ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Seniorská neboli reverzní hypotéka je zaměřena na osamělé starší lidi, kterým nestačí penze na životní náklady.

Jedná se o poskytnutí jednorázové nebo pravidelné renty seniorovi, který naproti této výplatě zastaví svůj domov, protože většinou není ochoten jej na stáří opustit. Společnosti uzavírají tuto smlouvu se staršími lidmi. Se smlouvou o výplatě renty je uzavřena zástavní smlouva k nemovitosti. Senior i nadále zůstává vlastníkem nemovitosti a je povinen hradit všechny náklady spojené s jejím provozem a udržovat ji tak, aby se nesnižovala její hodnota. Buď je mu vyplacena jednorázová částka, nebo je tato rozložena do pravidelných plateb a to po určité omezené období (třeba po dobu 20 let). Výše výplaty se pohybuje mezi 10 až 50 % z ceny nemovitosti. Čím je senior starší, tím je vyšší výplata.

Veškeré náklady jsou na bedrech seniora

Senior musí nemovitost pojistit a toto pojištění platit. Dále musí uhradit náklady jako je poplatek za uzavření smlouvy ve výši až desítek tisíc korun, finanční částku na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí, odhad nemovitosti a poplatek za uzavření smlouvy. V součtu jde o desetitisícové náklady, o které si senior může navýšit úvěr, nebo o to nižší dostane vyplaceno. Tyto náklady výrazně navyšují RPSN

Senior se také zavazuje udržovat nemovitost v perfektním stavu, dbát o její údržbu a zachování hodnoty. Může se tedy stát, že bude muset opravit střechu, vyměnit okna, jinak poruší podmínky smlouvy a může přijít o „svou“ nemovitost.

Drahý produkt, který zaplatíte svou nemovitostí

Seniorská hypotékaTzv. seniorská hypotéka je spotřebitelský úvěr, který se řídí podle nového zákona o spotřebitelském úvěru. Penzista sice úvěr průběžně nesplácí, ale naskakují mu sjednané úroky. Společnost inkasuje peníze až následně ze zajištěné nemovitosti poté, co daný člověk zemře nebo poruší některou ze smluvních povinností. Aktuálně lze u reverzní hypotéky získat úrok ve výši cca 8 % ročně ze zapůjčené částky a RPSN ve výši cca 9 %. Pokud provedeme srovnání úrokových sazeb ne finančním trhu, tak se ukáže, že se jedná o velmi drahý produkt. Takže nic nesplácíte, ale následně zaplatíte nemovitostí.

Celá částka (poskytnutá výplata navýšená o celkové náklady úvěru) je splatná v okamžiku smrti seniora, případně v okamžiku, kdy chce dotyčný nemovitost prodat nebo poruší nějakou povinnost vyplývající ze smlouvy (například neplatí účet za energie nebo jiné poplatky či třeba nemovitost neudržuje). Když senior zemře, tak dědicové musí po dědickém řízení vyplatit dlužnou částku společnosti, a to buď z vlastních prostředků, anebo z prodeje nemovitosti.

Příklad, aneb jak časem přijít o střechu nad hlavou

Senior ve věku 65 let si potřebuje přilepšit a sjedná si reverzní úvěr v hodnotě 15% z odhadu nemovitosti ve výši 237 300 Kč (nemovitost v hodnotě 1,7 mil. Kč). Za necelých 18 let bude dluh vůči společnosti přes 1,4 mil. Senior si v přepočtu každý měsíc přišel na +1100 korun ke svému důchodu. Společnosti počítá s tím, že senior ve věku 83 let dům prodá, nebo zemře a dědicové úvěr splatí. Z dostupných informací není zřejmé, zda u úvěru stále naskakují úroky z vyplacené částky pokud senior dům neprodá nebo nezemře. Dlužná částka může být nakonec vyšší než je hodnota zastavěné nemovitosti, což by mělo nepříjemné důsledky v dědickém řízení.

Více o projektu SENIOR V BEZPEČÍ čtěte ZDE

Starší lidé jsou velmi zranitelnou cílovou skupinou, na kterou se přímo některé organizace, šmejdi, zaměřují. Pokud chcete řešit seniorskou hypotéku určitě konzultujte s rodinou, poraďte se s odborníky ve financích a nic unáhleně nepodepisujte. Na školeních pro seniory ukazujeme, že se nemusí stydět, vytáhnout lupu, přečíst si drobné písmo a rozhodnutí odložit do doby, než se poradí s rodinou nebo nezávislým poradcem, či advokátem, kteří mají v některých městech pravidelnou bezplatnou poradnu. Přijít ve stáří o svůj domov by byl smutný závěr životní cesty.

Máte-li zájem zorganizovat seminář ve vašem městě, obci, neváhejte nás oslovit. Pro organizace je velmi zajímavá možnost úhrady v režimu NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ!

Autor: Ing. Vladimír Tureček

13 listopadu, 2019

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Senioři patří k nejohroženější skupině, na kterou jsou přímo zaměřeni někteří prodejci, šmejdi… Z toho důvodu po mnoha letech školení finanční gramotnosti pro dospělé, spouštíme novou kapitolu vzdělávání zaměřenou spíše na seniory, byť i pro mladší účastníky obsahuje mnoho cenných informací. 1. školení projektu SENIOR V BEZPEČÍ proběhlo 15.5.2019 v Mostech u Jablunkova a neslo se v příjemné atmosféře, kdy se všichni zúčastnění aktivně zapojili, a nakonec ohodnotili lektora, Ing. Vladimíra Turečka, upřímným potleskem.

Projekt SENIOR V BEZPEČÍ probíhá také díky podpoře měst a obcí

V průběhu dopoledne jsme stihli projít 5 témat, od dluhového poradenství, přes produkty bankovního sektoru, šetření v rodinném rozpočtu, či plnění cílů. Největší diskuze a emoce vzbudila pasáž věnovaná šmejdům, kteří se stěhují z velkých sálů do call center, energetického „poradenství“, oddlužování občanů, nebankovního sektoru apod. Obzvlášť prodej po telefonu je hodně diskutován a posluchače velmi zaujala část, ve které se učili, jak nenaletět, rozpoznat nekalou obchodní praktiku, i jak se bránit a do kdy mohou zboží vrátit.

projekt SENIOR V BEZPEČÍ - část věnovaná nekalým obchodním praktikám

projekt SENIOR V BEZPEČÍ – část věnovaná nekalým obchodním praktikám

Neméně zajímavá byla část o ceně lidského života z pohledu újmy na zdraví, odškodnění a důležitosti mít správně nastaveno pojištění odpovědnosti, alias pojistku na blbost. Vzhledem k tomu, že z nedávného průzkumu vyplynulo, že až třetina nemovitostí v česku je podpojištěna, byli účastníci upozorněni na důsledky, které by mohly nastat při pojistné události a co si mají ve svých smlouvách zkontrolovat.

projekt SENIOR V BEZPEČÍ - šetření v rodinném rozpočtu

projekt SENIOR V BEZPEČÍ – šetření v rodinném rozpočtu

Ze zpětné vazby účastníků byla kladně hodnocena srozumitelnost informací, oživení příběhy ze života a praktické tipy, jak ušetřit v rodinném rozpočtu. Díky pozitivní zkušenosti budeme i nadále v této činnosti pokračovat a věříme, že informace budou nejen pro seniory přínosné a pomohou jim ušetřit nějakou tu korunu z rozpočtu a předejít případným nepříjemnostem v budoucnu.

Ukázka zpětné vazby:

Ředitelka knihovny Mosty u Jablunkova: 

Děkujeme moc za zorganizování setkání Senior v bezpečí. Seminář se setkal s příznivým ohlasem. Senioři si pochvalovali výklad přednášejícího, který byl veden velice srozumitelně.  Na konkrétních případech byl vysvětlován postup, jak reagovat v jednotlivých situacích. Senioři měli řadu dotazů, živě se zajímali o probíraná témata, svěřovali se se svými problémy. Ve všech případech jim byla poskytnuta rada.

Věříme, že setkání bylo přínosem všem zúčastněným. Bylo jak prevencí tak poradenskou lekcí, jak řešit již vzniklé nepříjemné životní situace.

Srdečně za zorganizování a vedení semináře děkujeme! Za kolektiv knihovny a všechny zúčastněné

Hedvika Onderková“  

Věra: „V podstatě všechny informace pro mě byly přínosné“ Hodnocení (jako ve škole): srozumitelnost informací 1, Obsah a přínos školení pro mě 1, Hodnocení lektora 1.

Pavel: „Srozumitelný výklad i pro laiky“. Hodnocení (jako ve škole): srozumitelnost informací 1, Obsah a přínos školení pro mě 1, Hodnocení lektora 1.

Jiří: „Zaujaly mě bankovní operace a rozdíl mezi kreditní a debetní kartou“ Hodnocení (jako ve škole): srozumitelnost informací 1, Obsah a přínos školení pro mě 1, Hodnocení lektora 1.

Eliška „Po semináři si zkontroluji jestli nemám podpojištěn dům. Informace přínosné, srozumitelně podané“. Hodnocení (jako ve škole): srozumitelnost informací 1, Obsah a přínos školení pro mě 1, Hodnocení lektora 1.

Dana „Ukázky nekalých obchodních praktik a jak se bránit, pokud se nechám ukecat po telefonu. Zajímavé příběhy ze života“. Hodnocení (jako ve škole): srozumitelnost informací 1, Obsah a přínos školení pro mě 2, Hodnocení lektora 1.

 

V případě zájmu zorganizovat podobný seminář i ve Vašem městě nás neváhejte kontaktovat, popř. si můžete vyžádat referenční list nebo rovnou zavolat na místa, kde jsme již školili a poslechnout si zpětnou vazbu.

Mohlo by Vás také zajímat:

Semináře na téma Odpovědnost zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

Vzdělávání zaměstnanců v režimu Náhradního plnění

Povinné ručení na život – ODPOVĚDNOST

Pojištění dobrovolných hasičů – podařilo se neuvěřitelné

projekt SENIOR V BEZPEČÍ - pozvánka

projekt SENIOR V BEZPEČÍ – pozvánka

 

24 května, 2019

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: , ,

Leave a Comment