ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Více než 10000 hasičů povolaných do akce o svátečním víkendu 28. a 29. 10. 2017 bude ještě nějakou dobu řešit následky živelné katastrofy – orkánu Herwart – který se přehnal naší republikou.

Jelikož 1 z členů vedení společnosti ČIFO je sám velitelem dobrovolných hasičů, dovedeme se vcítit do reálných problémů, které profesionální i dobrovolní hasiči řeší a uvědomujeme si, jakému riziko musí sami čelit.

V minulosti jsme informovali, že jsme byli hlavním partnerem podílejícím se na konstrukci nového produktu pro dobrovolné hasiče. Dodávali jsme kompletní podklady pro pojistně technické matematiky, doporučovali nastavení i optimální pojistné částky, aby pojištění v případě potřeby skutečně pomohlo.

Ve spolupráci s komorou velitelů pořádáme odborné semináře pro starosty a velitele dobrovolných hasičů, jejichž cílem je právě osvěta v oblasti snížení možných rizik a dopadů na samotné hasiče při zásahu, i zřizovatele jednotky.

Výsledkem je produkt, kde jsme nakonec protlačili maximální zabezpečení, za velmi rozumnou cenu, na úkor provize. Produkt je sjednáván bez nároku na provizi, avšak o to lépe funguje. Posuďte sami, co lze mít již za 175 Kč ročně (člen JPO II 375 Kč, JPO III 275 Kč, JPO V 175 Kč):

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU: 10.000.000,- Kč

Roční limit plnění na jednoho člena JSDH. Pro finanční újmu vzniklou v příčinné souvislosti se škodou či újmou uvedenou výše, pokud se na takovou škodu či újmu vztahuje sjednané pojištění (tzv. následná finanční škoda či újma) je omezen částkou 1.000.000 Kč.

Smrt úrazem (SÚ) – pojistná částka: 400.000 Kč

Pojištění SÚ – pojistnou událostí je úraz pojištěného, na jehož následky pojištěný zemře do 1 roku ode dne tohoto úrazu. Pojistitel vyplatí sjednanou pojistnou částku.

Trvalé následky (TN) – pojistná částka: 400.000 Kč

Pojištění TN – pojistnou událostí je vznik trvalých následků, které nastaly v důsledku úrazu pojištěného. Trvalými následky úrazu se rozumí takové následky úrazu, u nichž již není možné zlepšení, tzn. trvalé ovlivnění tělesných a duševních funkcí.

Denní náklady léčení (DNL) – částka: 300 Kč/den

Pojištění DNL – pojistnou událostí je úraz pojištěného, jehož doba nezbytného léčení přesáhla stanovenou karenční (čekací) lhůtu. Karenční lhůta je 7 dnů. V případě, že je DNL delší, pojistné plnění se vyplácí od 1. dne léčení. Maximální počet proplácených dní je dán oceňovací tabulkou.

Pokud vás podmínky pojištění zaujaly a rozhodnete se vaši jednotku SDH pojistit, neváhejte se na nás obrátit přes kontaktní formulář, e-mailem nebo telefonicky.

Mohlo by Vás také zajímat:

Semináře na téma Odpovědnost zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

Rozhovor s ředitelem úseku pojištění a likvidace

 Zajištění dobrovolných hasičů

Přežitím vážné nemoci starosti nekončí

Přehled klientských linek pojišťoven a jak hlásit škodu

Petr Olašin

 

2 listopadu, 2017

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: ,

Leave a Comment