ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Často nám volají klienti, že zapomněli na cestovní pojištění, někdy dokonce z letištní haly chvíli před odletem. Ve spolupráci s pojišťovnou Direct jsme pro tyto případy dojednali možnost uzavřít během pár minut pojištění online, zaplatit kartou nebo okamžitou platbou a mít pojištění platné okamžitě.

Klikněte na odkaz ZDE a zadejte údaje pojištěných osob. Zvládnete to sami během pár minut i na svém telefonu.

Klienti automaticky získávají 50% slevu na pojistném! 

Co vše cestovní pojištění obsahuje?

LÉČEBNÉ VÝLOHY

Zaplatíme za vás nezbytné lékařské ošetření, léky, pobyt v nemocnici, přepravu do lékařského zařízení nebo domů po ukončení léčby i převoz helikoptérou, když to bude nezbytně nutné.

Limit léčebných výloh zvolte podle toho, kam a na jak dlouho cestujete, a také podle toho, jakým činnostem se při svých cestách budete věnovat.

3 varianty – 3 mil. Kč / 6 mil. Kč / neomezené plnění

AKUTNÍ ZUBNÍ OŠETŘENÍ

Zaplatíme ošetření zubařem při náhlých, akutních a bolestivých stavech zubů. Konkrétně vytržení zubu, jednoduché výplně, rentgen a ošetření proti bolesti. Vše zaplatíme do limitu pro zubní ošetření. 

FYZIOTERAPIE

Pokud lékař asistenční služby uzná, že je rekonvalescence v zahraničí nezbytně nutná, zaplatíme vám fyzioterapii, rehabilitace, chiropraktické výkony, výcvikové terapie a nácviky soběstačnosti.

CESTOVNÍ ASISTENCE

Asistenční služba umí pomoci s komunikací v cizím jazyce, poradí vám po telefonu a zorganizuje pomoc. Kdyby se vám něco stalo, umí také zajistit cestu za vámi někomu z vašich blízkých, zprostředkuje finanční hotovost či pomůže při ztrátě dokladů.

Další možnosti připojištění nad základní rámec cestovního pojištění:

cestovní pojištění za polovinu online

PRÁVNÍ ASISTENCE

Právní pomoc využijete v případech, kdy máte nárok na náhradu škody nebo třeba dojde ke sporu ze spotřebitelských vztahů mezi vámi a místním poskytovatelem služeb. 

Nemůžeme vám pomoci, pokud podle našich právníků nebudete mít šanci soudní spor vyhrát. Na druhou stranu, pokud ho i bez nás vyhrajete, advokáta vám zpětně proplatíme.

ASISTENCE VOZIDLA

Asistenci vozidla můžete sjednat, když se vydáváte na cestu autem. Pomůže vám, když vám ho ukradnou, stejně tak v případě, když bude nepojízdné kvůli poruše, defektu pneumatiky, dopravní nehodě nebo vandalismu. 

Zaplatíme příjezd a práci mechanika na místě, odtah do nejbližšího servisu (do 200 EUR), ubytování poblíž servisu (do 200 EUR/den, maximálně 2 dny), dopravu posádky do cílové destinace, nebo zpět domů (do 400 EUR), pokud vozidlo není možné opravit v zahraničí do 5 pracovních dní, zaplatíme odtah vozidla do ČR (do 20 000 Kč).

SPOLUÚČAST PŘI PŮJČENÍ VOZIDLA V ZAHRANIČÍ

Pojištění spoluúčasti na zapůjčeném vozidle se vám bude hodit v případě, že si plánujete zapůjčit auto v zahraničí nebo ČR. Půjčovny mají svá vozidla pojištěná, avšak vy se zavazujete k úhradě spoluúčasti v případě škody na vozidle. Spoluúčast si u nás pojistíte s limitem 1 000 EUR.

RIZIKOVÉ SPORTY

Hodí se, pokud se chystáte na některý ze sportů, které označujeme jako rizikové. Jejich přehled najdete v pojistných podmínkách. 

Pojištění pomůže také při sportování v rámci organizovaných soutěží nebo přípravy na ně, případně pokud sport provozujete profesionálně.

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

Vyrážíte do zahraničí s cyklistickým kolem, golfovými holemi, lyžemi nebo snowboardem? Může se vám hodit pojištění sportovního vybavení. 

Zajistí vám možnost zapůjčení náhradního sportovního vybavení, pokud si vaše neúmyslně poškodíte tak, že jej nebudete moci používat, nebo vám jej někdo ukradne.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění odpovědnosti využijete v případě, že někoho neúmyslně zraníte nebo způsobíte škodu. Abychom si byli jistí, že vás nenecháme na holičkách, nabízíme nejvyšší limit na trhu.

Pojištění odpovědnosti se vám bude hodit také na italských sjezdovkách. Od 1. 1. 2022 si ho totiž musí sjednat každý lyžař nebo snowboardista.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Pojistit se můžete pro případ trvalých následků nebo úmrtí následkem úrazu. Úrazové pojištění vám zaplatí částku podle oceňovacích tabulek v případě trvalých následků po úrazu nebo sjednanou částku vašim dědicům v případě úmrtí následkem úrazu.

ZPOŽDĚNÍ LETU

Pokud dojde k neplánovanému zpoždění letu vinou dopravce o více než 8 hodin, máte nárok na vyplacení částky 2 000 Kč. Pojištění se týká i situací, kdy je váš let neplánovaně zrušený a váš nový let bude o více jak 8 hodin později.

MANUÁLNÍ PRÁCE

Hodí se, pokud se v zahraničí chystáte manuálně pracovat. Pokud má vaše povolání administrativní nebo obchodní charakter, pojištění manuální práce nebudete potřebovat, tyto činnosti kryjeme v rámci běžného cestovního pojištění.

POJIŠTĚNÍ COVID-19

Pomůže v případě, že se v zahraničí nakazíte nemocí covid-19. Zaplatí léky, lékařské ošetření, hospitalizaci, včetně testu na covid-19, pokud ho předepsal lékař, převoz a repatriaci. 

Připojištění vám pomůže, i pokud vám bude v zahraničí nařízena karanténa. V takovém případě vám zaplatíme ubytování a jídlo až do výše limitu. Pojištění se netýká karantény, do které musíte jít automaticky po vstupu do některých zemí, podle toho, jak to mají nastavené.

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Když vám zavazadla ukradnou nebo se poškodí či zničí, například kvůli živelní události nebo dopravní nehodě. Pojištění pomůže i v případě zpoždění zavazadla, pokud se zpozdí vinou dopravce o více než 6 hodin.

POJIŠTĚNÍ STORNO POPLATKŮ

Když budete muset ze závažných důvodů zrušit dovolenou. Například když vážně onemocníte, ztratíte zaměstnání nebo dojde k úmrtí blízké osoby. Zaplatíme za vás část z propadlých letenek, jízdenek, ubytování či zájezdů.

VZOROVÉ VÝPOČTY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ:

4členná rodina na týden v Chorvatsku

Léčebné výlohy vč. fyzioterapie a akutního zubního ošetření + cestovní asistence + odpovědnost s limity 25 mil. Kč na zdraví a 10 mil. na majetku = 576 Kč (za 4 osoby)

+ možnost připojištění asistence vozidla 150 Kč za týden


Pár – Řecko letecky na 8 dní

Léčebné výlohy vč. fyzioterapie a akutního zubního ošetření + cestovní asistence + odpovědnost s limity 25 mil. Kč na zdraví a 10 mil. na majetku + škoda na zavazadlech 20.000 Kč + pojištění COVID-19 s limitem 3 mil. Kč a karantény 3.000 Kč / den, max. 14 dní = 696 Kč (za 2 osoby)

 

Uzavření cestovního pojištění přes odkaz ZDE.

 

Povinné dokumenty:

Předsmluvní_informace_k_cestovnímu_pojištění

Informační_dokument_o_pojistném_produktu

Všeobecné_pojistné_podmínky_pro_Cestovní_pojištění

Informace o zprostředkovateli a zprostředkování

Informace o samostatném zprostředkovateli a o zprostředkování pojištění

další dokumenty – https://www.cifo.cz/ke-stazeni/

Čtěte také:

Do Itálie na lyže pouze s pojištěním odpovědnosti!

Nespleťte si úrazové pojištění s pojištěním léčebných výloh

Povinné ručení na život – ODPOVĚDNOST

 

28 června, 2022

Posted In: Novinky, Pojištění / Investice

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Opakující se negativní zkušenost s řešením odpovědnostních škod na italských svazích dovedla italskou vládu k zásadnímu rozhodnutí – od 1. 1. 2022 vstoupí v Itálii v účinnost nová právní úprava, která stanovuje 3 zásadní povinnosti:
 1. mít platné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám při lyžování na sjezdovce v lyžařském areálu. Platnost pojištění se prokazuje předložením potvrzení o pojištění odpovědnosti, ke kterému bude docházet zejména při koupi skipasu, ale také při náhodné kontrole na svahu nebo při řešení škody na místě. Za lyžování se považuje nejen alpské lyžování, nýbrž také snowboarding, sáňkování, bobování, telemark a další lyžařské aktivity. Výjimkou je pouze běžkování, pokud je prováděno v určeném prostoru areálu. Za nesplnění povinnosti předložit potvrzení o platném pojištění odpovědnosti je stanovena pokuta v rozmezí 100-150 EUR a současně dojde k okamžitému zabavení skipasu.
 1. Zákaz lyžování pod vlivem alkoholu a dalších návykových látek. Kontroly mají probíhat namátkově. V Itálii však není stanovena absolutní nulová tolerance. Vedle okamžitého zabavení skipasu navíc při překročení hranice 0,5 ‰ alkoholu v krvi lze uložit pokutu v rozmezí 250-1000 EUR. Při překročení 0,8 ‰ se jedná navíc o trestný čin.
 1. Všechny osoby do 18 let musí nosit přilbu na sjezdovce (doposud pouze děti do 14 let). Není přilba jako přilba. Přilba na lyžování musí vyhovovat technickým specifikacím dle normy (ČSN) EN 1077:2008 (Přilby pro sjezdové lyžování a snowboarding) a nést označení písmeny „CE“. Zde opět za nesplnění povinnosti lze uložit pokutu v rozmezí 100-150 EUR.
Pojištění odpovědnosti v občanském životě v ČR i ve světě

Pojištění odpovědnosti v občanském životě v ČR i ve světě

Cestovní pojištění si můžete vyřídit online za 5 minut s 50% slevou. Stačí kliknout na odkaz ZDE.

Jelikož jsme odborníci na pojištění, pojďme se ve stručnosti podívat, jak jsou aktuálně pojišťovny v ČR připraveny zejména z pohledu vystavování potvrzení o pojištění odpovědnosti, protože jej každý lyžař musí mít u sebe ve chvíli, kdy se bude v Itálii pohybovat na sjezdovce. Ačkoli může být pojištění odpovědnosti sjednáno také jako připojištění k pojištění domácnosti, domu nebo bytu, tak vzhledem k tomu, že se takové připojištění vztahuje na všechny členy domácnosti (u některých dokonce s omezením věku), tak pojišťovny nejsou aktuálně připraveny na automatické vystavování potvrzení. Řešení však spočívá ve vystavování potvrzení k cestovnímu pojištění, je-li pojištění odpovědnosti sjednáno.

Můžete si také spočítat cenu úrazového a životního pojištění – odkaz ZDE.

 
pojištění odpovědnosti občana kryje jak zimní sporty, tak cyklisty...

pojištění odpovědnosti občana kryje jak zimní sporty, tak cyklisty…

S vystavováním potvrzení o uzavřeném cestovním pojištění je situace následující:

 • Allianz – automaticky se potvrzení nebude vydávat, vždy je nutné zažádat na spravacp@allianz.cz o vystavení potvrzení. Potvrzení bude v AJ. V rámci pojištění majetku občanů se zatím potvrzení vydávat nebude.
 • AXA – v tuto chvíli potvrzení nejsou automaticky generována ani při sjednání. Je zapotřebí napsat požadavek o potvrzení pojištění, které bude následně zasláno klientovi, pokud je smlouva zaplacená. Požadavek je možné vyřídit emailem nebo na telefonní lince zákaznického servisu 272 099 990.
 • Colonnade – v tuto chvíli lze potvrzení vystavit na žádost klienta v angličtině. Pracují na tom, aby se potvrzení tisklo v příloze přímo se smlouvou. Potvrzení však bude dostupné přes aplikaci YourPass, má-li ji klient staženou v mobilu.
 • ČPP – od 17. 12. 2021 je nastaveno automatické generování přílohy při sjednání pojištění. U samostatného pojištění odpovědnosti zatím potvrzení vydávat neplánují (pouze v individuálních případech na vyžádání).
 • ČSOB – vystavují potvrzení jen ke smlouvám cestovního pojištění výhradně na žádost klienta. Potvrzení lze vystavit k platné smlouvě v českém nebo anglickém jazyce. Na procesu vystavování potvrzení i u jiných produktů se pracuje, avšak vždy to bude na žádost klienta.
 • ERGO – na vyžádání klientem přes e-mail info@ergo.cz bude zasláno potvrzení v anglickém jazyce.
 • ERV – Pracují na vystavování při sjednání smlouvy (pro varianty obsahující zimní sporty), potvrzení bude v příloze. Bude vydáváno i u celoročního pojištění, rámcových smluv apod.
 • Generali Česká – U cestovního pojištění po aktivaci pojistné smlouvy je uloženo potvrzení o rozsahu v angličtině v digitálním archivu. Automaticky na klienta potvrzení neodchází. Lze jej na základě požadavku klienta poslat z digitálního archivu. V jiném jazyce toto potvrzení není vystavováno. V rámci majetkového pojištění (pokud obsahuje odpovědnost z běžného života) je možné na žádost klienta potvrzení vystavit ručně.
 • Kooperativa – pracují na automatickém generování, nicméně aktuálně bude potvrzení zasíláno ručně na vyžádání pouze k cestovnímu pojištění (nikoli k retailovému pojištění občanské odpovědnosti).
 • PVZP – obecné potvrzení tiskne přímo zprostředkovatel ke všem smlouvám, kde je pojištění odpovědnosti sjednáno. Jedná se o provizorní řešení, pojišťovna pracuje na automatickém procesu. V případě vzniku pojištění platbou má zprostředkovatel přikládat potvrzení k e-mailu, ve kterém zasílá návrh PS.
 • Slavia – potvrzení bude v řádu dnů součástí smlouvy cestovního pojištění (jako příloha).
 • UNION – na vyžádání klientem přes e-mail union@unionpojistovna.cz bude zaslání potvrzení v angličtině. Pojišťovna vydá potvrzení na základě uhrazené smlouvy (je zapotřebí brát v úvahu, že připsání úhrady může mít časovou prodlevu až 3 dny). Je doporučeno zaslat s požadavkem na vystavení certifikátu i sjednanou smlouvu a doklad o zaplacení pojistného.
 • UNIQA – od 13. 12. 2021 je anglické potvrzení součástí smluvní dokumentace při sjednání cestovního pojištění v prostředí DIGIPOS. Později bude potvrzení také součástí smluvní dokumentace při sjednání cestovního pojištění online. Klienti s ročními smlouvami cestovního pojištění si mohou o potvrzení požádat emailem (vč. uvedení čísla PS) na cestovni@uniqa.cz. Klienti, jejichž cestovní pojištění je součástí platební karty, si musí rozsah a výši pojistného krytí ověřit u poskytovatele platební karty a následně si mohou o potvrzení požádat emailem (vč. uvedení jména, příjmení a RČ držitele karty) na cestovni@uniqa.cz.

Přečtěte si také:

Pojištění léčebných výloh

Povinné ručení na život – ODPOVĚDNOST

Nespleťte si úrazové pojištění s pojištěním léčebných výloh

Jak správně nastavit životní pojištění, aby Vás ochránilo? Pomůžeme ONLINE.

3 ledna, 2022

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Často se nás klienti ptají, jestli se mohou pojistit proti onemocnění covid. Nejlepší pojistka je samozřejmě zocelená imunita, dostatek pohybu v kombinaci se zdravou stravou a ideálně nevědět co je to stres. Pak se nám i většina nemocí obloukem vyhne nebo jen nakrátko zaklepe na brány našeho těla a zase zmizí. Bohužel média nás chtějí udržovat v permanentním stresu a nejlépe zavřít doma. Výše uvedenou kombinaci bohužel nejde vždy splnit a jelikož nejsme fitness magazín ani parlamentní listy, témata zdravého životního stylu a politiky pro tuto chvíli opustíme.

ANO – lze pojistit i virová onemocnění, vč. covid-19 – minimálně 5 způsoby

Pojištění při virovém onemocnění často máte již uzavřeno a nevíte o tom. Pojištění může být plněno z těchto připojištění v rámci vaší životní pojistky:
 1. U většiny pojišťoven jde o pojištění pracovní neschopnosti následkem nemoci, kdy máte sjednanou denní dávku od určitého dne následně. Nejčastější a také nejdražší varianta je plnění od 15. dne následně, pokud máte dostatečnou finanční rezervu na krátkodobé překlenutí výpadku příjmu, stačí varianta plnění od 29. dne nebo i pozdější.
 2. Pojištění hospitalizace je nejčastěji plněno jako sjednaná denní dávka za každou noc pobytu v nemocnici (zjednodušeně). Některé poj. plní až od 3. či pozdějšího dne, některé okamžitě od 1. dne. Toto pojištění je relativně levné, ale pobyt v nemocnici dnes i s vážnými nemocemi a operacemi je většinou v řádu jednotek dní.
 3. Pojištění invalidity je pro případ vážnějšího následku nemoci (i úrazu) a vyplácí se buď formou měsíční renty, nebo častěji jednorázovým vyrovnáním. Máte-li pojistnou částku např. 1 milion korun a stanete se invalidní, dostanete jednorázově vyplacenou pojistnou částku. Pozor, ve smlouvách je často pojištěn pouze III. stupeň invalidity – hlavně ve smlouvách u úvěrů – ale častější je invalidita I. nebo II. stupně. Toto pojištění lze sjednat i s klesající pojistnou částkou, která buď kopíruje nesplacenou jistinu hypotéky nebo lineárně klesá do konce sjednaného věku. Tato varianta je výrazně levnější než pojištění na konstantní částku a nejlépe Vás zajistí v mladším věku, popř. v prvních polovině sjednané doby.
 4. Závislost na péči II. – IV. stupně je forma jednorázového odškodnění klienta, pokud mu dle zákona o sociálních službách je přiznán II. – IV. stupeň závislosti na péči. Toto pojištění je relativně levné, dle věku cca 5-6 korun na každých 100.000 Kč pojistné částky. Není proto špatné si toto připojištění do smlouvy přidat jako dozajištění k invaliditě a vážným nemocem.
 5. Pojištění smrti z jakýchkoliv příčin, neboli životní pojištění je jednorázové vyrovnání pozůstalým, pokud nemoci (i úrazu) podlehnete. Byť je toto jediné pojištění, které v případě, že nastane, pojištěný nikdy neuvidí, je velmi důležité, pokud máte rodinu, děti a úvěry, aby se pozůstalí nedostali do finančních problémů.

Vypočtěte si sami cenu pojištění v online kalkulačce ZDE


ČIFO aktuality - finanční plán s tužkou v ruce - pomůžeme online

ČIFO aktuality – finanční plán s tužkou v ruce – pomůžeme online

POZOR NA ČEKACÍ LHŮTY – to je dobu, po kterou pojišťovna nemusí plnit když onemocnění nastane. U pracovní neschopnosti je čekací lhůta nejčastěji 3 měsíce, u invalidity ale může být 18 – 24 měsíců, nebo taky 0. Při navýšení stávající smlouvy běží čekací lhůta, ale pouze z navýšení oproti původní částce. Pokud jste měli uzavřeno např. denní odškodné při pracovní neschopnosti 200 korun na den a invaliditu I. – III. stupně na 100 tisíc, tak při navýšení na 500 Kč na den a 500 tisíc, běží čekací lhůta pouze z navýšení, tedy 300 korun a 400 tisíc. Kdyby se Vám něco přihodilo v čekací době, dostanete alespoň plnění, které jste měli ve smlouvě od počátku a po uplynutí čekací lhůty již celé. Dejte si tedy pozor na rady pojišťováků – „vše zrušit a uděláme nově a v pořádku“. I když na internetu naleznete spoustu rad a doporučení, je vhodné si smlouvu nechat zkalkulovat prověřeným specialistou, který v ideálním případě nezastupuje pouze 1 pojišťovnu a pomůže i při hlášení pojistné události. Naši specialisté vás při jednání s pojišťovnou mohou dokonce zastupovat na základě plné moci v rámci Programu pomoci a podpory. Neváhejte se tedy na nás s důvěrou obrátit – pojištění je náš každodenní chleba:).

Autor: Petr Olašin

Mohlo by Vás také zajímat:

Připravte si plán v době krize, místo večera u televize. S tužkou a papírem to zvládne každý.

Jak správně nastavit životní pojištění, aby Vás ochránilo? Pomůžeme ONLINE.

Povinné ručení komfortně z pohodlí domova s poradcem na telefonu

Konec odkladu splátek. Co dál? Tajemství nízkého úroku.

30 října, 2020

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: ,

Leave a Comment

Dnes jsem otevřel počítač a jako vždy na mne spustily titulky článků současné dění u nás.

Článek se v té chvíli (nyní je to již údajně značná část Opavska)zabýval vylitím vod v oblasti obce Kravaře.

Nevím, zda-li je to tím, že se již nějakou dobu (roky:) věnuji oblasti finančního poradenství, že beru (díky své povaze) záležitosti klientů velmi osobně, ale obratem jsem si vzal do ruky mobil a začal obvolávat své klienty z této lokality Moravskoslezského kraje.

Můj dotaz nebyl narovinu z těch hloupých: „Jak se máte? Jak se daří?“, ale upřímně jsem se rovnou ptal, zdali nebyli vylitou vodou řeky Opavice zasaženi.

Odpovědi byly naštěstí záporné, přesto jsem při vzpomínce na povodně 1997 vzpomněl na problematiku likvidit stran některých pojistných případů a vyzval klienty, stali-li by se obětí rozbouřeného živlu, ať nafotí nastálé škody. Po ustoupení vody totiž ne vždy jsou nastálé škody patrné a nastává rozpor mezi představou klienta – poškozeného a pojišťovnou o výši a rozsahu plnění.

Za mne je takové jednání a upřímný zájem pro klienty přínosnější, než přání ke svátku či narozeninám, které vám na email nebo formou sms zasílá kde kdo včetně drogerií, kafeterií, telefonních operátorů…

Sám si to uvědomuji až následně. V dopoledních hodinách jsem se snažil, byť bezplatnou radou, pomoci lidem, o které se pracovně starám mnoho let. Již nyní mám 1 požadavek na schůzku a 2 na řešení zajištění majetku. Vypadá to na budoucí tři schůzky u klienta.

Vyplynulo to jako přirozená potřeba. Takto vznikají ty nejlepší vztahy, dlouhodobá spokojenost klientů, a dobrý vlastní pocit.


Autor: Mgr. Jiří Snášel

 

Čtěte také – Není to jen o penězích

 

12 října, 2020

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Občas nám klienti před odjezdem na dovolenou řeknou, že když mají úrazové pojištění, tak jsou pojištěni i v zahraničí. Pravda to sice je, protože většina úrazových připojištění má celosvětovou platnost a kryje i provozování rekreačních sportů, ale jde pouze o pojištění tzv. bolestného za dobu léčení úrazu nebo trvalých následků úrazu, či denních dávek při pobytu v nemocnici.

Dnes jde ve smlouvách často vidět pojištění úrazu formou denního odškodného, kdy pojišťovna vyplácí klientovi sjednanou denní dávku bolestného (max. za dobu stanovenou oceňovacími tabulkami). Jenže ona denní dávka je na smlouvách v průměru ve výši 200 Kč a nás rutinní zákrok v nemocnici může vyjít na desetitisíce korun, při delší hospitalizaci a složitějších zákrocích se již pohybujeme ve stotisícových částkách, proto rozhodně nelze úrazové pojištění brát jako náhradu cestovního pojištění do zahraničí. Pojištění léčebných výloh jsme se věnovali nedávno v samostatném článku:

Pojištění léčebných výloh

Čtěte také: 

Asistenční služby pomohou na cestách vyřešit nejeden problém

Základní povinné ručení se nemusí vyplatit

Povinné ručení na život – ODPOVĚDNOST

Na cesty jedině s balíčkem cestovního pojištění se slevou 55%

Vše o havarijním pojištění

 

 

27 června, 2019

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Dovolená, moře, hory, příjemně strávený čas s rodinou. Kdo by se netěšil na letní dovolenou. To, že vyjíždíte s platným povinným ručením je samozřejmost. Před dovolenou si však určitě zkontrolujte i asistenční služby na cestách k vašemu pojištění. U pojišťoven jde vidět obrovský posun vpřed, avšak za některé nadstandardní služby je nutné si připlatit. Určitě se to vyplatí, neboť kvalitní asistenční služba umí poskytnout pomoc nejen při nehodě, ale i poruše. Jak by měla ideální asistenční služba vypadat?

 • Příjezd servisního vozidla a práce technika zdarma.
 • Zapůjčení náhradního vozu k tomu, abyste mohli dojet do cíle.
 • Nelze-li opravit vůz na místě, náhradní ubytování v hotelu zdarma.
 • Je-li vůz trvale nepojízdný, odtah do ČR zdarma.
 • Převoz posádky vozu do ČR zdarma (z větších vzdáleností letecky).

Dnes téměř všechny pojišťovny nabízejí základní asistenční služby zdarma. Rozsah ovšem zjistíte často až v okamžiku, kdy potřebujete pomoc. Kdo z vás totiž studuje pojistné podmínky. Základní asistence mají velmi omezené služby a limity, a to že jsou zdarma sice vypadá hezky na letáčku, v praxi však moc nepomůže. Základní asistence nekryjí práci techniků při poruše, ale pouze při havárii. Odtah vozidla je buď limitován km nebo částkou a narovinu, 50 km odtahu zdarma nebo s limitem 3000 Kč Vám při delších vzdálenostech a odtahu ze zahraničí nepomůže. U základních asistencí není zajištěno ubytování posádky vozu, převoz do ČR, zapůjčení náhradního vozu a další služby, které Vám mohou velmi znepříjemnit dovolenou a nabourat rozpočet.

Pokud nemáte celoroční pojištění léčebných výloh a sjednáváte si je na každou cestu zvlášť, je možné k léčebným výlohám připojistit i kvalitní asistenční službu k vozu, se kterým pojedete na dovolenou, a to již od 18 Kč na den. Při 2týdenní dovolené se tak jedná o příplatek 252 Kč, který za ten klid a zajištěný servis určitě stojí. Na cestu do zahraničí si také pojistěte odpovědnost za škody v běžném občanském životě – lidově pojištění na blbost – s limitem minimálně 10 mil. Kč, i tyto vysoké limity vychází na pár korun a ochrání celou rodinu.

Máte-li zájem o individuální kalkulaci nebo zodpovězení dotazů k vaší pojistné smlouvě, neváhejte se obrátit na specialisty ČIFO – Českého institutu finanční odpovědnosti na info@cifo.cz a www.cifo.cz.

15 června, 2018

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: , , ,

Leave a Comment

Doba, kdy se vybíralo povinné ručení jen podle ceny je naštěstí už pomalu pryč. Argument „sjednám si to nejlevnější, splnil jsem svou povinnost“ dávno neplatí. Nedávno jsme informovali o povinném ručení za život – odpovědnost v občanském životě –  a ukázali si výši škod, která může nastat. V daleko větších řádech se budeme bavit, v případě havárie. O plechy dnes u odpovědnostního pojištění z provozu vozidla většinou až tak nejde. Pokud nezpůsobíte hromadnou dopravní nehodu, může být dostačující i základní limit. Pokud způsobíte velmi vážné poranění účastníkům nehody, nemusí stačit ani zvýšený limit plnění. Důvodem je to, že odškodnění, které se poškozenému vyplácí je dáno také ztrátou jeho příjmu, který se počítá až do odchodu do starobního důchodu. Víme o případu, kdy bylo zahraničnímu manažerovi vyplaceno z povinného ručení 50 miliónů korun a nejde o konečnou sumu, neboť vyplacená renta se dále valorizuje. K újmě na zdraví se musí připočítat i odškodnění za ztížení společenského uplatnění. Vybírat tedy povinné ručení jenom podle srovnávače cen, a nikoliv podle limitu se rozhodně nevyplatí.

Máme pro Vás srovnávač s osobním přístupem – kontaktujte nás.

Povinné ručení může nahradit ve svých TOP (exkluziv) tarifech i nadstandardní, jinak placenou, asistenční službu, se kterou získáte nejen odtah do nejbližšího servisu, ale odtah / zajištění převozu vozidla až domů, náhradní vozidlo zdarma, ubytování po dobu poruchy / opravy vozu v zahraničí, letenku na cestu domů, právní poradenství, práci techniků zdarma, výměnu a opravu pneumatiky při defektu zdarma (v případě potřeby nové pneumatiky, platíte cenu nové pneu). Součástí nejvyšších tarifů mohou být i právní služby, či zvýhodněné další pojištění. TOP tarif vám ušetří hodně starostí na cestách, i peněz. Pokud jezdíte málo, cca do 10.000 km ročně, využijte nabídky tarifu podle ročně ujetých kilometrů.  

Nevybírejte povinné ručení jen podle ceny - později můžete ušetřit více, než se zdá

Nevybírejte povinné ručení jen podle ceny – později můžete ušetřit více, než se zdá

Kromě dotazu, na co se asistenční služby vztahují, byste se měli ptát i na sekci VÝLUKY, tedy na co se asistenční služby nevztahují. Často totiž není nárok na bezplatnou opravu v případě poruchy vozu, ale pouze havárie. Tyto otázky byste měli mít zodpovězeny před uzavřením smlouvy, a ještě jednou si projít podmínky před výjezdem do zahraničí. V přihrádce spolujezdce (nebo jinde po ruce) mít připraven mezinárodní záznam o nehodě, na viditelném místě vylepenou samolepku s telefonním číslem asistenční služby (nejlépe uložit i do mobilu). V okamžiku, kdy nastane nepříjemná situace, bude ve výhodě řidič, který je připraven. Neříká se nadarmo „kdo je připraven, není zaskočen“.

Budete-li potřebovat více informací, neváhejte navštívit stránky sociálního podniku ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti a.s. – www.cifo.cz nebo zaslat svůj dotaz na e-mail info@cifo.cz. Přejeme mnoho najetých km bez nehod.

Autor: Petr Olašin, ČIFO a.s.

6 března, 2018

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: , ,

Leave a Comment

Před více než rokem a půl jsme upozorňovali na novelu zákona o silničním provozu, která vstoupila v platnost 20. února 2016 a v rámci prevence rozdávali reflexní prvky zdarma.

Byť jsem jako řidič vnímal určité zlepšení v používání reflexních prvků chodců, s příchodem sychravých podzimních dnů, v kombinaci s posunem času se za volantem až děsím, jak opět mnoho chodců toto riziko neřeší a podceňuje.  

Neosvětleného chodce spatří řidič z 18 metrů

Přitom neosvětlený chodec jde v noci vidět z pohledu řidiče jen z 18 metrů, označeného reflexními prvky na 200 metrů. Vozidlo jedoucí rychlosti 90 kilometrů za hodinu ujede za 1 vteřinu vzdálenost 25 metrů, při 72 km/h je to 20 metrů a při 50 km/h 14 metrů. Stačí chvilková nepozornost řidiče, který si například přepíná písničku, přelaďuje rádio, pohledem koukne na mobilní telefon, či „jen“ odpovídá na sms zprávu a v pouhé  vteřině dojde k tragédii.

Jak být dobře vidět

Svícení mobilem nic neřeší, byť v rámci možností může pomoci mírně zvýšit viditelnost, ovšem zdaleka ne ze všech směrů. Chodci si většinou svítí spíše pod nohy ve sklonu, kdy řidič vozu uvidí světlo pozdě. Pokud jdeme po vozovce vlevo, je dobré mít reflexní prvek nad pravým kotníkem a zároveň nad zápěstím pravé ruky, a to z důvodu, že pravá strana je blíže vozovce a zvýší se tak viditelnost.

Vaše bezpeci je pro nas dulezite CIFO Program pomoci a podpory

Chodci nejsou nesmrtelní

V podzimním a zimním období umírá na cestách nejvíce chodců. Zbytečně! Jen za loňský rok zemřelo 111 chodců. Z toho 66 v noci, kdy je výrazně menší provoz a pohyb chodců. Smutné je i to, že k 28 úmrtím chodců došlo na přechodech pro chodce. Mnoho chodců žije v domnění, že mají absolutní přednost, což není pravda. Na pozoru je nutné se mít na více proudové komunikaci, kde dochází ke smrtelným srážkám z důvodu, že řidič pomalejšího pruhu chodce pustí, zatímco řidič v levém pruhu pokračuje dál.

Na lidi apeluje i nová kampaň CHODCI NEJSOU NESMRTELNÍ, kdy jsou na 10 reálných videích ukázána skutečná nebezpečí ohrožující chodce. Kampaň můžete shlédnout na tomto odkazu: http://chodci.tytozvladnes.cz, spot věnovaný viditelnosti chodců si prohlédněte zde: http://chodci.tytozvladnes.cz/spot/viditelnost.

Dávejte na sebe a své blízké pozor a chovejte se na cestách ostražitě, ať jste chodcem, či řidičem.

Mohlo by Vás také zajímat:

Starší článek o reflexních prvcích a novele zákona o silničním provozu

Reálné případy řešené jedinečnou asistenční službou PROGRAM POMOCI A PODPORY

Pojištění invalidity – přežitím vážné nemoci starosti nekončí

Zdánlivě drobný úraz – říznutí. Plnění 90000 Kč. Nezapomeňte hlásit trvalé následky.

 

Petr Olašin

 

13 listopadu, 2017

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: , ,

Leave a Comment

Těch příběhů bych mohl vyprávět opravdu velké množství. Napadá mně jeden poměrně běžný, který se stává v životě velmi často – tedy zdánlivě drobný úraz.

Náš klient pan ing. Miroslav K je živnostník a protože je zodpovědný ke svému podnikání a také ke své rodině, tak si sjednal mj. kvalitní úrazové a životní pojištění, které máme jako ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti ve správě. Co to pro klienta vlastně znamená? Každý náš klient využívá bezplatně unikátní asistenční služby zajišťující naši aktivní pomoc a podporu v případě jakékoli pojistné události a klientovi písemně garantujeme, že dostane od pojišťovny 100% finančního odškodnění, na které má ze své pojistné smlouvy nárok. Ale vraťme se k našemu klientovi.

Pan inženýr se v roce 2014 při běžné manipulaci se „zalamovacím“ nožem řízl do kloubu ukazováku na levé ruce. Protože se mu rána nezdála nijak hluboká, tak si řekl, že není žádná „padavka“ (pozn. váží 95 kg a měří 198 cm:-), aby s tím zraněním šel k lékaři. Ukazovák si ošetřil a zavázal sám a normálně chodil do práce. Jenže 4. den po úrazu měl již velké bolesti a vyhledal lékařskou péči u obvodního doktora. Ten jej poslal rovnou do Fakultní nemocnice na chirurgické oddělení a druhý den nastupoval na operaci poraněného kloubu. V rámci našeho Programu pomoci a podpory jsme během několika dní klientovi vyřídili proplacení denních dávek za úraz a pobyt v nemocnici – hospitalizaci. Tím se zdálo být vše vyřízené a klient byl spokojen.

Asi za 6 měsíců jsem si domluvil s panem inženýrem schůzku u něj doma za přítomnosti manželky a jejich dospělého syna abych zjistil, co je v rodině nového a zda s něčím nepotřebují pomoci. A spíše ze zdvořilosti jsem se zeptal na ten zraněný prst, zda je vše v pořádku. Klient odpověděl, že ano, že se vše dobře zahojilo a může vykonávat běžné pracovní činnosti. Pak zmínil spíše jen „kosmetickou“ vadu, že prst na 100% nenarovná, ale že mu to nijak nevadí. Řekl jsem klientovi, aby se poradil se svým lékařem, zda by nepomohla rehabilitace a další léčba, a pokud by se stav nezlepšil, může uplatnit nárok na odškodnění trvalých následků, v tomto případě po 2 letech od úrazu.

Pojistné plnění za trvalé následky díky PPP + 80.000 Kč

Pojistné plnění za trvalé následky díky PPP + 80.000 Kč

Protože ani rehabilitace nepomohla zcela narovnat poraněný ukazovák, zažádal klient pojišťovnu o finanční odškodnění trvalých následků úrazu s přiložením potvrzení od posudkového lékaře, že má na ukazováku omezenou hybnost 10%. Pan inženýr překvapený, když po 14 dnech obdržel z pojišťovny zamítavé stanovisko své žádosti s odůvodněním, že dle pojistných podmínek bezprostředně po úrazu nevyhledal lékařskou pomoc a tedy, že pojišťovně nevznikla povinnost finančního plnění. Proto se hned pan inženýr obrátil na náš institut, předal nám veškerou dokumentaci a požádal o pomoc. A právě zde jsme využili našich odborníků z Programu pomoci a podpory, zejména našeho posudkového lékaře. Ten zpracoval nezávislý audit, na základě kterého jsme okamžitě vstoupili do jednání se zástupci pojišťovny. Výsledkem našeho jednání bylo to, že klient obdržel do 30 dnů finanční odškodnění trvalých následků ve výši 80.000 Kč.

Ještě ten samý měsíc se na náš institut obrátilo několik klientů z rodiny a okruhu dobrých známých našeho spokojeného klienta se žádostí o pomoc s řešením i starších pojistných událostí úrazů nebo majetkového charakteru s možností využití Programu pomoci a podpory.

Takové doporučení a zájem nás pochopitelně velmi těší, a proto se aktivně zabýváme i jejich případy možného finančního odškodnění. dodal Vladimír Špráchal, manažer pobočky v Hradci Králové.

Autor: Vladimír Špráchal

10 listopadu, 2017

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: , , ,

Leave a Comment

Orkán Herwart se o víkendu 28. – 29. 10. 2017  prohnal naší republikou a bohužel je v Česku podepsán i pod úmrtím 3 lidí, řadě zranění a značných škodách na majetku. V terénu byly desetitisíce profesionálních i dobrovolných hasičů, zdravotníků, policistů, správa údržby silnic a železnic a ještě dlouho se budou odstraňovat následky škod.

Připravili jsme pro vás přehled klientských linek pojišťoven, kde můžete přímo nahlásit pojistnou událost, ať na majetku, či zdraví.

Na co máte nárok při škodě na majetku?

Zachraňovací náklady – § 2819 Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Zde má pojistník nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na zmírnění následků již nastalé pojistné události, nebo na povinnost odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických a bezpečnostních důvodů. Taktéž má nárok na náhradu škody, kterou v souvislosti s touto činnosti utrpěl. Nepřihlíží se k ujednání, kterým si pojišťovna vyhradila právo na snížení o tyto náklady pojistné plnění, omezit je na méně než 30% pojistné částky, pokud šlo o záchranu života nebo zdraví, omezit plnění, pokud vynaložil pojistník zachraňovací náklady se souhlasem pojistitele, ač k nim nebyl jinak povinen. Na zachraňovací náklady má právo také osoba, která vynaložila náklady nad rámec povinností stanovených jiným zákonem, stejně jako pojistník.

Náhradní ubytování – V případě, že se stane domácnost pojištěného dočasně neobyvatelnou, má nárok pojistník na úhradu nákladů náhradního ubytování. Toto připojištění je však potřeba mít uvedeno v pojistné smlouvě a výše limitů na smlouvě a v pojistných podmínkách. Časté limity jsou mezi 30.000 až 60.000 Kč, ale u každé pojišťovny mohou být limity i podmínky odlišné, ať co se týká doby čerpání, či přiměřenosti náhradního ubytování.

Asistenční službu – Součástí mnoha majetkových pojištění jsou asistenční služby, kdy Vám pojišťovna pomůže zajistit opraváře, smluvní servis a zjednodušit tak vyřízení samotné události.

Právní pomoc – Může přijít vhod například, když škodu způsobí sousedův strom padnoucí na Váš majetek, soused se nemá k řešení následků. Právní linky mnohdy pomohou i v konzultační rovině, kdy se ujistíte, na co vše máte nárok. Nelze však očekávat, že právní linka dané pojišťovny Vám pomůže při sporu se stejnou pojišťovnou.

Program pomoci a podpory – Jedinečná asistenční služba nejen pro klienty ČIFO – Českého institutu finanční odpovědnosti – sociálního podniku – spočívá v tom, že si v případě, kdy si nejste jisti s výplatou správné výše pojistného plnění, ověřit u auditorů pojistných událostí, jaké mělo být tabulkové 100% plnění a v případě nesouladu mezi výpočtem a skutečně vyplacenou částkou se nechat zkušenými specialisty ČIFO zastupovat. Z reálných zkušeností ČIFO je prokazatelné, že rozdíl ve škodách se může pohybovat i v miliónových částkách – více o skutečně řešených případech Programu pomoci a podpory ZDE.

Jak nahlásit škodu pojišťovně?

Před zavoláním na linku hlášení škody je nutné nejdříve říci své jméno, příjmení a číslo smlouvy (nevíte-li číslo smlouvy, půjde u pojistníka dohledat podle rodného čísla). Poté nahlaste škodu a poznačte si číslo události, pod kterou je evidována. Ta Vám často přijde také na e-mail nebo v sms zprávě. Fotografie a doklady lze často zasílat e-mailem, nebo vkládat on-line. Vždy si však důsledně archivujete, co jste kdy posílali, pro případ budoucího řešení sporů. Nevíte-li si rady s hlášením pojistné událostí, nebo potřebujete-li audit již vyplaceného pojistného plnění, můžete se obrátit přímo na naše specialisty přes kontaktní formulář.

 

Přehled klientských linek a www stránek pojišťoven:

Přehled klientských linek pojišťoven - ČIFO aktuality pojištění

Přehled klientských linek pojišťoven – ČIFO aktuality pojištění

V případě potřeby dalších informací nás neváhejte kontaktovat.

Petr Olašin

30 října, 2017

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Další stránka »