, co je v rodině nového a zda s něčím nepotřebují pomoci. A spíše ze zdvořilosti jsem se zeptal na ten zraněný prst, zda je vše v pořádku. Klient odpověděl, že ano, že se vše dobře zahojilo a může vykonávat běžné pracovní činnosti. Pak zmínil spíše jen „kosmetickou“ vadu, že prst na 100% nenarovná, ale že mu to nijak nevadí. Řekl jsem klientovi, aby se poradil se svým lékařem, zda by nepomohla rehabilitace a další léčba, a pokud by se stav nezlepšil, může uplatnit nárok na odškodnění trvalých následků, v tomto případě po 2 letech od úrazu.

Pojistné plnění za trvalé následky díky PPP + 80.000 Kč

Pojistné plnění za trvalé následky díky PPP + 80.000 Kč

Protože ani rehabilitace nepomohla zcela narovnat poraněný ukazovák, zažádal klient pojišťovnu o finanční odškodnění trvalých následků úrazu s přiložením potvrzení od posudkového lékaře, že má na ukazováku omezenou hybnost 10%. Pan inženýr překvapený, když po 14 dnech obdržel z pojišťovny zamítavé stanovisko své žádosti s odůvodněním, že dle pojistných podmínek bezprostředně po úrazu nevyhledal lékařskou pomoc a tedy, že pojišťovně nevznikla povinnost finančního plnění. Proto se hned pan inženýr obrátil na náš institut, předal nám veškerou dokumentaci a požádal o pomoc. A právě zde jsme využili našich odborníků z Programu pomoci a podpory, zejména našeho posudkového lékaře. Ten zpracoval nezávislý audit, na základě kterého jsme okamžitě vstoupili do jednání se zástupci pojišťovny. Výsledkem našeho jednání bylo to, že klient obdržel do 30 dnů finanční odškodnění trvalých následků ve výši 80.000 Kč.

Ještě ten samý měsíc se na náš institut obrátilo několik klientů z rodiny a okruhu dobrých známých našeho spokojeného klienta se žádostí o pomoc s řešením i starších pojistných událostí úrazů nebo majetkového charakteru s možností využití Programu pomoci a podpory.

Takové doporučení a zájem nás pochopitelně velmi těší, a proto se aktivně zabýváme i jejich případy možného finančního odškodnění. dodal Vladimír Špráchal, manažer pobočky v Hradci Králové.

Autor: Vladimír Špráchal