ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Podařilo se nám získat exkluzivní informace k novému hypnotečnímu produktu. I když banky jeho parametry zatím tají, nám se již podařilo zjistit první informace.

Díky dalšímu zvýšení základních úrokových sazeb se můžeme těšit na nový produkt – HYPnOTÉKA. Jak poznat správnou hypnotéku? Abyste si mohli gratulovat, že máte opravdovou hypnotéku, je potřeba splnit několik faktorů:

 • Financovat nemovitost, která stojí alespoň 2násobek toho, co stála před 2 lety.

Výhodou je, že hledání bude relativně snadné, neboť prodávající si stále myslí, že jejich nabídkové ceny jsou naprosto v pohodě.

 • Pokud takovou nemovitost najdete, sjednat si financování s alespoň 3násobně vyšším úrokem, než byl před rokem.

Například v červnu 2021 jsme uzavírali úvěry na bydlení za 1,7 až 2%. 3násobná sazba, tedy rozmezí 5,1 až 6% nebude problém o rok později asi u žádné banky a v červnu 2022 se bude jevit jako velmi výhodná, pokud budou tak „nízké“ sazby ještě na trhu dostupné. Kdyby ne, berte i za 4násobek.

 • Pokud se Vám podaří splnit předchozí 2 body a zjistíte, že nemáte požadovanou hotovost alespoň 20% (což může být pár mega), protože ČNB od 1.4.22 zpřísnila kritéria poskytování hypoték i hypnoték, tak si chybějící peníze můžete obstarat „po česku“ – „spotřebákem za 10%“ , který vám hypnoteční poradce rád doporučí u jiné banky, než si berete úvěr, ať se na to nepřijde a nejlépe u přátel, které již nechcete mít v budoucnu za přátelé. Vyřešíte tak 2 mouchy jednou ranou (půjčkou). Tato finta se vám nepromítne při správném načasování do bonity a máte šanci hypnotéku získat, i když vaše splátky půjček přesáhnout 50% čistého příjmu, což se prý nesmí. Vždy si můžete najít druhou práci, nejlépe na černo, ať máte i minimální důchod.

Pokud zvládnete splnit nejlépe všechny 3 podmínky, můžete si pogratulovat. Získáváte nový smysl života a do konce života budete mít důvod pracovat, udržovat se v pohybu a zdraví, zaměstnávat svůj mozek a udržovat sociální kontakty v práci, a to i v pozdním důchodovém věku.

Sazby 6%+ umožní za 30 let splatit více než 2násobek vypůjčené částky a může vás těšit, že jste si půjčili na 1 dům, ale bance splatili 2, byť bydlíte samozřejmě jen v tom původním, který bude brzy potřebovat další hypnotéku na rekonstrukci, ale tu budou už doplácet vaše děti, takže takové maličkosti nemusíte řešit.

Nemovitosti vhodné k financování HYPnOTÉKOU Nemovitosti vhodné k hypnotečnímu financování

Banky aktuálně přeškolují své hypoteční bankéře na hypnoteční specialisty, kteří se musí naučit novým dovednostem, budou klientům vysvětlovat, proč si vzít zrovna tu jejich hypno půjčku na bydlení, a ne od konkurence. Budou argumentovat, že můžete klidně jednou ročně splatit i čtvrtinu své hypnotéky a ještě vás za to nebudou pokutovat. Ono se vám totiž bude úplně v pohodě tvořit rezerva na tu ¼ splátku, když budete splácet 40 měsíčně. A kdyby Vám fakt něco zbylo, investujte – nevadí, že akcie mnoha firem napumpované vytištěnými penězi mají reálnou hodnotu úplně jinou, k tomu nějaký šikovný dluhopis, kterým pomůžete vytlouct klín ještě větším klínem a jste v klidu. Budete mít stále důvod pracovat a neusnout na vavřínech.

Dalším krokem jak vyjít klientům vstříc ve financování jejich bydlení pak budou trojgenerační hypnotéky, kdy si budou moct mladí manželé vzít úvěr na bydlení, kterým zadluží i své nenarozené vnuky a vnučky.

Pojišťovny nezůstanou pozadu a už nyní prodlužují výstupní věk životního pojištění do 90 i 100 let.

Ha a teď jsem si říkal, jak se zasmějeme a vy si uvědomíte, že je 1. apríl. Jenže než se mi článek v hlavě urodil a dozrál až k datu 1.dubna, tak jsem zjistil, že onen produkt už na trhu je, jen se mu zatím říká postaru překlenovací úvěr, úvěr ze stavebního spoření na bydlení, či hypoteční úvěr na bydlení a hypnoteční poradci skládají zkoušky, aby je mohli klientům poskytovat:(. I když se to nezdá, tak všem dlužníkům pomůže paní Inflace, která pomáhá dlouhodobé úvěry splácet. 

Tak veselého apríla a nenechte se lehce napálit (nejen při hledání správné hyp(n)otéky:)!

Autor: Petr Olašin

1 dubna, 2022

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: ,

Leave a Comment

 1. Co opatření ČNB vůči Sberbank CZ znamená?
  Česká národní banka nařídila 28. 2. 2022 Sberbank CZ, aby se zdržela:
  • jakéhokoli jednání spočívajícího v poskytování úvěrů včetně umožnění čerpání úvěrů nebo jejich části a prodloužení splatnosti již poskytnutých úvěrů;
  • jakéhokoli jednání spočívajícího v přijímání vkladů;
  • jakéhokoli jednání vedoucího k pořizování (nákupu) aktiv s přiřazenou rizikovou váhou větší než 0 % podle článků 114–134 nařízení s výjimkou aktiv nutných k zajištění běžného provozu a s výjimkou ukládání vkladů v bankách, kterým byla k jejich činnosti udělena licence podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona o bankách, nebo bankách se sídlem v členských státech Evropské unie s výjimkou bank ze skupiny Sberbank;
  • zcizování aktiv či jejich zatěžování právy třetích osob.

 2. Kdy se klienti dostanou ke svým vkladům?
  Poté, co Česká národní banka prohlásí banku za neschopnou dostát závazkům a své rozhodnutí jí doručí, vstupuje do dění Garanční systém finančního trhu („Garanční systém“).
  Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s., dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek bylo Garančnímu systému doručeno dne 28. 2. 2022 (externí odkaz).

 3. Jaké vklady jsou v České republice pojištěny? Do jaké výše?
  V ČR jsou pojištěny všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v českých korunách i v cizí měně do maximální výše ekvivalentu 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny. V tomto limitu se náhrady poskytují do 100 % výše vkladu. Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku 500 000 EUR a při splnění dalších zákonných podmínek.

  Ekvivalent limitu 100 000 EUR pro náhradu vkladů přepočte Garanční systém podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou pro rozhodný den, tj. 28. 2. 2022.

  Fond pojištění vkladů chrání vklady u všech bank a družstevních záložen ČR, a pokud by v ČR působila zahraniční banka ze státu mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), tak také vklady u ní. Jedná se zejména o kreditní zůstatky na účtech (běžné účty, termínované vklady atd.) či vkladních knížkách nebo potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem.

 4. Kdy Garanční systém zahájí výplatu náhrad vkladů a jak výplata proběhne?
  Výplatu náhrad za pohledávky z pojištěných vkladů provádí vždy Garanční systém, který také spravuje Fond pojištění vkladů. Ten zajištěním výplaty pověří zpravidla některou banku s rozsáhlou pobočkovou sítí. V případě klientů Sberbank CZ je to Komerční banka.

  Garanční systém je povinen zahájit výplatu do 7 pracovních dnů od rozhodného dne, kdy obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky nebo družstevní záložny dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. V tomto konkrétním případě je rozhodným dnem 28. 2. 2022.

  Soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací banky nebo družstevní záložny, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění.

  V případě základních náhrad vkladů fyzických a právnických osob u Sberbank CZ zahájí Garanční systém (externí odkaz) výplatu nejpozději dne 9. 3. 2022. O výplaty náhrad bude možné požádat po dobu tří let.

  Více informací o postupu výplaty vkladů pro všechny klienty Sberbank CZ najdete na stránkách Garančního systému (externí odkaz).

 5. Kolik peněz má Garanční systém ve fondu pojištění vkladů?
  Podle informací České národní banky disponuje nyní Garanční systém finančního trhu částkou 35 mld. Kč, kterou může použít pro výplatu vkladů podléhajících pojištění podle zákona o bankách. Tato částka by měla pohodlně pokrýt všechny vklady ve Sberbank CZ, které podléhají zákonnému pojištění. Očekávaná výše výplaty náhrad činí podle informací poskytnutých Garančním fondem přibližně 28,5 mld. Kč.

 6. Co mají dělat orgány samosprávy, například krajů, měst či obcí, pokud využívají služeb Sberbank CZ?
  Pojištění vkladů může získat pouze obec, které náleží výnosy z daní nebo podíly na nich podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní a jejíž daňové příjmy podle uvedeného zákona dosahují nejvýše 500 000 EUR.

  Vklady obcí nejsou pojištěny automaticky. O pojištění svých vkladů musí obec požádat a doložit splnění zákonných podmínek. Žádost se podává bance, která musí následně obci vydat potvrzení o vzniku pojištění vkladů. Teprve pokud banka toto potvrzení vydá, je možné, aby byly vklady obce pojištěny. Toto potvrzení nelze vydat zpětně.

  Více informací o podmínkách pojištění těchto vkladů naleznete na: https://www.garancnisystem.cz/pro-obce. Pokud obec splní podmínky pro vznik pojištění vkladů, řídí se výplata jejich náhrad obecnými postupy pro výplatu náhrady vkladů. Připomínáme, že podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, mohou mít územní samosprávné celky (obce a kraje) a dobrovolné svazky obcí účty vedené u České národní banky.

 7. Sberbank měla za klienty i obce a města. Jak se dostanou ke svým penězům, které měly ve Sberbank uložené nad rámec pojištění?
  Pohledávky z nepojištěných vkladů obcí a měst budou řešeny (spolu s ostatními nepojištěnými pohledávkami – tj. pohledávky klienta nad 100 000 EUR) v rámci likvidace či insolvenčního řízení, jejichž předpokladem je ale nejdříve odnětí licence bance.

S dalšími otázkami týkajícími se klientů Sberbank CZ se obracejte přímo na Sberbank CZBanka musí své klienty instruovat, jak mají v konkrétních případech postupovat.

Zdroj: ČNB – https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-opatreni-CNB-vuci-Sberbank-CZ-znamena/

5 března, 2022

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: , ,

Leave a Comment

Nejen Moneta, ale i mBank jde aktuálně proti proudu zvyšování úrokových sazeb u úvěrů a dočasně snížili úrokové sazby. Moneta u hypotečních úvěrů a mBank u neúčelových spotřebitelských úvěrů. Aktuálně (od 26.1.2022) můžeme klientům s dostatečnou bonitou zajistit sazbu od 1,99% p.a. Zároveň lze s přirážkou zajistit financování klientům, kteří byli dříve odmítnuti. Tato akce platí do odvolání a jde na tuto dobu o ojedinělou nabídku. Akce se týká pouze nových úvěrů. U refinancování stávajících půjček platí akce snížení úroku o 2% oproti stávajícím podmínkám.

Co se mění k lepšímu?

 • Sazba od 1,99 % p.a. (dočasná prémiová sazba)mbank
 • Do 3 minut znáte úrokovou sazbu
 • Vyšší schvalovatelnost
 • Napojení na PSD2
 • Zrychlení schvalování

To dobré zůstává!

 • Až 1 milion jednomu žadateli
 • Bez poplatků
 • Jednoduchý online proces, nebo možnost zpracování přes pobočku
 • Pojištění schopnosti splácet (sleva na sazbě 2 procentní body)

U konsolidace a refinancování zůstává mBank u principu snižování úrokové sazby oproti původní o 2 % (min. 4,9 %, max. 15,9 %).

Máte zájem o více informací. Neváhejte nás kontaktovat.

ČIFO aktuality - finanční plán s tužkou v ruce - pomůžeme online

ČIFO aktuality – finanční plán s tužkou v ruce – pomůžeme online

27 ledna, 2022

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: , , ,

Leave a Comment

I když sleduji postupné bezdůvodné zvyšování úrokových sazeb u hypoték (ČNB totiž dlouhodobě sazby nezvýšila) a na nějaké ty dvě desetinky při oznámení nových sazeb jsem si již zvykl. Minulý týden tento nárůst oznámila Hypoteční banka, s účinností od 3.5.2021, a např. u 5leté fixace jsme u LTV do 80% (pozn.: hypotéka do 80% hodnoty zastavěné nemovitosti) na 2,49% p.a.. Změna úrokové sazby u mBank mě však doslova šokovala.

Čas jsou peníze – týden váhání za 24.180 Kč u Hypoteční banky až 121.560 Kč u mBank

Z hodiny na hodinu došlo u mBank ke změně obchodní strategie a sazby se zvýšily rovnou o 1%, což znamená okamžitý stop stav přijímání nových zájemců o hypotéku a na trhu se něco podobného jen tak nevidí. Kdo si například nechal propočítat kalkulaci na 4 mil. hypotéku na 25 let a nedodal včas podklady a podepsanou žádost do banky, bude místo původní měsíční splátky 17.130 platit 19.156 Kč, tedy o více než 2.000 Kč x 60 měsíců platnosti fixace. Pokud někdo o hypotéce u mBank uvažoval, ze dne na den je vše jinak a patrně se klient začne poohlížet po nabídce konkurenční banky.

Že se otálení nevyplatí v této době platí 2násob a i posun sazeb o desetinky může znamenat zbytečně vyhozené stokoruny měsíčně na úroku, což jsou v konečných částkách desetitisíce. U již zmíněné Hypoteční banky tak například 0,2% p.a. rozdílu při 4 mil. hypotéce / 25 let (splatnost) a 5letém fixu znamená +403 Kč vyšší splátku / 5 let = 24.180 Kč, kterými „podpoříte banku“. Když se říká, že čas jsou peníze, tak taky jde vidět, kolik může stát týden váhání.

U nejlevnější banky si často na schválení pár týdnů počkáte

Můžete si říct, však bank je v ČR dost (přesně 49), tak když zdraží banka A, poohlídnu se v bance B, C a určitě se o mě „poperou“, myšleno výši úrokové sazby. Jenže v reálu většinou banka B a C sleduje i ostatní banky, takže se často stává, že se po pár dnech upraví úrokové sazby i u konkurence. Někdy nám nové sazby oznámí během 1 týdne i 5 a více bank. Pozor také na podmínky nejnižší sazby – povinné pojištění schopnosti splácet, nemovitostí, domicilace plateb, poplatky za účet… Pokud je některá banka dlouhodobě na nejnižší úrovni úrokových sazeb v porovnání s konkurencí, často dochází k přetížení celého řetězce – bankéř – schvalovatel – odhad … a délka schválení hypotéky se neúměrně prodlužuje, často z řad dnů, na týdny i 2 měsíce v extrémním případě.

ČIFO aktuality - finanční plán s tužkou v ruce - pomůžeme online

ČIFO aktuality – finanční plán s tužkou v ruce – pomůžeme online

Nabídku přizpůsobujeme aktuální životní situaci

To však zpravidla neplatí o neúčelových spotřebitelských úvěrech, kde můžeme celý proces zadat s klientem online a vyřízení nové půjčky, nebo konsolidace, či refinancování může být hotovo do půl hodiny. Jelikož sledujeme průběžně celý bankovní trh a sdílíme si s kolegy zkušenosti, jsme schopni reálně odhadnout, jak rychlé / komplikované může být vyřízení hypotéky v určitou chvíli v různých bankách a řešení pro klienta tomu přizpůsobit. Když vím, že klient již složil zálohu u realitky, za 3 týdny má dojít k úhradě kupní ceny, jinak mu hrozí vysoká sankce, určitě v tuto chvíli nejdeme po nejnižší úrokové sazbě, ale rychlosti vyřízení, ideálně s kombinací s automatizovaným online procesem schválení. V těchto případech zvládneme i v této „hypo boom“ době vyřídit hypotéku rychle a po nějaké době refinancovat, bude-li to pro klienta výhodné.

Vyjde hypotéka na přepážce vlastní banky levněji?

Pár klientů mi sdělilo i obavu „Když to budu řešit přes vás, vyjde mě to asi dráž než v bance, protože vám banka musí platit provizi.“ Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Díky systému porovnání jednotlivých bank, vytváření nabídek a protinabídek konkurence a přímému navázání na bankéře jsme schopni zajistit nižší sazby než na pobočkách, dokonce vlastní banky, kde klientovi chodí příjem.

Letos nás určitě čekají mnohá překvapení a uvidíme, kde se celý segment realit a jejich financování posune a jak dlouho ještě ceny nemovitostí porostou současným, naprosto šíleným, tempem.

Autor: Petr Olašin

Hypoteční téma jsme zmínili také v článcích:

Bod zvratu v hypotékách. Křivka sazeb stoupá vzhůru, banky nestíhají uspokojit poptávku.

Bez peněz pro hypotéku do banky nelez

Konec odkladu splátek. Co dál? Tajemství nízkého úroku.

4 května, 2021

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Už jsme chtěli upravovat naši jednoduchou tabulku s orientačním přehledem výše splátky hypoték, protože byla nastavena na nejnižší sazbu 1,9% a nedávno jsme vyřizovali hypotéku ještě za 1,59%, ale byla by to zbytečná práce. Tabulku si můžete prohlédnout kliknutím ZDE. Poslední hypotéka podepsaná před týdnem už je za 1,89% (bez banko pojištění – klient si vyřídil výhodněji přes naše specialisty dle svých potřeb) a aktualizace sazeb z bank dává tušit, že pod 2% bude úvěr bez bankovního pojištění spíše výjimkou. Každý týden nám banky oznamují nové sazby a bohužel jde vždy o mírný nárůst v desetinkách procent, což jsou stokoruny ve splátce směrem nahoru. „Extrémní nárůst sazeb během posledních 3 měsíců vidím hlavně u delších fixací 7 / 10 let, které jsem klientům hodně doporučoval, protože u některých bank či stavebních spořitelen byly bez příplatku k úrokové sazbě. Nebyl problém klientovi zajistit 10letou garanci neměnné splátky s možností 1 x ročně umořit až ¼ hypotéky bez sankce“ řekl Petr Olašin, specialista na pojištění a úvěry ve společnosti ČIFO.

Vysoký zájem banky nestíhají vyřizovat. 

Zajímavé je, že přestože ČNB úrokové sazby nezvýšila, banky si začínají tvořit „rezervní ziskový polštář“ a desetinku po desetince sazby každý měsíc zvyšují. Zveřejňované průměrné sazby jsou vždy uváděny zpětně, takže čísla zveřejněné jako průměry dnes, už neplatí a je třeba k nim cca 0,1 – 0,4% přičíst. Vyšší nárůst je u delších fixací.

Za 1. čtvrtletí 2021 uzavřeny hypotéky za téměř 100.000.000.000 korun – banky nestíhají. Co způsobilo hypoteční boom?

Noví zájemci o hypotéku mají obavy z dalšího růstu sazeb a proto s vyřízením více spěchají. Kromě nových zájemců propočty sazeb řeší i klienti, kteří už hypotéku mají, aby včas refinancovali úvěr, než sazby ještě více porostou. Jenže v bankách se hodně využívá home office, část zaměstnanců je na nemocenských nebo čerpají ošetřovné a hypotéka, kterou jsme dříve vyřizovali týden, je teď za měsíc.

ČIFO hypotéky - přehled sazeb hypoték a výše splátky v příkladech

Vyplatí se svěřit se do péče speciality? V čem pomůže?

Velkou pomoci klientům může být nezávislý hypoteční poradce, který má přímé kontakty na bankéře, odhadce, schvalovatele a celé kolečko může neustále popohánět a dohlížet na to, aby se v některém z článků schvalovacího řetězce kolečko nezadrhlo. Zažíváme i dříve nepředstavitelné telefonáty, kdy komunikujeme s bankéřem a v pozadí brečí dítě, štěká pes apod., holt home office doba mnohé mění. Také nebyly zvykem víkendové telefonáty, což je naopak výhoda home office, protože bankéř nám některé věci může schválit, objednat odhad i o víkendu a v reálu tak klientovi šetříme čas při vyřízení. Specialista hypoték Ing. Jiří Drbohlav z pobočky v Praze jel například za klientem domů v sobotu dopoledne, aby během půl hodiny udělali online scoring a předschválení hypotéky a mj. klientovi touto víkendovou návštěvou ušetřil 1542 Kč měsíčně u refinancování 2,7 mil. hypotéky.

Pozn.: Myslíte si, že by za vám ve vaší bance vyšli vstříc a vyslali svého bankéře o víkendu vyřizovat hypotéku, jelikož v týdnu chodíte do práce? Výhody spolupráce s nezávislým hypotečním specialistou jsou tedy zřejmé, nemluvě o tom, že dokážou zajistit lepší sazbu než na přepážce banky.

ČIFO úvěry a hypotéky - jsme tu pro Vás online. Kontaktujte nás!

ČIFO úvěry a hypotéky – jsme tu pro Vás online. Kontaktujte nás!

Co můžete očekávat od hypotečních specialistů ČIFO?

Výhodnou spolupráce se specialisty Českého institutu finanční odpovědnosti je, že mají dostatečné zkušenosti, aby vás celým hypotečním kolečkem provedli, zajistili atraktivní sazbu a hlavně vás zařadí do programu AKTIVNÍ SPRÁVY SMLUV, kdy vaše smlouva nezůstane ležet ladem, ale bude-li na trhnu změna podmínek, která by vám ušetřila peníze (např. snížení sazeb v roce 2020), budete kontaktováni s novou kalkulací a můžete si nechat úvěr převést jinde, popř. vykomunikují se stávající bankou úpravu sazby. Toto u bankéře na pobočce většinou nezažijete a kontaktování budete maximálně s nabídkou nových produktů, investic, pojištění.

A na závěr: Přísnější dohled ČNB!

Dostupnosti hypoték pravděpodobně neprospěje ani novela zákona o ČNB, která bude mít pravomoci stanovit limity úvěrových ukazatelů, které doposud mohla bankám jen doporučovat. Účinnost novely by mohla být v posledním čtvrtletí roku 2021.

 V případě zájmu o hypotéku, refinancování, pojištění nás neváhejte kontaktovat přes formulář níže nebo kontakty. Pracujeme po celé ČR.

23 dubna, 2021

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Pokud jste 1 z 401 223 , kteří využili přerušení splátek úvěrů a hypoték, tak v 31.10.2020 tato možnost končí v listopadu již budou  splátky standardně strhávány. Zaznívají sice hlasy k prodloužení moratoria odkladu splátek, ale banky jsou proti a patrně budete standardně splácet.  O přerušení splátek požádalo zhruba 13% klientů bank a odloženy byly splátky úvěrů v objemu 445 miliard korun. Jak jsme již uváděli, přerušení nebylo zadarmo a klientům naskakoval úrok, který bude uhrazen na konci splatnosti. Zjednodušeně lze říct, že úvěr se tak prodražil o 1 – 2 splátky, dle typu úvěru a úrokové sazby.

Komunikace je základ

Pokud byste měli problém dostát svým závazkům, banky jsou v této době připraveny vyjít klientům vstříc, důležité je však KOMUNIKOVAT, a to dříve, než se dostanete do finančních problémů. Ti, kteří si vzali něco z článku FINANČNÍ PLÁN S TUŽKOU V RUCE a mají přehled o svých příjmech a výdajích si dokáží spočítat, jak ovlivní jejich rodinný rozpočet splácení úvěrů. Banka Vám raději vyjde vstříc konsolidací půjčky, prodloužením splatností = snížení splátky nebo i dočasným krátkodobým přerušením, než aby musela vymáhat dluh soudní / exekuční cestou. Pokud nemáte záznam v registru neplatičů, lze úvěr převádět i mezi bankami a získat tak často ještě výhodnější sazbu – viz. níže.

konec moratoria odkladu splátek - tajemství nízkého úroku

konec moratoria odkladu splátek – tajemství nízkého úroku

Nedejte se, licitujte o výhodnějších podmínkách!

Možná Vás také občas překvapí reklama o strašně levné a neskutečně výhodné půjčce. Když se oprostíme od skutečnosti, že půjčka není výhodná snad nikdy, kromě pořízení bydlení a i tam se musí licitovat, porovnávat, vyjednávat… zaujme fakt, že na deklarovanou sazbu se málokdo dostane, nebo snad máte hypotéku za 1,49% a spotřebitelský úvěr za 2,99%? PODÍVEJTE SE NA RPSN VE VAŠÍ SMLOUVĚ A BUDETE VĚDĚT, KOLIK PŮJČKA SKUTEČNĚ STOJÍ. Banky Vám málokdy dají sazbu, kterou propagují v reklamě, protože musí i vydělávat:). Např. v Zonky mají reklamu na úvěr na cokoliv od 2,99% a prý až 8% klientů tuto sazbu získalo, ale zatím jsme nenarazili na jediného klienta s touto sazbou a pokud se dá na tuto sazbu dostat, nejen u zmíněné Zonky, tak až několikanásobným přeúvěrováním. V praxi tedy získáte půjčku u banky A (např. Za 7%), po čase vidíte u banky B výhodnější sazbu (4,99%), tak oslovíte svou banku, že chcete snížit sazbu, ale často Vám banka A řekne, že Vám nemůže slevit více než o x% (např. Na 5,9%). Přejdete tedy k bance B a získáte sazbu 4,99%. Po měsíci dáte žádost o refinancování úvěru své původní bance A a ta Vám dá sazbu 3,9%. Pokud máte dost energie a vytrvalosti, můžete postup opakovat než se dostanete k „rozumné sazbě“ kolem 3%. Pokud převádíte půjčky, zjistětě si poplatky za předčasné splacení úvěru. Některé banky nemají poplatek za sjednání ani mimořádné splátky, některé Vám naúčtují poplatek 1%, což celou operaci znevýhodní a převody tam a zpět pak ztrácí smysl a finanční úsporu. Pozor také na dárečky ke smlouvám, které v případě odchodu zaplatíte právě 1% poplatem z mimořádné splátky.

Poradíme ONLINE – info@cifo.cz / 736 472 120

Je třeba upozornit také na nabídky ultravýhodných sazeb například jedné „ruské banky od 1,99%“ u spotřebitelských úvěrů, což je sazba blízká spíše hypotékám. Proč má tato půjčka RPSN přes 8% a splátka vychází dráž než 7% úvěr? Vtip je v tzv. bonusu na konci, kdy Vám banka při splnění podmínek vrátí část peněz zpět. Stáváte se tak trochu zajatcem podmínek, ztrácíte možnost refinancovat a obecně tyto půjčky moc nedoporučujeme.

Nemáte-li chuť vyjednávat s bankami o podmínkách, svěřte se do péče specialistů Českého institutu finanční odpovědnosti (www.cifo.cz), kteří za Vás podmínky vykomunikují a sazby Vám pravidelně v rámci řádné péče o klienta hlídají. Klesnou-li sazby na trhu, dostanete o tom informaci a rozhodnete se, jestli půjčku převést.

Autor: Petr Olašin

Mohlo by Vás také zajímat:

Jak správně nastavit životní pojištění, aby Vás ochránilo? Pomůžeme ONLINE.Na kolik vyjde přerušení splátek úvěru? Zdarma rozhodně nebude!

Povinné ručení komfortně z pohodlí domova s poradcem na telefonu

30 října, 2020

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: , , ,

Leave a Comment

Podívali jsme se podrobněji na největší srovnávače hypoték na internetu a zjistili jsme, že jen málo z nich pracuje s reálnými sazbami. Když jsme kontaktovali jednoho z majitelů firmy (nebudeme jmenovat, neboť podobná praxe se bude opakovat a nemá smysl poškozovat 1 konkrétní firmu), dozvěděli jsme se, že si je vědom, že má ve srovnávači až o půl procenta nižší sazby, než může klient poptávající úvěr na bydlení (hypotéku) získat, ale odpověď byla „Dělají to tak všichni, a kdybych uváděl skutečné sazby, klienti by nevyplnili svůj kontakt a obrátili by se na jiný srovnávač“. No, hlavně že ty srovnávače máme.

Trochu nám to připomíná reklamy automobilek, kde s tím samozřejmě trochu počítáme, když vidíme reklamu na nový vůz již od x99.999 Kč a v autosalónu se dozvíme, že pokud chceme i rádio, klimatizaci a motor, tak cena bude klidně dvojnásob.

Výhodná sazba Vás může přijít hodně draho

Vídáme i případy, že sazba je například u banky U… na první pohled velice zajímavá, ale podmínění této sazby aktivním účtem, obratem, používáním debetní karty a jednorázovým zaplacením rizikového životního pojištění k hypotéce, např. v částce 107.000 Kč jednorázově (reálný údaj jednoho z našich zákazníků, který přinesl svou smlouvu hypotečnímu specialistovi k porovnání nabídek), tak nelze hovořit o férové nabídce.

ČIFO úvěry a hypotéky - jsme tu pro Vás online. Kontaktujte nás!

ČIFO úvěry a hypotéky – jsme tu pro Vás online. Kontaktujte nás!

Specialista může rovnou nabídnout nejnižší sazbu 

Co když klient nechce obcházet všechny banky, porovnávat je mezi sebou, pročítat údaje drobným písmem a následně licitovat s bankéři o desetinky procent ročního úroku, které však dělají desetitisíce rozdíl v zaplacených úrocích? Nejefektivnější řešení je obrátit se na hypotečního a úvěrového specialistu, který zastupuje více bank a nejlépe i stavební spořitelny. Takový specialista již detailně zná podmínky jednotlivých bank a stavebních spořitelen, zná jednotlivé bankéře schvalující úvěry, komunikuje s odhadci a má nastaveny obratové bonusy, takže hypotéka vyjde levněji, než když se klient obrátí na svou banku, kde mu chodí výplata.

Úrok je potřeba kontrolovat i v budoucnosti

Navíc, pokud dojde v budoucnu k tomu, že některá z bank sníží úrokové sazby, má-li klient úvěr sjednán ve své bance, tuto skutečnost se nedozví. Naši specialisté naopak úrokové sazby i fixaci klienta sledují a pokud by došlo k tomu, že přepracováním smlouvy nebo dodatkem klientovi ušetříme, kontaktujeme jej a předložíme konkurenční nabídku nebo dodatek ke smlouvě stávající banky.

Pomůžeme ONLINE – info@cifo.cz / 736 472 120 (tel., viber, sms)

srovnání hypoték - srovnávače

srovnání hypoték – srovnávače

Refinancování úvěru / hypotéky je zpravidla jednodušší než první sjednání a klient například nemusí ani prokazovat svůj příjem nebo znovu dělat a platit odhad. Refinancování před změnou úrokové sazby navíc můžeme vyřídit již 2 roky před změnou úrokové sazby a dle nových podmínek o poskytování spotřebitelských úvěrů nemusíme často ani čekat na ukončení fixace.

Financování vlastního bydlení je jedno z největších životních rozhodnutí a určitě doporučujeme obrátit na specialisty s licencí ČNB, kteří zastupují více subjektů poskytujících spotřebitelské úvěry.

Máte-li zájem o nezávaznou konzultaci nebo propočet, neváhejte nás kontaktovat přes formulář níže nebo pomocí e-mailu info@cifo.cz a získáte jistotu, že vám budou poskytnuty relevantní informace o skutečných možnostech, nikoliv „vábniček již od“ s následným vysvětlením, proč platíte o tisícovku měsíčně více, než bylo vypočteno srovnávačem. Děkujeme za důvěru, kterou nám svým zájmem vyjadřujete a těšíme se, že pomůžeme i s financováním vašeho bydlení. Hypotéky jsou náš denní chleba:).

V SOUČASNÉ DOBĚ JSME PŘIPRAVENI TAKÉ NA ONLINE KOMUNIKACI A UZAVÍRÁNÍ PRODUKTŮ NA DÁLKU. NENÍ NUTNÉ NIKDE JEZDIT, VŠE VYŘÍDÍTE Z POHODLÍ DOMOVA!

Čtěte také:

Na kolik vyjde přerušení splátek úvěru? Zdarma rozhodně nebude!

Proč refinancovat hypotéku k jiné bance, i když získáme stejný úrok?

Bez peněz pro hypotéku do banky nelez

Spotřebitelské úvěry – neplaťte více než musíte

Seniorská hypotéka

Povinné ručení komfortně z pohodlí domova s poradcem na telefonu

Jak správně nastavit životní pojištění, aby Vás ochránilo? Pomůžeme ONLINE.

22 dubna, 2020

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

I když byly 1.4. ze strany ČNB sníženy limity úvěrových ukazatelů pro poskytování hypoték a banky mají možnost v těchto dobách přijmout i klienta, kterého dříve úvěrovat nemohly (viz. článek ZDE), v praxi je to někdy přesně naopak. Důvodem je zajištění stability a ochrany současného hypotečního portfolia. Pojďme se podívat, které ze 4 zvýhodnění klientům patrně nepomohou:

Snížení REPO sazby v březnu, celkem o 1,25% ≠ snížení sazeb pro klienty

I když ČNB ve 2. polovině března 2020 snížila 2x úrokové sazby, které mají zpravidla vliv na výši úroků spotřebitelských úvěrů a hypoték, banky na toto opatření nereflektovaly a nadále drží úrokové sazby, které byly nastaveny dříve. Důvodem je, že se snaží si vytvořit finanční polštář na období, které lze v tuto chvíli těžko odhadnout i kompenzovat minulé období, kdy byly poskytovány úvěry na bydlení s minimální marží, kvůli poklesu hypoték (právě kvůli omezením ČNB – viz. článek „Další brzda hypoték„).

Pomůžeme ONLINE – info@cifo.cz / 736 472 120 (tel., viber, sms)

Zvýšení LTV – limitu výše hypotéky v poměru k poskytnutému úvěru z 80% na 90%

Tady máme informaci, že banky využijí povolení poskytovat úvěry až do 90% odhadní ceny nemovitosti a může to tak pomoci klientům, kteří nemají dostatek vlastních úspor.U refinancování nadále platí mírnější proces schvalování. 

Zvýšení DSTI – poměr mezi měsíční splátkou všech splácených úvěrů a měsíčním čistým příjmem ze 45% na 50%

I když ČNB zvýšila možné zadlužení až na 50% z celkového čistého příjmu, některé banky naopak v rámci vlastní stability tento ukazatel snížily na 40%. Jestliže tak splátka hypotéky mohla u klienta s 20.000 Kč čistého dosahovat 10.000 Kč měsíčně, reálně tak některé banky budou poskytovat max. splátku ve výši 8.000 Kč a klient bude muset prodloužit splatnost, aby na úvěr vůbec dosáhl.

Ukazatel DTI zcela zrušen

Šlo o poměr čistého příjmu k výši dluhu, kdy maximální dluh nesměl přesáhnout 9násobek ročního příjmu. Zde je pravděpodobné, že nebude ze strany bank omezováno, neboť hlídání poměru příjmu a splátek je dostatečným ukazatelem schopnosti splácet. 

Máte-li zájem o další informace, chcete vypočítat výši splátky hypotéky, neváhejte nás kontaktovat. Jsme připraveni Vám pomoci, spojit se s Vámi telefonicky, e-mailem, videokonferenčně a řešit Vaše potřeby i v této době na dálku.

Čtěte také:

Na kolik vyjde přerušení splátek úvěru? Zdarma rozhodně nebude!

Proč refinancovat hypotéku k jiné bance, i když získáme stejný úrok?

Bez peněz pro hypotéku do banky nelez

Spotřebitelské úvěry – neplaťte více než musíte

Seniorská hypotéka

Spojili jsme výhody srovnávače a osobního přístupu

Autor: Petr Olašin

7 dubna, 2020

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: , , ,

Leave a Comment

Mnohé banky již v březnu začaly nabízet klientům možnost přerušit splátky svých úvěrů. Od 2. poloviny dubna platí vládní opatření mající za cíl klientům bank po dobu 3 / 6 měsíců ulevit. Požádat lze o přerušení do 31.7. nebo 31.10. a splácení je přerušeno od následujícího měsíce od požádání. Lze požádat i dodatečně, např. v srpnu a neplatit v září a říjnu. Mnoho klientů si mylně myslí, že se úvěr „zmrazí“ a jen se o dobu přerušení prodlouží doba splatnosti. V praxi to takto nebude, neboť i banky si peníze, které půjčují klientům, půjčily a platí za ně úrok. Úrok tak bude účtován i při přerušení splátek a banky si jej nechají zaplatit na konci úvěru.

Pomůžeme ONLINE – info@cifo.cz / 736 472 120 (tel., viber, sms)

Klienti mají na výběr několik variant:

 1. Přerušit splátky zcela – na 3 / 6 měsíců – dle vlastní volby
 2. Platit bance pouze úrok a jistinu nesplácet až 12 měsíců

Příklady, na kolik přerušení splácení úvěru ve skutečnosti vychází:

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR – aktuální dlužná částka 100.000 Kč – úrok 9% p.a., splátka 2500 Kč

 • Přerušení splácení na 6 měsíců – bance neplatím nic, ale naskakuje mi úrok stále ve stejné výši, protože nesplácím jistinu (dluh), a to 750 Kč měsíčně. Po 6ti měsících začnu zase splácet 2.500 Kč, splatnost úvěru se o tuto dobru prodlouží + mi naskočil úrok navíc ve výši 4.500 Kč, který budu muset doplatit v poslední navýšené splátce (ta by činila 2500 + 4500) nebo bude rozložen do dalších 2 měsíců navíc. A to se bavíme o stotisícovém úvěru. 

Poměrně si tak můžete přepočítat jakýkoliv úvěr:

 • Každých 100.000 Kč ročně stojí každé procento úroku 1.000 kč ročně na úroku, neboli 83 Kč měsíčně. Při půjčce 200.000 Kč a úrokové sazbě 9 % si vypočtete 9% z 200 tis. / 12 měs = 1500 Kč měsíčně na úroku. Tuto částku budete muset své bance zaplatit (doplatit) při přerušení splácení. Přerušení tedy rozhodně není ZDARMA a půjčka se skutečně „nezmrazí“, ale v danou chvíli Vám může pomoci přečkat finančně období poklesu příjmu a pak standardně pokračovat ve splácení. Holt, i když v TV slýcháme, že i banku můžeme mít rádi, tak i banka musí vydělávat, krizi navzdory.  

HYPOTÉKA – aktuální dlužná částka 1.000.000 Kč – úrok 2,4% p.a. = 24.000 Kč roční úrok placený bance / 12 měs. = 2.000 Kč měs. úrok

 • Klient zcela přeruší splácení hypotéky na 6 měsíců. Doba splácení se zpravidla prodlouží o 8 měsíců, aby poslední splátka nebyla výrazně navýšena o doplatek úroku. Banka při 6měsíčním přerušení splácení klientovi naúčtuje 12.000 Kč na úroku a tento doplatí v posledních 2 splátkách navíc ke sjednané době splácení. Většinou to funguje tak, že při přerušení o 3 měsíce se úvěr prodlouží o 4 měsíce!
 • Druhou možností, kterou banky nabízejí je dočasné přerušení splátek jistiny a po tuto dobu klient splácí pouze úrok, aby se mu nekumuloval jako v předchozím příkladu. Klient by tak místo 4500 měsíčně platil až 12 měsíců pouze úrok 2.000 Kč měsíčně, ale hypotéku by po tuto dobu nesplácel a o dobu přerušení splácení jistiny se mu protáhne doba splácení celé hypotéky. Samotná hypotéka se mu tak prodraží o zaplacený úrok, tedy 24.000 Kč.

Poradíme ONLINE – info@cifo.cz / 736 472 120 (tel., viber, sms)

PŘERUŠENÍ SPLÁCENÍ ÚVĚRŮ A HYPOTÉK NENÍ ZDARMA, ALE MŮŽE V DANOU CHVÍLI POMOCI STABILIZOVAT RODINNÝ ROZPOČET. URČITĚ NELZE PLOŠNĚ DOPORUČIT VŠEM. POMOCI VÁM MŮŽE FINANČNÍ PLÁN S TUŽKOU V RUCE, KTERÝ ZVEŘEJNÍME DO 8.4.2020. 

Díky 4 opatřením ČNB (viz. ve článku ZDE) je teď ideální doba na konsolidaci úvěru, a to jak osobních neúčelových půjček, tak půjček na bydlení – hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Konsolidace úvěrů a poradenství je našim každodenním chlebem, neváhejte nás proto v případě zájmu kontaktovat a bude-li to v našich možnostech, rádi Vám pomůžeme. Jsme připraveni komunikovat také na dálku přes mail, telefon a videokonferenci.

Čtěte také:

Zmírnění pravidel pro poskytnutí hypotéky

Spotřebitelské úvěry – neplaťte více než musíte

Seniorská hypotéka

Spojili jsme výhody srovnávače a osobního přístupu

Autor: Petr Olašin

4 dubna, 2020

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: , , ,

Leave a Comment

V posledních 2 týdnech ČNB přijala 4 zásadní kroky, které pomohou vyššímu počtů klientů získat hypotéku za výhodnějších podmínek:

 

 1. V měsíci březnu byla 2 x snížená základní úroková sazba (repo sazba), která přímo ovlivňuje výši sazeb komerčních bank poskytujících spotřebitelské úvěry. 1. snížení o 0,5% proběhlo 16.3., 2. snížení sazeb proběhlo 26.3.2020 a základní sazba je aktuálně na 1%. Během 10 dnů tak došlo ke snížení základní sazby o 1,25%. Snížení úrokových sazeb u úvěrů a hypoték však má určitou prodlevu a aktuálně banky nekopírují snížení sazeb ČNB.

 

 1. Došlo ke zvýšení LTV – limitu výše hypotéky v poměru k poskytnutému úvěru z 80% na 90%. Příklad – u nemovitosti v hodnotě 3.000.000 Kč bylo možné si při LTV 80% mohl klient půjčit 2.400.000 Kč, nově při LTV 90% 2.700.000 Kč. Pozn. LTV 90% bylo možné poskytovat i minulosti, avšak pouze drobnému počtu klientů z celkových vyřízených hypoték a za zvýšenou úrokovou sazbu (přirážku).

 

 1. Zvýšení DSTI – poměr mezi měsíční splátkou všech splácených úvěrů a měsíčním čistým příjmem ze 45% na 50%. Příklad: Klient pobírající čistou mzdu 20.000 Kč měsíčně mohl při ukazateli 45% splácet maximálně 9.000 Kč měsíčně za všechny úvěry, nově při 50% 10.000 Kč.

 

 1. Ukazatel DTI zcela zrušen. Šlo o poměr čistého příjmu k výši dluhu, kdy maximální dluh nesměl přesáhnout 9násobek ročního příjmu. Např. čistý měsíční příjem = 20.000 Kč = 240.000 Kč za rok x 9 = 2.160.000 Kč maximální výše dluhu.

Dostupnější a levnější hypotéky

Pro budoucí klienty bank a stavebních spořitelen to znamená, že díky těmto změnám dosáhnou jednodušeji na spotřebitelské úvěry na bydlení s nižšími vlastním zdroji (úsporami) a za výhodnějších podmínek, tzn. nižší úroková sazba a nižší měsíční splátka. Z hypotéky lze část peněz získat i neúčelově, zpravidla 20%. Máte-li v plánu např. nákup auta, nebo splácíte jiný spotřebitelský úvěr, lze vše vyřešit jednou výhodnější sazbou.

Máte-li zájem o další informace, chcete vypočítat výši splátky hypotéky, neváhejte nás kontaktovat. Jsme připraveni Vám pomoci, spojit se s Vámi telefonicky, e-mailem, videokonferenčně a řešit Vaše potřeby i v této době na dálku.

Čtěte také:

Proč refinancovat hypotéku k jiné bance, i když získáme stejný úrok?

Bez peněz pro hypotéku do banky nelez

Spotřebitelské úvěry – neplaťte více než musíte

Seniorská hypotéka

Spojili jsme výhody srovnávače a osobního přístupu

Autor: Petr Olašin

 

2 dubna, 2020

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: , , , , ,

Leave a Comment

Další stránka »