ČIFO - Najdete nás na Facebooku!
Opakující se negativní zkušenost s řešením odpovědnostních škod na italských svazích dovedla italskou vládu k zásadnímu rozhodnutí – od 1. 1. 2022 vstoupí v Itálii v účinnost nová právní úprava, která stanovuje 3 zásadní povinnosti:
 1. mít platné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám při lyžování na sjezdovce v lyžařském areálu. Platnost pojištění se prokazuje předložením potvrzení o pojištění odpovědnosti, ke kterému bude docházet zejména při koupi skipasu, ale také při náhodné kontrole na svahu nebo při řešení škody na místě. Za lyžování se považuje nejen alpské lyžování, nýbrž také snowboarding, sáňkování, bobování, telemark a další lyžařské aktivity. Výjimkou je pouze běžkování, pokud je prováděno v určeném prostoru areálu. Za nesplnění povinnosti předložit potvrzení o platném pojištění odpovědnosti je stanovena pokuta v rozmezí 100-150 EUR a současně dojde k okamžitému zabavení skipasu.
 1. Zákaz lyžování pod vlivem alkoholu a dalších návykových látek. Kontroly mají probíhat namátkově. V Itálii však není stanovena absolutní nulová tolerance. Vedle okamžitého zabavení skipasu navíc při překročení hranice 0,5 ‰ alkoholu v krvi lze uložit pokutu v rozmezí 250-1000 EUR. Při překročení 0,8 ‰ se jedná navíc o trestný čin.
 1. Všechny osoby do 18 let musí nosit přilbu na sjezdovce (doposud pouze děti do 14 let). Není přilba jako přilba. Přilba na lyžování musí vyhovovat technickým specifikacím dle normy (ČSN) EN 1077:2008 (Přilby pro sjezdové lyžování a snowboarding) a nést označení písmeny „CE“. Zde opět za nesplnění povinnosti lze uložit pokutu v rozmezí 100-150 EUR.
Pojištění odpovědnosti v občanském životě v ČR i ve světě

Pojištění odpovědnosti v občanském životě v ČR i ve světě

Cestovní pojištění si můžete vyřídit online za 5 minut s 50% slevou. Stačí kliknout na odkaz ZDE.

Jelikož jsme odborníci na pojištění, pojďme se ve stručnosti podívat, jak jsou aktuálně pojišťovny v ČR připraveny zejména z pohledu vystavování potvrzení o pojištění odpovědnosti, protože jej každý lyžař musí mít u sebe ve chvíli, kdy se bude v Itálii pohybovat na sjezdovce. Ačkoli může být pojištění odpovědnosti sjednáno také jako připojištění k pojištění domácnosti, domu nebo bytu, tak vzhledem k tomu, že se takové připojištění vztahuje na všechny členy domácnosti (u některých dokonce s omezením věku), tak pojišťovny nejsou aktuálně připraveny na automatické vystavování potvrzení. Řešení však spočívá ve vystavování potvrzení k cestovnímu pojištění, je-li pojištění odpovědnosti sjednáno.

Můžete si také spočítat cenu úrazového a životního pojištění – odkaz ZDE.

 
pojištění odpovědnosti občana kryje jak zimní sporty, tak cyklisty...

pojištění odpovědnosti občana kryje jak zimní sporty, tak cyklisty…

S vystavováním potvrzení o uzavřeném cestovním pojištění je situace následující:

 • Allianz – automaticky se potvrzení nebude vydávat, vždy je nutné zažádat na spravacp@allianz.cz o vystavení potvrzení. Potvrzení bude v AJ. V rámci pojištění majetku občanů se zatím potvrzení vydávat nebude.
 • AXA – v tuto chvíli potvrzení nejsou automaticky generována ani při sjednání. Je zapotřebí napsat požadavek o potvrzení pojištění, které bude následně zasláno klientovi, pokud je smlouva zaplacená. Požadavek je možné vyřídit emailem nebo na telefonní lince zákaznického servisu 272 099 990.
 • Colonnade – v tuto chvíli lze potvrzení vystavit na žádost klienta v angličtině. Pracují na tom, aby se potvrzení tisklo v příloze přímo se smlouvou. Potvrzení však bude dostupné přes aplikaci YourPass, má-li ji klient staženou v mobilu.
 • ČPP – od 17. 12. 2021 je nastaveno automatické generování přílohy při sjednání pojištění. U samostatného pojištění odpovědnosti zatím potvrzení vydávat neplánují (pouze v individuálních případech na vyžádání).
 • ČSOB – vystavují potvrzení jen ke smlouvám cestovního pojištění výhradně na žádost klienta. Potvrzení lze vystavit k platné smlouvě v českém nebo anglickém jazyce. Na procesu vystavování potvrzení i u jiných produktů se pracuje, avšak vždy to bude na žádost klienta.
 • ERGO – na vyžádání klientem přes e-mail info@ergo.cz bude zasláno potvrzení v anglickém jazyce.
 • ERV – Pracují na vystavování při sjednání smlouvy (pro varianty obsahující zimní sporty), potvrzení bude v příloze. Bude vydáváno i u celoročního pojištění, rámcových smluv apod.
 • Generali Česká – U cestovního pojištění po aktivaci pojistné smlouvy je uloženo potvrzení o rozsahu v angličtině v digitálním archivu. Automaticky na klienta potvrzení neodchází. Lze jej na základě požadavku klienta poslat z digitálního archivu. V jiném jazyce toto potvrzení není vystavováno. V rámci majetkového pojištění (pokud obsahuje odpovědnost z běžného života) je možné na žádost klienta potvrzení vystavit ručně.
 • Kooperativa – pracují na automatickém generování, nicméně aktuálně bude potvrzení zasíláno ručně na vyžádání pouze k cestovnímu pojištění (nikoli k retailovému pojištění občanské odpovědnosti).
 • PVZP – obecné potvrzení tiskne přímo zprostředkovatel ke všem smlouvám, kde je pojištění odpovědnosti sjednáno. Jedná se o provizorní řešení, pojišťovna pracuje na automatickém procesu. V případě vzniku pojištění platbou má zprostředkovatel přikládat potvrzení k e-mailu, ve kterém zasílá návrh PS.
 • Slavia – potvrzení bude v řádu dnů součástí smlouvy cestovního pojištění (jako příloha).
 • UNION – na vyžádání klientem přes e-mail union@unionpojistovna.cz bude zaslání potvrzení v angličtině. Pojišťovna vydá potvrzení na základě uhrazené smlouvy (je zapotřebí brát v úvahu, že připsání úhrady může mít časovou prodlevu až 3 dny). Je doporučeno zaslat s požadavkem na vystavení certifikátu i sjednanou smlouvu a doklad o zaplacení pojistného.
 • UNIQA – od 13. 12. 2021 je anglické potvrzení součástí smluvní dokumentace při sjednání cestovního pojištění v prostředí DIGIPOS. Později bude potvrzení také součástí smluvní dokumentace při sjednání cestovního pojištění online. Klienti s ročními smlouvami cestovního pojištění si mohou o potvrzení požádat emailem (vč. uvedení čísla PS) na cestovni@uniqa.cz. Klienti, jejichž cestovní pojištění je součástí platební karty, si musí rozsah a výši pojistného krytí ověřit u poskytovatele platební karty a následně si mohou o potvrzení požádat emailem (vč. uvedení jména, příjmení a RČ držitele karty) na cestovni@uniqa.cz.

Přečtěte si také:

Pojištění léčebných výloh

Povinné ručení na život – ODPOVĚDNOST

Nespleťte si úrazové pojištění s pojištěním léčebných výloh

Jak správně nastavit životní pojištění, aby Vás ochránilo? Pomůžeme ONLINE.

3 ledna, 2022

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Nemít v dnešní době pojištěn svůj majetek už se moc nevidí. Přesto je s podivem, kolik firem a podnikatelů nemá správně nastaveno a aktualizováno pojištění profesní odpovědnosti, nebo jej nemá sjednáno vůbec, byť případná škoda pro ně může být likvidační.

Jsou profese, u kterých musí být ze zákona podnikatel na profesní odpovědnost pojištěn. Následně jsou hrazeny škody, které podnikatel vykonáváním své činnosti způsobí. Ze zákona musí mít profesní odpovědnost například auditoři, advokáti, notáři, soudní znalci, daňoví a účetní poradci, projektanti, architekti, pojišťovací zprostředkovatelé apod.

Pojištění je vhodné sjednat zejména na škodu způsobenou na zdraví, hmotné movité věci, objektu, finanční škodu, následnou finanční škodu, náklady právního zastoupení, stavebně montážní pojištění, odpovědnost za vadu výrobků, křížovou odpovědnost

Výrobní firmy vs. poradenské – i rada může vyjít hodně draze

V případě staveb je riziko škody velmi vysoké, protože může jednoduše dojít k újmě na zdraví i majetku občanů, ať vlivem počasí nebo nešťastnou nehodou. Uvolněná střešní taška nebo nářadí letící z třetího patra může způsobit jak škody na majetku (v lepším případě), tak na zdraví. S novým občanským zákoníkem byly výrazně navýšeny a sjednoceny limity odškodnění, kdy se vychází z „ceny“ lidského života, která je 400 násobkem průměrné mzdy. Každoročně tak dochází k nárůstu částek odškodnění vlivem zvyšování průměrné mzdy.

Naopak u poradenských společností je méně známá odpovědnost za radu, ale v reálu zde může být riziko škody paradoxně vyšší, než u stavební firmy. Mezi našimi klienty jsou společnosti poskytující například poradenství v oblasti bezpečnosti práce a dobře si uvědomují, že následky mohou být v řádech desítek miliónů, proto jsou některé z konzultantských společností běžně pojištěny na 50.000.000 Kč.  Být pojištěni na takovou částku je i symbol spolehlivosti a zodpovědnosti takovéto firmy a zákazníky může být vnímáno velice pozitivně a může ovlivnit, proč se rozhodnout spolupracovat s takovouto společností, než o něco levnějším „s.r.o. s korunovým vkladem“.

Obraťte se na nezávislého makléře

Ve společnosti ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti a.s. zastupujeme naše klienty jako pojišťovací makléř na základě plné moci. Nedávno jsme realizovali poptávku našeho klienta na stavebně montážní pojištění státní zakázky, kde bylo toto pojištění vyžadováno jako povinné a klient jej musel předložit do 5 dnů od podpisu smlouvy. Stavebně montážní pojištění, včetně křížové odpovědnosti, živelních škod, odcizení a vandalismu jsme nakonec zprostředkovali za necelých 5.000 Kč s 5000 spoluúčastí a 3 miliónovým limitem plnění na 1 rok.

Každá profese má jiná rizika. Akademický malíř svým dílem pravděpodobně nezpůsobí takovou újmu, jako řidič taxislužby. A i zde narážíme v praxi na nedbalost, či neznalost poradců. 1 nejmenovaná taxislužba měla svým dlouholetým poradcem po 10 letech aktualizovanou smlouvu, kdy byla zvýšena pojistná částka na rovný milión korun! Alarmující, když si uvědomíme, že denně taxislužba přepraví stovky klientů a „cena lidského života“ je tabulkově přes 13.000.000 korun.

Dlouhodobě doporučujeme s ohledem na výše odškodnění i cenu lidského života nastavit plnění (pojistnou ochranu) ve výši 20 – 50 mil. Kč. Vyšší limity nestojí násobně více než základní, neboť pravděpodobnost takto vysokých škod je nižší.

V případě zájmu o sjednání tohoto typu produktu doporučujeme kontaktovat nezávislého makléře, který pro Vaši společnost zajistí výběrové řízení. Na toto pojištění nejsou standardní tabulky, jako např. u povinného ručení nebo nemovitostí. Záleží na více faktorech, oboru podnikání, obratu, počtu zaměstnanců a sazby se stanovují individuálně. Mezi jednotlivými pojišťovnami mohou být významné rozdíly a některé pojišťovny nabídku ani nepřipraví. Spolupráce s kvalitním makléřem, který poradí i při řešení pojistných událostí Vám ušetří jak mnoho času, tak starostí a peněz.

Potřebujete-li nezávaznou konzultaci, neváhejte kontaktovat specialisty ČIFO – Českého institutu finanční odpovědnosti a.s. na info@cifo.cz a www.cifo.cz.

Autor: Petr Olašin

30 srpna, 2019

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: , ,

Leave a Comment