ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

od 1. 3. bude případné škody na území ČR způsobené ukrajinskými vozidly hradit Česká kancelář pojistitelů. Po vinících nebude ČKP zpětně škody vymáhat. Tento přístup platí 2 měsíce od opuštění ukrajinského území, minimálně tedy do 30. 4. 2022. Tyto dva měsíce nemusí být vozidla pojištěné – nemusí uzavřít hraniční, ani jiné pojištění.

Obdobné řešení přijali také na Slovensku, kde opatření k hrazení škod ze strany garančního fondu platí po dobu 1 měsíce do konce března 2022.

V Polsku po překročení hranic dostávají ukrajinští motoristé rovnou zelenou kartu na měsíc zdarma.

5 března, 2022

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: ,

Leave a Comment

Při hledání úspor v rodinném rozpočtu doporučujeme zaměřit pozornost také na pojištění aut. Naši specialisté Vás po zaslání pár údajů (info@cifo.cz) provedou online porovnáním trhu. Nabídku zasíláme na e-mail a teprve poté Vám voláme a jste-li u počítače nebo telefonu s internetovým připojením, můžeme společně přes sdílenou obrazovku modelovat i různé připojištění, doplňková pojištění, jako byste byli s poradcem v kanceláři.

Výhodou tohoto přístupu je, že neporovnáváme pouze podle ceny, ale kvality a rozsahu služeb. Díky obratovým slevám a bonusům, které přenášíme ve prospěch klientů se dostáváme pod ceny největších tuzemských srovnávačů, díky individuálnímu přístupu a propojení s databází bank a pojišťoven.

Stačí nám 4 údaje a kalkulaci máte v mailu

Máte-li zájem o kalkulaci povinného a havarijního pojištění, stačí napsat na info@cifo.cz nebo telefonicky (736472120 8-16h, i sms, viber) a sdělíte nám tyto údaje:

SPZ / RČ nebo IČ / PSČ / roční nájezd km

a chcete-li pojistit pouze zákonné pojištění – povinné ručení – nebo i další připojištění – havárie, odcizení, srážka se zvěří, skla, asistenci, zavazadla

Pro přesnější nabídku připojte i údaj o zabezpečení vozidla (při sjednání odcizení vozu), počtu dětí do 15 / 18 let (kvůli slevám), nadstandardní výbavě a další požadavky. 

srovnávač loga na řádku

Porovnáme s Vámi většinu pojišťoven. Smlouvu lze uzavřít na dálku s akceptací platbou. Smlouvu dostanete na e-mail a pokud vše souhlasí, uhradíte pojistné. Tím okamžikem (nebo sjednaným datem počátku) se stává smlouva platnou. Zelenou kartu si můžete vytisknout doma.

Akceptace smlouvy platbou klienta

V případě, že si vyberete po konzultaci s poradcem, nebo e-mailem konkrétní typ produktu, dostanete smlouvu, pojistné podmínky, zelenou kartu a předsmluvní a další informace na e-mail. Máte tak čas si ještě jednou v klidu projít a zkontrolovat. Teprve v okamžiku, kdy je vše podle Vašich představ, provedete platbu, která se dnes bere za podpis smlouvy a smlouva začne přípisem na účet pojišťovny platit, nejdříve však v den, který jste si zvolili jako počátek.

Pomůžeme s pojištěním aut, povinným ručením, havarijním poj. Sjednáte na dálku z pohodlí domova

Pomůžeme s pojištěním aut, povinným ručením, havarijním poj. Sjednáte na dálku z pohodlí domova

BONUS – automatický výroční audit smlouvy mailem

V rámci řádné péče o naše klienty zajišťujeme i roční rekalkulace, které klientům zasíláme na jejich e-mail, zpravidla 2 měsíce před výročním dnem, aby měli dostatek času na prostudování nové nabídky a případnou výpověď stávající smlouvy. Při sjednání přímo u pojišťovny o tento významný benefit přijdete, neboť pojišťovna vás nechá platit podle sjednaných podmínek. Hodnota vozu však každý rok klesá, proto je výhodné si nechat sazby přepočítat podle tabulkových cen vozů na trhu (více by klient stejně neobdržel, i kdyby měl auto pojištěno na dvojnásobek) a v případě evidentní úspory si nechat smlouvu přepracovat buď u stejné pojišťovny, nebo přejít ke konkurenci.

Čtěte také: 

Policie akceptuje zelené karty tištěné doma, od 1.7. i černobílé.

Spojili jsme výhody srovnávače a osobního přístupu

Vše o havarijním pojištění

GAP – garantovaná ochrana majetku

Asistenční služby pomohou na cestách vyřešit nejeden problém

Základní povinné ručení se nemusí vyplatit

Sankce za neplacení povinného ručení je zpět

14 dubna, 2020

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: , , ,

Leave a Comment

Pojišťovny spolu s Českou kanceláří pojistitelů v době trvání vyhlášeného nouzového stavu chtějí svým klientům co nejvíce usnadnit získání zelené karty, a to především bez nutného osobního kontaktu, ať už na poště nebo na pobočkách. ČKP proto změnila pravidla pro předávání zelené karty, nyní ji majitelé vozidel od pojišťovny obdrží emailem ve formátu PDF připraveném k tisku. Díky tomu se vyhnou osobnímu kontaktu a sníží se tak riziko dalšího přenosu onemocnění COVID-19.

Dle novely Směrnice ČKP č. N13/2000/018/67 Pravidla pro vydávání a vyplňování zelené karty, bude možné distribuovat zelené karty k pojistným smlouvám o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla elektronicky v PDF formátu ve všech případech, kde má pojišťovna s klientem možnost elektronického doručování. Novela směrnice je účinná od 1.7.2020. 

Vzhledem k aktuální situaci, kdy každý minimalizuje osobní kontakty a pošta omezuje doručování, jsme se rozhodli nové pravidlo pro elektronickou distribuci zelených karet uspíšit a s okamžitou účinností umožňujeme elektronické doručování zelených karet v PDF formátu ke všem smlouvám. Zelené karty lze elektronicky doručovat k nově uzavřeným smlouvám i k prolongacím uzavřených smluv.

Máme pro Vás srovnávač s osobním přístupem – kontaktujte nás.

Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů, říká: „Jsme také v kontaktu s Policií ČR, abychom zajistili, že policisté při případné kontrole vozidla a řidiče nebudou rozporovat doma vytištěnou zelenou kartu jako platný dokument. Pojišťovny i ČKP by v této vypjaté době měly svým klientům vycházet vstříc a jsem rád, že se podařilo dojednat tuto změnu. Již dříve pojišťovny kvůli ochraně svých zaměstnanců i klientů uzavřely část poboček anebo omezily jejich otevírací dobu a toto je další logický krok, jak usnadnit přístup k tak důležitému dokumentu.“

Od 1.7.2020 si můžete vytisknout zelenou kartu na bílý papír a bude to akceptováno policií i úřady.

Od 1.7.2020 si můžete vytisknout zelenou kartu na bílý papír a bude to akceptováno policií i úřady.

K další změně dojde v souladu s celoevropskou dohodou od 1. 7. 2020, kdy bude postačovat „zelená karta” v černobílém provedení (černý text na bílém papíře).

Máte-li zájem o kalkulaci povinného a havarijního pojištění, stačí když nás kontaktujete na info@cifo.cz nebo telefonicky a sdělíte nám tyto údaje:

SPZ / RČ nebo IČ / PSČ / roční nájezd km

a chcete-li pojistit pouze zákonné pojištění – povinné ručení – nebo i další připojištění – havárie, odcizení, srážka se zvěří, skla, asistenci, zavazadla… Porovnáme s Vámi většinu pojišťoven. Smlouvu lze uzavřít tzv. na dálku s akceptací platbou. Smlouvu dostanete na e-mail a pokud vše souhlasí, uhradíte pojistné. Tím okamžikem (nebo sjednaným datem počátku) se stává smlouva platnou. Zelenou kartu si můžete vytisknout doma.

Čtěte také: 

Spojili jsme výhody srovnávače a osobního přístupu

Vše o havarijním pojištění

GAP – garantovaná ochrana majetku

Asistenční služby pomohou na cestách vyřešit nejeden problém

Základní povinné ručení se nemusí vyplatit

Sankce za neplacení povinného ručení je zpět

6 dubna, 2020

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: , ,

Leave a Comment

Chystáte se koupit nebo prodat vozidlo? Pak je dobré si ohlídat formálně několik věcí. ČKP při uplatňování nároků dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vychází z údajů zapsaných v registru silničních vozidel. Stává se, že vyjde najevo, že zápis v registru není aktuální a je na původním vlastníkovi, aby prodej vozidla a změnu doložil.

Kupní smlouva

I když občanský zákoník pro platné uzavření kupní smlouvy nevyžaduje písemnou smlouvu, je velice rozumné ji sepsat a mít uschovanou. V kupní smlouvě nezapomeňte uvést identifikační údaje prodávajícího i kupujícího, předmět koupě vč. SPZ, VIN a čísla velkého TP, datum prodeje, kupní cenu a podpisy prodávajícího i kupujícího.

Máme pro Vás srovnávač s osobním přístupem – kontaktujte nás.

Ukončení povinného ručení a založení nového

Pokud již nevlastníte vozidlo, je nutné oznámit tuto informaci pojišťovně a ta vám vrátí nespotřebované pojistné. Nestačí pouze přestat platit pojistné, to by pojišťovna určitě vymáhala. Nový vlastník by měl při přepisu doložit platnou zelenou kartu, ideálně již na něj.

Doporučujeme nepředávat doklady od vozu a ukončovat povinné ručení do doby, než bude převedeno na nového majitele. Přepis na registru raději zajistěte spolu s novým vlastníkem a nespoléhejte, že po podpisu kupní smlouvy vše sám vyřídí. Ušetříte si tak mnoho problémů, které mohou nastat.

Skrytá úskalí při prodeji a koupi vozu. Srovnání povinného ručení s osobním přístupem.

Skrytá úskalí při prodeji a koupi vozu. Srovnání povinného ručení s osobním přístupem.

Lhůty na přepis a evidenční prohlídku

Na přepis vozidla je dle § 8 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pouze 10 pracovních dní. Nedodržení lhůty je bráno jako přestupek, za který může být uloženo až 50.000 Kč pokuta a zároveň dosud evidovanému vlastníkovi hrozí další náklady za dopravní přestupky, které spáchá již nový majitel vozu.

O změnu v registru vozidel může požádat i předchozí majitel i bez součinnosti kupujícího dle (§ 8a zákona č. 56/2001 Sb. Musí však dodat veškerou dokumentaci včetně evidenční kontroly vozu, která není starší než 30 dní.  

Dokumenty potřebné k přepisu vozu:

  • doklady obou smluvních stran(popř. plná moc s ověřeným podpisem)
  • velký a malý TP
  • zelená karta,
  • protokol o evidenční kontrole max. 30 dní starý
  • doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu (v případě postupu dle § 8a)
  • doklad o úhradě správního poplatku za přehlášení vozidla ve výši 800 Kč
  • v některých případech se hradí i ekologická daň.

Potřebujete-li spočítat nové povinné ručení, havarijní pojištění, zkonzultovat další připojištění, neváhejte kontaktovat specialisty ČIFO – Českého institutu finanční odpovědnosti a.s.

Mohlo by vás taky zajímat:

Spojili jsme výhody srovnávače a osobního přístupu

GAP – garantovaná ochrana majetku

Vše o havarijním pojištění

Asistenční služby pomohou na cestách vyřešit nejeden problém

Základní povinné ručení se nemusí vyplatit

Sankce za neplacení povinného ručení je zpět

Povinné ručení na život – ODPOVĚDNOST

5 října, 2019

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: , ,

Leave a Comment

Naše společnost se od počátku „módní vlny“ srovnávačů od této formy sjednání produktů spíše distancovala, neboť nejčastějším rozhodovacím kritériem pro zákazníka je CENA. Častým výsledkem porovnání klientů bylo na závěr kliknutí na tlačítko SETŘÍDIT PODLE CENY VZESTUPNĚ, kliklo se na „vítěze“ a šup s tím do košíku, zaplatit a povinnost je splněna.

Máme pro Vás srovnávač s osobním přístupem – kontaktujte nás.

Chce-li poradce připravit klientovi nabídku, která bude splňovat veškeré jeho očekávání, zohlední v nabídce kromě ceny, také výši limitů, asistenčních služeb, pojištění čelního skla nebo všech skel vozidla, zapůjčení náhradního vozu, havarijní pojištění, spoluúčasti, nájezd km za rok, věk klienta, slevy za propojištěnost, stává se z rutinní práce u porovnávání kalkulátorů a podmínek pojišťoven práce na půl dne. Často pak má poradce tendenci spočítat 2, 3 oblíbené pojišťovny a nabídnout klientovi. Srovnávač má své výhody jak pro poradce, tak pro klienta. Je však nutná produktová znalost pojistných podmínek, výluk, výši limitů a jiných technických parametrů.

srovnávač loga na řádku

Z toho důvodu jsme spustili interní srovnávač pro poradce, do kterého jsme v 1. fázi v létě 2018 zapojili 9 pojišťoven, které jsou pro klienta zajímavé a začali testovat u Vás, u klientů. Díky obratovým slevám a bonusům, které přenášíme ve prospěch klientů se dostáváme běžně na ceny největších tuzemských srovnávačů, někdy dokonce díky individuálnímu přístupu a propojení s databází bank a pojišťoven na ceny nižší.

Srovnávač v rukou zkušeného poradce tak má smysl a svůj význam. Klient může s poradcem zkonzultovat jednotlivé pojištění a připojištění, limity, asistenční služby. Rozhodnout se pro plnohodnotné havarijní pojištění, nebo pouze „okleštěnou variantu“ za podstatně nižší peníze, výhodnou například u starších vozidel.

Počátek pojištění podpisem i platbou, vše on-line

Klientům jsme schopni poslat základní kalkulace e-mailem, na osobní schůzce vysvětlit rozdíly v limitech a připojištěních a smlouvu připravit buď tištěnou k podpisu, nebo vše zaslat na e-mail, kdy má klient ještě možnost si vše znovu pročíst, zrekapitulovat a pokud s návrhem souhlasí, zaplatí pojištění. Je-li na smlouvě sjednán počátek zaplacením, přípisem pojistného na účet pojišťovny se stává pojištění aktivní, klient si vytiskne zelenou kartu (nebo mu jí vytiskne poradce) a pojištění má sjednáno.

Povinné ručení komfortně z pohodlí domova s poradcem na telefonu

Automatický výroční audit smlouvy mailem

V rámci řádné péče o naše klienty zajišťujeme i roční rekalkulace, které klientům zasíláme na jejich e-mail, zpravidla 2 měsíce před výročním dnem, aby měli dostatek času na prostudování nové nabídky a případnou výpověď stávající smlouvy. Při sjednání přímo u pojišťovny o tento významný benefit přijdete, neboť pojišťovna vás nechá platit podle sjednaných podmínek. Hodnota vozu však každý rok klesá, proto je výhodné si nechat sazby přepočítat podle tabulkových hodnot vozů na trhu (více by klient stejně neobdržel, i kdyby měl auto pojištěno na dvojnásobek) a v případě evidentní úspory si nechat smlouvu přepracovat buď u stejné pojišťovny, nebo přejít ke konkurenci.

V Českém institutu finanční odpovědnosti nehájíme zájmy té, či oné pojišťovny, ale vždy zájem klienta, kterému se navíc smluvně zavazujeme, že jej v případě potřeby provedeme i likvidací pojistné události a v rámci Programu pomoci a podpory (PPP) zajistíme i případnou nápravu při nespokojenosti s výši plnění.

Přečtěte si článek – VŠE O HAVARIJNÍM POJIŠTĚNÍ.

Povinné ručení komfortně z pohodlí domova s poradcem na telefonu

30 listopadu, 2018

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: ,

Leave a Comment

Pořídíte-li si nový vůz, již po vyjetí z autosalónu jeho hodnota klesá, po 3 letech se můžete dostat až na poloviční hodnotu oproti pořizovací ceně, a právě z těchto důvodů je dobré přemýšlet o pojištění GAP k havarijnímu pojištění, které zaručí 100% úhradu kupní ceny podle faktury (kupní smlouvy) i po letech.

Toto pojištění u nás zatím není příliš rozšířené. Původně se vztahovalo hlavně k leasingům, aby měla leasingová společnost jako vlastník vozidla zajištěno 100% plnění v případě totální škody. Dnes lze běžně sjednat jako připojištění k havarijnímu pojištění.

Pojištění GAP kryje rozdíl mezi pořizovací cenou vozu a časovou cenou. Při totální škodě nebo odcizení vozu je zpravidla pojišťovnou vyplaceno plnění ve výši hodnoty, jakou mělo vozidlo těsně před havárií. Pokud si tedy pořídíte vůz za 1.000.000 Kč a po 3 letech bude jeho hodnota 600.000 Kč, od pojišťovny byste ve většině případů dostali nižší hodnotu, než za kterou jste vůz pořídili a vyplacené pojistné plnění by stačilo pouze na ojetinu, popřípadě byste museli rozdíl do nové ceny doplatit ze svého nebo si vzít úvěr a vyplacené plnění použít jako akontaci. Máte-li sjednáno pojištění GAP k havarijnímu pojištění, bude Vám vyplacena 100% částka, kterou jste za vozidlo zaplatili při koupi.

Máme pro Vás srovnávač s osobním přístupem – kontaktujte nás.

Pojištění se vztahuje pouze na TOTÁLNÍ ŠKODU, tj. škoda, kdy je motorové vozidlo tak zničeno, že se již nevyplatí jej opravit nebo by náklady na opravu převýšily časovou cenu vozidla. Zároveň se vztahuje na případ odcizení vozu, kdy toto pojištění kryje i spoluúčast z havarijního pojištění, které se běžně sjednává na 5 – 10%, což v případě auta za milión není zanedbatelná částka. V těchto případech pojištěný, kterému vznikla škoda nahlásí škodu z havarijního pojištění, počká na výplatu plnění a rozdíl do původní kupní ceny obdrží z pojištění GAP. Pojištění zpravidla platí 3 roky, ale u některých pojišťoven lze prodloužit nebo zvolit jinou dobu.

Cena pojištění je závislá na značce vozu a předpokladu poklesu ceny za sjednané období. Připojištění GAP kryje pouze na rozdíl mezi vyplaceným plněním a pořizovací cenou. Nedávno jsme pojišťovali vůz za 1,3 mil. Kč, roční pojistné činilo necelé 4000 Kč, proto majitel neváhal a připojištění k havarijnímu pojištění využil. Některé značky jsou v hledáčku zlodějů oblíbenější a mít klid a jistotu, že si i při odcizení (či totální škodě) po letech můžete opět koupit zcela nový vůz, který již ztratil značně na hodnotě, za to určitě stojí.

Kupujete-li si nový vůz na úvěr, pak rozhodně není o čem přemýšlet. I v ostatních případech jde o velmi dobrou ochranu majetku za rozumné peníze. I když si pojištění sjednáte, přejeme Vám, ať jej nepotřebujete a nepříjemné události nemusíte řešit. Pokud budete potřebovat jakoukoliv radu z oblasti pojištění, neváhejte se obrátit na specialisty Českého institutu finanční odpovědnosti, kteří Vám mohou poradit on-line, mailem, telefonicky i osobně.

Autor: Petr Olašin

 

16 října, 2018

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: ,

Leave a Comment

Doba, kdy se vybíralo povinné ručení jen podle ceny je naštěstí už pomalu pryč. Argument „sjednám si to nejlevnější, splnil jsem svou povinnost“ dávno neplatí. Nedávno jsme informovali o povinném ručení za život – odpovědnost v občanském životě –  a ukázali si výši škod, která může nastat. V daleko větších řádech se budeme bavit, v případě havárie. O plechy dnes u odpovědnostního pojištění z provozu vozidla většinou až tak nejde. Pokud nezpůsobíte hromadnou dopravní nehodu, může být dostačující i základní limit. Pokud způsobíte velmi vážné poranění účastníkům nehody, nemusí stačit ani zvýšený limit plnění. Důvodem je to, že odškodnění, které se poškozenému vyplácí je dáno také ztrátou jeho příjmu, který se počítá až do odchodu do starobního důchodu. Víme o případu, kdy bylo zahraničnímu manažerovi vyplaceno z povinného ručení 50 miliónů korun a nejde o konečnou sumu, neboť vyplacená renta se dále valorizuje. K újmě na zdraví se musí připočítat i odškodnění za ztížení společenského uplatnění. Vybírat tedy povinné ručení jenom podle srovnávače cen, a nikoliv podle limitu se rozhodně nevyplatí.

Máme pro Vás srovnávač s osobním přístupem – kontaktujte nás.

Povinné ručení může nahradit ve svých TOP (exkluziv) tarifech i nadstandardní, jinak placenou, asistenční službu, se kterou získáte nejen odtah do nejbližšího servisu, ale odtah / zajištění převozu vozidla až domů, náhradní vozidlo zdarma, ubytování po dobu poruchy / opravy vozu v zahraničí, letenku na cestu domů, právní poradenství, práci techniků zdarma, výměnu a opravu pneumatiky při defektu zdarma (v případě potřeby nové pneumatiky, platíte cenu nové pneu). Součástí nejvyšších tarifů mohou být i právní služby, či zvýhodněné další pojištění. TOP tarif vám ušetří hodně starostí na cestách, i peněz. Pokud jezdíte málo, cca do 10.000 km ročně, využijte nabídky tarifu podle ročně ujetých kilometrů.  

Nevybírejte povinné ručení jen podle ceny - později můžete ušetřit více, než se zdá

Nevybírejte povinné ručení jen podle ceny – později můžete ušetřit více, než se zdá

Kromě dotazu, na co se asistenční služby vztahují, byste se měli ptát i na sekci VÝLUKY, tedy na co se asistenční služby nevztahují. Často totiž není nárok na bezplatnou opravu v případě poruchy vozu, ale pouze havárie. Tyto otázky byste měli mít zodpovězeny před uzavřením smlouvy, a ještě jednou si projít podmínky před výjezdem do zahraničí. V přihrádce spolujezdce (nebo jinde po ruce) mít připraven mezinárodní záznam o nehodě, na viditelném místě vylepenou samolepku s telefonním číslem asistenční služby (nejlépe uložit i do mobilu). V okamžiku, kdy nastane nepříjemná situace, bude ve výhodě řidič, který je připraven. Neříká se nadarmo „kdo je připraven, není zaskočen“.

Budete-li potřebovat více informací, neváhejte navštívit stránky sociálního podniku ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti a.s. – www.cifo.cz nebo zaslat svůj dotaz na e-mail info@cifo.cz. Přejeme mnoho najetých km bez nehod.

Autor: Petr Olašin, ČIFO a.s.

6 března, 2018

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: , ,

Leave a Comment

Nedávno jsme informovali o možnosti „zazimování pojištění“ v případě, že s automobilem či motocyklem v zimním období nevyrážíte do silničního provozu a upozorňovali jsme na nutnost odevzdání SPZ do depozitu, jinak hrozí sankce za každý den neplacení.

Od 1.1.2018 platí novela zákona 293/2017 Sb., která zavedla úhradovou povinnost za nepojištění vozidla. Za vozidlo, které nebude pojištěno a jehož SPZ nebude oficiálně odevzdána do depozitu, bude muset jeho majitel platit denní poplatek České kanceláři pojistitelů. Ten je však výrazně vyšší než platba povinného ručení. Posuďte sami, za nepojištěné obytné auto je denní poplatek 61 Kč, tj. 1830 Kč měsíčně, za motocykl nad 500 ccm 25 Kč, tj. 750 Kč měsíčně a za osobní automobil 30 – 93 Kč za den, tedy 900 až 2790 Kč měsíčně v závislosti na obsahu motoru. Za písemnou upomínku je navíc účtováno dalších 300 Kč.

V tabulce níže přinášíme přehled denních sazeb za nepojištění, které vybírá Česká kancelář pojistitelů:

ČIFO - přehled denních sazeb za neplacení POV 2018

28 února, 2018

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky: ,

Leave a Comment

Motoristé zřejmě budou muset opět platit České kanceláři pojistitelů za nepojištěná vozidla. Obnovu příspěvku schválila Sněmovna v poslanecké novele zákona o povinném pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorového vozidla

 

Předloha, jež také zpřesní povinnost mít pojištěný automobil, nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Poslanci přistoupili i na jediný pozměňovací návrh, který podal Jiří Dolejš (KSČM). Týká se důslednější kontroly fondu zábrany škod, do něhož plynou peníze z takzvaného povinného ručení. Rozdělují se složkám integrovaného záchranného systému. Fond bude muset zveřejňovat výroční zprávu o využití peněz ověřenou nezávislým auditorem.

Poplatek za nepojištěná vozidla už v zákoně byl, zákonodárci jej ale v roce 2014 zrušili. Příspěvek by se podle nynější novely skupiny poslanců z klubů ČSSD, ANO, KDU-ČSL, KSČM, TOP 09 a Starostů a ODS vypočítal jako součin počtu dní, kdy bylo bez pojištění, a příslušné sazby, kterou by podle druhu auta stanovilo vyhláškou ministerstvo financí.

Současný zákon uvádí, že vozidlo může na veřejných pozemních komunikacích provozovat pouze ten, kdo má sjednané pojištění. Navrhovatelé chtějí povinnost rozšířit tak, aby pojištění muselo mít každé auto v registru, s výjimkou aut zapsaných jako vyřazená, vyvezená, zaniklá nebo odcizená. „Navrhovaná úprava výrazně zjednoduší určení, zda je či není dána povinnost pojištění odpovědnosti, čímž se předejde celé řadě sporů, a to v souvislosti s navrhovanou úpravou příspěvku do garančního fondu,“ uvádějí předkladatelé.

Kancelář pojistitelů spravuje garanční fond, ze kterého se vyplácejí náhrady škod způsobených nepojištěnými vozidly. Kancelář po majitelích nepojištěných aut škodu vymáhá.

V důvodové zprávě stojí, že dlouhodobě se takto podaří vybrat asi 30 procent výdajů z garančního fondu. Poslanci argumentují také tím, že na vyplácení těchto náhrad se nyní podílejí ti vlastníci a provozovatelé, kteří svou povinnost mít auto pojištěné plní.

Kancelář by mohla v části případů vymáhat nejvýše třetinu škody, kterou z garančního fondu poškozenému uhradila, maximálně 300 000 korun. Nyní jde podle předkladatelů mnohdy o částky v řádu milionů korun, které odpovědný člověk leckdy není schopen uhradit a jsou pro něj likvidační.

Příspěvek, který sloužil k úhradě škod z provozu aut bez ručení, se platil od roku 2009. Sněmovna příspěvek zrušila v roce 2015 s tím, že je jen další sankcí. Často se navíc stávalo, že ČKP kvůli zmatkům v registrech vymáhala povinné ručení zpětně za léta i po lidech, kteří už dávno auto prodali a povinnost dokázat to byla na nich.

Autoři: ČTKfdv, Zdroj: https://auto.idnes.cz/ckp-pokuta-za-nepojistena-vozidla-drq-/automoto.aspx?c=A170713_163105_automoto_fdv

1 srpna, 2017

Posted In: Pojištění / Investice

Štítky:

Leave a Comment