ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 15 let byl schválen a od 15.8.2018 můžete posílat žádosti o půjčku na Státní fond rozvoje bydlení.

 Žádat o půjčku na bydlení s výhodným úrokem 1% a splatností 20 let, ve výjimečných případech až 25 let je velmi atraktivní nabídka. Je třeba si však říci, jaké jsou reálné naděje žadatelů. Jen ze zájemců o půjčku, kteří nás kontaktovali za poslední měsíc e-mailem či telefonicky bychom dokázali vyskládat celých 650 mil. Kč, které stát rozdělí. Pokud by průměrná výše státní půjčky byla 1,3 mil. Kč, dostane se pouze na prvních 500 žadatelů. Průměrnou částku úvěru budou snižovat 300.000 půjčky na rekonstrukci bydlení, jinak předpokládáme, že žadatelé budou chtít využít maximálního rámce, tj. až 1.200.000 Kč na pořízení bytu a 2.000.000 Kč na výstavbu domu, v obou případech maximálně 80% z výše investice. Pokud tedy kupujete byt za 1,5 mil. Kč, 80% jeho hodnoty je právě oněch maximálních 1,2 mil. Kč, u domu za 2,5 mil. Kč je poskytnuto max. 2 mil. Kč.

Půjčka má i některé zajímavé výhody, kterými by se mohly inspirovat i komerční banky a dát tak splácejícím jistotu, že pokud se dostanou do krátkodobých finančních problémů, přijdou o práci, onemocní, nepřijdou o střechu nad hlavou.

Přerušení splácení až na 2 roky

V případě narození, osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo pěstounství dítěte může žadatel na svou žádost přerušit splácení až na 2 roky. Přerušení splácení je možné také v případech ztráty zaměstnání na dobu delší 3 měsíců, 3 měsíční a delší léčbě nemoci, úmrtí člena domácnosti, a to maximálně na 2 roky. Doba splatnosti se prodlouží o dobu přerušení splácení jistiny.

Program_Pro_Mlade_logo2_010318

Propočet výše splátky a porovnání s hypotečním úvěrem

Úvěr na modernizaci 300.000 Kč, splatnost 10 let = 2.638 Kč měsíčně

Pro porovnání – spotřebitelský úvěr se sazbou 3,9% = 3.023 Kč měsíčně

Úvěr na koupi bytu 1.000.000 Kč, splatnost 20 let = 4.599 Kč měsíčně

Úvěr na koupi bytu 1.200.000 Kč, splatnost 20 let = 5.519 Kč měsíčně

Pro porovnání – hypoteční úvěr se sazbou 2,5% p.a. / 20 let =

5.299 Kč u částky 1.000.000 Kč a 6.359 Kč u částky 1.200.000 Kč

Nebo 3.951 Kč / 1 mil. Kč a 4.741 Kč / 1,2 mil. Kč a splatnost 30 let

Úvěr na výstavbu rodinného domu 2.000.000 Kč, splatnost 20 let = 9.198 Kč

Pro porovnání – hypoteční úvěr se sazbou 2,5% p.a. / 20 let = 10.598 Kč nebo 7.902 Kč při splatnosti 30 let.

Kdo může žádat

Osoby, které žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 36 let, nebo osoba do 36 let, která trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 15 let. Žadatelé v době podání žádosti o úvěr nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí, ani nájemcem družstevního bytu.

Zajištění úvěru

 •        ručení za úvěr na modernizaci:každý příjemce úvěru musí mít ručitele ve věku do 55 let s minimálním průměrným čistým příjmem za poslední 3 měsíce 15 000 Kč. 

 •        ručení za úvěr na výstavbu rodinného domu: zástavní právo k pozemku a budované nemovitosti v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění (po dokončení stavby, vinkulace k živelnímu pojištění).
 •        ručení za úvěr na koupi bytu nebo rodinného domu: zástavní právo k úvěrované nemovitosti v prvním pořadí.

Postup a proces žádosti:

Žádosti lze podávat písemně, osobně či poštou, na obou pracovištích SFRB. Po podání žádosti provede SFRB kontrolu doložených dokladů, zda jsou v souladu s nařízením vlády. Pokud budou k dispozici finanční prostředky v programu, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva.

Čerpání úvěru na modernizaci obydlí:

Úvěr lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo postupně. Čerpání musí být ukončeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

Čerpání úvěru – pořízení obydlí výstavbou:

Úvěr na výstavbu lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo postupně. Čerpání musí být zahájeno do 1 roku a ukončeno nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy. Výstavba rodinného domu musí být dokončena do 3 let od uzavření smlouvy, pokud není tato doba v průběhu splácení úvěru na žádost příjemce Fondem prodloužena.

Čerpání úvěru – pořízení obydlí koupí:

Úvěr lze čerpat jednorázově. Čerpání úvěru musí být zahájeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru. Příjemce předloží doklady prokazující účelné vynaložení úvěru nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

Bydlení mladých - výhodná státní půjčka

Bydlení mladých – výhodná státní půjčka

Splatnost úvěru

10 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na modernizaci obydlí,

20 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na pořízení obydlí.

(Fond umožní odložení splácení jistiny až o dobu 6 měsíců, max. délka splatnosti se nemění; Fond umožní přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let, celková doba splatnosti včetně doby prodloužení splácení nepřesáhne u úvěru na modernizace 12 let, u úvěrů na pořízení bydlení 25 let.)

Výhody programu:

 •         program platí pro celé území České republiky;
 •         mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;
 •        správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultaces pracovníky SFRB.
 • dotace 30 000 Kčpři narození či osvojení dítěte (týká se pouze úvěru na pořízení obydlí).

Program se řídí Nařízením vlády č. ve znění pozdějších předpisů.

Výše úvěru:

 •        nejméně 30 000 Kč a nejvýše 300 000 Kč na modernizaci obydlí;
 •        nejvýše 2 000 000 Kč na pořízení rodinného domu, a to výstavbou, nejvýše však 80 % skutečných nákladů na výstavbu, nebo koupí, nejvýše však 80 % ceny sjednané, a to včetně ceny pozemku;
 •        nejvýše 1 200 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu, nejvýše však 80 % ceny sjednané.

Úroková sazba

 •        podle výše základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku, nejméně však 1% p.a., fixní nejdéle na dobu 5 let.

logo SFRBDotazy, kontaktní údaje na pracovníky státního fondu rozvoje bydlení

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfrb.cz nebo podpory@sfrb.cz. Další informace získáte na následujících telefonních číslech: 221 771 645, 221 771 630, 221 771 668, 221 771 615, 221 771 647, případně na pracovišti v Olomouci: 585 206 128, 585 206 130, 585 206 137.

Podrobnější informace, dokumenty, žádosti, metodické pokyny a nejčastější dotazy najdete na stránkách Státního fondu rozvoje bydlení – http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-pro-mlade/

Shrnutí – politici si udělali čárku a program jde proti doporučením ČNB

Pro žadatele, kterým se podaří půjčku získat půjde o velmi výhodný nástroj financování s dalšími benefity, které banky nenabízí. Vzhledem k výši celkové dotace k přerozdělení jde však o kapku v moři, která nijak neovlivní situaci na trhu hypotečních bank a stavebních spořitelen. Vzhledem k tomu, že se na většinu zájemců nedostane, budou se muset nakonec stejně obrátit na některou z bank nebo stavebních spořitelen, kde se však od října 2018 výrazně zpřísní podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů (vč. hypoték a úvěru ze stavebního spoření). Financování vlastního bydlení se tak stane méně dostupným a situace bude mít dopad na ceny nemovitostí na trhu, které jsou v současné době v některých regionech pořádně nafouknuté a v další řadě i na ceny nájemního bydlení. Vláda si tímto programem mohla odškrtnout čárku „udělali jsme něco pro podporu bydlení mladých“ a vtipné je, že tento program jde i proti záměru České národní banky. Každopádně pro prvních pár set žadatelů se jedná o výhodný program financování bydlení. O dlouhodobě koncepčně propracovaný projekt bohužel nejde.

Budete-li mít zájem o propočet hypotečního úvěru, neváhejte se obrátit na specialisty Českého institutu finanční odpovědnosti a.s. Pro konkrétní informace o státní půjčce využijte výše uvedených kontaktů, přímo na pracovníky státního fondu rozvoje bydlení.

Čtěte také:

Autor: Petr Olašin