ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Často nám volají klienti, že zapomněli na cestovní pojištění, někdy dokonce z letištní haly chvíli před odletem. Ve spolupráci s pojišťovnou Direct jsme pro tyto případy dojednali možnost uzavřít během pár minut pojištění online, zaplatit kartou nebo okamžitou platbou a mít pojištění platné okamžitě.

Klikněte na odkaz ZDE a zadejte údaje pojištěných osob. Zvládnete to sami během pár minut i na svém telefonu.

Klienti automaticky získávají 50% slevu na pojistném! 

Co vše cestovní pojištění obsahuje?

LÉČEBNÉ VÝLOHY

Zaplatíme za vás nezbytné lékařské ošetření, léky, pobyt v nemocnici, přepravu do lékařského zařízení nebo domů po ukončení léčby i převoz helikoptérou, když to bude nezbytně nutné.

Limit léčebných výloh zvolte podle toho, kam a na jak dlouho cestujete, a také podle toho, jakým činnostem se při svých cestách budete věnovat.

3 varianty – 3 mil. Kč / 6 mil. Kč / neomezené plnění

AKUTNÍ ZUBNÍ OŠETŘENÍ

Zaplatíme ošetření zubařem při náhlých, akutních a bolestivých stavech zubů. Konkrétně vytržení zubu, jednoduché výplně, rentgen a ošetření proti bolesti. Vše zaplatíme do limitu pro zubní ošetření. 

FYZIOTERAPIE

Pokud lékař asistenční služby uzná, že je rekonvalescence v zahraničí nezbytně nutná, zaplatíme vám fyzioterapii, rehabilitace, chiropraktické výkony, výcvikové terapie a nácviky soběstačnosti.

CESTOVNÍ ASISTENCE

Asistenční služba umí pomoci s komunikací v cizím jazyce, poradí vám po telefonu a zorganizuje pomoc. Kdyby se vám něco stalo, umí také zajistit cestu za vámi někomu z vašich blízkých, zprostředkuje finanční hotovost či pomůže při ztrátě dokladů.

Další možnosti připojištění nad základní rámec cestovního pojištění:

cestovní pojištění za polovinu online

PRÁVNÍ ASISTENCE

Právní pomoc využijete v případech, kdy máte nárok na náhradu škody nebo třeba dojde ke sporu ze spotřebitelských vztahů mezi vámi a místním poskytovatelem služeb. 

Nemůžeme vám pomoci, pokud podle našich právníků nebudete mít šanci soudní spor vyhrát. Na druhou stranu, pokud ho i bez nás vyhrajete, advokáta vám zpětně proplatíme.

ASISTENCE VOZIDLA

Asistenci vozidla můžete sjednat, když se vydáváte na cestu autem. Pomůže vám, když vám ho ukradnou, stejně tak v případě, když bude nepojízdné kvůli poruše, defektu pneumatiky, dopravní nehodě nebo vandalismu. 

Zaplatíme příjezd a práci mechanika na místě, odtah do nejbližšího servisu (do 200 EUR), ubytování poblíž servisu (do 200 EUR/den, maximálně 2 dny), dopravu posádky do cílové destinace, nebo zpět domů (do 400 EUR), pokud vozidlo není možné opravit v zahraničí do 5 pracovních dní, zaplatíme odtah vozidla do ČR (do 20 000 Kč).

SPOLUÚČAST PŘI PŮJČENÍ VOZIDLA V ZAHRANIČÍ

Pojištění spoluúčasti na zapůjčeném vozidle se vám bude hodit v případě, že si plánujete zapůjčit auto v zahraničí nebo ČR. Půjčovny mají svá vozidla pojištěná, avšak vy se zavazujete k úhradě spoluúčasti v případě škody na vozidle. Spoluúčast si u nás pojistíte s limitem 1 000 EUR.

RIZIKOVÉ SPORTY

Hodí se, pokud se chystáte na některý ze sportů, které označujeme jako rizikové. Jejich přehled najdete v pojistných podmínkách. 

Pojištění pomůže také při sportování v rámci organizovaných soutěží nebo přípravy na ně, případně pokud sport provozujete profesionálně.

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

Vyrážíte do zahraničí s cyklistickým kolem, golfovými holemi, lyžemi nebo snowboardem? Může se vám hodit pojištění sportovního vybavení. 

Zajistí vám možnost zapůjčení náhradního sportovního vybavení, pokud si vaše neúmyslně poškodíte tak, že jej nebudete moci používat, nebo vám jej někdo ukradne.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění odpovědnosti využijete v případě, že někoho neúmyslně zraníte nebo způsobíte škodu. Abychom si byli jistí, že vás nenecháme na holičkách, nabízíme nejvyšší limit na trhu.

Pojištění odpovědnosti se vám bude hodit také na italských sjezdovkách. Od 1. 1. 2022 si ho totiž musí sjednat každý lyžař nebo snowboardista.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Pojistit se můžete pro případ trvalých následků nebo úmrtí následkem úrazu. Úrazové pojištění vám zaplatí částku podle oceňovacích tabulek v případě trvalých následků po úrazu nebo sjednanou částku vašim dědicům v případě úmrtí následkem úrazu.

ZPOŽDĚNÍ LETU

Pokud dojde k neplánovanému zpoždění letu vinou dopravce o více než 8 hodin, máte nárok na vyplacení částky 2 000 Kč. Pojištění se týká i situací, kdy je váš let neplánovaně zrušený a váš nový let bude o více jak 8 hodin později.

MANUÁLNÍ PRÁCE

Hodí se, pokud se v zahraničí chystáte manuálně pracovat. Pokud má vaše povolání administrativní nebo obchodní charakter, pojištění manuální práce nebudete potřebovat, tyto činnosti kryjeme v rámci běžného cestovního pojištění.

POJIŠTĚNÍ COVID-19

Pomůže v případě, že se v zahraničí nakazíte nemocí covid-19. Zaplatí léky, lékařské ošetření, hospitalizaci, včetně testu na covid-19, pokud ho předepsal lékař, převoz a repatriaci. 

Připojištění vám pomůže, i pokud vám bude v zahraničí nařízena karanténa. V takovém případě vám zaplatíme ubytování a jídlo až do výše limitu. Pojištění se netýká karantény, do které musíte jít automaticky po vstupu do některých zemí, podle toho, jak to mají nastavené.

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Když vám zavazadla ukradnou nebo se poškodí či zničí, například kvůli živelní události nebo dopravní nehodě. Pojištění pomůže i v případě zpoždění zavazadla, pokud se zpozdí vinou dopravce o více než 6 hodin.

POJIŠTĚNÍ STORNO POPLATKŮ

Když budete muset ze závažných důvodů zrušit dovolenou. Například když vážně onemocníte, ztratíte zaměstnání nebo dojde k úmrtí blízké osoby. Zaplatíme za vás část z propadlých letenek, jízdenek, ubytování či zájezdů.

VZOROVÉ VÝPOČTY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ:

4členná rodina na týden v Chorvatsku

Léčebné výlohy vč. fyzioterapie a akutního zubního ošetření + cestovní asistence + odpovědnost s limity 25 mil. Kč na zdraví a 10 mil. na majetku = 576 Kč (za 4 osoby)

+ možnost připojištění asistence vozidla 150 Kč za týden


Pár – Řecko letecky na 8 dní

Léčebné výlohy vč. fyzioterapie a akutního zubního ošetření + cestovní asistence + odpovědnost s limity 25 mil. Kč na zdraví a 10 mil. na majetku + škoda na zavazadlech 20.000 Kč + pojištění COVID-19 s limitem 3 mil. Kč a karantény 3.000 Kč / den, max. 14 dní = 696 Kč (za 2 osoby)

 

Uzavření cestovního pojištění přes odkaz ZDE.

 

Povinné dokumenty:

Předsmluvní_informace_k_cestovnímu_pojištění

Informační_dokument_o_pojistném_produktu

Všeobecné_pojistné_podmínky_pro_Cestovní_pojištění

Informace o zprostředkovateli a zprostředkování

Informace o samostatném zprostředkovateli a o zprostředkování pojištění

další dokumenty – https://www.cifo.cz/ke-stazeni/

Čtěte také:

Do Itálie na lyže pouze s pojištěním odpovědnosti!

Nespleťte si úrazové pojištění s pojištěním léčebných výloh

Povinné ručení na život – ODPOVĚDNOST

 

28 června, 2022

Posted In: Novinky, Pojištění / Investice

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

V únoru jsme měli s kolegy workshop, kde jsme rozebírali novinky v oblíbeném produktu FLEXI a zkusili porovnat nejen se starším typem, který lze stále uzavírat, ale i s konkurencí. Klienti Kooperativy, kteří mají uzavřen starší typ produktu (flexi, na přání, perspektiva) mohou na novou flexi přejít za specifických podmínek daných pojišťovnou tzv. navazující smlouvou, kdy k datu konce původní smlouvy začne platit nová. Kooperativa akceptuje již uběhlé čekací doby u shodných poj. částek (dle původní smlouvy). U navýšení běží standardní čekací doby. Jen je nutné uvést do výpovědi číslo nové smlouvy a u nové smlouvy uvést číslo původní smlouvy od Kooperativy. Zdravotní stav se však posuzuje u nových rizik standardním způsobem.

Vypočtěte si sami cenu pojištění v online kalkulačce ZDE


Uvedené srovnání je potřeba brát s rezervou. Nikdy nelze srovnávat životní pojištění pouze podle ceny, protože se může různit vnitřní konstrukce produktu. Např. počet závažných onemocnění, délka čekacích lhůt, tj. doba po kterou nenáleží klientovi odškodné, počet výluk a speciálních výluk, které jsou časté u pohybového aparátu, těhotenství, psychických onemocnění…, ale jen toto téma vydá minimálně na další obsáhlý článek. Cílem tohoto článku je ukázat si, jestli se změna ze staršího produktu na nový vyplatí, případně komu a na co si dát pozor. A když už jsme do kalkulaček zadali parametry, rovnou porovnat i s další konkurencí – vybrána byla Generali Česká pojišťovna a ČPP. Celkem tedy porovnáváme 4 produkty.

1._riziková skupina (učitel, účetní, úředník – aneb nejnižší riziko úrazu při zaměstnání)

FLEXI RS1 V první sloupci jde vidět ceny velmi oblíbeného a stále nabízeného produktu FLEXI a ve 2. a 3. sloupci nové FLEXI 2022, kde je jedna z výhod jednotná sazba pro jakékoliv povolání i sporty. Cena závisí na objemu připojištění vážných rizik (smrt, invalidita, závažné nemoci), kdy jejich součtem lze dosáhnout až 30% slevy. Příjemným benefitem je navyšování pojistných částek o +5% každých 5 let, bez zvýšení pojistného. Pokud by si vzorový klient zvolil zrovna porovnávané tarify, změnou produktu na nový ušetří přes 3000 ročně za tatáž rizika. Pokud by však neměl potřebu mít vážná rizika na miliónové částky, dostane se u nové flexi na základní ceny beze slev, a ty pro něj budou vyšší. V příkladu navíc počítáme s věkem klienta 40 let, ale přepočet by se měl udělat individuálně, podle skutečného vstupního věku klienta. Kdyby chtěl klient ušetřit ještě více, vyjde nejlépe rizikové životní pojištění Bel Mondo od Generali České, které akceptuje uplynuvší čekací doby u závažných nemocí, životního pojištění a invalidity předchozího pojištění. ČPP čekací doby u invalidity a závažných nemocí nemá. Naopak u pohybového a kosterního systému (zad) jsou čekací doby u Generali České 30 měsíců a ČPP 24 s tím, že u ČPP je dokonce omezena maximální výplata při onemocnění zad na 300 Kč na den, bez ohledu na sjednanou denní dávku. Tyto drobné, avšak velmi důležité rozdíly by měl znát kvalitní finanční poradce a říct je klientovi před uzavřením smlouvy, aby si vyhodnotil zda danou smlouvu uzavřít.

2. riziková skupina (zedník, záchranář, zámečník, zemědělec, značkář, zvonař – střední riziko úrazu)

FLEXI RS2 Tady už je porovnání jednoznačné. Pokud pracujete rukama, většinou se změna vyplatí i v případě, že nebude počítáno se slevou za pojištění vážných rizik. Pokud půjde o komplexní zajištění vč. životní pojištění, zajištění hypotéky apod. vychází dokonce FLEXI nejlépe i v porovnání s konkurencí a změnu tedy lze doporučit. Pozor je potřeba dát na změnu ve zdravotním stavu, protože onemocnění, které nastaly před změnou smlouvy mohou být v nové flexi ve výluce. Na tyto skutečnosti byste měli být upozorněni svým poradcem. 

3. riziková skupina (hasič, horník, hutník vysokopecař – vysoké riziko úrazu)

FLEXI RS3 V tomto případě je zajímavé vidět rozdíly ve stanovování rizikových skupin u různých pojišťoven. Cena nejvíce vyskočila u ČPP, kde je hasič ve 3. rizikové skupině. Naopak u Kooperativy byl ve staré flexi hasič i horník ve 2. rizikové skupině (řidič v 1.) a cena vychází stejně jako u zedníka ve srovnání výše. I v tomto případě lze změnu na nový typ produktu se zohledněním výše uvedených skutečností (čekací doby, nové zkoumání zdravotního stavu, vyšší vstupní věk…) doporučit. Pokud by však šlo horníkovi o zajištění života a invalidity, vyjde nejlépe Generali Česká. 

Shrnutí srovnání životního pojištění

VIG a GČP Nová flexi 22 může být v určitých případech výhodnější, ale málokdy se to bude týkat klientů v 1. rizikové skupině, nebo když nebudou mít vysoké pojistné částky, za které je sleva až 30% (na všechna rizika). Klienti s vyšším rizikem úrazu naopak změnou na nový produkt vydělají téměř vždy, ovšem ani konkurence nespí a pokud se u Generali České pojišťovny zvýší pojistné, může klient získat až 47% slevu. Generali Česká má velice drahé připojištění nemocenské od 15. dne. Obecně však spíše doporučujeme krátkodobé onemocnění vykrýt z finanční rezervy a plnění nastavit až od 29. dne (i pozdějšího). Výhodou ČPP je, že nemá čekací lhůty u některých vážných rizik a při bezeškodním průběhu vrací každoročně část zaplaceného pojistného zpět na účet klienta + po 5 letech přidává věrnostní bonus (každých 5 let).  Toto konkrétní porovnání platí pouze pro daného klienta a nelze brát jako obecné doporučení. Každý klient je individuální a i jeho požadavky na smlouvu se budou různit, proto je vždy dobré si nechat spočítat kalkulaci na míru svým potřebám. 
ČIFO pojištění, úvěry a hypotéky - jsme tu pro Vás online. Kontaktujte nás!

ČIFO pojištění, úvěry a hypotéky – jsme tu pro Vás online. Kontaktujte nás!

Další výhody produktu FLEXI z oficiálního zdroje od Kooperativy

Zjednodušili jsme pravidla a srozumitelně je vysvětlujeme. • Konec obecné výluky na onemocnění před počátkem. Po zodpovězení zdravotních dotazů klient přesně ví, na co je pojištěn. • Konec přirážek za zaměstnání a sport pro zábavu. Horník za stejnou cenu jako úředník, okresní přebor ani bungee jumping není problém. • Invalidita bez čekacích dob. • Přiznáváme všechny poplatky na rovinu. • U investičního pojištění transparentní oddělení investiční složky. • Celosvětová platnost všech pojištění. Pojistné podmínky sice nemáme na tři strany, ale dokážeme tak flexibilně reagovat na změny v životě klienta i pojištění zvýhodnit. • Klient má možnost zdarma měnit smlouvu kdykoliv v průběhu jejího trvání. • Vypadnou klientovi příjmy? Pojištění lze uspat a přerušit placení až na půl roku. • V průběhu pojištění budeme navyšovat plnění až o 20 % bez navýšení ceny. • Při významných životních událostech, jako je například svatba nebo narození dítěte, je možné navyšovat pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu. • Zvýhodněné pojištění pro případ smrti s výplatou důchodu pro páry se slevou minimálně 20 %. • Žijete zdravě, máte slevu 5 %. • Pojištění i pro vrcholové a profesionální sportovce. Ručíme za kvalitu: Podporujeme vážná rizika, za úrazy plníme ihned. • Výrazné slevy až 30 % při komplexním zajištění vážných rizik. Navíc klienti se smlouvou nad 1 000 Kč neplatí správní poplatek. • Žádné výluky na onemocnění zad u pracovní neschopnosti. • Dvojnásobné plnění, pokud dojde k přiznání invalidity III. stupně a zároveň nesoběstačnosti. Dvojnásobek také za invaliditu při dopravní nehodě. • Pracovní neschopnost bez limitu počtu dní plnění (bez účasti na nemocenském pojištění 548 dní). Lze sjednat variantu s plněním od 1. dne zpětně. Úrazovou PN plníme vždy od 1. dne zpětně. Navazující pojistná událost v rozmezí 90 dnů bez karenční doby a onemocnění související se zády nejsou ve výlukách. • Při delší hospitalizaci nebo doprovodu dítěte dostane klient až dvojnásobek plnění. • U vážných onemocnění plníme opakovaně, klienta mohou v životě potkat různá onemocnění. • U trvalých následků úrazu 10násobná lineární progrese. • Plníme za úrazy ihned, nečekáme na doléčení. Dnes si klient zlomí ruku, vše nahlásí online a zítra má peníze na účtu. Nečekáme na pojistnou událost, klienty podporujeme 24/7. • Služba MAJÁK nabízí konzultace ve zdravotní a sociální problematice. MAJÁK+ navíc podporu při psychických potížích, pomoc v právních otázkách, dálkovou IT pomoc, zásah při havárii v domácnosti nebo pomoc při její údržbě. • CESTA KE ZDRAVÍ uhradí náklady ve výši až 100 000 Kč na zotavení z velmi vážných nemocí a úrazů nebo prevenci nad rámec procedur hrazených zdravotní pojišťovnou až 3 000 Kč každých pět let.

Autor: Petr Olašin

18 března, 2022

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: , ,

Leave a Comment

Opakující se negativní zkušenost s řešením odpovědnostních škod na italských svazích dovedla italskou vládu k zásadnímu rozhodnutí – od 1. 1. 2022 vstoupí v Itálii v účinnost nová právní úprava, která stanovuje 3 zásadní povinnosti:
 1. mít platné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám při lyžování na sjezdovce v lyžařském areálu. Platnost pojištění se prokazuje předložením potvrzení o pojištění odpovědnosti, ke kterému bude docházet zejména při koupi skipasu, ale také při náhodné kontrole na svahu nebo při řešení škody na místě. Za lyžování se považuje nejen alpské lyžování, nýbrž také snowboarding, sáňkování, bobování, telemark a další lyžařské aktivity. Výjimkou je pouze běžkování, pokud je prováděno v určeném prostoru areálu. Za nesplnění povinnosti předložit potvrzení o platném pojištění odpovědnosti je stanovena pokuta v rozmezí 100-150 EUR a současně dojde k okamžitému zabavení skipasu.
 1. Zákaz lyžování pod vlivem alkoholu a dalších návykových látek. Kontroly mají probíhat namátkově. V Itálii však není stanovena absolutní nulová tolerance. Vedle okamžitého zabavení skipasu navíc při překročení hranice 0,5 ‰ alkoholu v krvi lze uložit pokutu v rozmezí 250-1000 EUR. Při překročení 0,8 ‰ se jedná navíc o trestný čin.
 1. Všechny osoby do 18 let musí nosit přilbu na sjezdovce (doposud pouze děti do 14 let). Není přilba jako přilba. Přilba na lyžování musí vyhovovat technickým specifikacím dle normy (ČSN) EN 1077:2008 (Přilby pro sjezdové lyžování a snowboarding) a nést označení písmeny „CE“. Zde opět za nesplnění povinnosti lze uložit pokutu v rozmezí 100-150 EUR.
Pojištění odpovědnosti v občanském životě v ČR i ve světě

Pojištění odpovědnosti v občanském životě v ČR i ve světě

Cestovní pojištění si můžete vyřídit online za 5 minut s 50% slevou. Stačí kliknout na odkaz ZDE.

Jelikož jsme odborníci na pojištění, pojďme se ve stručnosti podívat, jak jsou aktuálně pojišťovny v ČR připraveny zejména z pohledu vystavování potvrzení o pojištění odpovědnosti, protože jej každý lyžař musí mít u sebe ve chvíli, kdy se bude v Itálii pohybovat na sjezdovce. Ačkoli může být pojištění odpovědnosti sjednáno také jako připojištění k pojištění domácnosti, domu nebo bytu, tak vzhledem k tomu, že se takové připojištění vztahuje na všechny členy domácnosti (u některých dokonce s omezením věku), tak pojišťovny nejsou aktuálně připraveny na automatické vystavování potvrzení. Řešení však spočívá ve vystavování potvrzení k cestovnímu pojištění, je-li pojištění odpovědnosti sjednáno.

Můžete si také spočítat cenu úrazového a životního pojištění – odkaz ZDE.

 
pojištění odpovědnosti občana kryje jak zimní sporty, tak cyklisty...

pojištění odpovědnosti občana kryje jak zimní sporty, tak cyklisty…

S vystavováním potvrzení o uzavřeném cestovním pojištění je situace následující:

 • Allianz – automaticky se potvrzení nebude vydávat, vždy je nutné zažádat na spravacp@allianz.cz o vystavení potvrzení. Potvrzení bude v AJ. V rámci pojištění majetku občanů se zatím potvrzení vydávat nebude.
 • AXA – v tuto chvíli potvrzení nejsou automaticky generována ani při sjednání. Je zapotřebí napsat požadavek o potvrzení pojištění, které bude následně zasláno klientovi, pokud je smlouva zaplacená. Požadavek je možné vyřídit emailem nebo na telefonní lince zákaznického servisu 272 099 990.
 • Colonnade – v tuto chvíli lze potvrzení vystavit na žádost klienta v angličtině. Pracují na tom, aby se potvrzení tisklo v příloze přímo se smlouvou. Potvrzení však bude dostupné přes aplikaci YourPass, má-li ji klient staženou v mobilu.
 • ČPP – od 17. 12. 2021 je nastaveno automatické generování přílohy při sjednání pojištění. U samostatného pojištění odpovědnosti zatím potvrzení vydávat neplánují (pouze v individuálních případech na vyžádání).
 • ČSOB – vystavují potvrzení jen ke smlouvám cestovního pojištění výhradně na žádost klienta. Potvrzení lze vystavit k platné smlouvě v českém nebo anglickém jazyce. Na procesu vystavování potvrzení i u jiných produktů se pracuje, avšak vždy to bude na žádost klienta.
 • ERGO – na vyžádání klientem přes e-mail info@ergo.cz bude zasláno potvrzení v anglickém jazyce.
 • ERV – Pracují na vystavování při sjednání smlouvy (pro varianty obsahující zimní sporty), potvrzení bude v příloze. Bude vydáváno i u celoročního pojištění, rámcových smluv apod.
 • Generali Česká – U cestovního pojištění po aktivaci pojistné smlouvy je uloženo potvrzení o rozsahu v angličtině v digitálním archivu. Automaticky na klienta potvrzení neodchází. Lze jej na základě požadavku klienta poslat z digitálního archivu. V jiném jazyce toto potvrzení není vystavováno. V rámci majetkového pojištění (pokud obsahuje odpovědnost z běžného života) je možné na žádost klienta potvrzení vystavit ručně.
 • Kooperativa – pracují na automatickém generování, nicméně aktuálně bude potvrzení zasíláno ručně na vyžádání pouze k cestovnímu pojištění (nikoli k retailovému pojištění občanské odpovědnosti).
 • PVZP – obecné potvrzení tiskne přímo zprostředkovatel ke všem smlouvám, kde je pojištění odpovědnosti sjednáno. Jedná se o provizorní řešení, pojišťovna pracuje na automatickém procesu. V případě vzniku pojištění platbou má zprostředkovatel přikládat potvrzení k e-mailu, ve kterém zasílá návrh PS.
 • Slavia – potvrzení bude v řádu dnů součástí smlouvy cestovního pojištění (jako příloha).
 • UNION – na vyžádání klientem přes e-mail union@unionpojistovna.cz bude zaslání potvrzení v angličtině. Pojišťovna vydá potvrzení na základě uhrazené smlouvy (je zapotřebí brát v úvahu, že připsání úhrady může mít časovou prodlevu až 3 dny). Je doporučeno zaslat s požadavkem na vystavení certifikátu i sjednanou smlouvu a doklad o zaplacení pojistného.
 • UNIQA – od 13. 12. 2021 je anglické potvrzení součástí smluvní dokumentace při sjednání cestovního pojištění v prostředí DIGIPOS. Později bude potvrzení také součástí smluvní dokumentace při sjednání cestovního pojištění online. Klienti s ročními smlouvami cestovního pojištění si mohou o potvrzení požádat emailem (vč. uvedení čísla PS) na cestovni@uniqa.cz. Klienti, jejichž cestovní pojištění je součástí platební karty, si musí rozsah a výši pojistného krytí ověřit u poskytovatele platební karty a následně si mohou o potvrzení požádat emailem (vč. uvedení jména, příjmení a RČ držitele karty) na cestovni@uniqa.cz.

Přečtěte si také:

Pojištění léčebných výloh

Povinné ručení na život – ODPOVĚDNOST

Nespleťte si úrazové pojištění s pojištěním léčebných výloh

Jak správně nastavit životní pojištění, aby Vás ochránilo? Pomůžeme ONLINE.

3 ledna, 2022

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Občas nám klienti před odjezdem na dovolenou řeknou, že když mají úrazové pojištění, tak jsou pojištěni i v zahraničí. Pravda to sice je, protože většina úrazových připojištění má celosvětovou platnost a kryje i provozování rekreačních sportů, ale jde pouze o pojištění tzv. bolestného za dobu léčení úrazu nebo trvalých následků úrazu, či denních dávek při pobytu v nemocnici.

Dnes jde ve smlouvách často vidět pojištění úrazu formou denního odškodného, kdy pojišťovna vyplácí klientovi sjednanou denní dávku bolestného (max. za dobu stanovenou oceňovacími tabulkami). Jenže ona denní dávka je na smlouvách v průměru ve výši 200 Kč a nás rutinní zákrok v nemocnici může vyjít na desetitisíce korun, při delší hospitalizaci a složitějších zákrocích se již pohybujeme ve stotisícových částkách, proto rozhodně nelze úrazové pojištění brát jako náhradu cestovního pojištění do zahraničí. Pojištění léčebných výloh jsme se věnovali nedávno v samostatném článku:

Pojištění léčebných výloh

Čtěte také: 

Asistenční služby pomohou na cestách vyřešit nejeden problém

Základní povinné ručení se nemusí vyplatit

Povinné ručení na život – ODPOVĚDNOST

Na cesty jedině s balíčkem cestovního pojištění se slevou 55%

Vše o havarijním pojištění

 

 

27 června, 2019

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: , , , ,

Leave a Comment