ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Nedávno proběhly další semináře projektu Senior v bezpečí v Krásné a Vratimově, kde vzbudil seminář mnoho pozitivních ohlasů mezi seniory, pro které je projekt převážně určen.

V rámci semináře vzbudily zájem také podrobnější informace o SENIORSKÉ reverzní hypotéce. Ing. Vladimíra Turečka, který vedl školení v obci Krásná, potěšilo, že se v rámci diskuze jedna paní zmínila, že o tom vážně uvažuje, poté co viděla reklamu v časopise, a dokonce se chystá podepsat smlouvu o zástavě svého domu. Poté, co si v příkladu vysvětlili, jak produkt funguje, se paní rozhodla nic nepodepsat a nejdříve se o svém záměru pobavit s rodinou a od návrhu odstoupit. Možná se kolegovi, panu Turečkovi, podařilo paní zachránit střechu nad hlavou, jen díky včas podané informaci, za což patří dík i panu starostovi Mgr. Antonínu Tulachovi, který projekt Senior v bezpečí aktivně podpořil a zorganizoval spolu s námi.

ČIFO projekt senior v bezpečí VratimovSlužba pro občany a řešení náhradního plnění v jednom

Informací, kterou je dobré zmínit, že všem organizacím, městům a obcím, které mají více než 25 zaměstnanců můžeme bez příplatku fakturovat seminář v režimu Náhradního plnění, čímž si mohou zároveň splnit zákonnou povinnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením – odebráním výrobků, či služeb od sociálního podniku, kterým Český institut finanční odpovědnosti od samého počátku je.

Toho využilo například město Vratimov, které si díky fakturace v režimu náhradního plnění částečně splnilo zákonnou podmínku zaměstnávání OZP a zároveň udělalo prospěšnou akci pro seniory, kterou podpořila vedoucí sociálního odboru paní Mgr. Erika Herzová i pan místostarosta Bc. David Böhm, který seminář osobně uvedl.

Raději koupit předraženou matraci než přijít v důchodu o dům:(

Co nás trápí, že nových fíglů, jak vyzrát na seniory přibývá a někdy si říkáme, že koupě předražených kastrolů, matrací, ovčího rouna, energií, kamínků, šperků a krémů je nic, ve srovnání se zástavou nemovitosti, o kterou lze lehce přijít. Naštěstí i Ministerstvo spravedlnosti o situaci ví, letos řešilo rekordní množství stížností a podnětů na šmejdy a chystá se od roku 2020 některým „podvodným“ praktikám (zatím s oporou v zákoně), jako prodej po telefonu výrazně ztížit podmínky. Naše snahy o šíření informací jak u seniorů, tak zaměstnanců při školení finanční gramotnosti jsou bohužel pouhými kapkami v moři. Na druhou stranu, moře je tvořeno právě těmito kapkami a i „z hůry“ se začínají věci dávat do pohybu.

13 listopadu, 2019

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Naše společnost v květnu 2018 uzavřela s Úřadem práce České republiky DOHODU o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Reagovali jsme tak na změnu zákona, kdy v rámci dlouhodobého zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) již nebývají nově vymezeny jednotlivá pracovní místa, ale rovnou celá společnost, která musí i nadále splňovat veškeré legislativní podmínky, jako jsou například udržet počet zdravotně postižených zaměstnanců v minimální výši 50%, poskytovat kvalitní pracovní podmínky, nebýt v prodlení s úhradami mezd ani zákonných odvodů… Všechny tyto parametry již od data založení společnosti splňujeme, některé z parametrů dokonce výrazně převyšujeme, neboť např. za poslední čtvrtletí jsme evidovali v přepočteném stavu 114% OZP.

Díky tomu můžeme i nadále vytvářet příjemné pracovní podmínky pro OZP v nemanuální činnosti, čerpat dotace MPSV na mzdy zaměstnanců, které následně promítneme do dotacím manažerů, kteří tak získají nejen příspěvek na nájem kanceláře, bez omezení horní hranice nájemného, ale také příspěvek na asistentku, pracovníka call centra, lektora apod.

Firmám garantujeme uznatelnost nákladu tzv. náhradního plnění podle zákona o zaměstnanosti, neboť naše společnost je součástí registru poskytovatelů náhradního plnění, který je evidován na stránkách MPSV. Náhradní plnění ušetří firmám 55% skutečných nákladů, díky daňové uznatelnosti a úspoře na povinném odvodu, pokud nezaměstnávají OZP a nedokáží u chráněných dílen realizovat roční limit nákupů za zboží a služby. Náhradní plnění poskytujeme pouze na naše služby – poradenství, vzdělávání zaměstnanců finanční gramotnosti, audity pojistných smluv, organizace výběrových řízení, správa leasingových flotil a úvěrů apod.

Těší nás, že i přes zpřísnění podmínek uznání dotací pro zaměstnavatele jsme bez problémů obhájili status sociálního podniku a můžeme i nadále poskytovat nadstandardní služby našim zákazníkům a zároveň dále rozšiřovat sociální podnik o další OZP.

V nejbližší době máme v plánu posílení zázemí pro poradce v Ostravě a budování regionálního ředitelství v Praze, kde najdou uplatnění minimálně 2 další zaměstnanci OZP, zkušení manažeři, specialisté a finanční poradci.

14 června, 2018

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: , ,

Leave a Comment

1.1.2018 se mění způsob výpočtu maximální kapacity poskytovatele Náhradního plnění – chráněné dílny – zaměstnavatele nadpoloviční většiny osob se zdravotním postižením (OZP). Do konce roku 2017 je maximální kapacita vypočtena vzorcem:

36 násobek průměrné mzdy za 1. – 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku x přepočtený stav OZP = maximální kapacita chráněné dílny, kterou může v průběhu roku vyfakturovat odběratelům v režimu Náhradního plnění.

Příklad chráněné dílny s 10 zaměstnanci – maximální kapacita Náhradního plnění:

 

36 x 27 000 Kč x 10 zaměstnanců = 9 720 00 Kč

 

V roce 2017 mohla chráněná dílna všem svým zákazníkům vystavit fakturu za odebrané zboží a služby v maximální hodnotě 9,72 mil. Kč (neboli 972 tis. za 1 OZP). Samozřejmě mohla dodávat své produkty zákazníkům i nadále, jakmile však došlo k naplnění limitu 9,72 mil. Kč, fakturace nemohla být zadána v režimu Náhradního plnění a zákazník tak přišel o výhodu plnění povinného podílů za zaměstnávání OZP.

 

Drobná úprava vzorce s velkým dopadem na kapacitu Náhradního plnění 2018 v ČR

 

Od 1. ledna 2018 se vzorec drobně upravuje, avšak s velkými dopady na celkovou kapacitu chráněných dílen na celém trhu. 36 násobek průměrné mzdy se mění na 28 násobek. Ve stejném příkladu uvedeném výše, se pro rok 2018 změní výpočet následovně:

28 x 27 000 Kč x 10 zaměstnanců = 7 560 00 Kč

Totožná chráněná dílna tak bude moct svým zákazníkům nabídnout své služby v režimu Náhradního plnění v částce 7,56 mil. Kč za kalendářní rok. Kapacita poskytovatele Náhradního plnění tak poklesne o 2 160 000 Kč z roku na rok, tj o 22%, což s ohledem na celou republiku znamená pokles kapacit chráněných dílen o miliardy a firmy tak mohou mít problém se zajištěním dostatečných kapacit.

 

Garanční smlouva nepomůže

 

Máte-li s poskytovatelem Náhradního plnění uzavřenou garanční, či rezervační smlouvu na poskytnutí Náhradního plnění, nemusíte mít vyhráno. Pokud chráněná dílna nemá kapacitu, Náhradní plnění jednoduše nemůže poskytnout, i kdyby měla uzavřenou jakoukoliv smlouvu. V praxi se většinou budou snažit chráněné dílny vyjít vstříc subjektům, se kterými podobnou smlouvu o dlouhodobé spolupráci mají uzavřenou, neboť při nedování jim často hrozí finanční sankce ze strany odběratele, avšak záleží na celkové kapacitě.

Byla-li firma zvyklá na tzv. přefakturaci neboli překup zboží, kterému byl následně přidán „cejch“ Náhradní plnění, může v roce 2018 při kontrole narazit a vše doplatit, včetně pokuty a penále.

Co zbývá? Zaměstnat 4% OZP ve vaší společnosti a pak Náhradní plnění neřešit, nebo zaplatit z čistých peněz povinný odvod státu (pokuta), či využít služeb chráněných dílen – s velkou obezřetností a kontrolou, jestli zadávají fakturaci do 30 dnů do centrální evidence (jinak nebude uznaná odběrateli jako Náhradní plnění)…

Doporučujeme Náhradní plnění 2018, 2019 řešit v předstihu a novou rezervační smlouvou, která již zohlední kapacity chráněné dílny po novele zákona. Naše společnost – sociální podnik – nabízí dlouhodobě efektivní řešení Náhradní plnění nejen formou vzdělávání zaměstnanců, ale také auditem pojistných smluv, organizováním výběrových řízení na pojištění firmy, konzultační dny pro zaměstnance… Všechny jmenované služby vyjdou díky daňové uznatelnosti a Náhradnímu plnění o 55% výhodněji.

 

Zeptejte se nás, jak můžeme vaší společnosti pomoci s řešením náhradního plnění:

nahradniplneni@cifo.cz / 736 472 120 – přímá linka vzdělávání zaměstnanců a řešení Náhradního plnění.

 

Mohlo by Vás taky zajímat:

Ukázka řešení náhradního plnění – firmě s 500 zaměstnanci hrozí pokuta 1,35 mil. Kč

Vzdělávání zaměstnanců v režimu náhradního plnění

Přehled změn v náhradním plnění od 1.10.2017

Petr Olašin

14 prosince, 2017

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: , ,

Leave a Comment

Aktuálně zaznamenáváme zvýšený zájem o informace z řad firem, ať již jde o chráněné dílny – poskytovatele náhradního plnění, tak samotné odběratele náhradního plnění, kteří často tápou v množství nových informací. Naší prioritou je přednostně zajistit informace pro naše stávající klienty, či klienty poptávající u nás VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI a další, často v režimu Náhradního plnění, které zvýhodní konečnou cenu o 55%.

Protože chceme vyjít vstříc i dalším klientům, hledajícím na internetu dostupné informace, rozhodli jsme se zveřejnit nejdůležitější informace a odkazy, na kterých naleznete odpovědi na nejčastější otázky a přímou pomoc.

Kdo musí řešit náhradní plnění?

Každá společnost zaměstnávající 25 zaměstnanců musí zaměstnat minimálně 4% osob se zdravotním postižením. Pokud tuto podmínku splní, nemusí dále řešit. Pokud dostatečný počet osob OZP nezaměstnává, zbývají 2 možnosti:

  • Zaplatit povinný odvod státu dle vzorce průměrná statistická mzda za 1. – 3. čtvrtletí předchozího roku x koeficient 2,5 x počet OZP, které měla mít v přepočteném stavu za kalendářní rok. Vyjde částka, kterou firma z čistých peněz, jako nenákladovou položku zaplatí státu – každoročně (částka se přepočítává dle výše průměrné mzdy, tedy navyšuje).
  • Nakoupit u chráněných dílen zboží či služby dle vzorce totožného vzorce jaký je uveden výše, pouze koeficient se mění z 2,5 na 7. Tuto částku musí v daném roce utratit za zboží či služby chráněných dílen (zaměstnavatelů s nadpoloviční většinou OZP).

Ukázka potřeby NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ, podle velikosti firmy

25 zaměstnanců = pokuta 67 500 Kč / náhradní plnění 189 000 Kč

100 zaměstnanců = pokuta 270 000 Kč / náhradní plnění 756 000 Kč

300 zaměstnanců = pokuta 810 000 Kč / náhradní plnění 2 268 000 Kč

2 000 zaměstnanců = pokuta 5 400 000 Kč / náhradní plnění 15 120 000 Kč

S velikostí firmy roste i potřeba řešení Náhradního plnění. Společnost zaměstnávající 2000 zaměstnanců by musela mít na hlavní pracovní poměr zaměstnáno 80 invalidů, což není vždy realizovatelné. Vyřešit tak potřebu nákupu v chráněné dílně ve výši přesahující 15 miliónů korun není jednoduché a zpravidla je nutné mít desítky dodavatelů zboží a služeb a výsledný nákup tak vyskládat v průběhu kalendářního roku.

Důležité je si ohlídat, aby dodavatel zaregistroval proběhnuvší nákup v centrálním registru náhradního plnění u MPSV do 30 dnů a tuto fakturu validoval, po e-mailovém potvrzení, které odběrateli dojde po vložení faktury do systému. Pokud by chráněná dílna fakturu nezadala do registru, nemůže si ji odběratel dát účetně do realizace náhradního plnění.

Náhradní plnění 2018 ve znamení poklesu kapacit chráněných dílen

Náhradní plnění 2018 bude realizovatelné ještě obtížněji, neboť stát snižuje maximální částku, kterou lze fakturovat na 1 zaměstnaného OZP a kapacita chráněných dílen tak ze dne na den prudce poklesne. Často nemusí pomoci ani garanční / rezervační smlouvy na kapacitu náhradního plnění 2018, 2019 neboť zaměstnavatel OZP nebude moct rezervovanou kapacitu vyfakturovat.

Níže uvádíme důležité odkazy, které mohou pomoci při hledání informací o náhradním plnění:

Linka MPSV pro dotazy: 844 844 803

Přehled změn v náhradním plnění od 1.10.2017

Novela zákona 2017 – informace ke změnám v náhradní plnění od MPSV

Technická podpora a odpovědi na nejčastější otázky k náhradnímu plnění (MPSV)

Registrace firmy k náhradnímu plnění na stránkách MPSV

Ukázka řešení náhradního plnění – firmě s 500 zaměstnanci hrozí pokuta 1,35 mil. Kč

Vzdělávání zaměstnanců v režimu náhradního plnění

Chcete více informací? Napište nám na nahradniplneni@cifo.cz / info@cifo.cz

Petr Olašin

17 listopadu, 2017

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: ,

Leave a Comment

Pozor na změny v náhradním plnění 1.10.2017

1.10.2017 začala platit novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a poskytování náhradního plnění doznalo určitých změn, na které musí jak chráněné dílny poskytující náhradní plnění, tak zákazníci odebírající zboží, či služby v režimu náhradního plnění, reagovat.

Novinkou je zavedení centrálního registru poskytovatelů náhradního plnění, efektivnější kontrola kapacit poskytovatelů náhradního plnění (více na stránkách MPSV – www.mpsv.cz).

V minulosti často docházelo k situaci, že si firma objednala od chráněné dílny výrobky či služby, avšak musela si zkontrolovat více faktorů, aby měla fakturu uznatelnou v režimu náhradního plnění.

Přímá linka řešení NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: 736 472 120

Co si tedy nově hlídat z pohledu zákazníka odebírajícího služby chráněných dílen?

Předně to, že je subjekt zaregistrován u Ministerstva práce a sociálních věcí jako poskytovatel náhradního plnění, má evidován průměrný přepočtený stav zaměstnanců OZP a OZZ (osoba se zdravotním postižením / omezením) za předchozí kalendářní  rok, ze kterého se vypočítává maximální možná poskytnutá kapacita na rok následující (tedy evidence roku 2016, pro účely poskytnutí náhradního plnění v roce 2017) a evidence všech zaměstnanců vs. OZP a OZZ za každé kalendářní čtvrtletí daného roku, aby se průběžně kontrolovala podmínka zaměstnanosti OZP nad 50% z celkového počtu všech zaměstnanců.

Sociální podnik poskytující službu náhradního plnění má nově povinnost do 30 dnů od zaplacení faktury zákazníkem, tuto fakturu elektronicky zaevidovat do centrálního registru. V tom případě, dojde k odečtení uhrazené faktury z celkového limitu náhradního plnění a zákazník automaticky obdrží potvrzující e-mail. Díky tomuto postupu tak bude mít v budoucnu garantovanou 100% uznatelnost v režimu náhradního plnění (plní-li samozřejmě i další daňové náležitosti).

Ví o tomto zákoně všechny chráněné dílny?

Bohužel neví a nedávném telefonickém průzkumu trhu realizovaném začátkem října 2017 bylo zjištěno, že 52% majitelů chráněných dílen není dosud evidováno v centrální evidenci poskytovatelů náhradního plnění a o změně zákona neměli ponětí.

Co se stane v případě, že nebude úhrada zaevidována v centrálním registru?

Firma, která odebrala výrobky, či služby v režimu náhradního plnění nebude mít při případné kontrole po x letech fakturu uznanou jako oprávněnou nákladovou položku v režimu náhradního plnění a bude jí doměřen povinný odvod státu (pokuta), včetně penále, které za několik let může převýšit částku, kterou měla původně hradit. Zde je tedy obezřetnost na místě a zodpovědné osoby, které mají ve společnostech na starost nákupy v režimu náhradního plnění, by si měli vždy prověřit, s kým spolupracují, a že splnil veškeré nově dané náležitosti.

Týká se změna zákona i již proběhnuvších nákupů v roce 2017?

Ano, i v tomto případě je nutné si ohlídat, že váš dodavatel (chráněná dílna, sociální podnik poskytující náhradní plnění) zaregistruje uhrazenou fakturu, kde platba proběhla 1.1. – 30.9.2017 nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti novely zákona, tedy nejpozději do 29.11.2017! Na nákupy realizované po 1.10.2017 již platí pouze 30 denní lhůta pro zaevidování.

Jak poznám spolehlivého dodavatele náhradního plnění?

Určitě doporučujeme vyhnout se překupníkům náhradního plnění, kteří za určité procento pouze zprostředkovávají obchod mezi zájemcem a chráněnou dílnou a nemají naprosto žádnou odpovědnost za správnost provedení a daňově nákladovou uznatelnost transakce. Tyto firmy nepřináší zdravotně postiženým žádnou přidanou hodnotu a účel zákona, podporovat zaměstnavatele osob se zdravotním postižením se tak obchází.

Spolehlivý dodavatel náhradního plnění se snaží nabízet zákazníkům svůj produkt / službu. Je ochoten smluvně garantovat uznatelnost náhradního plnění. Dbá na to, aby nepřekročil fakturační kvóty dané počtem svých zaměstnanců OZP, neboť v minulosti docházelo občas k tomu, že chráněné dílny překročily maximální limit, který mohou fakturovat v daném roce a výsledkem toho bylo, že zákazníkovi byl doměřen povinný odvod státu a penále, přestože si myslel, že má náhradní plnění vyřešeno. Dále vám spolehlivý dodavatel potvrdí také evidenci a na e-mail zašle po úhradě potvrzení o zaevidování platby na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Přímá linka řešení NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: 736 472 120

Jak můžete vyřešit náhradní plnění a zároveň pomoci svým zaměstnancům?

Díky dlouholetým zkušenostem specialistů sociálního podniku ČIFO – Českého institutu finanční odpovědnosti a.s. jsme zjistili, že firmy napříč ČR trápí většinou tyto oblasti:

  • Získání, udržení a motivace kvalitních zaměstnanců

  • Finanční gramotnost vs. exekuce na mzdy zaměstnanců

  • U větších firem i pokuta za nesplnění podmínky zaměstnání patřičného počtu OZP / nákupu v režimu náhradního plnění

Při řešení problematiky náhradního plnění s našimi specialisty můžete vyřešit všechny oblasti najednou a ještě s výraznou úsporou. Jsme nejen finančně poradenská společnost, ale také se dlouhodobě zabýváme vzděláváním dospělých v oblasti finanční gramotnosti a odpovědnosti, dluhové a úvěrové poradny a dalších oblastech týkajících se financí, či občanského zákoníku. Pořádáme odborné semináře pro starosty, velitele dobrovolných hasičů na téma odpovědnost aj.

Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni zabezpečit vzdělávání zaměstnanců v této oblasti, měřitelně prokázat zvýšení finanční gramotnosti zaměstnanců, často viditelné snížením počtu exekucí na mzdy a zvýšenou spokojenosti v práci. Finanční úspora na vzdělávání v režimu náhradního plnění je po započtení úspoře na pokutě a dani z příjmu 55% a má řadu dalších doprovodných pozitivních efektů.

Je naprosto běžné, pořádání konzultačních dnů pro zaměstnance, auditu pojistných smluv – vše jako placená služba, ovšem opět v režimu náhradního plnění. Náklady na audit pojistných smluv se často vrátí již při první pojistné události nebo uhrazeném pojistném na další rok. Vždyť jen na podpojištění nemovitostí nebo chybně nastavené ochraně provozní odpovědnosti může firma, potažmo jednatel, statutární osoba, starosta, kteří ručí celým svým majetkem přijít o jednotky až desítky miliónů korun (tématu odpovědnosti jsme se věnovali a dále budeme věnovat v dalších samostatných příspěvcích – sledujte náš web a facebook).

Náhradní plnění formou vzděláváním zaměstnanců můžete efektivně řešit jak na aktuální rok, tak nastavit dlouhodobý vzdělávací cyklus seminářů a spolu s tím mít vyřešeno i náhradní plnění 2018, 2019.

Chcete více informací? Volejte přímou linku 736 472 120,

nebo pište na nahradniplneni@cifo.cz / info@cifo.cz

Mohlo by Vás taky zajímat:

Ukázka řešení náhradního plnění – firmě s 500 zaměstnanci hrozí pokuta 1,35 mil. Kč

Vzdělávání zaměstnanců v režimu náhradního plnění

Odkaz na informace MPSV (v pdf)

Petr Olašin

8 října, 2017

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: ,

Leave a Comment

Před pár dny jsme pro vás spustili novou webovou prezentaci, která si klade za cíl zpřehlednit námi nabízené služby, provést vás skutečnými případy, které jsme řešili v rámci ojedinělé asistenční služby Program pomoci a podpory a jednoduše řečeno vás nechat více nahlédnout pod pokličku.

Pomáháme

Připravujeme pro vás rozhovory s našimi klienty, kterým jsme v minulosti pomohli při řešení pojistných událostí, rozhovory se zkušenými specialisty, ať z vlastních řad, tak z řad našich partnerů, pravidelný newsletter s finančními tipy, novou on-line klientskou službu a hlavně zajímavé aktuální články.

Publikujeme

Letos začneme také publikovat odborné články v několika tištěných periodicích, jejichž vydavatelé vidí jasný a prokazatelný přínos naší činnosti jak pro klienty ČIFO, tak jejich čtenáře, kteří dostanou do svých rukou velmi cenné informace.

Tvoříme pracovní místa pro zdravotně postižené občany

Hrdě se hlásíme i k tvorbě nových chráněných pracovních míst, kdy vytváříme pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením a dáváme jim uplatnění převážně v administrativní činnosti, komunikaci s poradci, organizací vzdělávacích seminářů, či lektorské činnosti. Tyto chráněná místa vytváříme v pobočkách ČIFO napříč ČR a díky prokazatelnému přínosu v sociální oblasti jsme podporování Ministerstvem práce a sociálních věcí. Naše služby pro firemní zákazníky nabízíme také v režimu Náhradního plnění, což je vítaný benefit, pokud nemohou na svých pracovištích dát práci osobám zdravotně postiženým.

Nahlédněte nám „pod pokličku“

V následujícím období se v této rubrice budeme samostatně věnovat jednotlivým oblastem naší působnosti a seznamovat fanoušky a čtenáře i budoucí kolegy s vnitřním fungováním společnosti. Jsme rádi za vaši podporu a přízeň, kterou můžete vyjádřit i na facebooku, který začínáme po menší přestávce znovu aktivně provozovat.

A je toho daleko více, na co se můžete těšit. Děkujeme, že jste s námi.

22 září, 2017

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: , , ,

Leave a Comment