ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Často nám volají klienti, že zapomněli na cestovní pojištění, někdy dokonce z letištní haly chvíli před odletem. Ve spolupráci s pojišťovnou Direct jsme pro tyto případy dojednali možnost uzavřít během pár minut pojištění online, zaplatit kartou nebo okamžitou platbou a mít pojištění platné okamžitě.

Klikněte na odkaz ZDE a zadejte údaje pojištěných osob. Zvládnete to sami během pár minut i na svém telefonu.

Klienti automaticky získávají 50% slevu na pojistném! 

Co vše cestovní pojištění obsahuje?

LÉČEBNÉ VÝLOHY

Zaplatíme za vás nezbytné lékařské ošetření, léky, pobyt v nemocnici, přepravu do lékařského zařízení nebo domů po ukončení léčby i převoz helikoptérou, když to bude nezbytně nutné.

Limit léčebných výloh zvolte podle toho, kam a na jak dlouho cestujete, a také podle toho, jakým činnostem se při svých cestách budete věnovat.

3 varianty – 3 mil. Kč / 6 mil. Kč / neomezené plnění

AKUTNÍ ZUBNÍ OŠETŘENÍ

Zaplatíme ošetření zubařem při náhlých, akutních a bolestivých stavech zubů. Konkrétně vytržení zubu, jednoduché výplně, rentgen a ošetření proti bolesti. Vše zaplatíme do limitu pro zubní ošetření. 

FYZIOTERAPIE

Pokud lékař asistenční služby uzná, že je rekonvalescence v zahraničí nezbytně nutná, zaplatíme vám fyzioterapii, rehabilitace, chiropraktické výkony, výcvikové terapie a nácviky soběstačnosti.

CESTOVNÍ ASISTENCE

Asistenční služba umí pomoci s komunikací v cizím jazyce, poradí vám po telefonu a zorganizuje pomoc. Kdyby se vám něco stalo, umí také zajistit cestu za vámi někomu z vašich blízkých, zprostředkuje finanční hotovost či pomůže při ztrátě dokladů.

Další možnosti připojištění nad základní rámec cestovního pojištění:

cestovní pojištění za polovinu online

PRÁVNÍ ASISTENCE

Právní pomoc využijete v případech, kdy máte nárok na náhradu škody nebo třeba dojde ke sporu ze spotřebitelských vztahů mezi vámi a místním poskytovatelem služeb. 

Nemůžeme vám pomoci, pokud podle našich právníků nebudete mít šanci soudní spor vyhrát. Na druhou stranu, pokud ho i bez nás vyhrajete, advokáta vám zpětně proplatíme.

ASISTENCE VOZIDLA

Asistenci vozidla můžete sjednat, když se vydáváte na cestu autem. Pomůže vám, když vám ho ukradnou, stejně tak v případě, když bude nepojízdné kvůli poruše, defektu pneumatiky, dopravní nehodě nebo vandalismu. 

Zaplatíme příjezd a práci mechanika na místě, odtah do nejbližšího servisu (do 200 EUR), ubytování poblíž servisu (do 200 EUR/den, maximálně 2 dny), dopravu posádky do cílové destinace, nebo zpět domů (do 400 EUR), pokud vozidlo není možné opravit v zahraničí do 5 pracovních dní, zaplatíme odtah vozidla do ČR (do 20 000 Kč).

SPOLUÚČAST PŘI PŮJČENÍ VOZIDLA V ZAHRANIČÍ

Pojištění spoluúčasti na zapůjčeném vozidle se vám bude hodit v případě, že si plánujete zapůjčit auto v zahraničí nebo ČR. Půjčovny mají svá vozidla pojištěná, avšak vy se zavazujete k úhradě spoluúčasti v případě škody na vozidle. Spoluúčast si u nás pojistíte s limitem 1 000 EUR.

RIZIKOVÉ SPORTY

Hodí se, pokud se chystáte na některý ze sportů, které označujeme jako rizikové. Jejich přehled najdete v pojistných podmínkách. 

Pojištění pomůže také při sportování v rámci organizovaných soutěží nebo přípravy na ně, případně pokud sport provozujete profesionálně.

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

Vyrážíte do zahraničí s cyklistickým kolem, golfovými holemi, lyžemi nebo snowboardem? Může se vám hodit pojištění sportovního vybavení. 

Zajistí vám možnost zapůjčení náhradního sportovního vybavení, pokud si vaše neúmyslně poškodíte tak, že jej nebudete moci používat, nebo vám jej někdo ukradne.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění odpovědnosti využijete v případě, že někoho neúmyslně zraníte nebo způsobíte škodu. Abychom si byli jistí, že vás nenecháme na holičkách, nabízíme nejvyšší limit na trhu.

Pojištění odpovědnosti se vám bude hodit také na italských sjezdovkách. Od 1. 1. 2022 si ho totiž musí sjednat každý lyžař nebo snowboardista.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Pojistit se můžete pro případ trvalých následků nebo úmrtí následkem úrazu. Úrazové pojištění vám zaplatí částku podle oceňovacích tabulek v případě trvalých následků po úrazu nebo sjednanou částku vašim dědicům v případě úmrtí následkem úrazu.

ZPOŽDĚNÍ LETU

Pokud dojde k neplánovanému zpoždění letu vinou dopravce o více než 8 hodin, máte nárok na vyplacení částky 2 000 Kč. Pojištění se týká i situací, kdy je váš let neplánovaně zrušený a váš nový let bude o více jak 8 hodin později.

MANUÁLNÍ PRÁCE

Hodí se, pokud se v zahraničí chystáte manuálně pracovat. Pokud má vaše povolání administrativní nebo obchodní charakter, pojištění manuální práce nebudete potřebovat, tyto činnosti kryjeme v rámci běžného cestovního pojištění.

POJIŠTĚNÍ COVID-19

Pomůže v případě, že se v zahraničí nakazíte nemocí covid-19. Zaplatí léky, lékařské ošetření, hospitalizaci, včetně testu na covid-19, pokud ho předepsal lékař, převoz a repatriaci. 

Připojištění vám pomůže, i pokud vám bude v zahraničí nařízena karanténa. V takovém případě vám zaplatíme ubytování a jídlo až do výše limitu. Pojištění se netýká karantény, do které musíte jít automaticky po vstupu do některých zemí, podle toho, jak to mají nastavené.

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Když vám zavazadla ukradnou nebo se poškodí či zničí, například kvůli živelní události nebo dopravní nehodě. Pojištění pomůže i v případě zpoždění zavazadla, pokud se zpozdí vinou dopravce o více než 6 hodin.

POJIŠTĚNÍ STORNO POPLATKŮ

Když budete muset ze závažných důvodů zrušit dovolenou. Například když vážně onemocníte, ztratíte zaměstnání nebo dojde k úmrtí blízké osoby. Zaplatíme za vás část z propadlých letenek, jízdenek, ubytování či zájezdů.

VZOROVÉ VÝPOČTY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ:

4členná rodina na týden v Chorvatsku

Léčebné výlohy vč. fyzioterapie a akutního zubního ošetření + cestovní asistence + odpovědnost s limity 25 mil. Kč na zdraví a 10 mil. na majetku = 576 Kč (za 4 osoby)

+ možnost připojištění asistence vozidla 150 Kč za týden


Pár – Řecko letecky na 8 dní

Léčebné výlohy vč. fyzioterapie a akutního zubního ošetření + cestovní asistence + odpovědnost s limity 25 mil. Kč na zdraví a 10 mil. na majetku + škoda na zavazadlech 20.000 Kč + pojištění COVID-19 s limitem 3 mil. Kč a karantény 3.000 Kč / den, max. 14 dní = 696 Kč (za 2 osoby)

 

Uzavření cestovního pojištění přes odkaz ZDE.

 

Povinné dokumenty:

Předsmluvní_informace_k_cestovnímu_pojištění

Informační_dokument_o_pojistném_produktu

Všeobecné_pojistné_podmínky_pro_Cestovní_pojištění

Informace o zprostředkovateli a zprostředkování

Informace o samostatném zprostředkovateli a o zprostředkování pojištění

další dokumenty – https://www.cifo.cz/ke-stazeni/

Čtěte také:

Do Itálie na lyže pouze s pojištěním odpovědnosti!

Nespleťte si úrazové pojištění s pojištěním léčebných výloh

Povinné ručení na život – ODPOVĚDNOST

 

28 června, 2022

Posted In: Novinky, Pojištění / Investice

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Opakující se negativní zkušenost s řešením odpovědnostních škod na italských svazích dovedla italskou vládu k zásadnímu rozhodnutí – od 1. 1. 2022 vstoupí v Itálii v účinnost nová právní úprava, která stanovuje 3 zásadní povinnosti:
 1. mít platné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám při lyžování na sjezdovce v lyžařském areálu. Platnost pojištění se prokazuje předložením potvrzení o pojištění odpovědnosti, ke kterému bude docházet zejména při koupi skipasu, ale také při náhodné kontrole na svahu nebo při řešení škody na místě. Za lyžování se považuje nejen alpské lyžování, nýbrž také snowboarding, sáňkování, bobování, telemark a další lyžařské aktivity. Výjimkou je pouze běžkování, pokud je prováděno v určeném prostoru areálu. Za nesplnění povinnosti předložit potvrzení o platném pojištění odpovědnosti je stanovena pokuta v rozmezí 100-150 EUR a současně dojde k okamžitému zabavení skipasu.
 1. Zákaz lyžování pod vlivem alkoholu a dalších návykových látek. Kontroly mají probíhat namátkově. V Itálii však není stanovena absolutní nulová tolerance. Vedle okamžitého zabavení skipasu navíc při překročení hranice 0,5 ‰ alkoholu v krvi lze uložit pokutu v rozmezí 250-1000 EUR. Při překročení 0,8 ‰ se jedná navíc o trestný čin.
 1. Všechny osoby do 18 let musí nosit přilbu na sjezdovce (doposud pouze děti do 14 let). Není přilba jako přilba. Přilba na lyžování musí vyhovovat technickým specifikacím dle normy (ČSN) EN 1077:2008 (Přilby pro sjezdové lyžování a snowboarding) a nést označení písmeny „CE“. Zde opět za nesplnění povinnosti lze uložit pokutu v rozmezí 100-150 EUR.
Pojištění odpovědnosti v občanském životě v ČR i ve světě

Pojištění odpovědnosti v občanském životě v ČR i ve světě

Cestovní pojištění si můžete vyřídit online za 5 minut s 50% slevou. Stačí kliknout na odkaz ZDE.

Jelikož jsme odborníci na pojištění, pojďme se ve stručnosti podívat, jak jsou aktuálně pojišťovny v ČR připraveny zejména z pohledu vystavování potvrzení o pojištění odpovědnosti, protože jej každý lyžař musí mít u sebe ve chvíli, kdy se bude v Itálii pohybovat na sjezdovce. Ačkoli může být pojištění odpovědnosti sjednáno také jako připojištění k pojištění domácnosti, domu nebo bytu, tak vzhledem k tomu, že se takové připojištění vztahuje na všechny členy domácnosti (u některých dokonce s omezením věku), tak pojišťovny nejsou aktuálně připraveny na automatické vystavování potvrzení. Řešení však spočívá ve vystavování potvrzení k cestovnímu pojištění, je-li pojištění odpovědnosti sjednáno.

Můžete si také spočítat cenu úrazového a životního pojištění – odkaz ZDE.

 
pojištění odpovědnosti občana kryje jak zimní sporty, tak cyklisty...

pojištění odpovědnosti občana kryje jak zimní sporty, tak cyklisty…

S vystavováním potvrzení o uzavřeném cestovním pojištění je situace následující:

 • Allianz – automaticky se potvrzení nebude vydávat, vždy je nutné zažádat na spravacp@allianz.cz o vystavení potvrzení. Potvrzení bude v AJ. V rámci pojištění majetku občanů se zatím potvrzení vydávat nebude.
 • AXA – v tuto chvíli potvrzení nejsou automaticky generována ani při sjednání. Je zapotřebí napsat požadavek o potvrzení pojištění, které bude následně zasláno klientovi, pokud je smlouva zaplacená. Požadavek je možné vyřídit emailem nebo na telefonní lince zákaznického servisu 272 099 990.
 • Colonnade – v tuto chvíli lze potvrzení vystavit na žádost klienta v angličtině. Pracují na tom, aby se potvrzení tisklo v příloze přímo se smlouvou. Potvrzení však bude dostupné přes aplikaci YourPass, má-li ji klient staženou v mobilu.
 • ČPP – od 17. 12. 2021 je nastaveno automatické generování přílohy při sjednání pojištění. U samostatného pojištění odpovědnosti zatím potvrzení vydávat neplánují (pouze v individuálních případech na vyžádání).
 • ČSOB – vystavují potvrzení jen ke smlouvám cestovního pojištění výhradně na žádost klienta. Potvrzení lze vystavit k platné smlouvě v českém nebo anglickém jazyce. Na procesu vystavování potvrzení i u jiných produktů se pracuje, avšak vždy to bude na žádost klienta.
 • ERGO – na vyžádání klientem přes e-mail info@ergo.cz bude zasláno potvrzení v anglickém jazyce.
 • ERV – Pracují na vystavování při sjednání smlouvy (pro varianty obsahující zimní sporty), potvrzení bude v příloze. Bude vydáváno i u celoročního pojištění, rámcových smluv apod.
 • Generali Česká – U cestovního pojištění po aktivaci pojistné smlouvy je uloženo potvrzení o rozsahu v angličtině v digitálním archivu. Automaticky na klienta potvrzení neodchází. Lze jej na základě požadavku klienta poslat z digitálního archivu. V jiném jazyce toto potvrzení není vystavováno. V rámci majetkového pojištění (pokud obsahuje odpovědnost z běžného života) je možné na žádost klienta potvrzení vystavit ručně.
 • Kooperativa – pracují na automatickém generování, nicméně aktuálně bude potvrzení zasíláno ručně na vyžádání pouze k cestovnímu pojištění (nikoli k retailovému pojištění občanské odpovědnosti).
 • PVZP – obecné potvrzení tiskne přímo zprostředkovatel ke všem smlouvám, kde je pojištění odpovědnosti sjednáno. Jedná se o provizorní řešení, pojišťovna pracuje na automatickém procesu. V případě vzniku pojištění platbou má zprostředkovatel přikládat potvrzení k e-mailu, ve kterém zasílá návrh PS.
 • Slavia – potvrzení bude v řádu dnů součástí smlouvy cestovního pojištění (jako příloha).
 • UNION – na vyžádání klientem přes e-mail union@unionpojistovna.cz bude zaslání potvrzení v angličtině. Pojišťovna vydá potvrzení na základě uhrazené smlouvy (je zapotřebí brát v úvahu, že připsání úhrady může mít časovou prodlevu až 3 dny). Je doporučeno zaslat s požadavkem na vystavení certifikátu i sjednanou smlouvu a doklad o zaplacení pojistného.
 • UNIQA – od 13. 12. 2021 je anglické potvrzení součástí smluvní dokumentace při sjednání cestovního pojištění v prostředí DIGIPOS. Později bude potvrzení také součástí smluvní dokumentace při sjednání cestovního pojištění online. Klienti s ročními smlouvami cestovního pojištění si mohou o potvrzení požádat emailem (vč. uvedení čísla PS) na cestovni@uniqa.cz. Klienti, jejichž cestovní pojištění je součástí platební karty, si musí rozsah a výši pojistného krytí ověřit u poskytovatele platební karty a následně si mohou o potvrzení požádat emailem (vč. uvedení jména, příjmení a RČ držitele karty) na cestovni@uniqa.cz.

Přečtěte si také:

Pojištění léčebných výloh

Povinné ručení na život – ODPOVĚDNOST

Nespleťte si úrazové pojištění s pojištěním léčebných výloh

Jak správně nastavit životní pojištění, aby Vás ochránilo? Pomůžeme ONLINE.

3 ledna, 2022

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Občas nám klienti před odjezdem na dovolenou řeknou, že když mají úrazové pojištění, tak jsou pojištěni i v zahraničí. Pravda to sice je, protože většina úrazových připojištění má celosvětovou platnost a kryje i provozování rekreačních sportů, ale jde pouze o pojištění tzv. bolestného za dobu léčení úrazu nebo trvalých následků úrazu, či denních dávek při pobytu v nemocnici.

Dnes jde ve smlouvách často vidět pojištění úrazu formou denního odškodného, kdy pojišťovna vyplácí klientovi sjednanou denní dávku bolestného (max. za dobu stanovenou oceňovacími tabulkami). Jenže ona denní dávka je na smlouvách v průměru ve výši 200 Kč a nás rutinní zákrok v nemocnici může vyjít na desetitisíce korun, při delší hospitalizaci a složitějších zákrocích se již pohybujeme ve stotisícových částkách, proto rozhodně nelze úrazové pojištění brát jako náhradu cestovního pojištění do zahraničí. Pojištění léčebných výloh jsme se věnovali nedávno v samostatném článku:

Pojištění léčebných výloh

Čtěte také: 

Asistenční služby pomohou na cestách vyřešit nejeden problém

Základní povinné ručení se nemusí vyplatit

Povinné ručení na život – ODPOVĚDNOST

Na cesty jedině s balíčkem cestovního pojištění se slevou 55%

Vše o havarijním pojištění

 

 

27 června, 2019

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Dovolená, moře, hory, příjemně strávený čas s rodinou. Kdo by se netěšil na letní dovolenou. To, že vyjíždíte s platným povinným ručením je samozřejmost. Před dovolenou si však určitě zkontrolujte i asistenční služby na cestách k vašemu pojištění. U pojišťoven jde vidět obrovský posun vpřed, avšak za některé nadstandardní služby je nutné si připlatit. Určitě se to vyplatí, neboť kvalitní asistenční služba umí poskytnout pomoc nejen při nehodě, ale i poruše. Jak by měla ideální asistenční služba vypadat?

 • Příjezd servisního vozidla a práce technika zdarma.
 • Zapůjčení náhradního vozu k tomu, abyste mohli dojet do cíle.
 • Nelze-li opravit vůz na místě, náhradní ubytování v hotelu zdarma.
 • Je-li vůz trvale nepojízdný, odtah do ČR zdarma.
 • Převoz posádky vozu do ČR zdarma (z větších vzdáleností letecky).

Dnes téměř všechny pojišťovny nabízejí základní asistenční služby zdarma. Rozsah ovšem zjistíte často až v okamžiku, kdy potřebujete pomoc. Kdo z vás totiž studuje pojistné podmínky. Základní asistence mají velmi omezené služby a limity, a to že jsou zdarma sice vypadá hezky na letáčku, v praxi však moc nepomůže. Základní asistence nekryjí práci techniků při poruše, ale pouze při havárii. Odtah vozidla je buď limitován km nebo částkou a narovinu, 50 km odtahu zdarma nebo s limitem 3000 Kč Vám při delších vzdálenostech a odtahu ze zahraničí nepomůže. U základních asistencí není zajištěno ubytování posádky vozu, převoz do ČR, zapůjčení náhradního vozu a další služby, které Vám mohou velmi znepříjemnit dovolenou a nabourat rozpočet.

Pokud nemáte celoroční pojištění léčebných výloh a sjednáváte si je na každou cestu zvlášť, je možné k léčebným výlohám připojistit i kvalitní asistenční službu k vozu, se kterým pojedete na dovolenou, a to již od 18 Kč na den. Při 2týdenní dovolené se tak jedná o příplatek 252 Kč, který za ten klid a zajištěný servis určitě stojí. Na cestu do zahraničí si také pojistěte odpovědnost za škody v běžném občanském životě – lidově pojištění na blbost – s limitem minimálně 10 mil. Kč, i tyto vysoké limity vychází na pár korun a ochrání celou rodinu.

Máte-li zájem o individuální kalkulaci nebo zodpovězení dotazů k vaší pojistné smlouvě, neváhejte se obrátit na specialisty ČIFO – Českého institutu finanční odpovědnosti na info@cifo.cz a www.cifo.cz.

15 června, 2018

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: , , ,

Leave a Comment

Právě vychází březnové číslo časopisu Camping, Cars & Caravans, nejen pro milovníky karavanů a cestování. Magazín pravidelně publikuje naše odborné články, tentokrát 2 x o povinném ručení – sankce za neplacení / základní limity POV nestačí. V minulém čísle jsme se věnovali pojištění na život – odpovědnostnímu pojištění a čtenářům jsme radili také jak „zazimovat pojištění – povinné ručení“, pokud svůj vůz mimo sezónu nevyužívají.

Cestování je jeden z nejpěknějších způsobů trávení volného času, myslet však musíme i na legislativu a pojištění, abychom se při komplikacích na cestách vyhnuli různým problémům, nebo na ně byli alespoň připraveni a věděli, jak se v určitých situacích zachovat.

Publikační činnosti se budeme věnovat i v tomto roce a postupně nás uvidíte i v dalších periodicích.

Děkujeme za Vaši podporu a jsme rádi, že Vám naše činnost může pomáhat. Informace jsou dnes jedna z nejcennějších a nejdůležitějších komodit!

ČIFO publikační činnost Caravans02

ČIFO publikační činnost Caravans03

Autor: Petr Olašin

9 března, 2018

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: , ,

Leave a Comment