ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Podařilo se nám získat exkluzivní informace k novému hypnotečnímu produktu. I když banky jeho parametry zatím tají, nám se již podařilo zjistit první informace.

Díky dalšímu zvýšení základních úrokových sazeb se můžeme těšit na nový produkt – HYPnOTÉKA. Jak poznat správnou hypnotéku? Abyste si mohli gratulovat, že máte opravdovou hypnotéku, je potřeba splnit několik faktorů:

 • Financovat nemovitost, která stojí alespoň 2násobek toho, co stála před 2 lety.

Výhodou je, že hledání bude relativně snadné, neboť prodávající si stále myslí, že jejich nabídkové ceny jsou naprosto v pohodě.

 • Pokud takovou nemovitost najdete, sjednat si financování s alespoň 3násobně vyšším úrokem, než byl před rokem.

Například v červnu 2021 jsme uzavírali úvěry na bydlení za 1,7 až 2%. 3násobná sazba, tedy rozmezí 5,1 až 6% nebude problém o rok později asi u žádné banky a v červnu 2022 se bude jevit jako velmi výhodná, pokud budou tak „nízké“ sazby ještě na trhu dostupné. Kdyby ne, berte i za 4násobek.

 • Pokud se Vám podaří splnit předchozí 2 body a zjistíte, že nemáte požadovanou hotovost alespoň 20% (což může být pár mega), protože ČNB od 1.4.22 zpřísnila kritéria poskytování hypoték i hypnoték, tak si chybějící peníze můžete obstarat „po česku“ – „spotřebákem za 10%“ , který vám hypnoteční poradce rád doporučí u jiné banky, než si berete úvěr, ať se na to nepřijde a nejlépe u přátel, které již nechcete mít v budoucnu za přátelé. Vyřešíte tak 2 mouchy jednou ranou (půjčkou). Tato finta se vám nepromítne při správném načasování do bonity a máte šanci hypnotéku získat, i když vaše splátky půjček přesáhnout 50% čistého příjmu, což se prý nesmí. Vždy si můžete najít druhou práci, nejlépe na černo, ať máte i minimální důchod.

Pokud zvládnete splnit nejlépe všechny 3 podmínky, můžete si pogratulovat. Získáváte nový smysl života a do konce života budete mít důvod pracovat, udržovat se v pohybu a zdraví, zaměstnávat svůj mozek a udržovat sociální kontakty v práci, a to i v pozdním důchodovém věku.

Sazby 6%+ umožní za 30 let splatit více než 2násobek vypůjčené částky a může vás těšit, že jste si půjčili na 1 dům, ale bance splatili 2, byť bydlíte samozřejmě jen v tom původním, který bude brzy potřebovat další hypnotéku na rekonstrukci, ale tu budou už doplácet vaše děti, takže takové maličkosti nemusíte řešit.

Nemovitosti vhodné k financování HYPnOTÉKOU Nemovitosti vhodné k hypnotečnímu financování

Banky aktuálně přeškolují své hypoteční bankéře na hypnoteční specialisty, kteří se musí naučit novým dovednostem, budou klientům vysvětlovat, proč si vzít zrovna tu jejich hypno půjčku na bydlení, a ne od konkurence. Budou argumentovat, že můžete klidně jednou ročně splatit i čtvrtinu své hypnotéky a ještě vás za to nebudou pokutovat. Ono se vám totiž bude úplně v pohodě tvořit rezerva na tu ¼ splátku, když budete splácet 40 měsíčně. A kdyby Vám fakt něco zbylo, investujte – nevadí, že akcie mnoha firem napumpované vytištěnými penězi mají reálnou hodnotu úplně jinou, k tomu nějaký šikovný dluhopis, kterým pomůžete vytlouct klín ještě větším klínem a jste v klidu. Budete mít stále důvod pracovat a neusnout na vavřínech.

Dalším krokem jak vyjít klientům vstříc ve financování jejich bydlení pak budou trojgenerační hypnotéky, kdy si budou moct mladí manželé vzít úvěr na bydlení, kterým zadluží i své nenarozené vnuky a vnučky.

Pojišťovny nezůstanou pozadu a už nyní prodlužují výstupní věk životního pojištění do 90 i 100 let.

Ha a teď jsem si říkal, jak se zasmějeme a vy si uvědomíte, že je 1. apríl. Jenže než se mi článek v hlavě urodil a dozrál až k datu 1.dubna, tak jsem zjistil, že onen produkt už na trhu je, jen se mu zatím říká postaru překlenovací úvěr, úvěr ze stavebního spoření na bydlení, či hypoteční úvěr na bydlení a hypnoteční poradci skládají zkoušky, aby je mohli klientům poskytovat:(. I když se to nezdá, tak všem dlužníkům pomůže paní Inflace, která pomáhá dlouhodobé úvěry splácet. 

Tak veselého apríla a nenechte se lehce napálit (nejen při hledání správné hyp(n)otéky:)!

Autor: Petr Olašin

1 dubna, 2022

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: ,

Leave a Comment

 1. Co opatření ČNB vůči Sberbank CZ znamená?
  Česká národní banka nařídila 28. 2. 2022 Sberbank CZ, aby se zdržela:
  • jakéhokoli jednání spočívajícího v poskytování úvěrů včetně umožnění čerpání úvěrů nebo jejich části a prodloužení splatnosti již poskytnutých úvěrů;
  • jakéhokoli jednání spočívajícího v přijímání vkladů;
  • jakéhokoli jednání vedoucího k pořizování (nákupu) aktiv s přiřazenou rizikovou váhou větší než 0 % podle článků 114–134 nařízení s výjimkou aktiv nutných k zajištění běžného provozu a s výjimkou ukládání vkladů v bankách, kterým byla k jejich činnosti udělena licence podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona o bankách, nebo bankách se sídlem v členských státech Evropské unie s výjimkou bank ze skupiny Sberbank;
  • zcizování aktiv či jejich zatěžování právy třetích osob.

 2. Kdy se klienti dostanou ke svým vkladům?
  Poté, co Česká národní banka prohlásí banku za neschopnou dostát závazkům a své rozhodnutí jí doručí, vstupuje do dění Garanční systém finančního trhu („Garanční systém“).
  Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s., dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek bylo Garančnímu systému doručeno dne 28. 2. 2022 (externí odkaz).

 3. Jaké vklady jsou v České republice pojištěny? Do jaké výše?
  V ČR jsou pojištěny všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v českých korunách i v cizí měně do maximální výše ekvivalentu 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny. V tomto limitu se náhrady poskytují do 100 % výše vkladu. Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku 500 000 EUR a při splnění dalších zákonných podmínek.

  Ekvivalent limitu 100 000 EUR pro náhradu vkladů přepočte Garanční systém podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou pro rozhodný den, tj. 28. 2. 2022.

  Fond pojištění vkladů chrání vklady u všech bank a družstevních záložen ČR, a pokud by v ČR působila zahraniční banka ze státu mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), tak také vklady u ní. Jedná se zejména o kreditní zůstatky na účtech (běžné účty, termínované vklady atd.) či vkladních knížkách nebo potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem.

 4. Kdy Garanční systém zahájí výplatu náhrad vkladů a jak výplata proběhne?
  Výplatu náhrad za pohledávky z pojištěných vkladů provádí vždy Garanční systém, který také spravuje Fond pojištění vkladů. Ten zajištěním výplaty pověří zpravidla některou banku s rozsáhlou pobočkovou sítí. V případě klientů Sberbank CZ je to Komerční banka.

  Garanční systém je povinen zahájit výplatu do 7 pracovních dnů od rozhodného dne, kdy obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky nebo družstevní záložny dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. V tomto konkrétním případě je rozhodným dnem 28. 2. 2022.

  Soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací banky nebo družstevní záložny, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění.

  V případě základních náhrad vkladů fyzických a právnických osob u Sberbank CZ zahájí Garanční systém (externí odkaz) výplatu nejpozději dne 9. 3. 2022. O výplaty náhrad bude možné požádat po dobu tří let.

  Více informací o postupu výplaty vkladů pro všechny klienty Sberbank CZ najdete na stránkách Garančního systému (externí odkaz).

 5. Kolik peněz má Garanční systém ve fondu pojištění vkladů?
  Podle informací České národní banky disponuje nyní Garanční systém finančního trhu částkou 35 mld. Kč, kterou může použít pro výplatu vkladů podléhajících pojištění podle zákona o bankách. Tato částka by měla pohodlně pokrýt všechny vklady ve Sberbank CZ, které podléhají zákonnému pojištění. Očekávaná výše výplaty náhrad činí podle informací poskytnutých Garančním fondem přibližně 28,5 mld. Kč.

 6. Co mají dělat orgány samosprávy, například krajů, měst či obcí, pokud využívají služeb Sberbank CZ?
  Pojištění vkladů může získat pouze obec, které náleží výnosy z daní nebo podíly na nich podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní a jejíž daňové příjmy podle uvedeného zákona dosahují nejvýše 500 000 EUR.

  Vklady obcí nejsou pojištěny automaticky. O pojištění svých vkladů musí obec požádat a doložit splnění zákonných podmínek. Žádost se podává bance, která musí následně obci vydat potvrzení o vzniku pojištění vkladů. Teprve pokud banka toto potvrzení vydá, je možné, aby byly vklady obce pojištěny. Toto potvrzení nelze vydat zpětně.

  Více informací o podmínkách pojištění těchto vkladů naleznete na: https://www.garancnisystem.cz/pro-obce. Pokud obec splní podmínky pro vznik pojištění vkladů, řídí se výplata jejich náhrad obecnými postupy pro výplatu náhrady vkladů. Připomínáme, že podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, mohou mít územní samosprávné celky (obce a kraje) a dobrovolné svazky obcí účty vedené u České národní banky.

 7. Sberbank měla za klienty i obce a města. Jak se dostanou ke svým penězům, které měly ve Sberbank uložené nad rámec pojištění?
  Pohledávky z nepojištěných vkladů obcí a měst budou řešeny (spolu s ostatními nepojištěnými pohledávkami – tj. pohledávky klienta nad 100 000 EUR) v rámci likvidace či insolvenčního řízení, jejichž předpokladem je ale nejdříve odnětí licence bance.

S dalšími otázkami týkajícími se klientů Sberbank CZ se obracejte přímo na Sberbank CZBanka musí své klienty instruovat, jak mají v konkrétních případech postupovat.

Zdroj: ČNB – https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-opatreni-CNB-vuci-Sberbank-CZ-znamena/

5 března, 2022

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: , ,

Leave a Comment

Nejen Moneta, ale i mBank jde aktuálně proti proudu zvyšování úrokových sazeb u úvěrů a dočasně snížili úrokové sazby. Moneta u hypotečních úvěrů a mBank u neúčelových spotřebitelských úvěrů. Aktuálně (od 26.1.2022) můžeme klientům s dostatečnou bonitou zajistit sazbu od 1,99% p.a. Zároveň lze s přirážkou zajistit financování klientům, kteří byli dříve odmítnuti. Tato akce platí do odvolání a jde na tuto dobu o ojedinělou nabídku. Akce se týká pouze nových úvěrů. U refinancování stávajících půjček platí akce snížení úroku o 2% oproti stávajícím podmínkám.

Co se mění k lepšímu?

 • Sazba od 1,99 % p.a. (dočasná prémiová sazba)mbank
 • Do 3 minut znáte úrokovou sazbu
 • Vyšší schvalovatelnost
 • Napojení na PSD2
 • Zrychlení schvalování

To dobré zůstává!

 • Až 1 milion jednomu žadateli
 • Bez poplatků
 • Jednoduchý online proces, nebo možnost zpracování přes pobočku
 • Pojištění schopnosti splácet (sleva na sazbě 2 procentní body)

U konsolidace a refinancování zůstává mBank u principu snižování úrokové sazby oproti původní o 2 % (min. 4,9 %, max. 15,9 %).

Máte zájem o více informací. Neváhejte nás kontaktovat.

ČIFO aktuality - finanční plán s tužkou v ruce - pomůžeme online

ČIFO aktuality – finanční plán s tužkou v ruce – pomůžeme online

27 ledna, 2022

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: , , ,

Leave a Comment

Limity DTI, DSTI a LTV jsou opět všechny 3 zpět. Poprvé byly zavedeny v říjnu 2018, aby ČNB později pravidla zmírnila. Tyto limity mají své opodstatnění a hlídají jak celkovou zadluženost klienta, tak výši splátek vůči čistému příjmu a regulují tak poskytování hypoték, které jsou na hraně schopnosti klienta splácet, aby se předešlo v budoucnu nepříjemným situacím končícím až exekucí a prodejem majetku, kdy prodejní cena nemusí pokrýt výši hypotéky. Jak oněch 10 písmenek DTI, DSTI a LTV ovlivní schválení hypotéky jsme si vysvětlili v článku „Bez peněz pro hypotéku do banky nelez“.

Dříve jsem vyjádřil svou obavu v článku „Nekupte s levnou hypotékou drahou nemovitost!“, kdy jsem viděl, že s klesajícími sazbami úroků u hypoték začaly růst ceny nemovitostí a po konci fixace se mohla výrazně zvýšit splátka. To bylo v roce 2016, kdy sazby prudce klesly až k 1,5%, jak jsme zažili i v letech 2020 – 2021. Nyní však nastává ještě horší situace, a to že můžete koupit s drahou hypotékou drahou nemovitost. Určitá míra regulace je zřejmě na místě a i kdyby nebyla, tak komerční banky si velice dobře hlídají bonitu klientů, zadluženost a hodnotu zástavy, takže ona regulace probíhá i zcela přirozeně v zájmu dlužníka i věřitele.

Aktuální podmínky lze získat pouze do konce března 2022

Do konce března 2022 je poslední možnost získat úvěr za stávajících podmínek a lze tak čekat tlak klientů na uzavření smlouvy ještě za aktuálně platných podmínek. Od 1. dubna budou platit nové horní hranice úvěrových ukazatelů a budou se dělit na klienty do 36 let a od 36 let. Mladší klienti budou mít podmínky o něco mírnější, i tak však vzhledem k cenám nemovitostí nemusí být snadné hypotéku získat.

Úvěrové ukazatele nejlépe vystihuje tabulka níže:

Hypotéky - limity od 1.4.2022

Zdroj – ČNB. Odkaz na kompletní opatření a  přehled změn na odkazu ZDE.

ČNB také zveřejnila doporučení, kterým by se banky měly řídit. Oblíbené prodloužení splatnosti, které by mladším klientům mohlo pomoci snížit splátky při skokovém zvýšení úrokových sazeb na konci fixace, tak nově není bankám doporučeno a opět se potvrdí pravidlo, že i když máte hypotéku, je vždy nutné mít prostor na tvoření finančního polštáře a to jak krátkodobého ideálně na 6 měsíčních výdajů, ke kterým je rychlý přístup, tak středně až dlouhodobého např. formou investic do podílových fondů, zlata apod., kdy čas hraje ve váš prospěch.

Doporučení ČNB můžete přehledně vidět na obrázku níže:

Hypotéky - doporučení ČNB od 1.4.2022Jak se zvýší splátky při úrokové sazbě 2% nebo 5% si můžete prohlédnout v tabulce níže. U větších hypoték už rozhodně nejde o malý rozdíl a totéž čeká klienty, kteří si vzali úvěr se sazbou třeba i o 3-4% nižší než jaká bude nová sazba při refinancování.

Porovnání výše splátek hypotéky při různých úrokových sazbách

Porovnání výše splátek hypotéky při různých úrokových sazbách

Jakou v roce 2022 volit fixaci?

Zatímco dříve, když byly sazby do 2% jsme klientům doporučovali 7 až 10leté fixace, nyní spíše doporučujeme fixace kratší 3 / 5 let. Cíle ČNB jsou zkrotit inflaci a není pravděpodobné, že úrokové sazby roku 2022 tady budou za další 3 – 5 let, takže po ukončení stávající fixace dojde k příjemnému snížení splátky o několik tisíc měsíčně, které by okamžitě měly být přesměrovány do tvorby rezerv na budoucnost, nikoliv do pokladen obchodních řetězců. Bylo již mnohokrát dokázáno, že pokud se zvýší klientův příjem o 10%, nevede to k lepší finanční situaci ani okamžité, ani v budoucnu, protože jednoduše více utratí a časem stejně nemá nic. Pokud si však nastaví trvalý příkaz na částku, kterou ušetřil každý měsíc (nebo o kolik má vyšší příjem) do dlouhodobého finančního produktu, může v budoucnu čerpat zajímavou rentu, která ho v rodinném rozpočtu nestála nic navíc, oproti předchozím výdajům.

ČIFO aktuality - finanční plán s tužkou v ruce - pomůžeme online

Potřebujete-li probrat financování nemovitosti nebo refinancovat hypotéku, neváhejte nás kontaktovat a náš tým hypotečních koordinátorů vám poradí napříč ČR osobně i online.

Autor: Petr Olašin

4 ledna, 2022

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: ,

Leave a Comment

Minule jsme se podívali retrospektivně na hypotéky i vývoj sazeb, které byly v minulosti i 13% a postupně sazby klesaly i k 1,3%. Jelikož se některé cykly opakují, je dobré si z nich vzít ponaučení a být připraven.

V posledních letech mnoho klientů bank zažívalo příjemné překvapení v podobě nižších sazeb. Není to tak dávno, co byly sazby hypotečních úvěrů mezi 5-6% a když docházelo ke změně úrokové sazby na konci fixace, dle podmínek na další období (pozn. fixace je doba, po kterou je úroková sazba a splátka neměnná a většinou, čím delší fixace, tím vyšší sazba vykoupená jistotou neměnných splátek i 10 – 15 let) bylo v rodinném rozpočtu x tisíc navíc. To určitě potěší, ale je třeba si uvědomit, že podobnou situaci během splácení hypotéky zažijete i v opačném směru, tedy že se po konci nyní fixovaných sazeb splátky zvýší. Ano, v předchozím příspěvku jsem si utahoval z prognóz a předpovědí čehokoliv na delší období, ale je vysoce pravděpodobné, že pokud se Vám podařilo zafixovat cenu hypotéky za úrok 1,5 – 2%, tak že stejně nízké sazby za pár let a jak je vidět ani měsíců nebudou.

2 příklady, o kolik se může zvýšit hypotéka po pár letech:

O kolik se může zvýšit splátka hypotéky si budeme ilustrovat na příkladu klienta, který si vzal na jaře 2021 hypotéku 4.000.000 Kč na 30 let s nádherným úrokem 1,59%. Splátka hypotéky je necelých 14.000 Kč měsíčně. Kdyby si bral hypotéku ve stejném roce na podzim, tak při sazbě 2,99% by již splácel 16.800 Kč a pokud budou sazby kolem 5%, tak už bude splátka hypotéky cca 21.500, tedy +6.500 navíc každý měsíc. Tuto částku mnoho lidí ušetřilo při poklesu sazeb a je třeba myslet na to, že vydá z rozpočtu, jakmile půjdou sazby zase nahoru (do normálu).

Druhý příklad – stejná hypotéka, ale splatnost 20 let. Sazba 1,59% pro klienta znamenala závazek 19.500 Kč měsíčně. Sazba 2,99% již 22.200 Kč (+2.700) a sazba 5% 26.400 Kč (+6.900).

Jak se připravit na nárůst výdajů

Řešením je odkládat si peníze stranou. Někdo sice řekne, že když musí platit hypotéku, těžko se dá něco ušetřit. Vymlouvat se nemohou ti klienti, kteří ušetřili na splátce x tisíc měsíčně, tím že šly sazby dolů. Ovšem mít hypotéku „na doraz“ taky není úplně rozumné a obecně bych klidně doporučil raději o 10 let delší splatnost než 20letou hypotéku bez rezervy. Při delší splatnosti se sníží splátka a ušetřené peníze je nutné dávat bokem jako rezervu. Část peněz, optimálně na 6 měsíčních výdajů, by mělo být na nějakém spořícím účtu s „mrzkým“ výnosem, zato kdykoliv dostupné a zbytek investovat do podílových fondů, akcií, zlata a dalších investičních nástrojů s cílem peníze zhodnocovat nad inflací a nepřijít o ně (pozor tedy na výhodné nabídky s vysokým zhodnocením, jednotlivé akcie i dluhopisy apod.). Na každý milión hypotéky by měla jít alespoň tisícovka (lépe 1500+) do investice, protože o tyto peníze se mohou časem splátky zvýšit. Budete-li si odkládat, navýšení splátek v budoucnu vás jednak nezaskočí a díky finanční rezervě se můžete rozhodnout hypotéku splatit i dříve.

Potřebujete-li poradit s produkty na finančním trhu, neváhejte se obrátit na specialisty Českého institutu finanční odpovědnosti, nebo autora článku níže.

Mohlo by Vás také zajímat:

Tajemství nízkého úroku

Hypotéky retrospektivním pohledem

Naučte se správně utrácet

Riziko PODPOJIŠTĚNÍ, aneb jak málo máte pojištěnou střechu nad hlavou a kolik byste dostali při škodě

Autor: Petr Olašin, tel. 736472120, olasin@cifo.cz

19 listopadu, 2021

Posted In: Hypotéky / Úvěry, Novinky

Štítky: , , ,

Leave a Comment

Máte hypotéku nebo zvažujete? Jsou různé úhly, jak se tento produkt dívat. Objevují se i články, že trendem bude nájemní bydlení a že zadlužit se v dnešní době je nesmysl, ovšem při pohledu zpětně do minulosti se to jako takový nesmysl jevit nemusí. Před 20 lety bylo sjednáno 14.700 hypoték v objemu 16,7 miliard, v roce 2020 bylo uzavřeno 92.226 hypoték za 254 miliard. Průměrná hypotéka se za 20 let od roku 2000 zvýšila z 1,1 mil. na 2,74 mil. v roce 2020 a dokonce 3,2 mil. v r. 2021. Cena za m2 bytu v Praze byla před 20 lety 24.009 Kč, v MSK kraji 5095 Kč. A dnes? Stačí se podívat na nabídku realitek.

Co hlásaly novinové titulky

2009 Novinky.cz Ceny bytů už dramaticky neporostou

2021 E15.cz Ceny bytů od konce 90.let stouply více než 4x

2021 indes.cz Ceny bytů strmě rostou, na jihu Moravy vylétly od roku 2000 na 6násobek!

Netýká se to jen cen bytů, ale veškerých nemovitostí a lze říct, že v tuto chvíli investice do 2. nemovitosti za účelem pronájmu není tak atraktivní jako kdysi, zato investice do hlavního bydlení dává smysl i nyní.

Úrokové sazby prudce rostou – zatím pořád v normálu

Boom, který rozhýbal trh s nemovitostmi byl hodně dán i dostupnosti hypoték a úrokových sazeb od 1,3%. Lidé si na to zvykli a 2,5 až 3% dnes vypadá jako hodně, ale opětovný pohled zpět do minulosti nám ukáže, že je to stále v pohodě, tedy až na to, že ty byty, domy a chaty stojí „krapet“ více. Ještě na přelomu tisíciletí byly sazby hypoték úplně jinde. Možná se vám nebude chtít věřit, že v roce 1998 byly hypotéky za 13,5%, v roce 99 za 10,2 a roce 2001 se začaly přibližovat 6%, což byly i sazby v roce 2009 a 2010. Možná jste se v té době zadlužili a koupili si dům za necelý milión nebo 60 m byt za 300 tis. Splátka hypotéky za byt 1500 korun se zdála být vysoká, ale přijde vám vysoká i po 20 letech?

Čas jsou peníze, nebo jak to vlastně je? Peníze hodnotu ztrácí, nemovitost ne.

úroky hypoték rostouA to je to kouzlo hodnoty peněz a nemovitostí v čase. Peníze svou hodnotu ztrácí, nemovitosti získávají a inflace vaše zadlužení ještě snižuje. Veškeré dříve platná pravidla o spoření nyní padají. Stavebko vám dá půl až jedno procento výnos (+ státní podporu), spořící účty 2 desetiny procent ročně. Inflace deklarovaná 3%, reálná min. 6%, pokud by ve spotřebitelském koši byly i ceny domů aj. reálné položky, takže paradoxně, kdo se zadlužil, vyhrál. A pokud se zadlužil 5násobně, například koupí 5 bytů na pronájem, vyhrál 5x. Říká se tomu pákový efekt – mám peníze na koupi 1 bytu v hotovosti, raději tyto peníze rozdělím na 20% akontace a koupím bytů 5. Místo 1 splaceného bytu, mám za stejné peníze 5 bytů + hypotéku, která je ve většině případů nižší než nájemné, takže i když hypotéku splácíte vy, reálně jí splácí nájemce, a ještě vám zbyde, nehledě na to, že cena bytů dlouhodobě neklesá.

Nájem nebo vlastní bydlení?

I když může být bydlení v nájmu trendy, selským rozumem si říkám, že splácet vlastní bydlení s delší fixací úrokové sazby, např. 10 let, mi dává větší smysl, než splácet nájmem hypotéku někomu cizímu. Navíc po 20–30 letech je nemovitost splacená, kdežto nájem budu platit stále, i v penzi. Hypotéka se mi 10 let nepohne směrem vzhůru (mám-li dobře nastaveno), nájem se během 10 let určitě zvýší atd. atd. Závěr si může udělat každý sám.

Prognóza vývoje cen a úroků

Veškeré prognózy expertů mě vždy velmi baví. Všimněte si, že experti často počítají s několika scénáři – příznivý – pozitivní – negativní – rostoucí…, dle toho, co se předpovídá a jelikož se experti neradi pletou, předpoví rovnou všechny možnosti. Jestli je to počet nakažených v prosinci, sníh o Vánocích nebo ceny bytů a úrokových sazeb. Už ve středověku si lidé, kteří předpovídali počasí všimli (nevím, jestli je nazývat meteorology jako dnes), že úspěšnost jejich předpovědí je blízká 50 %, tedy by bylo možná lepší, kdyby nic nepředpovídali, protože pravděpodobnost je stejná, jako by si hodili stříbrňákem. Když toto své zjištění prezentovali generálům, že by předpověď nemuseli dělat, protože nejsou přesné, dozvěděli se, že v žádném případě – podle čeho bychom plánovali bitvy… A o tom je i dnes, podle čeho bychom plánovali budoucnost, kdyby nám experti neřekli, jaká bude:). No dnes alespoň v tom počasí se dovedou předpovědi už trefit na zítřek lépe než s 50 %, i když někdy jdu promočený v bouřce a má hodinová předpověď ukazuje, že právě TEĎ je slunečno a pravděpodobnost srážek 0 %:-). Dlouhodobé předpovědi, počasí, či jaké budou sazby za rok fungují málokdy, aneb hoďte si mincí a budete mít z 50 % pravděpodobností jasno.

Aktuálně dochází k nárůstu ceny peněz na bankovním trhu a ČNB postupně zvyšuje úrokové sazby, takže zatímco před půl rokem jsme ještě dovedli uzavírat hypotéky se sazbami kolem 1,6% bez banko pojištění, tak v říjnu bude dobrým výsledkem sazba lehce pod 3% a do konce roku 2021 mírně nad 3%. Psát tady prognózu na 2, 3 roky dopředu by s ohledem na výše uvedené nedávalo smysl, pokud bych rovnou nezveřejnil 3 prognózy a ona by některá třeba vyšla?. Pokud však plánujete financování v brzké době, rozhodně bych neotálel. Za poslední 3 měsíce šly sazby nahoru o 1 procento.

Potřebujete-li konzultaci se stávající hypotékou, nebo zvažujete do budoucna, neváhejte se obrátit na specialisty Českého institutu finanční odpovědnosti, kteří vám řeknou více také k zajímavé možnosti – dopředné hypotéce, kdy si zafixujete sazbu a částku dnes, ale na čerpání a výběr nemovitosti máte min. 1 rok.

Čtěte také:

Seniorská hypotéka

Bez peněz pro hypotéku do banky nelez

Po 3 letech jim zvýšili splátku hypotéky o 5 tisíc.

Autor: Petr Olašin

29 září, 2021

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: , ,

Leave a Comment

I když sleduji postupné bezdůvodné zvyšování úrokových sazeb u hypoték (ČNB totiž dlouhodobě sazby nezvýšila) a na nějaké ty dvě desetinky při oznámení nových sazeb jsem si již zvykl. Minulý týden tento nárůst oznámila Hypoteční banka, s účinností od 3.5.2021, a např. u 5leté fixace jsme u LTV do 80% (pozn.: hypotéka do 80% hodnoty zastavěné nemovitosti) na 2,49% p.a.. Změna úrokové sazby u mBank mě však doslova šokovala.

Čas jsou peníze – týden váhání za 24.180 Kč u Hypoteční banky až 121.560 Kč u mBank

Z hodiny na hodinu došlo u mBank ke změně obchodní strategie a sazby se zvýšily rovnou o 1%, což znamená okamžitý stop stav přijímání nových zájemců o hypotéku a na trhu se něco podobného jen tak nevidí. Kdo si například nechal propočítat kalkulaci na 4 mil. hypotéku na 25 let a nedodal včas podklady a podepsanou žádost do banky, bude místo původní měsíční splátky 17.130 platit 19.156 Kč, tedy o více než 2.000 Kč x 60 měsíců platnosti fixace. Pokud někdo o hypotéce u mBank uvažoval, ze dne na den je vše jinak a patrně se klient začne poohlížet po nabídce konkurenční banky.

Že se otálení nevyplatí v této době platí 2násob a i posun sazeb o desetinky může znamenat zbytečně vyhozené stokoruny měsíčně na úroku, což jsou v konečných částkách desetitisíce. U již zmíněné Hypoteční banky tak například 0,2% p.a. rozdílu při 4 mil. hypotéce / 25 let (splatnost) a 5letém fixu znamená +403 Kč vyšší splátku / 5 let = 24.180 Kč, kterými „podpoříte banku“. Když se říká, že čas jsou peníze, tak taky jde vidět, kolik může stát týden váhání.

U nejlevnější banky si často na schválení pár týdnů počkáte

Můžete si říct, však bank je v ČR dost (přesně 49), tak když zdraží banka A, poohlídnu se v bance B, C a určitě se o mě „poperou“, myšleno výši úrokové sazby. Jenže v reálu většinou banka B a C sleduje i ostatní banky, takže se často stává, že se po pár dnech upraví úrokové sazby i u konkurence. Někdy nám nové sazby oznámí během 1 týdne i 5 a více bank. Pozor také na podmínky nejnižší sazby – povinné pojištění schopnosti splácet, nemovitostí, domicilace plateb, poplatky za účet… Pokud je některá banka dlouhodobě na nejnižší úrovni úrokových sazeb v porovnání s konkurencí, často dochází k přetížení celého řetězce – bankéř – schvalovatel – odhad … a délka schválení hypotéky se neúměrně prodlužuje, často z řad dnů, na týdny i 2 měsíce v extrémním případě.

ČIFO aktuality - finanční plán s tužkou v ruce - pomůžeme online

ČIFO aktuality – finanční plán s tužkou v ruce – pomůžeme online

Nabídku přizpůsobujeme aktuální životní situaci

To však zpravidla neplatí o neúčelových spotřebitelských úvěrech, kde můžeme celý proces zadat s klientem online a vyřízení nové půjčky, nebo konsolidace, či refinancování může být hotovo do půl hodiny. Jelikož sledujeme průběžně celý bankovní trh a sdílíme si s kolegy zkušenosti, jsme schopni reálně odhadnout, jak rychlé / komplikované může být vyřízení hypotéky v určitou chvíli v různých bankách a řešení pro klienta tomu přizpůsobit. Když vím, že klient již složil zálohu u realitky, za 3 týdny má dojít k úhradě kupní ceny, jinak mu hrozí vysoká sankce, určitě v tuto chvíli nejdeme po nejnižší úrokové sazbě, ale rychlosti vyřízení, ideálně s kombinací s automatizovaným online procesem schválení. V těchto případech zvládneme i v této „hypo boom“ době vyřídit hypotéku rychle a po nějaké době refinancovat, bude-li to pro klienta výhodné.

Vyjde hypotéka na přepážce vlastní banky levněji?

Pár klientů mi sdělilo i obavu „Když to budu řešit přes vás, vyjde mě to asi dráž než v bance, protože vám banka musí platit provizi.“ Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Díky systému porovnání jednotlivých bank, vytváření nabídek a protinabídek konkurence a přímému navázání na bankéře jsme schopni zajistit nižší sazby než na pobočkách, dokonce vlastní banky, kde klientovi chodí příjem.

Letos nás určitě čekají mnohá překvapení a uvidíme, kde se celý segment realit a jejich financování posune a jak dlouho ještě ceny nemovitostí porostou současným, naprosto šíleným, tempem.

Autor: Petr Olašin

Hypoteční téma jsme zmínili také v článcích:

Bod zvratu v hypotékách. Křivka sazeb stoupá vzhůru, banky nestíhají uspokojit poptávku.

Bez peněz pro hypotéku do banky nelez

Konec odkladu splátek. Co dál? Tajemství nízkého úroku.

4 května, 2021

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Už jsme chtěli upravovat naši jednoduchou tabulku s orientačním přehledem výše splátky hypoték, protože byla nastavena na nejnižší sazbu 1,9% a nedávno jsme vyřizovali hypotéku ještě za 1,59%, ale byla by to zbytečná práce. Tabulku si můžete prohlédnout kliknutím ZDE. Poslední hypotéka podepsaná před týdnem už je za 1,89% (bez banko pojištění – klient si vyřídil výhodněji přes naše specialisty dle svých potřeb) a aktualizace sazeb z bank dává tušit, že pod 2% bude úvěr bez bankovního pojištění spíše výjimkou. Každý týden nám banky oznamují nové sazby a bohužel jde vždy o mírný nárůst v desetinkách procent, což jsou stokoruny ve splátce směrem nahoru. „Extrémní nárůst sazeb během posledních 3 měsíců vidím hlavně u delších fixací 7 / 10 let, které jsem klientům hodně doporučoval, protože u některých bank či stavebních spořitelen byly bez příplatku k úrokové sazbě. Nebyl problém klientovi zajistit 10letou garanci neměnné splátky s možností 1 x ročně umořit až ¼ hypotéky bez sankce“ řekl Petr Olašin, specialista na pojištění a úvěry ve společnosti ČIFO.

Vysoký zájem banky nestíhají vyřizovat. 

Zajímavé je, že přestože ČNB úrokové sazby nezvýšila, banky si začínají tvořit „rezervní ziskový polštář“ a desetinku po desetince sazby každý měsíc zvyšují. Zveřejňované průměrné sazby jsou vždy uváděny zpětně, takže čísla zveřejněné jako průměry dnes, už neplatí a je třeba k nim cca 0,1 – 0,4% přičíst. Vyšší nárůst je u delších fixací.

Za 1. čtvrtletí 2021 uzavřeny hypotéky za téměř 100.000.000.000 korun – banky nestíhají. Co způsobilo hypoteční boom?

Noví zájemci o hypotéku mají obavy z dalšího růstu sazeb a proto s vyřízením více spěchají. Kromě nových zájemců propočty sazeb řeší i klienti, kteří už hypotéku mají, aby včas refinancovali úvěr, než sazby ještě více porostou. Jenže v bankách se hodně využívá home office, část zaměstnanců je na nemocenských nebo čerpají ošetřovné a hypotéka, kterou jsme dříve vyřizovali týden, je teď za měsíc.

ČIFO hypotéky - přehled sazeb hypoték a výše splátky v příkladech

Vyplatí se svěřit se do péče speciality? V čem pomůže?

Velkou pomoci klientům může být nezávislý hypoteční poradce, který má přímé kontakty na bankéře, odhadce, schvalovatele a celé kolečko může neustále popohánět a dohlížet na to, aby se v některém z článků schvalovacího řetězce kolečko nezadrhlo. Zažíváme i dříve nepředstavitelné telefonáty, kdy komunikujeme s bankéřem a v pozadí brečí dítě, štěká pes apod., holt home office doba mnohé mění. Také nebyly zvykem víkendové telefonáty, což je naopak výhoda home office, protože bankéř nám některé věci může schválit, objednat odhad i o víkendu a v reálu tak klientovi šetříme čas při vyřízení. Specialista hypoték Ing. Jiří Drbohlav z pobočky v Praze jel například za klientem domů v sobotu dopoledne, aby během půl hodiny udělali online scoring a předschválení hypotéky a mj. klientovi touto víkendovou návštěvou ušetřil 1542 Kč měsíčně u refinancování 2,7 mil. hypotéky.

Pozn.: Myslíte si, že by za vám ve vaší bance vyšli vstříc a vyslali svého bankéře o víkendu vyřizovat hypotéku, jelikož v týdnu chodíte do práce? Výhody spolupráce s nezávislým hypotečním specialistou jsou tedy zřejmé, nemluvě o tom, že dokážou zajistit lepší sazbu než na přepážce banky.

ČIFO úvěry a hypotéky - jsme tu pro Vás online. Kontaktujte nás!

ČIFO úvěry a hypotéky – jsme tu pro Vás online. Kontaktujte nás!

Co můžete očekávat od hypotečních specialistů ČIFO?

Výhodnou spolupráce se specialisty Českého institutu finanční odpovědnosti je, že mají dostatečné zkušenosti, aby vás celým hypotečním kolečkem provedli, zajistili atraktivní sazbu a hlavně vás zařadí do programu AKTIVNÍ SPRÁVY SMLUV, kdy vaše smlouva nezůstane ležet ladem, ale bude-li na trhnu změna podmínek, která by vám ušetřila peníze (např. snížení sazeb v roce 2020), budete kontaktováni s novou kalkulací a můžete si nechat úvěr převést jinde, popř. vykomunikují se stávající bankou úpravu sazby. Toto u bankéře na pobočce většinou nezažijete a kontaktování budete maximálně s nabídkou nových produktů, investic, pojištění.

A na závěr: Přísnější dohled ČNB!

Dostupnosti hypoték pravděpodobně neprospěje ani novela zákona o ČNB, která bude mít pravomoci stanovit limity úvěrových ukazatelů, které doposud mohla bankám jen doporučovat. Účinnost novely by mohla být v posledním čtvrtletí roku 2021.

 V případě zájmu o hypotéku, refinancování, pojištění nás neváhejte kontaktovat přes formulář níže nebo kontakty. Pracujeme po celé ČR.

23 dubna, 2021

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Pokud jste 1 z 401 223 , kteří využili přerušení splátek úvěrů a hypoték, tak v 31.10.2020 tato možnost končí v listopadu již budou  splátky standardně strhávány. Zaznívají sice hlasy k prodloužení moratoria odkladu splátek, ale banky jsou proti a patrně budete standardně splácet.  O přerušení splátek požádalo zhruba 13% klientů bank a odloženy byly splátky úvěrů v objemu 445 miliard korun. Jak jsme již uváděli, přerušení nebylo zadarmo a klientům naskakoval úrok, který bude uhrazen na konci splatnosti. Zjednodušeně lze říct, že úvěr se tak prodražil o 1 – 2 splátky, dle typu úvěru a úrokové sazby.

Komunikace je základ

Pokud byste měli problém dostát svým závazkům, banky jsou v této době připraveny vyjít klientům vstříc, důležité je však KOMUNIKOVAT, a to dříve, než se dostanete do finančních problémů. Ti, kteří si vzali něco z článku FINANČNÍ PLÁN S TUŽKOU V RUCE a mají přehled o svých příjmech a výdajích si dokáží spočítat, jak ovlivní jejich rodinný rozpočet splácení úvěrů. Banka Vám raději vyjde vstříc konsolidací půjčky, prodloužením splatností = snížení splátky nebo i dočasným krátkodobým přerušením, než aby musela vymáhat dluh soudní / exekuční cestou. Pokud nemáte záznam v registru neplatičů, lze úvěr převádět i mezi bankami a získat tak často ještě výhodnější sazbu – viz. níže.

konec moratoria odkladu splátek - tajemství nízkého úroku

konec moratoria odkladu splátek – tajemství nízkého úroku

Nedejte se, licitujte o výhodnějších podmínkách!

Možná Vás také občas překvapí reklama o strašně levné a neskutečně výhodné půjčce. Když se oprostíme od skutečnosti, že půjčka není výhodná snad nikdy, kromě pořízení bydlení a i tam se musí licitovat, porovnávat, vyjednávat… zaujme fakt, že na deklarovanou sazbu se málokdo dostane, nebo snad máte hypotéku za 1,49% a spotřebitelský úvěr za 2,99%? PODÍVEJTE SE NA RPSN VE VAŠÍ SMLOUVĚ A BUDETE VĚDĚT, KOLIK PŮJČKA SKUTEČNĚ STOJÍ. Banky Vám málokdy dají sazbu, kterou propagují v reklamě, protože musí i vydělávat:). Např. v Zonky mají reklamu na úvěr na cokoliv od 2,99% a prý až 8% klientů tuto sazbu získalo, ale zatím jsme nenarazili na jediného klienta s touto sazbou a pokud se dá na tuto sazbu dostat, nejen u zmíněné Zonky, tak až několikanásobným přeúvěrováním. V praxi tedy získáte půjčku u banky A (např. Za 7%), po čase vidíte u banky B výhodnější sazbu (4,99%), tak oslovíte svou banku, že chcete snížit sazbu, ale často Vám banka A řekne, že Vám nemůže slevit více než o x% (např. Na 5,9%). Přejdete tedy k bance B a získáte sazbu 4,99%. Po měsíci dáte žádost o refinancování úvěru své původní bance A a ta Vám dá sazbu 3,9%. Pokud máte dost energie a vytrvalosti, můžete postup opakovat než se dostanete k „rozumné sazbě“ kolem 3%. Pokud převádíte půjčky, zjistětě si poplatky za předčasné splacení úvěru. Některé banky nemají poplatek za sjednání ani mimořádné splátky, některé Vám naúčtují poplatek 1%, což celou operaci znevýhodní a převody tam a zpět pak ztrácí smysl a finanční úsporu. Pozor také na dárečky ke smlouvám, které v případě odchodu zaplatíte právě 1% poplatem z mimořádné splátky.

Poradíme ONLINE – info@cifo.cz / 736 472 120

Je třeba upozornit také na nabídky ultravýhodných sazeb například jedné „ruské banky od 1,99%“ u spotřebitelských úvěrů, což je sazba blízká spíše hypotékám. Proč má tato půjčka RPSN přes 8% a splátka vychází dráž než 7% úvěr? Vtip je v tzv. bonusu na konci, kdy Vám banka při splnění podmínek vrátí část peněz zpět. Stáváte se tak trochu zajatcem podmínek, ztrácíte možnost refinancovat a obecně tyto půjčky moc nedoporučujeme.

Nemáte-li chuť vyjednávat s bankami o podmínkách, svěřte se do péče specialistů Českého institutu finanční odpovědnosti (www.cifo.cz), kteří za Vás podmínky vykomunikují a sazby Vám pravidelně v rámci řádné péče o klienta hlídají. Klesnou-li sazby na trhu, dostanete o tom informaci a rozhodnete se, jestli půjčku převést.

Autor: Petr Olašin

Mohlo by Vás také zajímat:

Jak správně nastavit životní pojištění, aby Vás ochránilo? Pomůžeme ONLINE.Na kolik vyjde přerušení splátek úvěru? Zdarma rozhodně nebude!

Povinné ručení komfortně z pohodlí domova s poradcem na telefonu

30 října, 2020

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: , , ,

Leave a Comment

 • Bankovní rada České národní banky potvrdila nastavení limitu ukazatele LTV (poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti) ve výši 90 % a zároveň zrušila limit ukazatele DSTI (poměr měsíční splátky dluhu k čistému příjmu).
 • Bankovní rada ČNB snížila sazbu proticyklické kapitálové rezervy bank na 0,5 % s platností od 1. července 2020 (z aktuální úrovně 1 %). Částečné uvolnění proticyklické kapitálové rezervy podpoří schopnost bank plynule úvěrovat nefinanční podniky a domácnosti.
 • Kapitálová pozice domácího bankovního sektoru je díky kapitálovým rezervám a dobrovolně drženému přebytku kapitálu robustní. Většina bank v současnosti splňuje souhrnný kapitálový požadavek a má dostatečnou volnou kapacitu k úvěrování.
 • ČNB je připravena v případě výrazného nárůstu úvěrových ztrát bank proticyklickou kapitálovou rezervu zcela uvolnit, aby podpořila jejich schopnost plynule úvěrovat nefinanční podniky a domácnosti.
 • Nadhodnocení cen bytů ke konci roku 2019 činilo dle odhadů ČNB 15–25 % a oproti odhadu k polovině roku 2019 (15–20 %) dále mírně vzrostlo.
 • Koronavirová krize zatím ceny rezidenčních nemovitostí významněji neovlivnila. Vzhledem k nepříznivému vývoji v reálné ekonomice však vzniká potenciál pro jejich pokles v příštích čtvrtletích.

Bankovní rada České národní banky dnes projednala Zprávu o finanční stabilitě 2019/2020, která hodnotí zdraví domácího finančního sektoru. Tato zpráva je východiskem pro volbu nástrojů tzv. makroobezřetnostní politiky, kterými jsou zejména limity ukazatelů pro poskytování hypotečních úvěrů a proticyklická kapitálová rezerva bank.

Na základě této zprávy dnes bankovní rada ČNB rozhodla, že v tuto chvíli nepovažuje za žádoucí měnit současný doporučený limit ukazatele LTV, vyjadřující poměr úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti. Ten s ohledem na přetrvávající nadhodnocení cen bydlení zůstává na 90 % (při možnosti uplatnit 5% výjimku)Bankovní rada však v současné ekonomické situaci nepovažuje za nezbytné nadále stanovovat limit ukazatele DSTI (poměr měsíční splátky dluhu k čistému příjmu). Limit pro ukazatel DTI (poměr celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu) ČNB zrušila již v dubnu 2020. Bankovní rada nejpozději na svém listopadovém jednání opět posoudí, zda je v závislosti na tržním vývoji třeba Doporučení bankám pro poskytování hypotečních úvěrů upravit.

„Naše dnešní rozhodnutí o zrušení limitu ukazatele DSTI by nemělo být pro nikoho překvapením. Vždy jsme říkali, že limity budeme používat v době zvyšování rizik pro stabilitu finančního systému v České republice, ale ve špatných časech je zmírníme nebo dokonce zrušíme. K tomu jsme dnes přistoupili právě u limitu DSTI, protože banky i jejich klienti si jsou v současné nelehké ekonomické situaci způsobené opatřeními proti pandemii nemoci COVID-19 sami dobře vědomi rizik a chovají se silně konzervativně. Limit ukazatele LTV jsme prozatím při vědomí pokračujícího nadhodnocení cen rezidenčních nemovitostí ponechali v platnosti,“ uvedl k dnešnímu rozhodnutí guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

Sadu pravidel k omezení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů (zkráceně „Doporučení“) využívá ČNB od roku 2015. Nejviditelnější částí těchto pravidel jsou ukazatele LTV, DSTI a DTI. Doporučení se zaměřuje i na další parametry rizikovosti hypotečních úvěrů, např. na délku jejich splatnosti. Doporučení má zásadní význam v období rozvoje spirály mezi dluhovým financováním nákupu rezidenčních nemovitostí a jejich rychle rostoucími cenami.

Dle Zprávy o finanční stabilitě 2019/2020 se nadhodnocení cen bytů podle odhadů ČNB ke konci roku 2019 pohybovalo v rozmezí 15–25 % a oproti poslednímu odhadu vztaženému k polovině loňského roku (15–20 %) dále mírně vzrostlo. Dostupná neoficiální data za první měsíce roku 2020 naznačují, že opatření proti pandemii nemoci COVID-19 prozatím významněji neovlivnila ceny rezidenčních nemovitostí. Vzhledem k nepříznivému vývoji v reálné ekonomice však vzniká potenciál pro jejich pokles v příštích čtvrtletích.

Situace v domácím finančním sektoru se s vypuknutím pandemie nemoci COVID-19 radikálně změnila, uvádí dále Zpráva o finanční stabilitě 2019/2020. Domácí finanční sektor, který ještě v roce 2019 zaznamenal růst ve většině segmentů, vstoupil do koronavirové krize v dobré kondici. Hlavním úkolem mikroobezřetnostní i makroobezřetnostní politiky je nyní zajistit dostatečnou odolnost bankovního sektoru vůči dopadům koronavirové krize. Kapitálová vybavenost bankovního sektoru je prozatím robustní. Na kapitálovém polštáři nad regulatorním minimem se přitom kromě kombinované kapitálové rezervy významně podílí i přebytek kapitálu a zisk zadržený v souladu s doporučením ČNB. ČNB je připravena využít všechny své dohledové i regulatorní nástroje k zachování tohoto stavu.

„Stabilizační a podpůrné programy vlády dodávají reálné ekonomice likviditu a brání překotné vlně úvěrových selhání. Měnověpolitická opatření ČNB zase stabilizují dluhovou službu podniků a domácností a zavedením nových nástrojů preventivně podporují likviditu finančních institucí. Přesto je nutno počítat s tím, že u řady domácností a firem dojde k výraznému snížení příjmů, což může mít citelný dopad na jejich solventnost. Zvýšená rizika hrozí zejména po ukončení moratoria na splátky úvěrů na podzim tohoto roku,“ řekl Jan Frait, ředitel sekce finanční stability České národní banky.

V návaznosti na toto posouzení bankovní rada ČNB snížila sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 0,5 % s platností od 1. července 2020 z aktuální úrovně 1 %. Tímto krokem ČNB potvrzuje, že bude provádět makroobezřetnostní politiku tak, aby banky měly dostatečný prostor pro pokrytí předpokládaného nárůstu potřeby financování podnikatelského sektoru.

ČNB zároveň považuje za přirozené, že za silně nepříznivého vývoje domácí ekonomiky banky po případném rozpuštění proticyklické kapitálové rezervy využijí rovněž bezpečnostní kapitálovou rezervu a eventuálně i kapitálovou rezervu ke krytí systémových rizik, aby mohly dál poskytovat služby svým klientům.

Celou Zprávu o finanční stabilitě 2019/2020 a nové znění Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí ČNB zveřejní 8.  července 2020. Ve stejný den bude vydán také záznam z dnešního z jednání bankovní rady k otázkám finanční stability.

Vysvětlení některých pojmů:

Finanční stabilita je vedle cenové stability dalším klíčovým cílem České národní banky, a to od roku 2013.

Bankovní rada ČNB projednává problematiku finanční stability dvakrát ročně – na jaře, obvykle v květnu (letos vzhledem krizi vyvolané koronavirovou pandemií byla projednána až v červnu) a na podzim. Cílem této zprávy je identifikovat rizika pro finanční stabilitu České republiky pro nejbližší období na základě předchozího i očekávaného vývoje reálné ekonomiky a finančního systému. Podzimní zpráva Rizika pro finanční stabilitu bude projednána  26. listopadu 2020.

Hlavními nástroji makroobezřetnostní politiky uplatňované v České republice jsou proticyklická kapitálová rezerva (CCyB) a Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí.

Proticyklická kapitálová rezerva (CCyB) – Cílem tohoto nástroje je zvýšit odolnost bankovního sektoru vůči rizikům spojeným s výkyvy v úvěrové aktivitě. Díky této rezervě by měly být banky schopny poskytovat úvěry domácnostem a podnikům i v době recese či finanční nestability. Aktuálně uplatňovaná sazba je 1 %.

Kombinovaná kapitálová rezerva – součet bezpečnostní kapitálové rezervy (CCoB), proticyklické kapitálové rezervy (CCyB), kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika (KSR) a kapitálové rezervy pro jiné systémově významné instituce.

Ukazatel LTV (loan-to-value) – poměr mezi výší hypotečního úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. ČNB doporučuje, aby tento ukazatel nepřesáhl u nových úvěrů 90% hranici u více než 5 % objemu nových úvěrů. Banky poskytující úvěry by měly brát toto doporučení ČNB v potaz.

Ukazatel  DTI (debt-to-income) – poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu. ČNB v současnosti nestanovuje horní hranici tohoto ukazatele, při níž by úvěr neměl být poskytnut. Zároveň však ČNB dlouhodobě upozorňuje na to, že riziko nesplacení úvěru hrozí ve zvýšené míře už v případě, kdy celkové zadlužení žadatele o úvěr převýší osminásobek jeho čistého ročního příjmu.

Ukazatel DSTI (debt-service-to-income) – výše měsíční splátky dluhu vůči čistému měsíčnímu příjmu žadatele – poměr mezi celkovou výší všech měsíčních splátek a čistým měsíčním příjmem žadatele o úvěr. ČNB doporučuje, aby tento ukazatel nepřesáhl hodnotu 50 % u více než 5 % objemu nových úvěrů. Banky poskytující úvěry by měly brát toto doporučení České národní banky v potaz.

Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jako jeden z jejích klíčových cílů. Ten uvádí, že ČNB rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému a v zájmu předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability a vytváří tak makroobezřetnostní politiku.

ČNB usiluje o zákonnou pravomoc stanovovat horní hranice ukazatelů LTV, DTI a DSTI. Novelu zákona o ČNB právě projednává Poslanecká sněmovna. Právní závaznost dodržování limitů ukazatelů je zásadní pro zajištění rovných podmínek na trhu a zabránění nekalé konkurenci I v budoucnu, pokud by do tohoto tržního segmentu vstoupili noví (obzvláště nebankovní a zahraniční) hráči, u nichž by vynucování pravidel stanovených Doporučením nebylo stejně účinné jako u bank.

Zdroj: Česká národní banka

18 června, 2020

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: , ,

Leave a Comment

Další stránka »