ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Po více než roce působení v pozici předsedy představenstva Českého institutu finanční odpovědnosti, jsme panu Vladimíru Špráchalovi položili otázky týkající se dosavadní práce i plánů do budoucna.

 
 
Přibližte nám krátce, jaká byla Vaše předchozí profesní působnost?
Od mládí velmi rád pracuji s lidmi. Hned po sametové revoluci jsem založil vlastní výrobní a obchodní firmu. S přibývajícími zkušenostmi jsem hledal seberealizaci u velkých obchodních nadnárodních společností, kde jsem mnoho let pracoval ve vrcholovém managementu.
Proč jste přijal nabídku spolupráce s ČIFO?
Již několik let se pohybuji v oblasti finančního poradenství, po celou dobu pozorně sleduji vývoj a trendy v tomto náročném oboru. I když vlivem silného konkurenčního prostředí se mnohé posunulo ve prospěch klienta, stále je co zlepšovat. Nabídku na spolupráci s ČIFO jsem přijal proto, že základní koncepce činnosti institutu se diametrálně odlišuje od všech poradenských společností v České republice.
V čem je ČIFO jiné než ostatní poradenské firmy? Na trhu jsou dnes stovky firem nabízející finanční poradenství, je zde ještě potenciál?
A v čem jsme jiní než konkurence? Téměř ve všem – jsme sociální podnik zaměstnávající v administrativě a v call centrech 100% OZP, tím vytváříme nadstandardní servis našim specialistům a konzultantům v  regionálních pobočkách ČIFO, zabýváme se zejména poradensko-vzdělávací činností, pomáháme klientům se vyvázat z „dluhových pastí“, řešíme i insolvence, děláme osvětu v oblasti finanční gramotnosti na různých úrovních a v neposlední řadě našim unikátním Programem Pomoci a Podpory garantujeme našim klientům kompletní servis zajišťující naši aktivní pomoc při vzniku pojistné události tak, aby bylo vyplaceno 100% pojistného plnění.
Jako ve většině postkomunistických zemích, tak bohužel i u nás jsou stovky poradenských firem, které produkují velké množství tzv. finančních poradců, kteří mnohdy mají o finančním trhu menší znalosti než běžný občan a pod různými záminkami se dostávají ke klientům, aby tam papouškovali naučené obchodní taktiky, bez hlubší znalosti produktů, které prodávají. I z tohoto důvodu vítáme připravované změny zákona č. 38, které přinesou do některých poradenských společností doslova zemětřesení a někteří „životkáři“ to neustojí. ČIFO stojí na jiných základech a koncepce naší činnosti je od prvopočátku na změny zákona připravena.
A když se ptáte, zda je zde ještě potenciál, tak odpovím, že jednoznačně ano. Je zde hodně co napravovat a náš institut se svými samostatnými šesti programy přináší možnost řešení potřeb běžných občanů, majitelů bytových domů, podnikatelům i průmyslovým podnikům, obcím ad.
Co navíc byste nabídl potencionálnímu novému spolupracovníkovi z poolové společnosti, popř. MLM?
Dnešní honba poradců za životním pojištěním a srovnávání výše provize za tento produkt nabere od 1. 1. 2016 úplně jiný význam. Zkušení poradci velmi rychle pochopí, že budou muset ke klientům přistupovat mnohem citlivěji a řešit s nimi dlouhodobě jejich potřeby z oblasti finančního a pojistného trhu. S tím také souvisí individuální kvalitní servis.
Co bychom mohli nabídnout potencionálnímu novému spolupracovníkovi? Těch výhod a benefitů je opravdu velké množství, namátkově vyberu jen několik – dostatek práce, nástroje pro získání a udržení klientely, šest unikátních obchodních strategií ČIFO vč. metodik, profesionální analytické zázemí zajišťované odbornými garanty pro jednotlivé oblasti pojištění, investic a všech bankovních produktů, garance pasivního příjmu konzultantů a manažerů, kvalitní produktová školení, vč. školení výluk a odpovědností, příspěvky na kanceláře a administrativní pracovníky, osobnostní rozvoj ad.
Spolupracovníky si opravdu vybíráme, máme dobré zkušenosti s poradci z poolových společností, kterým velmi vyhovují naše obchodní strategie, profesionální analytické zázemí, využívání regionálních center ČIFO, systém školení ad.
Jak hodnotíte poslední rok?
Poslední rok byl plný práce a znamenalo to – připravit moderní poradenský portál a další SW, sestavit tým konzultantů, manažerů, odborných garantů a administrativních pracovníků, vypracovat vnitropodnikové směrnice a další normy, navázat obchodní spolupráci se všemi významnými pojišťovnami, investičními společnostmi, bankami, penzijními fondy, stavebními spořitelnami, dále příprava a otevření několika regionálních poboček ČIFO na Moravě a v Čechách.
Ale byl to také rok velkého přerodu a to zejména ve změně myšlení našich konzultantů a manažerů v jiném pojetí práce finančního poradce, než byli doposud zvyklí.
Z čeho máte v tomto roce největší radost?
Na to je jednoduchá odpověď, prostě se nám dobře daří a za to patří velké poděkování všem našim spolupracovníkům, kteří svou každodenní poctivou a cílevědomou prací přispívají k dobrému jménu a respektu k ČIFO. A pochopitelně z pozitivních ohlasů našich spokojených klientů, kteří nám děkují za poradenskou činnost v tom pravém smyslu slova a za aktivní pomoc při řešení pojistných událostí v Programu Pomoci a Podpory.
Na čem momentálně pracujete, pokud můžete prozradit?
Naší velkou výhodou je, že nás kapitálově neovlivňuje žádná banka nebo pojišťovna, ani nás nevlastní nějaká zahraniční společnost – jak vyplývá z názvu, jsme Český institut. Protože v našich řadách máme spoustu zkušených profesionálů z této oblasti, jsme mladá a moderní společnost, dokážeme se poučit z obchodní nepružnosti velkých poradenských společností. Proto dokážeme naslouchat potřebám našich klientů a s individuálním přístupem s využitím našich již zmiňovaných šesti strategií vyřešit téměř všechny potřeby našich klientů. Na podzim tohoto roku připravujeme další zajímavou strategii s využitím grantu, ale více nechci prozrazovat.
Jak vidíte budoucnost finančního poradenství, vzhledem k plánované novele zákona č. 38?
Myslím si, že se částečně „vyčistí“ finanční trh, ale hlavně doufám, že dojde ke zkvalitnění znalostí a práce těch, kteří si chtějí říkat „finanční poradci“.  
 
Děkujeme za rozhovor
Redakce ČIFO