ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Všichni OSVČ, kteří dostali rozúčtování záloh od OSSZ, měli v obálce zároveň dopis ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové.

Samotný úvod dopisu nedává moc naděje k optimismu:

„… dovolte, abych Vás upozornila na problémy, které Vám mohou nastat v důchodovém věku. Tento dopis vysvětluje rozdíly v důchodovém zabezpečení OSVČ a zaměstnanců a poukazuje na to, že Vy jako OSVČ můžete být v budoucnu vystaven/a nepříznivým důsledkům velmi malého důchodu. Senioři s nízkým důchodem se už dnes potýkají s mnoha existenčními problémy – nemohou si zajistit kvalitní bydlení a často jsou vystaveni exekucím. Toho se musíme vyvarovat. Doporučuji Vám proto, abyste si ověřil/a, zda máte zajištěno přiměřené finanční zajištění pro sebe a své blízké na stáří.“

A následují 3 stránky textu a vysvětlení rizik nízkých odvodů u OSVČ. Celý text dopisu si můžete přečíst níže pod článkem, zde uvádíme pouze souhrn nejdůležitějších faktů, na které s mírnou nadsázkou zpozorňuje starší článek na našem webu „Důchod podnikatele v roce 2040. Smutný příběh.“

Jste-li OSVČ a platíte si zálohy na sociální pojištění nižší než 5.000 Kč měsíčně, čtěte dále!

Odvádíte-li vyšší odvody a nevytváříte si ještě dostatečnou finanční rezervu na penzi, čtete dále!

Nechcete-li být finančně závislí na druhých nebo Vašich dětech, čtěte dále!

V příkladu je uveden OSVČ pan Novák mající roční příjem 600.000 Kč a uplatňuje výdaje výdajovým paušálem ve výši 60%. Hodnocený měsíční „příjem“ pana Nováka je prakticky těsně nad úrovní minimální mzdy, přestože dosahuje velice pěkného čistého příjmu. Výše starobního důchodu bude v tomto případě necelých 6.000 Kč měsíčně.

 A takto to může skutečně dopadnout:

i takto může skončit důchod podnikatele

Doporučení paní Ministryně sice zní, že si především můžete zvýšit pojistné placené správě sociálního zabezpečení a tím dosáhnout vyššího průběrného základu pro výpočet důchodu, avšak toto řešení je nejméně efektivním nástrojem, neboť státní systém zabezpečení na penzi je vysoce nezásluhový a násobně vyšší odvody neznamenají násobně vyšší zabezpečení, protože jde o systém průběžného financování, kdy se zjednodušeně řečeno vybrané peníze rovnou přerozdělí. A kdyby jenom to, musí se navýšit o další peníze, neboť státní systém průběžného financování důchodů je již nyní v deficitu a za 20 let bude situace daleko horší a věřte, že stát se o Vás nepostará! Zodpovědnost je pouze na Vás!

Naštěstí dnes existuje mnoho nástrojů na zhodnocení Vašich vkladů, ať formou investice do zlata, fondů, nemovitostí…

Budeme rádi, když se nás obrátíte se svými dotazy, případně si necháte sestavit návrh zabezpečení formou finančního plánu. V případě spolupráce s ČIFO je našim klientům garantována jedinečná asistenční služba Programu pomoci a podpory, po celou dobu trvání smlouvy.

Celý text dopisu si můžete prohlédnout pod tímto článkem.

Fotogalerie

news_uvery_a_investice-image_jpeg-20160401074836-4776-dopis-osvc-1-strana_jpgnews_uvery_a_investice-image_jpeg-20160401074836-7999-dopis-osvc-2-strana_jpgnews_uvery_a_investice-image_jpeg-20160401074836-4670-dopis-osvc-3-strana_jpg  

Petr Olašin