ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Nedávno proběhly další semináře projektu Senior v bezpečí v Krásné a Vratimově, kde vzbudil seminář mnoho pozitivních ohlasů mezi seniory, pro které je projekt převážně určen.

V rámci semináře vzbudily zájem také podrobnější informace o SENIORSKÉ reverzní hypotéce. Ing. Vladimíra Turečka, který vedl školení v obci Krásná, potěšilo, že se v rámci diskuze jedna paní zmínila, že o tom vážně uvažuje, poté co viděla reklamu v časopise, a dokonce se chystá podepsat smlouvu o zástavě svého domu. Poté, co si v příkladu vysvětlili, jak produkt funguje, se paní rozhodla nic nepodepsat a nejdříve se o svém záměru pobavit s rodinou a od návrhu odstoupit. Možná se kolegovi, panu Turečkovi, podařilo paní zachránit střechu nad hlavou, jen díky včas podané informaci, za což patří dík i panu starostovi Mgr. Antonínu Tulachovi, který projekt Senior v bezpečí aktivně podpořil a zorganizoval spolu s námi.

ČIFO projekt senior v bezpečí VratimovSlužba pro občany a řešení náhradního plnění v jednom

Informací, kterou je dobré zmínit, že všem organizacím, městům a obcím, které mají více než 25 zaměstnanců můžeme bez příplatku fakturovat seminář v režimu Náhradního plnění, čímž si mohou zároveň splnit zákonnou povinnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením – odebráním výrobků, či služeb od sociálního podniku, kterým Český institut finanční odpovědnosti od samého počátku je.

Toho využilo například město Vratimov, které si díky fakturace v režimu náhradního plnění částečně splnilo zákonnou podmínku zaměstnávání OZP a zároveň udělalo prospěšnou akci pro seniory, kterou podpořila vedoucí sociálního odboru paní Mgr. Erika Herzová i pan místostarosta Bc. David Böhm, který seminář osobně uvedl.

Raději koupit předraženou matraci než přijít v důchodu o dům:(

Co nás trápí, že nových fíglů, jak vyzrát na seniory přibývá a někdy si říkáme, že koupě předražených kastrolů, matrací, ovčího rouna, energií, kamínků, šperků a krémů je nic, ve srovnání se zástavou nemovitosti, o kterou lze lehce přijít. Naštěstí i Ministerstvo spravedlnosti o situaci ví, letos řešilo rekordní množství stížností a podnětů na šmejdy a chystá se od roku 2020 některým „podvodným“ praktikám (zatím s oporou v zákoně), jako prodej po telefonu výrazně ztížit podmínky. Naše snahy o šíření informací jak u seniorů, tak zaměstnanců při školení finanční gramotnosti jsou bohužel pouhými kapkami v moři. Na druhou stranu, moře je tvořeno právě těmito kapkami a i „z hůry“ se začínají věci dávat do pohybu.

13 listopadu, 2019

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Seniorská neboli reverzní hypotéka je zaměřena na osamělé starší lidi, kterým nestačí penze na životní náklady.

Jedná se o poskytnutí jednorázové nebo pravidelné renty seniorovi, který naproti této výplatě zastaví svůj domov, protože většinou není ochoten jej na stáří opustit. Společnosti uzavírají tuto smlouvu se staršími lidmi. Se smlouvou o výplatě renty je uzavřena zástavní smlouva k nemovitosti. Senior i nadále zůstává vlastníkem nemovitosti a je povinen hradit všechny náklady spojené s jejím provozem a udržovat ji tak, aby se nesnižovala její hodnota. Buď je mu vyplacena jednorázová částka, nebo je tato rozložena do pravidelných plateb a to po určité omezené období (třeba po dobu 20 let). Výše výplaty se pohybuje mezi 10 až 50 % z ceny nemovitosti. Čím je senior starší, tím je vyšší výplata.

Veškeré náklady jsou na bedrech seniora

Senior musí nemovitost pojistit a toto pojištění platit. Dále musí uhradit náklady jako je poplatek za uzavření smlouvy ve výši až desítek tisíc korun, finanční částku na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí, odhad nemovitosti a poplatek za uzavření smlouvy. V součtu jde o desetitisícové náklady, o které si senior může navýšit úvěr, nebo o to nižší dostane vyplaceno. Tyto náklady výrazně navyšují RPSN

Senior se také zavazuje udržovat nemovitost v perfektním stavu, dbát o její údržbu a zachování hodnoty. Může se tedy stát, že bude muset opravit střechu, vyměnit okna, jinak poruší podmínky smlouvy a může přijít o „svou“ nemovitost.

Drahý produkt, který zaplatíte svou nemovitostí

Seniorská hypotékaTzv. seniorská hypotéka je spotřebitelský úvěr, který se řídí podle nového zákona o spotřebitelském úvěru. Penzista sice úvěr průběžně nesplácí, ale naskakují mu sjednané úroky. Společnost inkasuje peníze až následně ze zajištěné nemovitosti poté, co daný člověk zemře nebo poruší některou ze smluvních povinností. Aktuálně lze u reverzní hypotéky získat úrok ve výši cca 8 % ročně ze zapůjčené částky a RPSN ve výši cca 9 %. Pokud provedeme srovnání úrokových sazeb ne finančním trhu, tak se ukáže, že se jedná o velmi drahý produkt. Takže nic nesplácíte, ale následně zaplatíte nemovitostí.

Celá částka (poskytnutá výplata navýšená o celkové náklady úvěru) je splatná v okamžiku smrti seniora, případně v okamžiku, kdy chce dotyčný nemovitost prodat nebo poruší nějakou povinnost vyplývající ze smlouvy (například neplatí účet za energie nebo jiné poplatky či třeba nemovitost neudržuje). Když senior zemře, tak dědicové musí po dědickém řízení vyplatit dlužnou částku společnosti, a to buď z vlastních prostředků, anebo z prodeje nemovitosti.

Příklad, aneb jak časem přijít o střechu nad hlavou

Senior ve věku 65 let si potřebuje přilepšit a sjedná si reverzní úvěr v hodnotě 15% z odhadu nemovitosti ve výši 237 300 Kč (nemovitost v hodnotě 1,7 mil. Kč). Za necelých 18 let bude dluh vůči společnosti přes 1,4 mil. Senior si v přepočtu každý měsíc přišel na +1100 korun ke svému důchodu. Společnosti počítá s tím, že senior ve věku 83 let dům prodá, nebo zemře a dědicové úvěr splatí. Z dostupných informací není zřejmé, zda u úvěru stále naskakují úroky z vyplacené částky pokud senior dům neprodá nebo nezemře. Dlužná částka může být nakonec vyšší než je hodnota zastavěné nemovitosti, což by mělo nepříjemné důsledky v dědickém řízení.

Více o projektu SENIOR V BEZPEČÍ čtěte ZDE

Starší lidé jsou velmi zranitelnou cílovou skupinou, na kterou se přímo některé organizace, šmejdi, zaměřují. Pokud chcete řešit seniorskou hypotéku určitě konzultujte s rodinou, poraďte se s odborníky ve financích a nic unáhleně nepodepisujte. Na školeních pro seniory ukazujeme, že se nemusí stydět, vytáhnout lupu, přečíst si drobné písmo a rozhodnutí odložit do doby, než se poradí s rodinou nebo nezávislým poradcem, či advokátem, kteří mají v některých městech pravidelnou bezplatnou poradnu. Přijít ve stáří o svůj domov by byl smutný závěr životní cesty.

Máte-li zájem zorganizovat seminář ve vašem městě, obci, neváhejte nás oslovit. Pro organizace je velmi zajímavá možnost úhrady v režimu NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ!

Autor: Ing. Vladimír Tureček

13 listopadu, 2019

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Senioři patří k nejohroženější skupině, na kterou jsou přímo zaměřeni někteří prodejci, šmejdi… Z toho důvodu po mnoha letech školení finanční gramotnosti pro dospělé, spouštíme novou kapitolu vzdělávání zaměřenou spíše na seniory, byť i pro mladší účastníky obsahuje mnoho cenných informací. 1. školení projektu SENIOR V BEZPEČÍ proběhlo 15.5.2019 v Mostech u Jablunkova a neslo se v příjemné atmosféře, kdy se všichni zúčastnění aktivně zapojili, a nakonec ohodnotili lektora, Ing. Vladimíra Turečka, upřímným potleskem.

Projekt SENIOR V BEZPEČÍ probíhá také díky podpoře měst a obcí

V průběhu dopoledne jsme stihli projít 5 témat, od dluhového poradenství, přes produkty bankovního sektoru, šetření v rodinném rozpočtu, či plnění cílů. Největší diskuze a emoce vzbudila pasáž věnovaná šmejdům, kteří se stěhují z velkých sálů do call center, energetického „poradenství“, oddlužování občanů, nebankovního sektoru apod. Obzvlášť prodej po telefonu je hodně diskutován a posluchače velmi zaujala část, ve které se učili, jak nenaletět, rozpoznat nekalou obchodní praktiku, i jak se bránit a do kdy mohou zboží vrátit.

projekt SENIOR V BEZPEČÍ - část věnovaná nekalým obchodním praktikám

projekt SENIOR V BEZPEČÍ – část věnovaná nekalým obchodním praktikám

Neméně zajímavá byla část o ceně lidského života z pohledu újmy na zdraví, odškodnění a důležitosti mít správně nastaveno pojištění odpovědnosti, alias pojistku na blbost. Vzhledem k tomu, že z nedávného průzkumu vyplynulo, že až třetina nemovitostí v česku je podpojištěna, byli účastníci upozorněni na důsledky, které by mohly nastat při pojistné události a co si mají ve svých smlouvách zkontrolovat.

projekt SENIOR V BEZPEČÍ - šetření v rodinném rozpočtu

projekt SENIOR V BEZPEČÍ – šetření v rodinném rozpočtu

Ze zpětné vazby účastníků byla kladně hodnocena srozumitelnost informací, oživení příběhy ze života a praktické tipy, jak ušetřit v rodinném rozpočtu. Díky pozitivní zkušenosti budeme i nadále v této činnosti pokračovat a věříme, že informace budou nejen pro seniory přínosné a pomohou jim ušetřit nějakou tu korunu z rozpočtu a předejít případným nepříjemnostem v budoucnu.

Ukázka zpětné vazby:

Ředitelka knihovny Mosty u Jablunkova: 

Děkujeme moc za zorganizování setkání Senior v bezpečí. Seminář se setkal s příznivým ohlasem. Senioři si pochvalovali výklad přednášejícího, který byl veden velice srozumitelně.  Na konkrétních případech byl vysvětlován postup, jak reagovat v jednotlivých situacích. Senioři měli řadu dotazů, živě se zajímali o probíraná témata, svěřovali se se svými problémy. Ve všech případech jim byla poskytnuta rada.

Věříme, že setkání bylo přínosem všem zúčastněným. Bylo jak prevencí tak poradenskou lekcí, jak řešit již vzniklé nepříjemné životní situace.

Srdečně za zorganizování a vedení semináře děkujeme! Za kolektiv knihovny a všechny zúčastněné

Hedvika Onderková“  

Věra: „V podstatě všechny informace pro mě byly přínosné“ Hodnocení (jako ve škole): srozumitelnost informací 1, Obsah a přínos školení pro mě 1, Hodnocení lektora 1.

Pavel: „Srozumitelný výklad i pro laiky“. Hodnocení (jako ve škole): srozumitelnost informací 1, Obsah a přínos školení pro mě 1, Hodnocení lektora 1.

Jiří: „Zaujaly mě bankovní operace a rozdíl mezi kreditní a debetní kartou“ Hodnocení (jako ve škole): srozumitelnost informací 1, Obsah a přínos školení pro mě 1, Hodnocení lektora 1.

Eliška „Po semináři si zkontroluji jestli nemám podpojištěn dům. Informace přínosné, srozumitelně podané“. Hodnocení (jako ve škole): srozumitelnost informací 1, Obsah a přínos školení pro mě 1, Hodnocení lektora 1.

Dana „Ukázky nekalých obchodních praktik a jak se bránit, pokud se nechám ukecat po telefonu. Zajímavé příběhy ze života“. Hodnocení (jako ve škole): srozumitelnost informací 1, Obsah a přínos školení pro mě 2, Hodnocení lektora 1.

 

V případě zájmu zorganizovat podobný seminář i ve Vašem městě nás neváhejte kontaktovat, popř. si můžete vyžádat referenční list nebo rovnou zavolat na místa, kde jsme již školili a poslechnout si zpětnou vazbu.

Mohlo by Vás také zajímat:

Semináře na téma Odpovědnost zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

Vzdělávání zaměstnanců v režimu Náhradního plnění

Povinné ručení na život – ODPOVĚDNOST

Pojištění dobrovolných hasičů – podařilo se neuvěřitelné

projekt SENIOR V BEZPEČÍ - pozvánka

projekt SENIOR V BEZPEČÍ – pozvánka

 

24 května, 2019

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: , ,

Leave a Comment

Aktualizovali jsme kalkulátor výpočtu náhradního plnění pro rok 2018 a oproti předchozímu roku vychází čísla výrazně jinak jak na straně dodavatelů náhradního plnění, tak odběratelů.

Chráněná dílna s 10 zaměstnanci OZP mohla poskytnout maximální plnění:

2017: 10 353 960 Kč

2018: 8 053 080 Kč

Kapacita chráněných dílen tak v roce 2018 plošně poklesla o 22%, díky růstu průměrných mezd se naopak zvýšila částka, kterou musí právnické osoby odvádět do státního rozpočtu jako povinný podíl nebo útraty u chráněné dílny. Nově existuje centrální registr poskytovatelů náhradního plnění, do kterého musí chráněná dílna zadat proběhnuvší transakci, aby si jí mohl odběratel uznat jako náhradní plnění.

Náhradní plnění 2018, 2019 doporučujeme řešit v předstihu s novou rezervační smlouvou, která již zohlední kapacity chráněné dílny po novele zákona. Naše společnost – sociální podnik – nabízí dlouhodobě efektivní řešení Náhradního plnění nejen formou vzdělávání zaměstnanců, ale také auditem pojistných smluv, organizováním výběrových řízení na pojištění firmy, konzultační dny pro zaměstnance… Všechny jmenované služby vyjdou díky daňové uznatelnosti a Náhradnímu plnění o 55% výhodněji.

Zeptejte se nás, jak můžeme vaší společnosti pomoci s řešením náhradního plnění:

nahradniplneni@cifo.cz / 736 472 120 – přímá linka vzdělávání zaměstnanců a řešení náhradního plnění.

Mohlo by Vás taky zajímat:

9 dubna, 2018

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: ,

Leave a Comment

1.1.2018 se mění způsob výpočtu maximální kapacity poskytovatele Náhradního plnění – chráněné dílny – zaměstnavatele nadpoloviční většiny osob se zdravotním postižením (OZP). Do konce roku 2017 je maximální kapacita vypočtena vzorcem:

36 násobek průměrné mzdy za 1. – 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku x přepočtený stav OZP = maximální kapacita chráněné dílny, kterou může v průběhu roku vyfakturovat odběratelům v režimu Náhradního plnění.

Příklad chráněné dílny s 10 zaměstnanci – maximální kapacita Náhradního plnění:

 

36 x 27 000 Kč x 10 zaměstnanců = 9 720 00 Kč

 

V roce 2017 mohla chráněná dílna všem svým zákazníkům vystavit fakturu za odebrané zboží a služby v maximální hodnotě 9,72 mil. Kč (neboli 972 tis. za 1 OZP). Samozřejmě mohla dodávat své produkty zákazníkům i nadále, jakmile však došlo k naplnění limitu 9,72 mil. Kč, fakturace nemohla být zadána v režimu Náhradního plnění a zákazník tak přišel o výhodu plnění povinného podílů za zaměstnávání OZP.

 

Drobná úprava vzorce s velkým dopadem na kapacitu Náhradního plnění 2018 v ČR

 

Od 1. ledna 2018 se vzorec drobně upravuje, avšak s velkými dopady na celkovou kapacitu chráněných dílen na celém trhu. 36 násobek průměrné mzdy se mění na 28 násobek. Ve stejném příkladu uvedeném výše, se pro rok 2018 změní výpočet následovně:

28 x 27 000 Kč x 10 zaměstnanců = 7 560 00 Kč

Totožná chráněná dílna tak bude moct svým zákazníkům nabídnout své služby v režimu Náhradního plnění v částce 7,56 mil. Kč za kalendářní rok. Kapacita poskytovatele Náhradního plnění tak poklesne o 2 160 000 Kč z roku na rok, tj o 22%, což s ohledem na celou republiku znamená pokles kapacit chráněných dílen o miliardy a firmy tak mohou mít problém se zajištěním dostatečných kapacit.

 

Garanční smlouva nepomůže

 

Máte-li s poskytovatelem Náhradního plnění uzavřenou garanční, či rezervační smlouvu na poskytnutí Náhradního plnění, nemusíte mít vyhráno. Pokud chráněná dílna nemá kapacitu, Náhradní plnění jednoduše nemůže poskytnout, i kdyby měla uzavřenou jakoukoliv smlouvu. V praxi se většinou budou snažit chráněné dílny vyjít vstříc subjektům, se kterými podobnou smlouvu o dlouhodobé spolupráci mají uzavřenou, neboť při nedování jim často hrozí finanční sankce ze strany odběratele, avšak záleží na celkové kapacitě.

Byla-li firma zvyklá na tzv. přefakturaci neboli překup zboží, kterému byl následně přidán „cejch“ Náhradní plnění, může v roce 2018 při kontrole narazit a vše doplatit, včetně pokuty a penále.

Co zbývá? Zaměstnat 4% OZP ve vaší společnosti a pak Náhradní plnění neřešit, nebo zaplatit z čistých peněz povinný odvod státu (pokuta), či využít služeb chráněných dílen – s velkou obezřetností a kontrolou, jestli zadávají fakturaci do 30 dnů do centrální evidence (jinak nebude uznaná odběrateli jako Náhradní plnění)…

Doporučujeme Náhradní plnění 2018, 2019 řešit v předstihu a novou rezervační smlouvou, která již zohlední kapacity chráněné dílny po novele zákona. Naše společnost – sociální podnik – nabízí dlouhodobě efektivní řešení Náhradní plnění nejen formou vzdělávání zaměstnanců, ale také auditem pojistných smluv, organizováním výběrových řízení na pojištění firmy, konzultační dny pro zaměstnance… Všechny jmenované služby vyjdou díky daňové uznatelnosti a Náhradnímu plnění o 55% výhodněji.

 

Zeptejte se nás, jak můžeme vaší společnosti pomoci s řešením náhradního plnění:

nahradniplneni@cifo.cz / 736 472 120 – přímá linka vzdělávání zaměstnanců a řešení Náhradního plnění.

 

Mohlo by Vás taky zajímat:

Ukázka řešení náhradního plnění – firmě s 500 zaměstnanci hrozí pokuta 1,35 mil. Kč

Vzdělávání zaměstnanců v režimu náhradního plnění

Přehled změn v náhradním plnění od 1.10.2017

Petr Olašin

14 prosince, 2017

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: , ,

Leave a Comment

ČIFO je dlouhodobým partnerem mnoha významných společností v ČR, ať z pohledu poskytování poradenských služeb, tak v oblasti vzdělávání zaměstnanců finanční gramotnosti. Z dlouhodobých zkušeností specialistů ČIFO vyplývá, že mnohé společnosti zaměstnávající nad 25 zaměstnanců, řeší také aktivně Náhradní plnění. Jelikož samotný překup může být z pohledu daňové uznatelnosti „na hraně“, snaží se majitelé firem volit přímý nákup a odběr služeb od chráněných dílen, čímž je také podporuji v jejich činnosti a celý systém tak dává logiku.

Přímá linka řešení NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: 736 472 120

Nemohu-li dát zdravotně postiženým práci ve své firmě, mohu alespoň podpořit firmy, které takto osoby se zdravotním postižením (OZP) zaměstnávají.

Uveďme si na příkladu, jak může vypadat řešení problematiky Náhradního plnění u společnosti zaměstnávající 500 zaměstnanců, která nemá možnost z provozních důvodů zaměstnat OZP. Co tedy vedení společnosti zbývá?

Zákonná povinnost je zaměstnat min. 4% zaměstnanců OZP. Společnost čítající 500 zaměstnanců by měla tedy zaměstnat 20 OZP. Jelikož nezaměstnává, má tyto možnosti:

  • Zaplatit povinný odvod státu dle vzorce průměrná statistická mzda za 1. – 3. čtvrtletí předchozího roku x koeficient 2,5 x počet OZP, které měla mít v přepočteném stavu za kalendářní rok (v našem příkladu 20). Dosadíme-li do vzorce proměnné, vyjde nám hodnota 1,35 miliónů korun. Tedy částka, kterou firma z čistých peněz, jako nenákladovou položku zaplatí státu – každoročně (částka se přepočítává dle výše průměrné mzdy, tedy navyšuje).

 

  • Nakoupit u chráněných dílen zboží či služby dle vzorce totožného vzorce jaký je uveden výše, pouze koeficient se mění z 2,5 na 7. Výsledná částka je v tomto případě 3,78 miliónů korun. Tuto částku musí v daném roce utratit za zboží či služby chráněných dílen (zaměstnavatelů s nadpoloviční většinou OZP).

 

  • Jakkoliv kombinace výše uvedeného, např. částečně nakoupit, částečně zaměstnat, částečně uhradit pokutu.

 

Varianta první je pro firmu nejméně příjemnou, a proto se ve většině firem snaží řešit zaměstnávání OZP v kombinaci s Náhradním plněním. V České republice se bohužel často setkáváme s problémem předlužeností zaměstnanců, kteří se vlivem špatných úvěrů dostávají do finančních problémů. Zaměstnavatele, kterým není lhostejný osud zaměstnanců, velmi oslovil náš projekt vzdělávání finanční gramotnosti, ve kterém formou příkladů probereme se zaměstnanci nástrahy finančního trhu, poskytneme konzultační dny při řešení konkrétních problémů, vypracujeme audit smluv, poskytneme zpětnou vazbu ohledně situace zaměstnanců a mnoho dalších informací.

Zaměstnavatelé často říkají, že kdyby ubyla jedna exekuce měsíčně, stálo to za to. Exekuce nejenže berou zaměstnancům chuť do práce a nemotivují k výkonům, ale zároveň velmi nepříjemně a dlouhodobě zaměstnávají mzdovou účtárnu, která musí poměrově vypořádat jednotlivé věřitele, s rizikem citelných sankcí při chybě.

 

Vzděláváním zaměstnanců zaměstnavatelé vyřeší 2 problémy najednou – finanční gramotnost zaměstnanců a problematiku Náhradního plnění.

 

Běžnou praxí se tak postupně stává, že po pilotním projektu si se zaměstnavatelem dohodneme dlouhodobý vzdělávací plán, který může reflektovat nejčastější problémy řešené se zaměstnanci, v oblasti financí. Nejčastěji tak řešíme finanční gramotnost, občanský zákoník a dluhovou poradnu, či individuální konzultační dny pro zaměstnance, přímo na pracovišti.

Chcete vědět, jak byste mohli pomoci svým zaměstnancům a zároveň vyřešit Náhradní plnění bez překupníků, přímým odběrem služby vzdělávání od sociálního podniku – ČIFO Český institut finanční odpovědnosti a.s.? Pište na info@cifo.cz nebo volejte přímou linku 736 47 21 20, na které se dozvíte veškeré podrobnosti.

Závěrem důležitá informace. Díky daňové uznatelnosti a úspoře na pokutě vyjdou čisté náklady na vzdělávání o 55% výhodněji!

Další článek: Vzdělávání zaměstnanců v režimu Náhradního plnění

14 září, 2017

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: ,

Leave a Comment