ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Naše společnost v květnu 2018 uzavřela s Úřadem práce České republiky DOHODU o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Reagovali jsme tak na změnu zákona, kdy v rámci dlouhodobého zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) již nebývají nově vymezeny jednotlivá pracovní místa, ale rovnou celá společnost, která musí i nadále splňovat veškeré legislativní podmínky, jako jsou například udržet počet zdravotně postižených zaměstnanců v minimální výši 50%, poskytovat kvalitní pracovní podmínky, nebýt v prodlení s úhradami mezd ani zákonných odvodů… Všechny tyto parametry již od data založení společnosti splňujeme, některé z parametrů dokonce výrazně převyšujeme, neboť např. za poslední čtvrtletí jsme evidovali v přepočteném stavu 114% OZP.

Díky tomu můžeme i nadále vytvářet příjemné pracovní podmínky pro OZP v nemanuální činnosti, čerpat dotace MPSV na mzdy zaměstnanců, které následně promítneme do dotacím manažerů, kteří tak získají nejen příspěvek na nájem kanceláře, bez omezení horní hranice nájemného, ale také příspěvek na asistentku, pracovníka call centra, lektora apod.

Firmám garantujeme uznatelnost nákladu tzv. náhradního plnění podle zákona o zaměstnanosti, neboť naše společnost je součástí registru poskytovatelů náhradního plnění, který je evidován na stránkách MPSV. Náhradní plnění ušetří firmám 55% skutečných nákladů, díky daňové uznatelnosti a úspoře na povinném odvodu, pokud nezaměstnávají OZP a nedokáží u chráněných dílen realizovat roční limit nákupů za zboží a služby. Náhradní plnění poskytujeme pouze na naše služby – poradenství, vzdělávání zaměstnanců finanční gramotnosti, audity pojistných smluv, organizace výběrových řízení, správa leasingových flotil a úvěrů apod.

Těší nás, že i přes zpřísnění podmínek uznání dotací pro zaměstnavatele jsme bez problémů obhájili status sociálního podniku a můžeme i nadále poskytovat nadstandardní služby našim zákazníkům a zároveň dále rozšiřovat sociální podnik o další OZP.

V nejbližší době máme v plánu posílení zázemí pro poradce v Ostravě a budování regionálního ředitelství v Praze, kde najdou uplatnění minimálně 2 další zaměstnanci OZP, zkušení manažeři, specialisté a finanční poradci.